Vlastislav Hofman

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1954   Vlastislav Hofman: Výstava divadelního a filmového výtvarnictví 1952-1954 (k sedmdesátinám)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927
1991   Tschechischer Kubismus (Architektur und Design 1910-1925)
2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1936   K. H. Hilar (Čtvrtstoletí české činohry), Družstevní práce, Praha 1
1981   Programy české architektury, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2005   Frühling in Prag oder Wege des Kubismus, Deutsche Verlags-Anstalt, Mnichov (München)
2012   Bohuslav Reynek: Korespondence, Nakladatelství Karolinum, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1920   Musaion, sborník pro moderní umění (1), Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
1921   Musaion, sborník pro moderní umění (2), Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
2002   Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2014   Almanach na rok 1914, Filip Tomáš - Akropolis, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1912   Výstava Skupiny výtvarných umělců, Přehled, 11, 32, 1912–1913, 565-568
1914   Výstava Skupiny V. U., Přehled, 12, 32, 1913–1914, 565-568
1918   Malíř Kubišta zemřel, Lípa, 2, 11, 1918/12/19, 174-175
1920   O nový klasicismus (Kapitoly o civilní svatosti), Musaion, sborník pro moderní umění, 1, , 1920, 23-27
1920   Jubilejní výstavy Josefa Mánesa, Právo lidu, 29, 146, 1920/06/23, 2-3
1920   Posmrtná výstava obrazů Kubišty, Sobota, dělnická kulturní hlídka, , 7, 1920, -
1921   -ace, -ice, -ence, -ismy a da-da (Přezdívky na poli umění), Musaion, sborník pro moderní umění, 2, , 1921, 48-51
1944   Antické motivy na divadelní scéně, Život, 19, 3, 1944/03, 104-104
1992   Výstava Skupiny výtvarných umělců, Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, , , 1992, 172-173
1992   K podstatě architektury (Poznámky z Podzimního salónu. Paříž 1912), Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, , , 1992, 209-211
1992   Duch přeměny v umění výtvarném, Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, , , 1992, 211-213
2002   The Spirit of Change in Visual Art, Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, , , 2002, 112-116
2005   Die prosaische Schönheit der modernen Kunst, Frühling in Prag oder Wege des Kubismus, , , 2005, 59-71
2005   Des Geist der Umwandlung in der bildenden Kunst, Frühling in Prag oder Wege des Kubismus, , , 2005, 193-204
2014   Duch přeměny v umění výtvarném, Almanach na rok 1914, , , 2014, 49-56
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1944/03   Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře)