Autor: Jindřich Nosek (NoJin) – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0

Rudolf Němec

* 19. 5. 1936, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 12. 3. 2015, Praha, Česká republika (Czech Republic)
básník, malíř, grafik

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jn20000710463
WIKIDATA: Q19602648
VIAF: 72586983

Rudolf Němec

Malíř, básník a spisovatel, kreslíř, grafik, autor řady happeningů a performancí, filmový tvůrce, jeden z nejvýraznějších figurativních malířů konce 60. let. Člen Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu.

Život
Dětství a konec druhé světové války prožil v Roztokách u Prahy. Mládí však patřilo Praze. Z Reálného gymnázia v Truhlářské ulici přestoupil na Vyšší uměleckoprůmyslovou školu v Praze 3. Po maturitě pokračoval ve studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (v ateliéru ateliéru prof. A. Strnadela, 1955-1961). Závěrečnou prací byla krajina v okolí Roztok a také grafické řešení tiskovin (vstupenek, plakátu a pozvánek) vlastivědného muzea v Roztokách.
Velice důležité v této době bylo pro mladého umělce setkání s poezií Zbyňka Hejdy , jehož sbírku Všechny slasti (1964) ilustroval ještě jako student VŠUP. V Hejdově expresivní poezii našel jasně vyjádřené pocity své generace, zřetelný obraz doby vnitřní i vnější nesvobody, která pramenila z všeobecného marasmu a rozkladu tradičních kulturních hodnot. Zde našel Němec poetickou obraznost, která se později projevila v jeho vlastní literární a básnické tvorbě.
V roce 1964 navštívil Vídeň. Tam žila jeho teta, ale především zde právě probíhala v Museum des XX. Jahrhunderts výstava Pop etc. Po návratu pracoval několik let jako výtvarník Kulturního domu Dopravního podniku hlavního města Prahy.
Jeho první samostatná výstava se uskutečnila ve Špálově galerii. Vystaven byl soubor jeho antropometrických otisků a cyklus stříkaných rastrů. Na podzim roku 1968 odjel na roční stáž ve Francii (Paříž, Caen). Krátkodobě pobýval také v Anglii (Londýn). Do vlasti se vrátil s vážnými zdravotními problémy a zcela duševně vyčerpán. V letech 1967-73 spolupracoval při natáčení krátkých filmů. Po celou dobu existence Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu byl jejím aktivním a váženým členem. Oficiálně byl veden v její básnické sekci.
Stejně jako řada tehdejších výtvarníků pracoval v sedmdesátých letech na restaurování památek. Účastnil se oprav poutního kostela na Hostýně a roku 1974 realizoval Křížovou cestu ve Velkém Boru u Horažďovic. Žije a tvoří v Praze.

Dílo
Charakteristické pro jeho tvorbu jsou značně neortodoxní postupy, kterými tvořil obraz, neboť práce štětcem pro něj byla spojena s natěračstvím. Nejčastěji to byly experimenty s grafickými technikami (tisk, monotyp ad.) a stříkání přes nejrůznější nalezené či vytvořené šablony. V centru zájmu Rudolfa němce byl vždy člověk, jeho prostředí a jeho mýty.
Velkým zlomem téměř iniciačního charakteru byla návštěva výstavy Pop etc. ve Vídni. Na této výstavě byl představen unikátní výběr nově nastupujících figurativních tendencí. K vidění zde byla díla Roy Lichtensteina, Davida Hockneye, Yvese Kleina, Antonia Recalcatiho ad. Tvorba posledních dvou jmenovaných byla pro Němce inspirující. Akci i otisk pak přenesl do českého prostředí, které bylo vždy o stupeň temnější a prostoupené strachem překrývaným okatou lhostejností. Vše se u nás dělo a děje za zavřenými dveřmi. Němcovy figury vystupují z temnot interiérů, nedefinovaných prostorů temných fialových barev. Sám autor poznamenává na fotografii před zdí politou barvami „THE MORE RED, THE MORE BLUE.“
Zpočátku otiskoval do vrstvy emailu sebe, svou přítelkyni a případné modelky přímo, bez použití jakékoli ochranné vrstvy. Bezprostřední otisk těla působil naturalisticky, evokoval do té chvíle pulsující život. Později vytvářel z fólií a drátů speciální obleky pro modelky. V tomto případě kromě praktických důvodů (syntetický email nešel z těla jeho přítelkyně ničím odstranit) také důvody čistě výtvarné. Od fyzického otisku konkrétní osoby směřoval k obecnější platnosti. Pomocí drátů modeloval uzlové body a dráhy energií uvnitř těla.
Paralelně s otisky začal Němec používat také techniku stříkání přes šablony. Obrysy stínů vyřezával z kartónu. Ještě více ho fascinovaly předměty, kterými se obklopujeme doma – jakési mříže a rastry, jejichž rytmus nás uklidňuje i dráždí. Na plátnech se tak ocitaly stíny rohoží z koupelen, dřezových podložek, dřezů a umyvadel, průmyslových mříží i rohožek ad.
Kromě toho uskuteční řadu akcí v krajině např. Pronikání, Obydlí, Kuklení ad., jádrem akce byl vždy člověk, jeho možnosti a limity.

PePřík

Rudolf Němec

Autor: Jindřich Nosek (NoJin) – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0
 

Rudolf Němec

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   Výtvarná škola Václava Hollara, Praha
1955 - 1961   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Strnadel Antonín, *1910

Rudolf Němec

rok od - do   instituce, obec, poznámka
1960 - 1965   Kulturní dům Dopravních podniků hl. m. Prahy, Praha

Rudolf Němec

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Galerie Peron, zastoupení umělci, *
???? - ????   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, *1963

Rudolf Němec

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1968/03/01 - 1968/03/31   Rudolf Němec, Galerie Václava Špály, Praha
1969/10   Rudolf Nemec, Galerie Týdny v ateliéru, Praha
1977/04/14 - 1977/05/08   Obrazy a grafiky Rudolfa Němce, Galerie ve věži, Mělník (Mělník)
1981/06   Rudolf Němec: Siluety, Klub vědy a školství, Brno (Brno-město)
1986/07/10 - 1986/08/31   Rudolf Němec: Obrazy, grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1987/02/17 - 1987/03/06   Rudolf Němec: Monotypy, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1987/08/14 - 1987/09/20   Rudolf Němec: Obrazy a kresby, Galerie bratří Čapků, Praha
1992/01/21 - 1992/02/16   Rudolf Němec: Obrazy / kresby, Galerie K, Praha
1993/04/28 - 1993/06/20   Rudolf Němec: Obrazy, Středočeská galerie, Praha
1993/07/22 - 1993/08/29   Rudolf Němec: Obrazy, kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1994/08/01 - 1994/08/26   Rudolf Němec: Obrazy a kresby, Galerie knihkupectví Paseka, Praha
1996/05/14 - 1996/06/07   Rudolf Němec: Obrazy a kresby, Galerie K, Praha
2000/11/30 -   Rudolf Němec: Nerozumím už Nietzschemu, Galerie Peron, Praha
2009/10/06 - 2009/10/30   Rudolf Němec: Otisky, Galerie Dolmen, Praha
2016/05/02 - 2016/06/10   Rudolf Němec: Vše může souviset se vším, Topičův klub Topičova salonu, Praha
2018/06/09 - 2018/09/09   Rudolf Němec: Nerozumím už Nietzschemu / I don't understand even Nietzsche, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1965/08/24 - 1965/08/31   Junge tschechische graphiker, 1. Teil, Alpbach, Alpbach
1966/03/12 - 1966/04/06   Rozpad a vznikání, Divadlo E. F. Buriana, Praha
1966/09/30 - 1966/11/06   Výstava mladých / Exposition des jeunes, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1966/10   Svět jazzu v českém výtvarném umění, Divadlo hudby, Praha
1967/02/04 - 1967/02/26   Nová jména, Galerie Václava Špály, Praha
1967/04/12 - 1967/05/11   Půjčte si, kupte si, Galerie Václava Špály, Praha
1967/04/23 - 1967/05/15   Výstava mladých ´67, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1967/05/21 -1967/07/31   Nové cesty II: Mladá generace, Dům umění, Zlín (Zlín)
1967/06/24 - 1967/07/31   17 tsjechische kunstenaars, Galerie Orez, Haag (Den Haag)
1967/09/08 - 1967/10/15   Obraz 67. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1967/11/06 - 1967/11/26   Umělci k výročí Října, Bruselský pavilon, Praha
1968/03/17 - 1968/04/05   Výstava mladých ´68, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1968/03/31 - 1968/04/10   Tschechoslowakische zeitgenössische Kunst, Frankfurt nad Mohanem / Frankfurt am Main, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1968/05/31 -   Výtvarníci Špálovej galérie, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1968/07/21 - 1968/08/28   Věcné dialogy, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Praha, Praha
1969/01/23 - 1969/02/21   Junge Künstler aus der ČSSR, Haus am Kleistpark, Berlín (Berlin)
1969/07/25 - 1969/08/31   Nová figurace, Mánes, Praha
1970/01/11 - 1970/02/22   Nová figurace, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1970/02/08 -   77 grafici, Galleria del Palazzo dei Principi, Corregio
1970/04   Jazz a výtvarné umění, Galerie ve věži, Mělník (Mělník)
1970/04/02 - 1970/04/26   Výstava mladých ´70, Mánes, Praha
1971/01   Konfrontace III., Galerie Nova, Praha
1977   Tichá Šárka, Ateliér Magdaleny Jetelové, Praha
1979/04/28 - 1979/09/30   České umění 1945/1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1979/11/04 - 1979/11/25   Die Jungen aus der Tschechoslowakei, Schlossgalerie, Wört an der Donau
1980/06/25 - 1980/08/25   Kresby, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1981/05/07 - 1981/06/28   Boje a zápasy českého moderního umění. Výstava na počest 60.výročí založení KSČ, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1981/11 - 1981/12   Načeradský, Němec, Sopko, Lamr, Hornický dům kultury ROH (Výstavní síň HDK), Sokolov (Sokolov)
1982   24 žáků školy profesora Antonína Strnadela, Galerie ve věži, Mělník (Mělník)
1982/03/19 - 1982/04/09   Lamr, Načeradský, Němec, Sopko, Kulturní dům, Dobříš (Příbram)
1983/07/14 - 1983/08/14   Obrazy a sochy, Obvodní kulturní dům v Praze 9 Gong, Praha
1983/07/14 - 1983/08/28   Člověk a svět. Mladá figurální tvorba, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1984/04/01 - 1984/05/31   Figurální téma v současné kresbě a grafice, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1984/05/05 - 1984/09/30   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1986/04/26 - 1987/09/30   České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1986/06/14 - 1986/07/09   A4, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1988/01/26 - 1988/03/13   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část, Městská knihovna Praha, Praha
1988/04/23 - 1988/10/02   České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1988/10/29 - 1988/11/20   Jeden starší - jeden mladší. Obrazy, sochy, realizace, Lidový dům, Praha
1989/03/11 - 1989/03/31   Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici, Vinohradská tržnice, Praha
1990/08/20 - 1990/09/16   Kontrasty, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1990/09/19 - 1990/12/09   Člověk v obraze, Středočeská galerie, Praha
1991/04/26 - 1991/09/30   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1991/06/22 - 1991/09/22   Šedá cihla 78/1991, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1991/07/09 - 1991/08/11   Umění akce, Mánes, Praha
1991/09/19 - 1991/10/27   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1991/10/15 - 1991/12/31   Šedá cihla 78/1991, Dům umění, Opava (Opava)
1991/12/12 - 1992/01/12   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Středočeská galerie, Praha
1992/05/07 - 1992/06/07   Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
1992/05/12 - 1992/06/14   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1992/07 - 1992/08   Spolek výtvarných umělců Mánes, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště (Mladá Boleslav)
1992/07/01 - 1992/09/20   České výtvarné umění 1960-1990, Středočeská galerie, Praha
1992/07/16 - 1992/08/30   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1992/11/05 - 1992/12/06   Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Mánes, Praha
1993   Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons (Belgie)
1993/04/15 - 1993/05/13   Mona Lisa, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1993/06/17 - 1993/10/03   Nová figurace, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1993/07/07 - 1993/08/06   Chrasten, Vyšehrad, Gorlice, Praha
1993/07/09 - 1993/09/05   Mona Lisa, Galerie Josefa Matičky, Litomyšl (Svitavy)
1993/09/09 - 1993/10/31   Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1993/10/19 - 1993/11/07   Otevřené dveře, Mánes, Praha
1993/11 - 1994/01   Nová figurace, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1993/12/07 - 1994/01/16   Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Palác Kinských, Praha
1993/12/16 - 1994/03/06   Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1994/02 - 1994/03   Nová figurace, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1994/03/03 - 1994/05/01   Minisalon, Art and Culture Centre, Hollywood, Los Angeles
1994/04 - 1994/05   Nová figurace, Dům umění, Opava (Opava)
1994/06/07 - 1994/07/10   Vyšehrad ´94, Vyšehrad, Gorlice, Praha
1994/06/30 - 1994/09/11   Nová figurace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1994/09/02 - 1994/10/23   Minisalon, Contemporary Arts Center, Cincinnati (Ohio)
1994/10/28 - 1994/12/04   Minisalon, Courtyard Gallery, New York City (New York)
1995/01/20 - 1995/02/26   Přírůstky sbírek 1989 - 1993, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1995/02 - 1995/03   Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago (Illinois)
1995/03/08 - 1995/09/03   České výtvarné umění XX. století ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1995/04/15 - 1995/06/18   Minisalon, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis
1995/08/03 - 1995/09/07   Na hranici znaku / At the Edge of the Sign, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
1995/12/03 - 1996/01   Minisalon, The Museum of Fine Arts, St. Petersburg (Florida)
1996/01 - 1996/02   Přírůstky 1991 - 1995, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1996/03/20 - 1996/04/30   Minisalon, Gallery of Fine Arts, Forth Myers (Florida)
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1996/05/19 - 1996/08/15   Minisalon, McKissick Museum, Columbia (South Carolina)
1996/06/07 - 1996/07/07   Eine Promenade der Romantiker, Stadtmuseum Göhre, Jena
1996/07/01 - 1996/08/31   Minisalon, National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids (Iowa)
1996/09/14 - 1996/10/19   Minisalon, University Art Gallery, North Dartmouth (Massachusetts)
1996/10   Minisalon, Jonson Gallery, Albuquerque (New Mexico)
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha, Praha
1996/10/09 - 1997/01/05   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1996/11/26 - 1997/02/08   Minisalon, Telfair Museum of Art, Savannah (Georgia)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie a kavárna U kamene, Cheb (Cheb)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie Hermit - Studio 600, Praha
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie bratří Čapků, Praha
1997/01/16 - 1997/03/02   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1997/03/08 - 1997/04/27   Das tschechische Plakat der sechziger Jahre, Rosgartenmuseum, Kostnice (Konstanz)
1997/04/10 - 1997/05   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1997/06/05 - 1997/08/17   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1997/10/08 -   Minisalon, Pražský hrad, Praha
1998/03/16 - 1998/05/01   Český informel ve „Ztichlé klice“ 1958-1965 / Czech Informel at “Ztichlá klikaˮ 1958-1965, Galerie Ztichlá klika, Praha
1998/11/20 - 1998/12/19   Minisalon, Bibliothèque royale de Belgique, Brusel (Brussels)
1999/02/15 - 1999/03/07   České holotropní umění, Galerie bratří Čapků, Praha
1999/06/03 - 1999/08/15   Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990-1997, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha
2000/03/16 - 2000/05/07   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2000/04/11 - 2000/05/31   Událost v krajině.České výtvarné umění 1958 - 1968 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2000/04/29 - 2000/10/29   Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2002   Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta
2002   Minisalon, Museum Puri Lukisan, Ubud
2002   Minisalon, Majapahit Mandarin Hotel, Surabaya
2002/06/18 - 2002/10/20   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2002/10/21 - 2002/11/24   Akty (obrazy - kresby - sochy - fotografie), Obecní galerie Beseda, Praha
2003/01/09 - 2003/02/09   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Mánes, Praha
2003/01/23 - 2003/03/07   Minisalon, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2003/02/27 - 2003/05/25   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2003/05/08 - 2003/06/14   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre New York (České centrum New York), New York City (New York)
2003/06/12 - 2003/09/14   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/10/09 - 2004/02/01   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/10/16 - 2004/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2003/12/15 - 2003/12/19   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre London (České centrum Londýn), Londýn (London)
2004/01/23 - 2004/04/18   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Los Angeles (California)
2004/02/09 - 2004/03/04   Svet hviezd a ilúzií. Český filmový plagát 20. storočia, České kultúrné centrum, Bratislava (Bratislava)
2004/03/23 - 2004/04/24   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek, Dům umění, Zlín (Zlín)
2004/03/26 - 2004/06/06   Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2004/04/04 - 2004/05/23   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2004/04/27 - 2004/05/29   Sterne und Illusionen: Tschechisches Filmplakat des 20. Jahrhundert, Tschechisches Zentrum Dresden (České centrum Drážďany), Drážďany (Dresden)
2004/06/12 - 2004/06/26   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Hongkong (Hong Kong)
2004/06/25 - 2004/09/19   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/07/09 - 2004/10/03   Showtime: A Century of the Czech Film Posters, Museu de Arte de Macau / Macao Museum of Art, Macao
2004/09/10 - 2004/10/17   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2004/10/07 - 2004/11/28   Kresba, kresba... Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2005/10/12 - 2005/11/20   Parafráze, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2006/03/09 - 2006/04/30   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2006/05/06 - 2006/10/29   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2007/01/18 - 2007/02/15   Typický obraz, Galerie Nová síň, Praha
2007/06/26 - 2007/08/12   Karel Nepraš a přátelé, Alternativa, Kulturní institut, Zlín (Zlín)
2007/09/08 - 2008/06/08   České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2008/05/08 - 2008/07/13   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2008/06/28 - 2008/11/02   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-portrait in the Czech Art of the 20th a 21st century, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2008/12/04 - 2009/03/08   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/06/16 - 2009/07/31   Aperto!, Galerie Dolmen, Praha
2009/06/25 - 2009/09/27   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, II. část, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2009/07/16 - 2009/10/18   Příjemné závislosti / Sweet Fixation, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2013/04/11 - 2013/06/23   Od informelu k figuře, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2013/09/05 - 2013/10/11   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu a její akce na fotografiích Heleny Wilsonové, Galerie FONS firmy Stapro s.r.o., Pardubice (Pardubice)
2013/10/16 - 2013/11/22   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Brno Gallery CZ, Brno (Brno-město)
2013/12/16 - 2014/01/30   Participace, Galerie Via Art, Praha
2015/03/05 - 2015/05/20   Snění / Dreaming, Kino Světozor, Praha
2015/06/13 - 2015/09/28   Schránka pro ducha, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2015/12/03 - 2016/01/31   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2015/12/11 - 2016/03/27   Postava k otvírání / The figure examined, Galerie výtvarného umění, Most (Most)
2016/01/29 - 2016/04/10   Sbírka Evy Petrové (Mozaika drobných radostí), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2017/01/18 - 2017/03/05   Album 76, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2017/01/28 - 2017/04/23   Příliš mnoho zubů - České a slovenské umění šedesátých let ze sbírky Galerie Zlatá husa a Musea Kampa, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2017/09/14 - 2017/11/26   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2018/01/19 - 2018/04/08   Sexies! Vždyť přeci létat je snadné... (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle z konce 60. a ze 70. let), Galerie Mariánská, České Budějovice (České Budějovice)
2018/02/22 - 2018/04/15   Jiří Franta & David Böhm: Sbírky jinak / před-za-skrz-v, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/04/08 - 2018/06/10   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2018/04/26 - 2018/06/10   Jaro. Československá výtvarná scéna 1966 - 1968, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2019/03/22 - 2019/06/16   Ááách: Československý filmový plakát 60.-70. let, Dům umění, Opava (Opava)
2019/04/26 - 2019/06/16   Umění akce. Rané projevy akčního umění ve východních Čechách, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2019/07/12 - 2019/10/06   Nezlomní: Od Franze Kafky po sametovou revoluci / The Steadfast: From Franz Kafka to the Velvet Revolution, Obecní dům, Praha
2020/04/18 - 2020/08/22   Pod povrchem: Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2022/02/24 - 2022/05/22   Slavíme 70. let sbírkotvornou činností, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2022/05/06 - 2022/10/02   Sexies! Figurální psychedelie a jiné kratochvíle 60. a 70. let, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2022/07/28 - 2022/09/25   Signál III: Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990), Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
2022/10/27 - 2023/04/09   Posvátné umění v nesvaté době: České sakrální umění 1948-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2022/11/17 - 2022/12/03   Výtvarný projekt Minisalon 15x15x5 cm, Galerie Nová síň, Praha
2022/11/23 - 2022/12/22   Zimní salon / Winter Salon 2022, Sophistica Gallery, Praha 1
2022/12/22 - 2023/01/22   Minisalon 1984, Galéria Umelka, Bratislava (Bratislava)
2023/06/28 - 2023/09/24   Zbožní zítřka: Umění vidět, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2023/11/22 - 2024/02/04   Salon L. Š. (Dům umění II: Trienále současného umění), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2024/03/28 - 2024/08/25   Umenie, ktoré zostalo: Kolekcia – Medzinárodné bienále mladých výtvarníkov DANUVIUS 1968, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2001/10/13   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2003/09/28   1. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2003/12/07   2.aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/02/29   3. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/09/12   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/11/07   Aukce současného umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2005/11/06   Aukce současného umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2006/01/29   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005 (28. aukce), Palác Žofín, Praha
2006/10/22   Aukce umění, Mánes, Praha
2006/12/10   Aukce umění, Mánes, Praha
2007/11/11   Současné umění / Contemporary Art, aukce, Konferenční centrum City, Praha
2007/11/18   Súčasné umenie / Contemporary Art, aukcia, EA ART Hotel William, Bratislava (Bratislava)
2008/02/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (34. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/06/01   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Leica Gallery Prague, Praha
2008/12/07   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2009/05/16   Aukce současného českého a slovenského umění, Konferenční centrum City, Praha
2009/12/16   11. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění (40. aukce), Topičův salon (2007-), Praha
2010/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2010/11/13   18. aukce, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2012/03/18   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V), Topičův salon (2007-), Praha
2012/10/07   Aukce výtvarného umění, Galerie Nová síň, Praha
2012/12/09   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Galerie Nová síň, Praha
2012/12/13   28. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/17   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Galerie Nová síň, Praha
2013/05/12   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII), Topičův salon (2007-), Praha
2013/06/09   Výtvarné umění, Miroslav Tichý: Fotografické dílo, aukce, Galerie Nová síň, Praha
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/25   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2015/06/07   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Galerie Nová síň, Praha
2016/03/20   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV), Topičův salon (2007-), Praha
2016/04/02   Etcetera 1½ (Aukce), Galerie Kvalitář, Praha
2016/11/26   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, aukce, Galerie Kvalitář, Praha
2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek (Aukce 68), Topičův salon (2007-), Praha
2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, Topičův salon (2007-), Praha
2018/11/18   Podzimní exkluzivní aukce Galerie ART Praha, Mánes, Praha
2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89, Topičův salon (2007-), Praha
2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Rezidence Ostrovní, Praha
křest/autogramiáda/odhalení
termín   název výstavy, místo konání
1991/06/04   Knihu Eugena Brikciuse Vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky podepisují..., Slovanský dům, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2003/09/22 - 2003/09/26   I. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2003/11/24 - 2003/12/06   2. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, předaukční výstava, Galerie Peron, Praha
2004/02/16 - 2004/02/28   3. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2004/09/01 - 2004/09/11   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností - výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2004/10/29 - 2004/11/06   Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Česká spořitelna, Praha
2005/10/31 - 2005/11/05   Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Nová síň, Praha
2006/01/09 - 2006/01/15   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/01/21 - 2006/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2006/10/14 - 2006/10/22   Aukce umění: Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2006/12/02 - 2006/12/10   Aukce umění: Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2007/11/05 - 2007/11/10   Současné umění / Contemporary Art, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2007/11/15 - 2007/11/18   Súčasné umenie / Contemporary Art, predaukčná výstava, EA ART Hotel William, Bratislava (Bratislava)
2008/01/14 - 2008/01/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2008/01/25 - 2008/02/02   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/05/27 - 2008/05/31   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Galerie 5. patro, Praha
2008/12/01 - 2008/12/06   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2009/05/09 - 2009/05/16   Současné české a slovenské umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2009/12/14 - 2009/12/16   11. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/02/15 - 2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/09/17 - 2010/09/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2010/11/11 - 2010/11/13   18. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/03/09 - 2012/03/18   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/10/02 - 2012/10/06   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2012/12/04 - 2012/12/08   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2012/12/10 - 2012/12/13   28. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2013/03/12 - 2013/03/16   Aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2013/05/02 - 2013/05/12   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2013/06/04 - 2013/06/08   Výtvarné umění - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2015/06/02 - 2015/06/06   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2016/03/11 - 2016/03/20   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2016/03/24 - 2016/03/26   Etcetera 1½ (Předaukční výstava), Etcetera, Brno (Brno-město)
2016/03/30 - 2016/04/02   Etcetera 1½ (Předaukční výstava), Galerie Kvalitář, Praha
2016/11/16 - 2016/11/19   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, Etcetera, Brno (Brno-město)
2016/11/22 - 2016/11/26   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, Galerie Kvalitář, Praha
2017/06/06 - 2017/06/10   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2018/01/11 - 2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2018/04/20 - 2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
2018/11/08 - 2018/11/17   Předaukční výstava Galerie ART Praha, Galerie Art Praha, Praha
2022/10/06 - 2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89 - Výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
2022/11/28 - 2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
sraz/setkání/oslava
termín   název výstavy, místo konání
1995/12/09   Mikulášské každoroční bienále Horní Počernice, Restaurace Na radosti, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
1998/05/04 -   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2000   Česká grafika 20.století, stálá expozice, Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
2014/02/28 -   Na vlnách umění: Sbírky českého umění, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/12/03 - 2025/11/23   Stavy mysli / Za obrazem: Obměny a intervence, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha
trh/veletrh
termín   název výstavy, místo konání
2003/05/27 - 2003/06/01   Art Prague 2003, Praha, Praha
zakázaná
termín   název výstavy, místo konání
zakázána   Deset malířů, Galerie Luna, Plzeň (Plzeň-město)

Rudolf Němec

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Rudolf Němec (Otisky, rastry), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1977   Rudolf Němec
  1981   Rudolf Němec: Siluety
  1986   Rudolf Němec: Výběr z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1987   Rudolf Němec: Obrazy, kresby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1993   Rudolf Němec, Středočeská galerie, Praha
  2016   Rudolf Němec, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2018   Rudolf Němec: Nerozumím už Nietzschemu / I don't understand even Nietzsche, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Jazz ve výtvarném umění, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
  1967   Nová jména
  1967   Nové cesty II (Mladá generace), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1967   Obraz 67, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1967   Umělci k výročí Října
  1967   Výstava mladých 67, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Tschechoslowakische Tage
  1968   Věcné dialogy, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1968   Výstava mladých '68, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Junge Künstler aus der ČSSR (Malerei, Plastik, Grafik), Kunstamt Schöneberg von Berlin, Berlín (Berlin)
  1970   Festival dell'Arte Cecoslovacca: 77 grafici
  1970   Jazz & výtvarné umění
  1970   Výstava mladých 70
  1979   Die Jundgen aus der Tschechoslowakei
  1979   Umění (České umění 1945/1975), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1980   Deset malířů
  1980   Kresby
  1981   Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění (Výstava na počest 60. výročí založení KSČ), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1981   Načeradský, Němec, Sopko, Lamr, Městské kulturní středisko, Sokolov (Sokolov)
  1982   24 žáků školy profesora Antonína Strnadela
  1982   Lamr Načeradský Němec Sopko, Městské kulturní středisko, Dobříš (Příbram)
  1983   Obrazy a sochy
  1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1984   Figurální téma v současné kresbě a grafice, Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)
  1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1988   České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1990   Člověk v obraze (Výběr ze současného figurativního malířství), Středočeská galerie, Praha
  1990   Kontrasty, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1991   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1991   Šedá cihla 78/1991, Jednorožec, společnost přátel výtvarného umění, Klatovy (Klatovy)
  1991   Umění akce
  1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art), Středočeská galerie, Praha
  1992   Minisalon, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   S. V. U. Mánes (Seznam vystavených exponátů členů a hostů S. V. U. Mánes)
  1993   Chrasten (Nové sdružení pražských malířů a hosté), Revi-ex, s.r.o. (Reviex), Praha
  1993   Mona Lisa (Mail-artový projekt: Ray Carter-Mandad K.Š, Canada, Ed Varney, Canada se spoluúčstí K.Š., ČR)
  1993   Nová figurace, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1993   Otevřené dveře (Nové sdružení pražských malířů), Nové sdružení pražských umělců, Praha
  1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1994   Vyšehrad ´94
  1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1995   Na hranici znaku / At the Edge of the Sign
  1996   Eine Promenade der Romantiker
  1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
  1996   Přírůstky 1991 - 1995, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Akce, koncepty, události), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
  1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   Český informel ve „Ztichlé klice“ 1958-1965 / Czech Informel at “Ztichlá klikaˮ 1958-1965, Galerie Ztichlá klika, Praha
  1999   České holotropní umění
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997, Správa Pražského hradu, Praha
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair), ART PRAGUE o.s., Praha
  2003   Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2004   Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2004   Šedesátá / The sixties, Galerie Zlatá husa, Praha
  2005   Parafráze, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2006   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2007   České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2007   Karel Nepraš a přátelé, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2009   Příjemné závislosti / Sweet Fixations (Inscenovaná fotografie 70. let / Staged Photography of the 1970s), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2015   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2015   Snění / Dreaming (Československý filmový plakát a jeho inspirace surrealismem / Czechoslovak Film Poster Inspired by Surealism), Terryho ponožky, Praha
  2016   Postava k otvírání / The figure examined, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2016   Sbírka Evy Petrové (Mozaika drobných radostí), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth, Retro Gallery Praha, Praha
  2018   Jaro (Československá scéna 1966-1968), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2018   Sexies! Vždyť přeci létat je snadné... (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle z konce 60. a ze 70. let), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2018   Trauma, tíseň, extáze, prázdnota (Formule afektu a patosu 1900–2018), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2019   Nezlomní / The Steadfast (Od Franze Kafky po sametovou revoluci. Jeden z možných průřezů českým uměním 1918-1989 / From Franz Kafka to the Velvet Revolution. An Alternate Overview of the Czech Art During 1918-1989), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2019   Umění akce (Rané projevy akčního umění ve východních Čechách)
  2020   Pod povrchem (Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2021   ČS koncept 70. let, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2021   Všemi směry / In All Directions (Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová / The Nineties from the Klatovy/Klenová Gallery´s Collections), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2022   Sexies! (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle 60. a 70. let), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2022   Signál III: Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990), Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
  2022   Slavíme 70 (Let sbírkotvornou činností), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2023   Posvátné umění v nesvaté době (České sakrální umění 1948–1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2023   Zbožní zítřka: Umění vidět (Mystici, esoterici, mediumici a automatici v českém výtvarném umění), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Nová figurácia, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1970   Nová figurace, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1972   Aktuelle Kunst in Osteuropa (CSSR, Jugoslawien, Polen, Rumänien, USSR, Ungarn), M. DuMont Schauberg, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1991   Vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky, Inverze, Praha
  1992   Proměny soudobého výtvarného umění, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  1999   Akční umění, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists), Art CZ, Praha
  2007   Culture Tchèque des années 60, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
  2011   100 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (100 artworks from the collection of the Gallery of Modern Art in the Roudnice nad Labem), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2013   Jaroslav Brabec: Orbis Artis, Torst, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
  1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2009   Výstavy v čase proměn, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1997   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 3: m/r), Nakladatelský dům OP, Praha
  1999   Velký slovník naučný (m/ž), Diderot, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (5: m/o), Diderot, Praha
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (IX. Ml – Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   12. března otevřel dr. Arsen Pohribný..., Výtvarná práce, 11
  1968   V malířské tvorbě Rudolfa Němce..., Výtvarná práce, 5
  1968   Ve výstavní síni ÚLUV v Praze..., Výtvarná práce, 5-5
  1968/07   Rudolf Němec patří mezi..., Plamen, 10.ročník, 7.číslo
  1969   V galerii "Týdny v atelieru" vystavoval..., Výtvarná práce, 7
  1970   Jsme Prague-shaped, Výtvarná práce, 6-6
  1978   Současná výstava nabízí možnost..., Deset malířů
  1981   Situace v českém výtvarném umění..., Načeradský, Němec, Sopko, Lamr
  1983   Obrazy a film, Suterény, 36-39
  1983   Rudolf Němec, Suterény, 40-42
  1989   Vývojové perspektivy českého výtvarnictví 80. let, Umění, 330-347
  1990   Kontrasty, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1990   Kontrasty (Tvar), Tvar, 15-15
  1990   Podoby současného figurálního malířství, Člověk v obraze
  1990   S Rudolfem Němcem o Malířské cestě (interview), Revolver Revue, 49-64
  1990   Solitéři v Kontrastech, Lidové noviny, 5-5
  1991   Akce 60. let, Umění akce, 3-6
  1991   Rudolf Němec (Na své první souborné výstavě...), K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
  1991   Rudolfovo číslo, Vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky, 77-86
  1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8-8
  1991   Zpráva o činnosti Křižovnické školy, K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
  1992   České výtvarné umění 1960 - 1990, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  1992   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1992   Křížovnická škola humoru, Moravskoslezský večerník
  1993   Umění tohoto století v rychlých proměnách..., Nová figurace, 3-92
  1994   Vyšehrad '94, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1996   Otisky života a doby (Rudolf Němec), Vesmír, 658
  2001   Obrazy a film, Suterény, 54-59
  2001   Rudolf Němec - portrét, Suterény, 59-63
  2005   Pouze pozoruji, ale nekomentuji, Revue art, 4.číslo, 14-21
  2005   Rudolf Němec, České ateliéry / Czech studios, 457-458
  2005   Rudolf Němec (1936), České ateliéry / Czech studios, 110-115
  2006   ART CZ: O současné umění je již stálý zájem, Revue Art, 52-54
  2006   Bilance: Aukce současného umění ART CZ, Revue Art, 76-77
  2007   Chalupecký - Přítomnost člověka, Revue Art, 16-19
  2007   Karel Nepraš a přátelé, Prostor Zlín, 2-9
  2007   Karel Nepraš a přátelé / Karel Nepraš and Friends, Karel Nepraš a přátelé, 2-7
  2009   Rudolf Němec, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6
  2012   Rudolf Němec, Art + Antiques, 26-27
  2015   Schránka pro ducha, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  2015   Zemřel Rudolf Němec, Art + Antiques, 10
  2018   Rudolf Němec (Otisky a šablony), Revue Art, 68-71
  nedat. (1968)   Impulzy z Prahy, periodikum, 26.číslo, 9
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Rudolf Němec (malíř) (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1977   Obrazy a grafiky Rudolfa Němce, Kulturní dům kpt. O. Jaroše, Mělník (Mělník)
  1987   Rudolf Němec: Monotypy
  1987   Rudolf Němec: Obrazy a kresby, Galerie bratří Čapků, Praha
  1993   Rudolf Němec: Obrazy, kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1994   Rudolf Němec: Obrazy a kresby, Galerie knihkupectví Paseka, Praha
  1996   Rudolf Němec: Obrazy a kresby, Nadace Díla pro národ, Praha
  1996   Rudolf Němec: Obrazy a kresby (k autorovým šedesátinám), Galerie K, Praha
  2000   Rudolf Němec: Nerozumím už Nietzschemu (Obrazy a plastiky z let 1965 - 1996), Galerie Peron, Praha
  2009   Rudolf Němec: Otisky, Galerie Dolmen, Praha
  2009   Rudolf Němec: Otisky (obrazy z let 2008 - 2009), Galerie Dolmen, Praha
  2018   Rudolf Němec: Nerozumím už Nietzschemu / I don't understand even Nietzsche, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   Deset malířů (Budil, Lamr, Mžyk, Němec, Načeradský, Oriešková, Pavlík, Sion, Sopko, Steklík)
  1980   Kresby
  1982   Lamr, Načeradský, Němec, Sopko, Městské kulturní středisko, Dobříš (Příbram)
  1983   Obrazy a sochy
  1988   Jeden starší - jeden mladší, Odbor školství a kultury ONV Praha 9, Praha
  1989   Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (plány a představy - Otevřený dialog), Aktiv mladých pražských výtvarníků, Praha
  1991   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1991   Kontrasty
  1991   Šedá cihla 78/1991, Dům umění, Opava (Opava)
  1992   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1992   K.Š. Křížovnická škola čistého humoru bez vtipu, Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1992   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1993   Rudolf Němec: Obrazy, Josepf Beuys: Objekty a dokumentace, Středočeská galerie, Praha
  1995   Mikulášské každoroční bienále Horní Počernice
  2000   Česká grafika 20. století, Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
  2002   Akty (Obrazy - kresby - sochy - fotografie), Obecní galerie Beseda, Praha
  2007   Typický obraz, WOXART s.r.o., Praha
  2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-Portrait in the Czech Art of the 20th and 21st century, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2009   Aperto!, Galerie Dolmen, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2013   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu a její akce na fotografiích Heleny Wilsonové, Galerie FONS firmy Stapro s.r.o., Pardubice (Pardubice)
  2014   Participace, Galerie Via Art, Praha
  2018   Podzimní exkluzivní aukce Galerie ART Praha, Galerie Art Praha, Praha
  2019   Ááách. Československý filmový plakát 60.-70. let ze sbírky plakátů Terryho Ponožky, Opavská kulturní organizace (OKO), Opava (Opava)
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2003   2. aukce moderního umění
  2003   I. aukce moderního umění
  2004   3. aukce moderního umění
  2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog), Galerie Peron, Praha
  2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2006   Aukce umění
  2006   Aukce umění
  2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie), Galerie 5. patro, Praha
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2009   11. Aukce, 11.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2010   18. aukce, 18.číslo, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2011   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti), Galerie Dolmen, Praha
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2013   31. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Výtvarné umění, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
  2015   Výtvarné umění / Fotografie - aukční katalog (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   Etcetera 1½, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2016   Etcetera 2 (Božský princip, Pohled do krajiny), Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2018   Day Sale 2018: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, 1. Art Consulting Praha, Praha
  2022   1. Art Consulting: Aukce 89 (Topičův salon Praha), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 198. aukce (Vánoční aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
dokumentace výstavy
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1977   Tichá Šárka 1977
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Rudolf Němec: Espreso 1987 (akryl, olej, plátno, 162 x 195 cm), Jeden starší - jeden mladší, Obvodní národní výbor Praha 9, Praha
e-mail
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Typický obraz, WOXART s.r.o., Praha
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Album 76, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Rudolf Němec: Obrazy / kresby, Galerie K, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Rudolf Němec, Zdeněk Zálešák: Rozpad a vznikání, Divadlo E. F. Buriana, Praha
  2000   Událost v krajině (České výtvarné umění 1958 - 1968 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění), Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
mapa/plán
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Chrasten (Orientační plán výstavy Nového sdružení pražských malírů a hostů), Nové sdružení pražských umělců, Praha
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Akademický malíř Rudolf Němec
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   Člověk a svět
  1991   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat. (1991)   Knihu Eugena Brikciuse Vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky, Inverze, Praha
pracovní soubor
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Súčasné umenie, Woxart, 2007
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Expozice českého umění 20. století, Galerie hlavního města Prahy, Praha
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Galerie Roudnice, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009, Národní galerie v Praze, Praha
  2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen), Galerie Dolmen, Praha
  2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (3), COLLETT Prague | Munich, a. s., Jirny (Praha-východ)
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   Junge tschechische Graphiker
  1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
  1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
  1991   Šedá cihla 78/1991, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1995   Přírůstky sbírek 1989 - 1993, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Jeden starší - jeden mladší (12/15 Pozdě, ale přece), Obvodní národní výbor Praha 9, Praha
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1977   Rudolf Němec: Malířovy paměti
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)
vlaječka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Jeden starší - jeden mladší, Lidový dům Praha 9
zadání/propozice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)

Rudolf Němec

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Nerozumím už Nietzschemu, Torst, Praha

Rudolf Němec

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Rudolf Němec, Středočeská galerie, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   Kresby
  1991   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2007   Karel Nepraš a přátelé, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   (Ne)očekávané náhody (Třicet rozhovorů o umění), Lidové noviny, nakladatelství, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1970   Jsme Prague-shaped, Výtvarná práce, 6-6
  1980   Jakmile se malíř ve svém chtění..., Kresby
  1986   Dva texty (O grafice, O potřebě figury), Sborník památce Václava Nebeského, 184-186
  1990   Malířská cesta, Revolver Revue, 37-48
  1990   S Rudolfem Němcem o Malířské cestě (interview), Revolver Revue, 49-64
  1991   Výpovědi (V mohutných závalech se shlukují...), K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
  1999   Vinohradská tržnice ve vzpomínkách účastníků, Revolver Revue, 257-288
  2005   Pouze pozoruji, ale nekomentuji, Revue art, 4.číslo, 14-21
  2005   Pozorování Rudolfa Němce, Revue art, 1.číslo, 42-43
  2005   Sanžím se najít to, co se mi uvnitř duše..., České ateliéry / Czech studios, 111
  2007   Pokaždé, když slyším... Always when I hear..., Karel Nepraš a přátelé, 55
  2010   Jenom pozoruji, ale nekomentuji, (Ne)očekávané náhody, 72-81
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1977   Rudolf Němec: Malířovy paměti

Rudolf Němec

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Krysí hnízdo, Mladá fronta, nakladatelství, Praha

Rudolf Němec

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Utopír, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  2000   Nerozumím už Nietzschemu, Torst, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Ztichlá klika 2 (samizdat), Jan Placák - Ztichlá klika, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966/12/13   Student, 2.ročník, 50.číslo

Rudolf Němec

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   A pásly by se tam ovce..., Torst, Praha

Rudolf Němec

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1996/05/14 - 1996/06/07   Rudolf Němec: Obrazy a kresby, Galerie K, Praha

Rudolf Němec

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   A l'interieur de la réalité physique, Opus International, 38-40
  1968   Půdorys kritického soudu, Výtvarné umění, 45-58
  1971   Sur quelques aspects de l´activité artistique a Prague, Les Lettres françaises, 24-26
  1980   Usilovná cesta za poznáním (K výstavě v Orlické galerii v Rychnově nad Kněžnou), Pochodeň
  1983   Nechci v kleci, Suterény, 146-149
  1985   Poznámky na okraj (K mladé generaci), Někdo něco 2, 12-22
  1988   Jeden starší Jeden mladší, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 19.číslo, 4
  1989   Jeden z druhů grafiky, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 21.číslo, 2
  1989   Spory o vlastní tvář, Tvorba, 8-8
  1989   Šestnáct a kdo víc?, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 11.číslo, 8-8
  1990   Galerista z Řetězové (´Chybí tady skutečný trh s uměním´, říká Karel Holub), Mladá fronta Dnes, 4-4
  1990   Kontrastní desítka (Osobnosti českého moderního umění v ÚLUV), Občanský deník, 5-5
  1990   Kontrasty (Studentské listy), Studentské listy, 4-4
  1990   Kontrasty (Na nápad uspořádat výstavu...), Tvar, 5-5
  1990   Kontrasty a harmonie, Svobodné slovo
  1990   Naše vernisáž (Pražská výstavní síň ÚLUV...), Květy, 41-41
  1990   Potřebné Kontrasty (Několik poznámek na okraj jedné čerstvě otevřené výstavy), Mladá fronta Dnes, 4-4
  1990   Ve výstavní síni ÚLUV v Praze..., Lidové noviny, 5-5
  1990   Velké společenské změny, k nimž ve svět v současnosti dochází..., Člověk v obraze
  1990   Výstava méně známých?, Zemědělské noviny
  1991   Kam? Na Klenovou!, Práce
  1991   Vykládání Eugena Brikciuse, Paternoster, 66-68
  1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů... (České malířství druhé poloviny 20. století ze sbírek státních galerií), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-4
  1999   Umění zrychleného času (Praha, České muzeum výtvarných umění, Husova 19-21, Dům U černé Matky Boží. 20. 10. - 28. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2001   Věčná Óda na Slavíka, Otakar Slavík: Obrazy / Paintings
  2004   Šedesátá léta v Železného sbírce jsou skvělá (Kolekce českého umění zapůjčená Galerií Zlatá husa v Praze se představuje v Domě umění v Brně), Mladá fronta Dnes
  2005   Aukce současného umění Art CZ, Revue art, 4.číslo, 68-74
  2005   Od moderny k současnému umění, Revue art, 3.číslo, 4-9
  2006   Nová figurace, Revue Art, 16-17
  2007   Karel Nepraš a přátelé (Jednou větou), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2007   Typický obraz (Jiří Machalický: Malířské přesahy), Revue Art, 18-19
  2008   Aukce současného umění (Woxart), Revue Art, 54-59
  2008   Pochod plagiátorů, Olaf Hanel: Práce ze 70. let
  2011   Od Slavíčka po Špaňhela, Art + Antiques, 26-27
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Setkání VI /bez zadání/ (Encourter VI /without any theme/), Agentura Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)

Rudolf Němec

instituce, obec  
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
České muzeum výtvarných umění, Praha
Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
Národní galerie v Praze, Praha
Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)