Oldřich Kulhánek

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1977   Oldřich Kulhánek: Grafika
1978   Oldřich Kulhánek: Grafika
1979   Oldřich Kulhánek: Gravures and dessins
1980   Kulhánek Oldřich: Exlibris og nytarsgrafik af Oldrich Kulhanek Praha
1980   OK
1983   Oldřich Kulhánek: Kresby
1986   Oldřich Kulhánek: Grafika, kresby
1989   Oldřich Kulhánek: Grafika
1989   Oldřich Kulhánek: Grafika
1990   Oldřich Kulhánek: Grafika a kresby
1991   Oldřich Kulhánek
1991   Oldřich Kulhánek: Grafika
1992   Oldřich Kulhánek: Kresby a grafika
1994   Oldřich Kulhánek: Grafika
1997   Oldřich Kulhánek: Grafika
1997   Oldřich Kulhánek
1998   Oldřich Kulhánek: Grafika, kresby
1998   Oldřich Kulhánek
2001   Oldřich Kulhánek
2004   Oldřich Kulhánek
2004   Oldřich Kulhánek: Grafika, kresby / Prints, Drawings
2005   Oldřich Kulhánek
2008   Oldřich Kulhánek
2009   Oldřich Kulhánek: Návrat / Return
2015   Oldřich Kulhánek: Tvář, tělo, svědomí / Face, Body, Conscience; Známky, bankovky, medaile / Stamps, Banknotes, Medals
2017   Oldřich Kulhánek
2020   Oldřich Kulhánek: Malá anatomie zdrojů
2020   Oldřich Kulhánek: Malá anatomie zdrojů
nedatováno   Oldřich Kulhánek
nedat. (2002)   Oldřich Kulhánek
nedatováno   Oldrich Kulhánek
nedatováno   Oldřich Kulhánek: Funny Money
nedatováno   Oldřich Kulhánek
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1965   Výtvarní umelci k 20. výročiu oslobodenia ČSSR
1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration)
1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
1967   Nová jména
1967   Jeden okruh volby. Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967
1967   Nové cesty II (Mladá generace)
1967   Kunstforum Göhrde 67
1967   Academias de arte de Checoslovaquia
1968   Věcné dialogy
1968   1. bienále výzkumu grafiky
1968   Recent Graphics from Prague
1968   Krejčí Kulhánek
1968   Tschechoslowakische Tage
1968   Mostra biennale internazionale della grafica
1969   2. pražský salón
1969   Výstava mladých ’69
1969   Nová figurace
1969   Recent Graphics from Prague
1969   Zestien Tsjechische kunstenaars (Dertien grafici en drie keramisten)
1969   Artisti contemporanei di Praga (Pittura grafica scultura)
1970   Soudobá československá grafika
1970   50 e uno grafici cecoslovacchi
1970   Sodobna českoslovaška umetnost
1970   Graveurs tchécoslovaques contemporains
1971   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte)
1971   Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970
1972   Výstava mladých 72 (Kresba - Grafika - Obrazy - Plastika - Ilustrace)
1972   Tschechoslowakische Druckgraphik der Gegenwart
1974   Výstava Aktivu mladých výtvarníků při MV SSM v Praze
1974   Osm mladých grafiků
1975   Eastern European Printmakers
1976   Malerei und grafik aus der Tschechoslowakei
1977   10 let Lyry Pragensis (Grafika - Bibliofilské tisky - Plastiky - Zvukové nahrávky)
1977   Polska–Czechosłowacja (Wieki sąsiedztwa i przyjaźni)
1978   Christchurch Art Festival International of Drawings (Robert McDougall Art Gallery)
1978   Oldřich Kulhánek, Pavel Roučka: Grafika
1979   Contemporary Czechoslovakian Printmakers
1979   Mladá česká grafika v AJG
1980   Terezín '80
1980   Beran Bukovský Dolejšek Janečka Kovář Kulhánek Sozanský
1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West)
1981   Československá pokroková grafika
1981   Přírůstky do sbírek za léta 1976-1980
1982   Kresba / socha / grafika (Hvězda 1982 / Hájenka)
1982   Ilustrace k Holanově poezii
1982   Československá pokroková grafika (Výstava k 34. výročí Vítězného února)
1982   8 tsjechoslowaakse grafici
1983   Dessins tchèques du 20e siècle
1984   Figurální téma v současné kresbě a grafice
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   Hudba v české kresbě a grafice
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Česká kresba v boji proti válce a za mír (Výstava ze sbírek AJG)
1986   Umění pro mír (Výstava grafiky, kreseb, plakátů, fotografií, plastik, poštovních známek)
1986   Grafické techniky II (Tisk z hloubky)
1986   České umění 20. století (Přírůstky za léta 1980 - 1985)
1987   Současné české exlibris
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Confrontation: Lithographies (Bláha Hadad Kulhánek Potier Roučka Salsmann Šalamoun)
1987   Ilustrace a poezie (Výběr z ilustrací knih poezie nakladatelství Mladá fronta)
1987   Český a slovenský exlibris
1988   Současné české exlibris
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988 (A Tribute to Jacques Baruch)
1988   Nejhezčí dětem (Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1987)
1988   Contemporary Czechoslovak Prints
1988   Moderní české exlibris a příležitostná grafika
1988   Ilustrace a poezie (Grafika a knižní tisky Lyry Pragensis)
1989   Současná česká grafika
1989   Paris - Prague 1989 (Six Artistes tcheques)
1989   Neue Blätter aus der ČSSR
1989   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1989   Fotodrift (Malba, grafika, objekt)
1989   Třiadvacet žáků národního umělce Karla Svolinského (Volná a užitá grafika)
1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
1990   Dialog ’90 (Paris - Praha)
1990   Současná česká kniha
1990   Polymorphie (Kunst als subversives Element Tschechoslowakei 1939-1990)
1990   Image Imprimée de Tchécoslovaquie (Affiche, gravure, illustration)
1990   Creativity in the Shadow of Political Oppression (Recent Czechoslovakian Graphic Art from the Werksman Collection and the Jacques Baruch Gallery)
1990   Causa grafika 1971/1990
1991   Proti zdi
1991   Proti zdi (Výstava Proti zdi…)
1991   Pevnost (Rekonstrukce jednoho případu)
1991   Dal grottesco al magico (Grafica cecoslovacca contemporanea)
1991   Papier aus Prag (Tschechische grafik)
1991   Tschechische Kunst der Gegenwart (Druckgrafik, Malerei, Objektkunst, Skulptur, Studioglas)
1991   Nachbarn (Originalgraphik as der ČSFR, Polen und Deutschland)
1992   Barok a dnešek
1992   Minisalon
1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
1992   Baroque and the Present
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1992   Befreite Kunst im Prager Winter 1992
1992   Das Barock und die Gegenwart
1992   Radikální realismus ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1993   Skutečnost a iluze (Tendence českého radikálního realismu)
1993   Nová figurace
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1993   Europe Without Walls (Art, Posters and Revolution 1989-93)
1994   Contemporary Master Prints from Eastern Europe: The Gonzaga University Collection
1994   Recent Czech and Slovak Printmaking
1994   Úzkost těla / The Body Anguish (Anderle, Brodwolf, Kulhánek, Franta, Knaupp, Sozanský)
1995   Kresba ´95
1995   Karel Svolinský a jeho žáci (Členové SČUG Hollar k poctě 100. výročí narození svého učitele)
1995   Kresba 95
1995   Tschechische grafik der Künstlervereinigung Hollar
1995   Česká grafika (SČUG Hollar)
1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996)
1996   Komorní grafika a 31 malovaných ptáčků Eduarda Šmejkala
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1996 (II. ročník)
1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1996   Bankovková grafika (Výstava k 70. výročí zahájení činnosti Národní banky československé)
1997   Intersalon 97 (1. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška / 1th international exhibition of contemporary visual art)
1997   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1997 (III. ročník)
1997   Podoby fantazie II (České umění 2.poloviny 20.století ze sbírek AJG)
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století
1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení)
1998   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1998 (IV. ročník)
1998   Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague (Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice / Vision and Interpretation of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking)
1998   Labyrint / Labyrinth Visions and Interpretations of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking (Czech Collection of the 2nd International Triennial of Graphic Art, Prague '98)
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
1999   Eros 2 v evropské grafice v průběhu staletí
1999   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1999 (V. ročník)
2000   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2000 (VI. ročník)
2000   Pohádkový svět komiksu
2000   Komenský 2000: Labyrint světa
2000   Praha v grafické tvorbě členů SČUG Hollar
2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století
2001   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2001 (VII. ročník)
2002   8. festival komorní grafiky
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2002   Český komiks (?) a výtvarné umění
2002   Aukce umělecké grafiky z darů členů SČUG Hollar ve prospěch zdravotně postižených povodněmi
2003   Práce na papíře / Works on Paper (Výběr kreseb, grafik a koláží českých umělců ze sbírky Jana a Medy Mládkových / A Selection of Drawings, Graphic Works and Collages by Czech Artist from the Jan and Meda Mladek Art Collection)
2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
2003   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze
2003   Tschechische grafik (II. Festival tschechischer Kunst und Kultur)
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2003   Intersalon AJV 2003 (7. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška)
2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
2004   Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
2004   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2004 (X. ročník)
2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair)
2004   Kunstausstellung (Ölbilder, Aquarelle, Zeichnungen, Radierungen, Grafiken, Skulpturen, Art Protis)
2004   IV. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2004 / IV. International Biennial of Drawing Pilsen 2004
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohledy do sbírek AJG)
2005   Jubilanti Hollaru 2005
2005   Les arts graphiques tcheques
2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair)
2005   Strenght and Will: Czech Prints from behind the Iron Curtain, a Gift of the Anne and Jacques Baruch Collection
2005   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2005 (XI. ročník)
2005   Parafráze
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair)
2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth)
2006   Česká grafika 60. let
2006   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2006 (XII. ročník)
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair)
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2007   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2007 (XIII. ročník)
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR)
2008   Corpus delicti (Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě)
2008   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2008 (XIV. ročník)
2008   Výtvarníci proti týrání žen a dětí
2009   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2009 (XV. ročník)
2010   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2010 (XVI. ročník)
2010   XVI. festival komorní grafiky
2010   Oldřich Kulhánek: Grafika, Peter Nižňanský: Sochy
2011   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2011 (XVII. ročník)
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2012   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2012 (XVIII. ročník )
2012   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2013   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2013 (XIX. ročník)
2014   Franz Kafka dans les Beaux-Arts tchèques
2014   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny - současná česká grafika a kresba / Masterpieces from the Collection of Česká spořitelna - Contemporary Czech Graphic Arts and Drawings
2016   Sbírka Evy Petrové (Mozaika drobných radostí)
2016   Přesahy fotografie
2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth
2017   Grafičanka - hudební sdružení českých grafiků (Výstava k 45. výročí založení 1972-2017)
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
2019   Suppression, Subversion and the Surreal: The Art of Czechoslovakian Resistance (Selections from the Dr. Eugene Rogolsky Collection)
2020   Pod povrchem (Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2021   Všemi směry / In All Directions (Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová / The Nineties from the Klatovy/Klenová Gallery´s Collections)
2022   Sexies! (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle 60. a 70. let)
2022   Printed Voices from Czechia (Social and Cultural Reflections)
2022   Sexies! (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle 60. a 70. let)
nedatováno   Hibrida II (Contemporary printmaking from the Czech Republic and the U.K.)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1970   Nová figurace, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1979   L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
1995   Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1997   Oldřich Kulhánek: Kresby a grafiky 1964–1996, Nakladatelství Akropolis, Praha
1998   Umění v IPB / Art in IPB, Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha
1998   České bankovky a mince 1993-1998, NUGA, Pacov (Pelhřimov)
1999   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1999   Eros in European Graphic Art through the Centuries, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
2005   Recenze texty rozhovory 1995 - 2004 (1. část), Amaprint Kerndl, s.r.o., Třebíč (Třebíč)
2010   Oldřich Kulhánek: Exlibris 1975-2010, G-DESIGN.CZ s.r.o., Praha 1
2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2022   Útěcha bydlením / Consolation by Living (Život soukromého sběratele za železnou oponou / The Life of a Private Collector Behind the Iron Curtain), PositiF, Praha
2022   MEN: Mužské tělo ve sbírce Roberta Runtáka / The Male Body in Robert Runták's Collection, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
2008   Současní tvůrci exlibris z okruhu SSPE, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
2009   Výstavy v čase proměn, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2019   Česko-slovenská koruna v podpisech (Tradice - tvorba - teorie), Památková komora ČR, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VI. Kon – Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2002   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1967   Tschechische Kunst, Kunstforum Göhrde 67, , , 1967, -
1968   New Look at the Corcoran: A Book and Two Exhibitions, Washington Evening Star, , , 1968, 1-3
1968   V Galerii mladých v Mánesu vystavil..., Výtvarná práce, 16, 11, 1968/06/25, 4-
1969   2. pražský salón, Výtvarná práce, 17, 12-13, 1969/10/24, 6-
1970   Súčasná grafika, Výtvarná práce, 18, 25-26, 1970/12/15, 6-
1971   Arte attuale in Cecoslovacchia, D'Ars, 12, 56-57, 1971/10, 18-37
1979   Les dessins d´Oldrich Kulhanek..., L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, , , 1979, 105-106
1980   Prints from Eastern Europe: The Last 20 Years, The Quarterly Journal of the Library of Congress, 37, 1, 1980, 74-113
1982   Boje a zápasy, Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 2-9
1983   L´art tchèque depuis 1950, Dessins tchèques du 20e siècle, , , 1983, 59-60
1991   Ze současné české grafiky, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Aesthetica, , , 1991, 127-163
1992   Barok a dnešek (Teorie, dokumenty, recenze), Výtvarné umění, , 5-6, 1992, 81-84
1992   Barok a dnešek (Pozvání do Litoměřic), UM, , 3, 1992, 44-45
1993   Umění tohoto století v rychlých proměnách..., Nová figurace, , , 1993, 3-92
1995   Švejkárna na švejkárnu aneb Červená karkulka na Ruzyni (S Oldřichem Kulhánkem hovoří Milena Slavická), Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 20-25
1997   Atelier Rudolf Broulim, Grapheion, , 1, 1997, 53-53
1997   Nové publikace, Grapheion, , 3-4, 1997, 180-181
1997   New Publications, Grapheion, , 3-4, 1997, 180-181
1997   Atelier Rudolf Broulim, Grapheion, , 1, 1997, 53-53
1997   Různosti veristické obraznosti (Příspěvek k problematice českého umění 70. let), Umenie sedemdesiatych rokov, , , 1997, 64-71
1998   Spoločná pamäť (Martin Štěpánek a jeho edícia k 80. výročiu vzniku Československej republiky), Grapheion, , 5, 1998, 52-53
1998   Kronika - soutěže, dílny, konference, jubilea, Grapheion, , 5, 1998, 67-72
1998   Shared memories (Martin Štěpánek and his edition at the anniversary of the founding of Czechoslovakia), Grapheion, , 5, 1998, 52-53
1998   Reviews - Chronicle - Competitions - Workshops - Conferences - Jubilees, Grapheion, , 5, 1998, 67-72
1998   2. mezinárodní trienále grafiky - Inter-Kontakt-Grafik Praha '98 (Přehlídka vyznamenaných umělců), Grapheion, , 7/8, 1998, 64-98
1998   2nd International Triennial of graphic Art Inter-Kontakt-Grafik, Praha '98 (A Survey of the Triennial Winners), Grapheion, , 7/8, 1998, 64-98
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2003   Součástí sbírky Jana a Medy Mládkových..., Práce na papíře, , , 2003, 0-0
2004   Oldřich Kulhánek má za sebou léta..., Oldřich Kulhánek, , , 2004, 0-0
2005   Hlubotisky odsouzené k upálení (K výstavě grafik Oldřicha Kulhánka v M&ł Galerii v Jihlavě - červen 2001), Recenze texty rozhovory 1995 - 2004, , , 2005, 140-141
2005   Oldřich Kulhánek, autor současných českých bankovek (Galerie Karlov, Benešov, 26.11.1993), Krásná setkání, , , 2005, 23-29
2006   Humor na exlibris, Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2006, , , 2006, 14-24
2007   Padesát svazků edice Biblos, Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2007, , , 2007, 25-28
2013   Krásná setkání (Oldřich Kulhánek: 26. 2. 1940 - 28. 1. 2013), Art + Antiques, , 12 + 1, 2013/12/13, 48-49
2015   Ecce homo! (K nedožitým 75. narozeninám Oldřich Kulhánka), Knižní značka, , 1, 2015/03/31, 3-5
www
rok vydání, název (podnázev)
  Oldřich Kulhánek (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1976   Oldřich Kulhánek: Grafika
1982   Kresba, socha, grafika
1986   Oldřich Kulhánek: Grafika, kresby
1989   Oldřich Kulhánek: Grafika
1989   Oldřich Kulhánek: Grafika
1989   Oldřich Kulhánek: Grafika
1991   Oldřich Kulhánek: Grafika
1991   Oldřich Kulhánek: Grafika
1991   Oldřich Kulhánek
1992   Oldřich Kulhánek: Kresby a grafika
1992   Oldřich Kulhánek: Grafické listy
1993   Oldřich Kulhánek: Grafika (autor současných českých bankovek)
1994   Oldřich Kulhánek a jeho peníze
1995   Oldřich Kulhánek: Prints, drawings / Grafiky, kresby (vernisáž 31.5.1995)
1995   Oldřich Kulhánek: Grafika
1996   Oldřich Kulhánek: Grafika
1996   Oldřich Kulhánek: Grafické listy a kresby
1996   Oldřich Kulhánek: Kresby, grafika
1997   Život v kotrmelcích akademického malíře Oldřicha Kulhánka (autora prvních českých bankovek)
1997   Oldřich Kulhánek: Grafika a známková tvorba
1997   Oldřich Kulhánek: Grafiky - kresby
1997   Oldřich Kulhánek
1997   Oldřich Kulhánek: Monografie, kresby a grafika
1998   Oldřich Kulhánek: Grafika
1998   Oldřich Kulhánek: Kresby a grafiky
1998   Oldřich Kulhánek: Grafika, kresba
1998   Oldřich Kulhánek: Grafika, kresba (Žižkovské ateliery XII)
1999   Oldřich Kulhánek: Grafika
1999   Oldřich Kulhánek (Autor českých bankovek)
2000   Oldřich Kulhánek: Grafika a kresby
2000   Oldřich Kulhánek: Výběr z díla
2000   Oldřich Kulhánek: Grafika
2000   Oldřich Kulhánek: Grafika
2000   Oldřich Kulhánek: Grafika
2000   Oldřich Kulhánek: Grafika
2000   Oldřich Kulhánek: Dialogy (Kresba, grafika)
2001   Oldřich Kulhánek: Grafika
2001   Oldřich Kulhánek: Grafika
2001   Oldřich Kulhánek: Grafické listy
2002   Oldřich Kulhánek
2002   Oldřich Kulhánek
2002   Oldřich Kulhánek: Grafika
2002   Oldřich Kulhánek: Grafika
2003   Oldřich Kulhánek: Fat free
2004   Oldřich Kulhánek: Výběr z díla
2004   Oldřich Kulhánek: Grafika
2005   Oldřich Kulhánek: Výbor z díla
2009   Oldřich Kulhánek: Nové téma
2009   Oldřich Kulhánek: Návrat
2010   Oldřich Kulhánek: Poštovní známka a drobná grafika
2010   O.K. Oldřich Kulhánek (Grafiky a kresby, k autorovým 70.narozeninám)
2012   Oldřich Kulhánek: Grafika
2012   Oldřich Kulhánek: Výběr z díla
2012   Oldřich Kulhánek: Metamorfózy
2013   Oldřich Kulhánek: Speciální dialogy
2013   Oldřich Kulhánek
2014   Oldřich Kulhánek: Figura
2015   Oldřich Kulhánek: Tvář, tělo, svědomí
2015   Oldřich Kulhánek: Stavy duše
2015   Oldřich Kulhánek (K nedožitým 75.narozeninám)
2015   Ecce homo / Ejhle člověk / Behold the Man (grafika Oldřicha Kulhánka)
2015   Oldřich Kulhánek: Známky, bankovky, medaile
2017   Holubí pošta a Oldřich Kulhánek (Mistr známkové tvorby)
2017   Oldřich Kulhánek: Vzkaz
neuveden   Oldřich Kulhánek: Litografické obrazy
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1970   Současná československá grafika
1971   45 zeitgenössische Künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte)
1972   35 artisti cecoslovacchi contemporanei (Grafica e oggetti)
1979   Drawing Exhibition
1982   Grafica checoslovaca
1984   Contemporary Czechoslovakian Printmakers
1987   Bláha, Hadad, Kulhánek, Potier, Roučka, Salsmann, Šalamoun (Confrontation: Lithographies)
1988   Review and Preview: Drawings, Fiber, Paintings, Photographs & Prints
1988   Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988. A Tribute to Jacques Baruch (Drawings, Paintings, Prints, Photography and Sculpture)
1990   Review and Preview: 1990
1991   Lipany poprvé (Kresby, grafika, drobná plastika)
1992   Oldřich Kulhánek: Grafika, Novoročenky 1992 ze sbírky MUDr.Príbyše, CSc, Žeň československého exlibris za rok 1991
1993   Luzná smyčka: Kravata, symbol klasické módy v pojetí českých a slovenských výtvarníků
1995   Kresba ´95
1995   Variace pro dvě nohy (Boty - klasický doplněk v pojetí českých a slovenských výtvarníků)
1995   Karel Svolinský a jeho žáci (členové SČUG Hollar k poctě 100. výročí narození svého učitele)
1996   Žena v tvorbě českých grafiků a sochařů
1996   Vltavotýnské výtvarné dvorky (20 českých výtvarných umělců)
1996   James Janíček, Oldřich Kulhánek: Grafika
1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
1998   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1998
1998   Umění pro kancelář III. / Art at the Oficce III.: Brány, Grafičanka, Femini Arts & Hosté / Guest
1999   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1999 (V. ročník)
2000   Pohádkový svět komiksu
2000   Praha světácká (Malby, kresby, grafiky, sochy, objekty, fotografie a karikatury předních českých a slovenských autorů)
2000   ArtForum 2000: Dokáže umění a internet opět pomoci? (3. výroční setkání)
2001   Vánoční výstava z děl význačných umělců českého výtvarného umění
2002   Erotika
2002   Malá pocta jedné fotografii (aneb Výstava domácích úkolů)
2002   II. salon živých & mrtvých (Prodejní výstava obrazů, kreseb, grafik a plastik uspořádaná ke 100. výročí narození Toyen)
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2003   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2003 (IX. ročník)
2004   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2004 (X. ročník)
2005   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2005 (XI. ročník)
2005   Hudba ve výtvarném umění (socha malba grafika sklo)
2005   Œuvres graphiques des années 60
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohled do sbírky AJG)
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
2006   Česká grafika 60. let
2006   Galerie MK & stálá expozice Oldřicha Kulhánka
2006   Anatomie úsměvu TOP 5 (Jiří Anderle, Adolf Born, Karel Demel, Oldřich Kulhánek, Vladimír Suchánek)
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2006   Vyhnání z ráje (VIII. domácí úkol)
2006   His Master´s Freud
2006   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2006 (XII. ročník)
2007   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2007 (XIII. ročník)
2007   Oldřich Kulhánek, Marta Taberyová, Olbram Zoubek (Grafika, keramika, plastika)
2008   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2008 (XIV. ročník)
2008   Skutečná klasika
2008   5. salón živých a mrtvých
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2009   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2009 (XV. ročník)
2010   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2010 (XVI. ročník)
2010   20 / 10
2010   20/11 (Díla 20 žijících a 11 nežijících autorů)
2010   Oldřich Kulhánek: Grafika, Peter Nižňanský: Sochy
2010   Výtvarné lásky profesora Kouteckého po deseti letech
2011   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2011 (XVII. ročník)
2011   20/12
2012   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2012 (XVIII. ročník)
2013   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2013 (XIX. ročník)
2013   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2014   Beautifull fifteen II
2015   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka 1994 - 2014 (Vladimír Boudník Prize: 20 Years)
2015   Malá Strana grafická - díl 1 (9. ročník Malostranských setkávání 2015)
2016   Přesahy fotografie
2016   Stejně jsme se sešli
2017   6. salón živých a mrtvých
2017   Mistři českého umění
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
2020   Krásné tisky
2023   Oldřich Kulhánek, Petr Nižňanský
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
1998   Výstava a aukce výtvarných děl na téma pes
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2002   ArtForum 2002
2003   2. aukce moderního umění
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   3. aukce moderního umění
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2005   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla
2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2009   11. Aukce
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010)
2010   14. aukce
2010   18. aukce
2010   19. aukce
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   21. aukce
2011   24. aukce výtvarného umění
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague)
2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   27. aukce
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   31. aukce
2013   29. aukce
2014   Dobročinná aukce 2014
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Etcetera: Soukromá sbírka umění
2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století)
2017   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions
2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století)
2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika)
2019   Aukční síň Vltavín: 165. aukce (Aukce vybraných děl)
2019   Galerie Dolmen: 69. aukce
2020   Galerie Dolmen: 70. aukce
2020   Aukční síň Vltavín: 176. aukce (Letní aukce: Mince a výtvarné umění)
2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce)
2020   Aukční síň Vltavín: 180. aukce (Vánoční aukce: Mince a výtvarné umění)
2021   Aukční síň Vltavín: 186. aukce (Výtvarné umění, fotografie)
2021   EtceteraArt 13: Post-War & Contemporary Art
2021   Etcetera 12: Post-War & Contemporary Art
2022   Aukční síň Vltavín: 190. aukce (Aukce výtvarného umění)
2022   Aukční síň Vltavín: 191. aukce (Aukce současného umění, fotografie)
2022   Aukční síň Vltavín: 192. aukce (Aukce vybraných děl)
2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce)
2022   Aukční síň Vltavín: 195. aukce (Výtvarné umění 19.–21. století)
2022   Aukční síň Vltavín: 198. aukce (Vánoční aukce)
e-mail
rok vydání, název (podnázev)
2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2015   Oldřich Kulhánek: Známky, bankovky, medaile
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1992   Barok a dnešek
2015   129. aukce, 23.4.2015 od 18 hodin
2017   Album 76
nedatováno   Galerie Mona Lisa
katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
1995   Oldřich Kulhánek: Kresby, grafiky
1999   Oldřich Kulhánek: Figura serpentinata
2000   Oldřich Kulhánek: Výběr z grafického díla
2000   Oldřich Kulhánek: Výběr z díla
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1977   Oldřich Kulhánek: Grafika
1995   Oldřich Kulhánek: Prints, drawings / Grafiky, kresby
2004   Oldřich Kulhánek: Kresby, grafika
2005   Oldřich Kulhánek: Figura serpentinata (Výběr z grafické tvorby)
2005   Oldřich Kulhánek: Grafické dílo
2009   Oldřich Kulhánek
2010   Oldřich Kulhánek: Grafika - kresby
2017   Oldřich Kulhánek: Vzkaz
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1991   Papier aus Prag: Dre Ausstellengen tschechischer Kunst
1996   Theatrum mundi: Figurální grafika
1996   Bibliofilie z dílen současných českých grafiků členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1997   Literatura, hudba a grafika
1997   Furia della figura: Reflexe manýrismu
1997   Lyra Pragensis. Grafika, bibliofilie
1997   Známková tvorba členů SČUG Hollar (Pocta Josefu Herčíkovi)
1999   Současná česká ilustrace
2000   Jubilanti 2000
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2008   Současné evropské exlibris
2009   XV. Festival komorní grafiky
2010   Jubilanti Hollaru 2010
2014   Kámen barvy papír (Litografická dílna Petra Korbeláře)
katalogový list kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1970   Graphics from Czechoslovakia
1983   Exlibris pro třináct sběratelů
nabídkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1970   Adventures of Mind (New Trends in Czechoslovak Graphic Art)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1990   Volné sdružení „Tolerance“
1997   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výběr z grafické tvorby 1997
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
2015   Oldřich Kulhánek: Tvář, tělo, svědomí
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1993   Nové české bankovky
2004   Zprávy SČUG Hollar (Novoroční pozdravení)
nedatováno   Oldřich Kulhánek
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
nedatováno   Oldřich Kulhánek (Dvanáct variací na faustovské téma)
program
rok vydání, název (podnázev)
2020   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (květen - srpen 2020 / Mai - August 2020)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (3)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1968   Nové věci
1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1995   Seznam grafických listů (Členská výstava SČGU Hollar)
1997   Nové i staré (Přírůstky sbírek 1990-1997)
1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1990   Volné sdružení „Tolerance“ (Soubor pohlednic)
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
1982   Grafika na Malé scéně
soupis díla
rok vydání, název (podnázev)
2000   Oldřich Kulhánek: Soupis knižních značek
soupis grafik
rok vydání, název (podnázev)
2013   Oldřich Kulhánek: Soupis novoročenek a exlibris 1969–2012
text
rok vydání, název (podnázev)
1980   Výstava obrazů, soch a kreseb v Památníku Terezín
2000   Miroslav Šnajdr st., Oldřich Kulhánek
2002   Český komiks (?) a výtvarné umění
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
2003   Práce na papíře
zadání/propozice
rok vydání, název (podnázev)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)