Hana Wichterlová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2016   Josef Sudek: V ateliéru / In Studio (Ze sbírky negativů Ústavu dějin umění AV ČR / From the Collection of Negatives from the Institute of Art History, CAS)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1959   Plastiky v kladenském sídlišti, Výtvarná práce, 7, 11, 1959/07/11, 6-
1965   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Výtvarné umění, 15, 1, 1965/02/10, 6-15
1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum, , , 1966/10/20, -
1966   Nový národní umělci (Ceny a zasloužilosti), Výtvarná práce, 14, 6, 1966/03/31, 2-
1966   Zemřel architekt Rothmayer, Výtvarná práce, 14, 21, 1966/10/20, 3-3
1970   Questa mostra e realizzata..., 50 e uno grafici cecoslovacchi, , , 1970, 0-0
1985   Vztah architektury a výtvarného umění (V historii posledních čtyřiceti let), Panorama 1/85, , , 1985/01, 16-23
1988   Pokus o konfrontaci mladých, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 14, 1988/09/27, 5-0
1988   Přírůstky pražské galerie, Lidová demokracie, , , 1988/05, -
1991   Alén Diviš a české umění (přednáška), Revolver Revue, , 17, 1991, 73-80
1993/09/02   Meziválečná avantgarda v Československu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 17 - 18, 1993/09/02, -
1997   K problematice abstraktního a kinetického umění 30. let v Čechách, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 3, 1997/02/06, 2-2
1999   Studijní pobyty umělců, teoretiků i dalších studentů u Františka Kupky v Paříži, Kupka - Waldes, , , 1999, 426-429
1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, , , 1999, 194-228
2001   Ojedinělá výstava Dotyk sochy..., České listy, 2, 5, 2001/05, 21-
2002   Bohuslav Martinů a Alén Diviš, Hudební věda, 39, 4, 2002, 369-378