Dezider Tóth (Monogramista T.D)

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1978   Dezider Tóth: Omalovánky, grafiky, partitury
1989   Dezider Tóth: Vyhasínanie do svetla
1993   Dezider Tóth: Rezervácia
1994   Dezider Tóth: 67 - 94 (Je to hotové, nebo se to teprv dělá?)
2000   Monogramista T.D
2000   Monogramista T.D
2000   Monogramista T.D: K věčnosti přidávám svou horečku
2000   Monogramista T.D: Mimořádné spoje 1970 - 1997 ((výzvy, události, akce))
2000   Monogramista T.D: Stěhování a nouzové úniky
2000   Monogramista T. D: Tédéčko 2000
2001   Dezider Tóth: Rozliata nádoba
2002   Monogramista T.D (Sťahovania a núdzové úniky 2000 - 2002)
2004   Monogramista T.D: Stěhování a nouzové úniky
2009   RePartitury (1976-1978, Dezider Tóth, Monogramista T.D, 2009)
2018   Monogramista T.D.: Migrant / The Migrant
nedatováno   Dezider Tóth: Dychovky
nedatováno   Dezider Tóth: Ochrana prírody
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1978   Strom (Fotografie)
1978   Výstava prác
1978   Slovenská maľba a grafika
1979   Slovenská grafická tvorba 1970/1978
1980   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1979
1982   Tvorba mladých (Celoslovenská výstava mladých výtvarníkov k zjazdu Socialistického zväzu mládeže v SSSR)
1983   3. Biennale der europäischen Grafik Baden-Baden / 3rd Biennial of European Graphic Art Baden-Baden / 3eme Biennale de la Gravure Européenne Baden-Baden
1986   Jan Steklík, Dezider Tóth
1986   V čase
1987   Ilustrace - děti - umělci (Užitá a volná tvorba ilustrátorů dětské knihy)
1988   XIII. bienále užité grafiky Brno 1988
1988   ...Igorovi Kalnému
1988   Studió Erté Fes(z)tivál (1988. 6. 17. - 19.)
1988   Nový slovenský obraz
1990   Interpretácie
1990   90 autorů v roce ´90 (Nové cesty kresby a grafiky)
1990   40 Artistes Tcheques et Slovaques 1960-1990
1990   Hulík, Jankovič, Kern, Meliš, Sikora, Tóth
1990   Ekologické motivy ve výtvarném umění
1991   Umění akce
1992   Šedá cihla 35/1992
1992   Minisalon
1992   Sovinec 1989/91
1992   A-R (Avance-Retard)
1992   Apelación / Challenge / Výzva (De la Ideollogía a las Ideas / From Ideology to Ideas / Od ideológie k ideám)
1992   Hommage à John Cage
1993   Mona Lisa (Mail-artový projekt: Ray Carter-Mandad K.Š, Canada, Ed Varney, Canada se spoluúčstí K.Š., ČR)
1993   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present
1994   Identifikácia v priestore a čase
1994   Katalánsko-slovensko-česká výstava kreseb a grafik
1995   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení
1995   Sen o múzeu? (Umenie 90. rokov)
1997   III. Praha graphic '97 (Trienále evropské netradiční a avantgardní grafiky)
1999   Body and the East (From the 1960s to the Present)
2000   Na volné téma…, ale k věci / On a free theme…, but to the point
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2001   Slovenská fotografia 1925-2000 / Slovak Photography 1925-2000 (Moderna - postmoderna - postfotografia / Modernism - Post-Modernism - Post-Photography)
2001   A-R (Avance-Retard)
2001   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG
2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici)
2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2002   A-R (Avance-Retard)
2002   Slovak Contemporary Art (Ze sbírky První slovenské investiční skupiny)
2003   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny (druhá časť)
2005   IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005 (První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění / The first review of contemporary Czech and Slovak visual art)
2007   Z mesta von / Out of the City (Umenie v prírode / Land Art)
2007   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 (From the First Slovak Investment Group´s Collection)
2007   Príbeh skupiny A-R
2008   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960 - 2000 (Zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny)
2008   1960 -> Súčasnosť / 1960 -> Present (Slovenské umění + čeští hosté / Slovak art + Czech guests)
2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   V. Nový zlínský salon 2008
2008   111 diel zo zbierok/ works od art from collection (Slovenská národná galéria)
2008   Druhotvary (Interpretace Janáčkových partitur)
2008   Zo slovenského konceptuálneho umenia
2008   Umenie zblízka 02 (Celoslovenský vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy)
2008   Slovenský obraz (anti-obraz) / Slovak Picture (anti-picture) (20. storočie v slovenskom výtvarnom umení / 20th Century in the Slovak Visual Art)
2008   Ilúzia priestoru: Pokus o nové čítanie / Illusion of Space: Attempt at a New Reading
2009   Listování / Turning pages (Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art)
2009   Štvorvýstava (Jan Steklík, Otis Laubert, Monogramista T.D., Igor Kalný)
2011   Současná slovenská geometrie 2
2011   Papier kole (Slovenská koláž XX. a XXI. století)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art
2012   Element F. (Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století)
2014   VII. Nový zlínský salon / 7th New Zlín Salon
2015   Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2017   ČS koncept 70. let / CS Conceptual Art of the 70s
2018   Dokopydanie (Meandre slovenskej asambláže)
2018   Sonda 1: Příběh slovenského (post)konceptuálního umění / Probe 1: The Story of Slovak (Post)Conceptual Art
2018   Hommage à Peter Vajda (Výber zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s. v Bratislave / Selection from the Collection of Prvá slovenská investičná skupina, a.s. in Bratislava)
2019   Kuna nese nanuk: Umění čtení umění / The Art of Reading Art
2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection
2020   Dokopydanie (Slovenská asambláž)
2020   Pozoru Hodný projekt
nedatováno   Galéria Kleibl
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1971   Písmo a obraz, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
1979   L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
1989   Urob si masku, Mladé letá, slovenské vydavateľstvo knih pre mládež, n.p., Bratislava (Bratislava)
1990   Slovenská fotografia šesťdesiatych rokov, Slovenská výtvarná únia, Bratislava (Bratislava)
1994   Predtým (Prekročenie hraníc 1964-1971), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2000   I. otvorený ateliér - 1970 Bratislava, Sorosovo centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
2006   Slovenská grafika 20. storočia (Slovak graphic art of the 20 th century), Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2009   Rozhovory o maľbe (Pohlad na slovenskú maľbu prostrednictvom orálnej histórie), Vydavaťelstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2011   Ekonómie tela v umeleckohistorických a teoretických diskurzoch, Vydavaťelstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2011   Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia (Akcie Alexa Mlynárčíka), Vydavaťelstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2013   Kniha - objekt ve veřejném prostoru. Kniha jako forma umění, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
2014   Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965 - 1989), Vydavaťelstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2017   Majstrovstvo za dverami (Majstrovstvá Bratislavy v posuně artefaktu (1979-1986) v kontexte bytových výstav 70. a 80. rokov 20. storočia), Vydavaťelstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1980   Partitury (Grafická hudba, fónická poezie, akce, parafráze, interpretace), Jazzová sekce, Praha
1995   Galéria Palisády (Škola úžitkového výtvarnictva Josefa Vydru, Palisády 51, Bratislava), Vydavateĺstvo SAPAC, spol. s. r. o., Bratislava (Bratislava)
2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
2011   Svést Labe do Berounky (K neuskutečněným projektům československého umění 60. - 80. let), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016   Třídit slova (Literatura a konceptuální tendence 1949-2015), tranzit.cz, Praha
2020   Whatever (Výběr z textů 1966-1989), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
2007   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2007 (XVIII. Tik-U), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1979   Dezider Tóth participe..., L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, , , 1979, 172-173
1986   Jestliže se Jan Steklík a Dezidér Tóth rozhodli..., Jan Steklík, Dezider Tóth, , , 1986, -
1987   Dezider Tóth, Gramorevue, 23, 12, 1987/12/03, 15-
1992 -   Dezider Tóth: Kresby, objekty, instalace, Sovinec 1989/91, , , 1992, 0-0
1995   Dezidér Tóth - Slovný kúpeľ (10. 5. - 3. 6. 1994), Galéria Palisády, , , 1995, 100-102
1995   Realizace reality (Dezider Tóth), Vesmír, 74, 7, 1995/07, 418-
1998   Česká a slovenská fotografia od medziválečného obdobia do súčasnosti / Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Listy o fotografii, , 2, 1998, 36-37
2001   Pro RR (Monogramista T.D.: Schránky), Revolver Revue, , 46, 2001/05, 86-95
2006   O 163 interpretacích - Kalendáře pro Jindru Štreita, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 19, 10, 2006/05/11, 16-
2009   Kresby - Partitury Dezidera Tótha, RePartitury, , , 2009, -
2009   Z rebríkov zložený úkryt, , , , , -
2009   ...to, co autor udělal se svým jménem,..., RePartitury, , , 2009, -
2009   Od partitúr k repartitúram, RePartitury, , , 2009, -
2009   Kresba precházala v histórii umenia rôznymi etapami..., Štvorvýstava, , , 2009, -
2011   Současná slovenská geometrie 2, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 9, 2011/05/05, 16-16
2011   Duchampova nejistota a androgynní umělci, Svést Labe do Berounky, , , 2011, 78-89
2011   Nový zlínský salon 2011 (Recyklace, nebo Inovace? A pro koho přesně?), Prostor Zlín, 18, 3, 2011, 3-5
2011   Měkce v Plzni, Art + Antiques, , 12 + 1, 2011/12/12, 111-111
2012   Máš na míň! (Rozhovor s monogramistou T.D), Art + Antiques, , 2, 2012/02/07, 24-32
2012   Měkce, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 2, 2012/01/26, 5-
2012   Zóny obývání, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 4, 2012/02/23, 9-
2015   Monogramista T.D. Nehybnosť metafor / Standstill of Metaphors, Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, , , 2015, 136-138
2021   Čo sa kresbou všetko povie: Ilustrácie detských kníh Milana Grygara a Dezidera Tótha, Flash Art, 15, 59, 2021/03/30, 42-45
nedatováno   tvorba dezidera tótha zaujme na první pohled..., Dezider Tóth: Dychovky, , , nedatováno, -
nedatováno   vztah k přírodě, k přírodnímu prostředí..., Dezider Tóth: Ochrana prírody, , , nedatováno, -
www
rok vydání, název (podnázev)
  Měkkohlaví (artlist.cz)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1986   Jan Steklík, Dezider Tóth
1994   Dezider Tóth: Ex (1. Samostatná výstava na Slovensku)
1997   TD (Tóth Dezider): Cvaot / Zástup (Pamäť miesta (4))
2000   Monogramista T. D.: K věčnosti předávám svou horečku
2000   Monogramista T.D.: Je to hotové, nebo se to teprv dělá?
2000   Monogramista T.D: Stěhování a nouzové úniky
2004   Monogramista T.D: Stěhování a nouzové úniky
2006   Monogramista T.D: Skrýše a iné
2007   Ani slovo, ani vec (Výber z tvorby monogramistu T.D)
2017   Monogramista T. D
2018   Monogramista T.D: Migrant / The Migrant
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1978   Konfrontace 20
1987   Ilustrace, děti, umělci (Užitá a volná tvorba ilustrátorů dětské knihy)
1988   ...Igorovi Kalnému
1990   90 autorů v roce ´90
1992   Združenie A-R
1992   Šedá cihla 35/1992
1997   Socha a objekt II
1998   Poesia totale (1897-1997 Dal colpo di dadi alla poesia visuale)
2000   Na volné téma
2001   Objekt / objekt Object / Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time)
2001   LIGHThouse - svetelné inštalácie / objekty / fotografie / projekcie / dokumentácia
2004   Poesia totale
2005   Prievan (Současná slovenská malba 2000 - 2005; Contemporary Slovak Painting 2000 - 2005)
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2006   Slovenská typografie 20. storočia II. (Generácia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov)
2006   25 let činnosti galerie Půda v Českém Těšíně
2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art)
2008   Druhotvary (Interpretace partitur Leoše Janáčká)
2009   Štvorvýstava
2011   Mapy / Maps (Umelecká kartografia v strede Európy / Art Cartography in the Centre of Europe 1960 - 2011)
2013   Století relativity / Century of Relativity
2014   Vy troubo! pro Jiřího Koláře
2016   XXL Pohledů na současné slovenské výtvarné umění / XXL Views of contemporary slovak art
2018   Sonda 1: Příběh slovenského (post)konceptuálního umění / Probe 1: The Story of Slovak (Post)Conceptual Art
2019   Kuna nese nanuk: Umění čtení umění
2019   Kuna nese nanuk: The Art of Reading Art
2021   Ruka na konci ramene ((Spolu)práce v českém a slovenském umění)
adresář
rok vydání, název (podnázev)
1994   Partitury, adresář autorů
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
2021   Dezider Tóth (Monogramista T.D): Urob si masku
fotografie
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Bez názvu
grafika
rok vydání, název (podnázev)
1970   Údaje I.
1976   Názorné pomůcky
1976   Názorné pomůcky
1977   Názorné pomôcky 4.
1977   Názorné pomôcky 6.
1977   Názorné pomôcky 5.
nedatováno   Bez názvu
hand out
rok vydání, název (podnázev)
2007   Sbírka černokostelecké školy (dar Galerie H)
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
1983   3. Biennale der Europäischen Grafik Baden-Baden
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2017   Monogramista T·D - Dezider Tóth (Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2017   Album 76
2018   Sonda 1: Příběh slovenského (post)konceptuálního umění / Probe 1: The Story of Slovak (Post)Conceptual Art
2019   Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu 1968–1974–1989 / Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia 1968–1974–1989
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2006   Jindrovi
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2000   Monogramista T.D: Schránky
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2003   Těš*ba 70/80 (Výstavní aktivita slovenských výtvarníků na severu Moravy v časech reálného socialismu)
2011   Měkkohlaví
2011   Měkce / Softly
2019   Pozoru Hodný projekt
kresba
rok vydání, název (podnázev)
1976-1978   Partitúra XLV. Horúce slzy
1976-1978   Partitúra VIII. Liečenie ticha
1976-1978   Partitúra IX. Liečenie ticha
1987   Zóna 1-4 4.
1987   Zóna 1-4 3.
1987   Geometria ohňa
1988   Hniezdo
1988   Sursum
1988   Dno schodov
nedatováno   Já, počítač
nedatováno   Já, počítač
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1997   Nové Zámky - Nespavosť, Zastávka
1997   Kassákov klobúk
2000   Bez názvu
2000   Bez názvu
omalovánka
rok vydání, název (podnázev)
nedat. (2017)   Dezider Tóth
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1989   Revue K
2001/05   Revolver Revue (Časopis pro literaturu a výtvarné umění)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1992   Šedá cihla 35/1992
pracovní soubor
rok vydání, název (podnázev)
  Aukce 2005; slovenská
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
2007   Sbírka černokostelecké školy (Vystavená díla)
2019   Kuna nese nanuk (Seznam vystavených děl)
2019   Sounds Codes Images (Accoustic Experimentation in the Visual Arts)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
zadání/propozice
rok vydání, název (podnázev)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)