Vlastislav Hofman

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1928   Výstava nových obrazů Vlastislava Hofmana
1930   Výstava obrazů arch. Vlastislava Hofmana
1935   Vlastislav Hofman: Souborná výstava
1940   Česká krajina Vlastislava Hofmana
1942   Vlastislav Hofman: Návrhy kostýmů a masek herců pro hry, které byly od roku 1919 hrány v Národním a Vinohradském divadle
1948   Tvůrce české scény Vlastislav Hofman: Životní dílo
1948   Tvůrce české scény Vlastislav Hofman: Životní dílo (II. část)
1951   Vlastislav Hofman: Životní dílo
1954   Vlastislav Hofman: Výstava divadelního a filmového výtvarnictví 1952-1954 (k sedmdesátinám)
1960   Vlastislav Hofman (50 let výtvarné tvorby)
1984   Vlastislav Hofman 1884-1964: Scénografické dílo
1984   Vlastislav Hofman 1884-1964: Životní dílo
2017   Vlastislav Hofman (1884-1964): Pocta invenci / A Tribute to Invention
nedatováno   Vlastislav Hofman
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1914   Moderní umění: 45. výstava S.V.U. Mánes v Praze
1916   47. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1918   49. výstava S.V.U. Mánes
1918   A přece! Výstava několika tvrdošíjných (Moderní obrazy, kresby, grafika ve Weinertově uměl. a aukční síni Praha, Příkopy 15 1918)
1920   53. výstava S.V.U. Mánes
1921   LIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes členská, XVIII. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar členská
1921   Tvrdošíjní a hosté (Výstava III.)
1921   I. výstava uměleckého průmyslu československého
1922   Vánoční trh prací členů spolku (LXII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes)
1926   III. výstava uměleckého průmyslu československého
1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
1928   Výstava soudobé kultury v Brně
1932   Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy
1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935)
1935   Exhibition of the Arts of Czechoslovakia
1936   Členská výstava Umělecké besedy
1936   Výstava členů Umělecké Besedy v Praze
1936   Katalog obrazů členské výstavy Umělecké besedy z Prahy
1936   I. jarní Zlínský salon (Katalog vystavených uměleckých děl)
1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.)
1937   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění)
1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
1938   Umělecká beseda: Český kraj - obrazy z let 1920 - 1938
1939   Členská výstava Umělecké besedy
1939   Italie v díle česko-slovenských umělců
1940   Členská výstava Umělecké besedy
1940   Výstava Za novou architekturu
1941   Členská výstava Umělecké besedy
1941   Bílá Labuť českému umění (2. výstava soudobého českého umění)
1942   Členská výstava umělecké besedy
1942   Členská výstava Umělecké besedy (Výstavní síň Svazu českého díla)
1942   Členská výstava Umělecké besedy v Praze
1943   Übersicht der 99 / Přehlídka 99ti
1944   Srpen u Pošů (Výběr prací současných malířů)
1944   Členská výstava umělecké besedy
1944   Mitgliederausstellung der Umělecká Beseda
1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů
1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
1950   Členská výstava (Svaz čsl. výtvarných umělců skupina Umělecká beseda)
1950   Výtvarníci Smetanových oper
1952   Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění
1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
1953   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava
1960   Jevištní výtvarnictví 1945-1960
1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1965   Moderní česká kresba
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1965   Plakate aus der Tschechoslowakei
1966   Paris-Prague 1906-1930
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1967   F. X. Šalda a výtvarné umění
1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968)
1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
1969   Český kubismus (K pátému výročí trvání galerie)
1969   Z přírůstků užitého umění 20. století
1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution)
1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung)
1971   Umění a doba (České umění dvacátých let)
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století
1973   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl II. Generace Osmy, Tvrdošijných, Umělecké besedy)
1973   České malířství 1918-1945 (k 10. výročí založení Galerie hlavního města Prahy)
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1976   Český kubistický interiér
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag)
1980   Tvrdošíjní (Čapek, Hofman, Justitz, Marvánek, Rykr, Špála, Zrzavý)
1981   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku
1981   Czeski kubizm
1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927
1983   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts
1984   Antonín Dvořák ve výtvarném umění
1984   Moderní český plakát 1918 - 1945
1984   Czechoslovakia Cubism (The World of Architecture, Furniture and Craft)
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne)
1984   Cseh kubizmus (A prágai Nemzeti Galéria vendégkiallítása)
1985   Století designu (ze sbírek Uměleckoprůmyslovémo muzea v Praze)
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1986   Tvrdošíjní
1986   Sbírka Josefa Jeřábka (Grafika a kresby)
1986   Umění ohně (Techniky keramického umění)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Český portrét 1877–1987
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1987   Tsjechisch kubisme
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   Osteuropäische Avantgarde
1989   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1990   Aventinská mansarda (Otakar Štorch Marien a výtvarné umění)
1990   Tschechische Avantgarde 1922-1940 (Reflexe europäischer Kunst und Fotografie in der Buchgestaltung)
1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura)
1991   Grafika české avantgardy 1907-1918
1991   Tschechischer Kubismus (Architektur und Design 1910-1925)
1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur)
1992   Josef Florian: Dobré Dílo 1
1992   Czech Cubism (Architecture, Furniture, Decorative Arts, 1910-1925)
1992   Cubisme tchéque
1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu)
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
1993   Freie Richtungen (Die Zeitschrift der Prager Secession und Moderne)
1994   Expresionismus a české umění (1905-1927)
1994   Bohemian Glass – From Gothic to Art Deco
1995   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století
1995   Kubismus a česká scénografie (Ze sbírek Divadelního oddělení Národního muzea v Praze)
1995   Deviace kubismu v Čechách / Deviationen des Kubismus in Böhmen
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století
1996   Podoby fantazie (České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG)
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy)
2002   Central European Avant-Gardes (Exchange and Transformation, 1910-1930)
2002   Avantgarden in Mitteleuropa 1910-1930: Transformation und Austausch
2005   Kubistický nábytek (Ze sbírek českých a moravských muzeí)
2005   Czech 100 Design Icons
2005   Czech 100 Design Icons
2006   Exprese... (Výběr grafických listů ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary)
2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2008   Vzplanutí (Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903-1936. Sbírka Galerie Ztichlá klika, Praha)
2009   Antimodernisté
2009   Artěl (Umění pro všední den 1908-1935)
2010   on-lino 1910-2010 (Moderní český linoryt)
2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930)
2011   Plocha, hloubka, prostor (Perspektivní motivy a principy v umění)
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění)
2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950)
2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50)
2013   Secese: Vitální umění 1900 (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea)
2013   Vital Art Nouveau 1900 (From the Collections of The Museum of Decorative Arts in Prague)
2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design)
2016   Klimt, Kupka, Picasso und andere: Kubismus – Konstruktivismus – Formkunst
2016   Klimt, Kupka, Picasso and others: Cubism - Constructivism - Form Art
2017   Otisky vědění: Řeč keramiky / Kneaded Knowledge: The Language of Ceramics
2017   Il Liberty e la rivoluzione europea delle arti (Dal Museo delle arti decorative di Praga)
2018   Avant Garde (Velká hra na budoucnost)
2018   Ta kniha patří mně! / The book belongs to me! (Historie českého exlibris do roku 1945 / History of Czech ex libris until the year 1945)
2019   Sousedé v knize / Nachabn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc)
2019   Tváře expresionismu (1905-1925) / Faces of Expressionism (1905-1925) (Slovinsko - Čechy - Německo / Slovenia - Bohemia - Germany)
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
2020   Dobré dílo Josefa Floriana
2022   Signál III: Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990)
2022   Já je někdo jiný: Autoportrét ze sbírek GASK / ‘I’ Is Someone Else: Self-Portraits from the GASK Collection (Přesahy grafiky / Printmaking Crossovers 2022)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1922   Útulný domov, Vesmír, nakladatelství a vydavatelství spol. s r. o., Karlín, Praha (Hlavní město Praha)
1940   Česká moderní grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1967   Aventinum a jeho knižní výtvarníci, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1974   Tisíc let české poezie (III. Česká poezie XX. století), Československý spisovatel, Praha
1979   Cubism in Architecture and the Applied Arts (Bohemia and France, 1910–1914), David & Charles, Newton Abbot
1982   Česká scénografie XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Jižní Čechy v grafické tvorbě, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
1982   Současná scénografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Cubismo cecoslovacco (Architetture e interni), Electa, Milán (Milano)
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1988   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Les avant-gardes de l'Europe centrale 1907-1927, Flammarion editions, Paříž (Paris)
1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
1992   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917 (Teorie, kritika, polemika), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
1996   Das kubistische Prag 1909-1925 (Ein Stadtführer), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1996   Praga cubista 1909-1925 (Guida), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Méně výstav a více umění (Výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921-1939), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2000   Lomené, hranaté a obloukové tvary (Česká kubistická architektura 1911 - 1923), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2003   Treffpunkte der Avantgarden (Ostmitteleuropa 1907-1930), Verlag der Kunst, Drážďany (Dresden)
2004   Kniha v českém kubismu / Czech Cubism and the Book, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2004   Muzeum českého kubismu (Průvodce stálou expozicí v Domě U Černé Matky Boží), Národní galerie v Praze, Praha
2004   The Museum of Czech Cubism (Guide to the permanent exhibition in the Black Madonna House), Národní galerie v Praze, Praha
2004   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook ), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
2004   Vlastislav Hofman, Společnost Vlastislava Hofmana, _
2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2008   Divadlo na konci světa, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
2012   Praha moderní (Velký průvodce po architektuře 1900-1950 / Historické centrum), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2012   Geneze designu nábytku, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2012   The History of Modern Furniture Design, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2013   Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století (Ideové, stavební a typologické proměny), Artefactum, Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2017   Praha nepostavená (Vltavské břehy jako urbanistické téma moderní metropole), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha
2018   Pražské vize (Fantastické stavby, které nikdy nevznikly), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1920   Musaion, sborník pro moderní umění (1), Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
2018   Století dánské a české nábytkové tvorby: Konvergence, divergence / A Century of Danish and Czech Furniture Design: Convergence and Divergence, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 2: g/l), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (3: g/j), Diderot, Praha
2005   Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950 (A - L), Nakladatelství Nucleus, Hradec Králové (Hradec Králové)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1912   Druhá výstava Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě, Česká kultura, 1, 2, 1912/10/18, 58-60
1912   2. výstava Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě, Česká revue, , 2, 1912/11, 120-122
1913   Kubistická výstava v Mánesu (Kronika a poznámky), Umělecký měsíčník, , , 1914, 326-331
1913   Jak se píše (Kronika a poznámky), Umělecký měsíčník, , , 1914, 331-336
1918   Umění výtvarné: Výtvarná saisona, Lumír, 46 (1917-1918), 9, 1918/07/17, 429-432
1920   Výstava Veraikonu (Dům Umělců) jest jakýmsi dodatkem..., Musaion, sborník pro moderní umění, 1, , 1920, 81-82
1930   Z pražských výstav: Obrazy arch. Vlastislava Hofmana, Lidové noviny, 38, 506, 1930/10/07, 7-7
1930   Pastely Vlastislava Hofmana, Národní listy, 70, 273, 1930/10/04, 4-4
1930   Výstava obrazů arch. Vlastislava Hofmana v Topičově salonu, Právo lidu, 39, 241, 1930/10/12, 7-8
1936   Brněnské výstavy (Akord 1936/2), Umění, , , 1936, 27-30
1942   Malířské výstavy (Knihy a umění), Řád, 8, 8, 1942, 433-435
1947   Druhá výstava Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě, Předpoklady slohu, , , 1947, 93-95
1948   Vlastislav Hofman - životní data umělcova, Tvůrce české scény Vlastislav Hofman: Životní dílo, , , 1948, 0-0
1948   Hledač nových cest, Tvůrce české scény Vlastislav Hofman: Životní dílo, , , 1948, 0-0
1954   K dvojímu jubileu Vlastislava Hofmana, Výtvarná práce, 2, 9, 1954/05/06, 5-5
1954   Řád práce arch. Vlastislavu Hofmanovi, Mladá fronta, 10, 115, 1954/05/15, -
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1959   Jubileum Vlastislava Hofmana, Výtvarná práce, 7, 3, 1959/02/24, 5-
1960   Naše jevištní výtvarnictví, Výtvarná práce, 8, 23-24, 1960/12/14, 16-
1960   Životní dílo V. Hofmana, Výtvarná práce, 8, 25-26, 1960/12/31, 9-
1961   Přehlídka jevištního výtvarnictví, Výtvarné umění, 11, 5, 1961/09/30, 193-202
1964   Posmrtná pocta Vl. Hofmanovi, Výtvarná práce, 12, 18, 1964/10/14, 9-9
1964   Úspěch V. Hofmana, Výtvarná práce, 12, 14-15, 1964/09/09, 5-
1966   Paris Prague, Literární noviny, 15, 14, 1966, 1-3
1966   L´avant-garde artistique tchèque..., Paris-Prague 1906-1930, , , 1966, -
1966   Le désastre de la guerre hâta..., Paris-Prague 1906-1930, , , 1966, -
1967   Artěl (Mezník ve vývoji českého užitého umění), Umění a řemesla, , 6, 1967, 202-208
1973   Český nábytek z let 1911-15 ve sbírkách UPM v Praze, Sborník statí na počest 70. výročí narození PhDr Emanuela Pocheho, DrSc, , , 1973, 112-125
1984   2. výstava Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě, O umění a kultuře I, , , 1984, 220-224
1991   Grafika české avantgardy v období..., Grafika české avantgardy 1907-1918, , , 1991, 3-5
1991   Die Kunstauffassungen der Maler, Kubismus in Prag 1909–1925, , , 1991, 106-115
1991   Vlastislav Hofman, Kubismus in Prag 1909–1925, , , 1991, 238-243
1992   Kubismus jako politikum: K dějinám Skupiny výtvarných umělců, Umění, 40, 1, 1992, 44-66
1997   Grafika českého kubismu, Grapheion, , 3-4, 1997, 104-109
1997   Czech Cubist Prints, Grapheion, , 3-4, 1997, 104-109
1997   Krematoria v české architektuře 10. - 30. let 20. století (Jejich historie, architektura a ideový obsah), Umění, 45, 1, 1997, 72-92
1998   Tvrdošíjní, Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1), , , 1998, 294-311
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2003   Tělová maska a trojúhelník, Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, , , 2003, 219-227
2009   Historie a ideový obsah architektonického typu krematoria v meziválečném Československu, Epigraphica & Sepulcralia 2, , , 2009, 267-287
2010   Josef Čapek a kuboexpresionisté, on-lino 1910-2010, , , 2010, 17-33
2012   Sbírka kreseb, grafik a maleb, Karáskova galerie, , , 2012, 36-68
2012   Medailony, Geneze designu nábytku, , , 2012, 245-303
2014   Přehled milionových položek vydražených v roce 2013, Ročenka ART+, , , 2014, 85-103
2014   Kubismus v literatuře, Heslář české avantgardy, , , 2014, 173-179
2015   Kubistická gotika, Rembrandtova tramvaj, , , 2015, 74-85
2015   Od Worringera k Semperovi: Kubistická forma ve zpětném zrcátku, Rembrandtova tramvaj, , , 2015, 110-125
2016   Úvahy architekta Vlastislava Hofmana o stavu současného umění na stránkách Almanachu na rok 1914 jako symptom i diagnóza, Almanach na rok 1914, , , 2016, 60-69
2016   Poznámka k přátelství Vlastislava Hofmana s Bohumilem Kubištou, Almanach na rok 1914, , , 2016, 70-77
2017   Kubistické pohřebiště hrdinů i obětí (Rozlohou druhý největší pražský hřbitov se stal Národní kulturní památkou), Lidové noviny, , , 2017/04/01, 27-
2020   Vlastislav Hofman, Ročenka ART+, , , 2020, 114-
www
rok vydání, název (podnázev)
  Vlastislav Hofman (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1948   Vlastislav Hofman: Architektura, kresby, ilustrace a grafika
1948   Tvůrce české scény Vlastislav Hofman: Životní dílo
1960   Vlastislav Hofman: 50 let výtvarné tvorby
1992   Vlastislav Hofman (1884 - 1964)
2004   Vlastislav Hofman: 1884 - 1964: Kubista nejtvrdošíjnější / The Arch-Cubist
2005   Vlastislav Hofman: Kostým a maska (Ze sbírky divadelního oddělení Národního muzea)
2011   Vlastislav Hofman: Obrazy
2017   Vlastislav Hofman (1884-1964): Pocta invenci / A Tribute to Invention
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1986   Tvrdošíjní
2002   My head is on fire but my heart is full of love
2008   Vzplanutí (Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903-1936. Sbírka Galerie Ztichlá klika, Praha)
2016   V novém světě / In a New World (Podmínky modernity 1917-1927 / Conditions of Modernity 1917-1927)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum)
1996   3. aukce výtvarného umění
1999   Aukční katalog (1/1999)
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Aukce č. 50: Výtvarné a užité umění (Aukční dům Greisen)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010)
2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění
2013   Evening Sale Prague
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2017   Výtvarné umění, starožitnosti, design 14.–21. století z evropských sbírek (Večerní aukce)
2018   8. benefiční aukce pro Cestu domů
2019   Zahradní aukce
2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 17.-21. století, Exkluzivní výběr obrazů, Mimořádná nabídka světové malířské tvorby)
2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce)
2020   Aukční síň Vltavín: 180. aukce (Vánoční aukce: Mince a výtvarné umění)
2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce)
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Vlastislav Hofman / 1884 - 1964: Slepý hoch
nedatováno   Vlastislav Hofman / 1884 - 1964: Trůn a červené schodiště
nedatováno   Vlastislav Hofman / 1884 - 1964: Krávy z Wangerooge
nedatováno   Vlastislav Hofman / 1884 - 1964: Krajina s rybníkem
nedatováno   Vlastislav Hofman / 1884 - 1964: Svatý Jiří ethiopský
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2004   Vlastislav Hofman: 1884 - 1964: Kubista nejtvrdošíjnější / The Arch-Cubist
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
2000   Umění 1900 - 1930
2003   Metamorfozy człowieka
2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2009   Artěl, Umění pro všední den 1908 - 1935 / Artěl, Art for Everyday Use
2009   Český kubismus 1909–1925
2009   CubiCZmus! (Die Dekonstruktion der Moderne in Prague)
2012   Rytmy + pohyb + světlo / Rhythms + Motion + Light (Impulsy futurismu v českém umění / Impulses of Futurism in Czech Art)
2016   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927)
nedatováno   Český kubismus 1911–1919
nedatováno   Český kubismus / Czech Cubism 1910–1919
nedatováno   Artěl II
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1952   Výtvarníci a jejich účast na knize
2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951)
2020   Odkud známe Vodníka a Polednici?
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1942   Řád (Revue pro kulturu a život)
1998   Space Design (Czech Cubist/Rondocubist Architecture: A Reappreciation of the Revolution)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1990   Erwerbungen 1970-1990
2015   Czech Cubism
2015   Český kubismus (Průvodce expozicí Umeleckoprůmyslového musea v Praze)
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1946   Herec rozervaného století (na počest sedmdesátin Václava Vydry)
1960   Jevištní výtvarnictví 1945-1960
1961   Přehlídka jevištního výtvarnictví
1991   Český kubismus 1909–1925
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague)
text
rok vydání, název (podnázev)
1948   Dobrá socha, dobrý obraz – nejlepší dar
1948   Výstava scénických návrhů Vlastislava Hofmana
1948   Životní dílo Vlastislava Hofmana
1948   Vlastislav Hofman architekt a grafik
1968   Moderní česká kresba
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění)
2020   Odkud známe Vodníka a Polednici?