Josef Malejovský

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1977   Mladí čeští výtvarní umělci na počest II. sjezdu SSM (Přehlídka prací z tvůrčích stipendijních pobytů v Kladně, Příbrami a ve Střílkách)
1978   Mladí výtvarní umělci k XI. světovému festivalu mládeže a studentstva
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1953   Návštěvou u nejmilejších přátel (Vypravění dvou účastníků zájezdu výtvarnické delegace do Sovětského svazu), Výtvarná práce, 1, 30, 1953/12/11, 3-
1954   Naši umělci hovoří o vystavených dílech (Soudruh Josef Malejovský), Výtvarná práce, 2, 3, 1954/02/12, 3-
1955   Dopis výboru Ústředního svazu čs. výtvarných umělců všem členům a kandidátům, Výtvarná práce, 3, 22, 1955/11/23, 1-2
1955   Z italského zápisníku, Výtvarná práce, 3, 10, 1955/05/20, 4-5
1962   Diskuse o cestách a východiscích (Diskusní příspěvek pronesený předsedou SČSVU Josefem Malejovským), Výtvarná práce, 10, 19, 1962/10/25, 1-2
1962   Výtvarní umělci k XII. sjezdu KSČ (Zahajovací projev předsedy SČSVU Josefa Malejovského), Výtvarná práce, 10, 22-23, 1962/12/10, 1-2
1978   Z diskuse na ustavujícím sjezdu SČVU (Kronika), Výtvarná kultura, 2, 3, 1978, -
1981   Návštěva u Josefa Malejovského, Návštěvy v ateliérech, , , 1981, 72-76
1983   Za národním umělcem Karlem Součkem (Kronika), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 7-7
1989   Co se změnilo v roce 1988, Mladý svět, , , 1989, 0-0