Rudolf Němec

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1968   Rudolf Němec (Otisky, rastry)
1977   Rudolf Němec
1981   Rudolf Němec: Siluety
1986   Rudolf Němec: Výběr z díla
1987   Rudolf Němec: Obrazy, kresby
1993   Rudolf Němec
2016   Rudolf Němec
2018   Rudolf Němec: Nerozumím už Nietzschemu / I don't understand even Nietzsche
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
1966   Jazz ve výtvarném umění
1967   Nová jména
1967   Obraz 67
1967   Nové cesty II (Mladá generace)
1967   Výstava mladých 67
1967   Umělci k výročí Října
1968   Věcné dialogy
1968   Výstava mladých ’68
1968   Tschechoslowakische Tage
1969   Junge Künstler aus der ČSSR (Malerei, Plastik, Grafik)
1970   Jazz & výtvarné umění
1970   Festival dell’Arte Cecoslovacca: 77 grafici
1970   Výstava mladých 70
1979   Umění (České umění 1945/1975)
1979   Die Jundgen aus der Tschechoslowakei
1980   Kresby
1980   Deset malířů
1981   Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění (Výstava na počest 60. výročí založení KSČ)
1981   Načeradský, Němec, Sopko, Lamr
1982   Lamr Načeradský Němec Sopko
1982   24 žáků školy profesora Antonína Strnadela
1983   Obrazy a sochy
1984   Figurální téma v současné kresbě a grafice
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1988   České zátiší 20. století
1990   Kontrasty
1990   Člověk v obraze (Výběr ze současného figurativního malířství)
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1991   Umění akce
1992   Minisalon
1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art)
1992   S. V. U. Mánes (Seznam vystavených exponátů členů a hostů S. V. U. Mánes)
1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění)
1993   Nová figurace
1993   Chrasten (Nové sdružení pražských malířů a hosté)
1993   Mona Lisa (Mail-artový projekt: Ray Carter-Mandad K.Š, Canada, Ed Varney, Canada se spoluúčstí K.Š., ČR)
1993   Otevřené dveře (Nové sdružení pražských malířů)
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií)
1994   Vyšehrad ´94
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1995   Na hranici znaku / At the Edge of the Sign
1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Akce, koncepty, události)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Eine Promenade der Romantiker
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
1996   Přírůstky 1991 - 1995
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery)
1998   Český informel ve „Ztichlé klice“ 1958-1965 / Czech Informel at “Ztichlá klikaˮ 1958-1965
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
1999   České holotropní umění
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2003   Ejhle světlo
2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
2004   Český filmový plakát 20. století
2004   Šedesátá / The sixties
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2004   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek
2005   Parafráze
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2007   Karel Nepraš a přátelé
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století
2009   Příjemné závislosti / Sweet Fixations (Inscenovaná fotografie 70. let / Staged Photography of the 1970s)
2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění)
2015   Snění / Dreaming (Československý filmový plakát a jeho inspirace surrealismem / Czechoslovak Film Poster Inspired by Surealism)
2015   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
2016   Postava k otvírání / The figure examined
2016   Sbírka Evy Petrové (Mozaika drobných radostí)
2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth
2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2018   Jaro (Československá scéna 1966-1968)
2018   Sexies! Vždyť přeci létat je snadné... (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle z konce 60. a ze 70. let)
2018   Trauma, tíseň, extáze, prázdnota (Formule afektu a patosu 1900–2018)
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2019   Nezlomní / The Steadfast (Od Franze Kafky po sametovou revoluci. Jeden z možných průřezů českým uměním 1918-1989 / From Franz Kafka to the Velvet Revolution. An Alternate Overview of the Czech Art During 1918-1989)
2019   Umění akce (Rané projevy akčního umění ve východních Čechách)
2020   Pod povrchem (Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2021   Všemi směry / In All Directions (Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová / The Nineties from the Klatovy/Klenová Gallery´s Collections)
2021   ČS koncept 70. let
2022   Slavíme 70 (Let sbírkotvornou činností)
2022   Signál III: Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990)
2022   Sexies! (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle 60. a 70. let)
2023   Posvátné umění v nesvaté době (České sakrální umění 1948–1989)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1969   Nová figurácia, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
1970   Nová figurace, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1972   Aktuelle Kunst in Osteuropa (CSSR, Jugoslawien, Polen, Rumänien, USSR, Ungarn), M. DuMont Schauberg, Kolín nad Rýnem (Köln)
1991   Vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky, Inverze, Praha
1992   Proměny soudobého výtvarného umění, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
1999   Akční umění, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists ), Art CZ, Praha
2007   Culture Tchèque des années 60, Centre tchèque Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2011   100 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (100 artworks from the collection of the Gallery of Modern Art in the Roudnice nad Labem), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2013   Jaroslav Brabec: Orbis Artis, Torst, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2009   Výstavy v čase proměn, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1997   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 3: m/r), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Velký slovník naučný (m/ž), Diderot, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (5: m/o), Diderot, Praha
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (IX. Ml – Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1966   12. března otevřel dr. Arsen Pohribný..., Výtvarná práce, 14, 6, 1966/03/31, 11-
1968   Ve výstavní síni ÚLUV v Praze..., Výtvarná práce, 16, 7, 1968/04/20, 5-5
1968   V malířské tvorbě Rudolfa Němce..., Výtvarná práce, 16, 6, 1968/04/11, 5-
1968/07   Rudolf Němec patří mezi..., Plamen, 10, 7, 1968/07, 0-0
1969   V galerii "Týdny v atelieru" vystavoval..., Výtvarná práce, 17, 16-17, 1969/11/24, 7-
1970   Jsme Prague-shaped, Výtvarná práce, 18, 3, 1970/01/28, 6-6
1978   Současná výstava nabízí možnost..., Deset malířů, , , 1980, -
1981   Situace v českém výtvarném umění..., Načeradský, Němec, Sopko, Lamr, , , 1981, -
1983   Obrazy a film, Suterény, , , 1983, 36-39
1983   Rudolf Němec, Suterény, , , 1983, 40-42
1989   Vývojové perspektivy českého výtvarnictví 80. let, Umění, 37, 4, 1989, 330-347
1990   Podoby současného figurálního malířství, Člověk v obraze, , , 1990, 0-0
1990   Kontrasty, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 21, 1990/10/15, 4-4
1990   Kontrasty (Tvar), Tvar, 1 (Kmen 3), 30 (Kmen 39), 1990/09/27, 15-15
1990   Solitéři v Kontrastech, Lidové noviny, , , 1990/08/30, 5-5
1990   S Rudolfem Němcem o Malířské cestě (interview), Revolver Revue, , 15, 1990/10, 49-64
1991   Zpráva o činnosti Křižovnické školy, K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, , , 1991, -
1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 17, 1991/08/22, 8-8
1991   Rudolfovo číslo, Vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky, , , 1991, 77-86
1991   Rudolf Němec (Na své první souborné výstavě...), K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, , , 1991, 0-0
1991   Akce 60. let, Umění akce, , , 1991, 3-6
1992   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 1, 1992/01/09, 16-16
1992   České výtvarné umění 1960 - 1990, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 21, 1992/10/15, 4-
1992   Křížovnická škola humoru, Moravskoslezský večerník, , , 1992/05/18, -
1993   Umění tohoto století v rychlých proměnách..., Nová figurace, , , 1993, 3-92
1994   Vyšehrad '94, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 12, 1994/06/16, -
1996   Otisky života a doby (Rudolf Němec), Vesmír, 75, 11, 1996/11, 658-
2001   Obrazy a film, Suterény, , , 2001, 54-59
2001   Rudolf Němec - portrét, Suterény, , , 2001, 59-63
2005   Rudolf Němec (1936), České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 110-115
2005   Rudolf Němec, České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 457-458
2005   Pouze pozoruji, ale nekomentuji, Revue art, , 4, 2005/4, 14-21
2006   ART CZ: O současné umění je již stálý zájem, Revue Art, , 3, 2006/03, 52-54
2006   Bilance: Aukce současného umění ART CZ, Revue Art, , 1, 2006/1, 76-77
2007   Karel Nepraš a přátelé / Karel Nepraš and Friends, Karel Nepraš a přátelé , , , 2007, 2-7
2007   Chalupecký - Přítomnost člověka, Revue Art, , 2, 2007, 16-19
2007   Karel Nepraš a přátelé, Prostor Zlín, 14, 4, 2007, 2-9
2009   Rudolf Němec, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 22, 2009/11/05, 6-
2012   Rudolf Němec, Art + Antiques, , 6, 2012/06/08, 26-27
2015   Schránka pro ducha, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 16-17, 2015/08/27, 5-
2015   Zemřel Rudolf Němec, Art + Antiques, , 12+1, 2015/12/14, 10-
2018   Rudolf Němec (Otisky a šablony), Revue Art, , 3, 2018, 68-71
nedat. (1968)   Impulzy z Prahy, periodikum, , , nedatováno, 9-
www
rok vydání, název (podnázev)
  Rudolf Němec (malíř) (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1977   Obrazy a grafiky Rudolfa Němce
1987   Rudolf Němec: Monotypy
1987   Rudolf Němec: Obrazy a kresby
1993   Rudolf Němec: Obrazy, kresby
1993   Rudolf Němec: Obrazy, kresby
1994   Rudolf Němec: Obrazy a kresby
1996   Rudolf Němec: Obrazy a kresby
1996   Rudolf Němec: Obrazy a kresby (k autorovým šedesátinám)
2000   Rudolf Němec: Nerozumím už Nietzschemu (Obrazy a plastiky z let 1965 - 1996)
2009   Rudolf Němec: Otisky
2009   Rudolf Němec: Otisky (obrazy z let 2008 - 2009)
2018   Rudolf Němec: Nerozumím už Nietzschemu / I don't understand even Nietzsche
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1980   Kresby
1980   Deset malířů (Budil, Lamr, Mžyk, Němec, Načeradský, Oriešková, Pavlík, Sion, Sopko, Steklík)
1982   Lamr, Načeradský, Němec, Sopko
1983   Obrazy a sochy
1988   Jeden starší - jeden mladší
1989   Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (plány a představy - Otevřený dialog)
1991   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
1991   Kontrasty
1991   Šedá cihla 78/1991
1992   K.Š. Křížovnická škola čistého humoru bez vtipu
1992   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
1992   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
1993   Rudolf Němec: Obrazy, Josepf Beuys: Objekty a dokumentace
1995   Mikulášské každoroční bienále Horní Počernice
2000   Česká grafika 20. století
2002   Akty (Obrazy - kresby - sochy - fotografie)
2007   Typický obraz
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-Portrait in the Czech Art of the 20th and 21st century
2009   Aperto!
2013   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu a její akce na fotografiích Heleny Wilsonové
2014   Participace
2019   Ááách. Československý filmový plakát 60.-70. let ze sbírky plakátů Terryho Ponožky
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2001   Výtvarné umění
2003   I. aukce moderního umění
2003   2. aukce moderního umění
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2004   3. aukce moderního umění
2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog)
2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2006   Aukce umění
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2009   11. Aukce
2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   18. aukce
2011   20. aukce
2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012)
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2013   Výtvarné umění
2013   31. aukce
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013)
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2015   Výtvarné umění / Fotografie - aukční katalog (Prague Auctions)
2016   Etcetera 2 (Božský princip, Pohled do krajiny)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016)
2016   Etcetera 1½
2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek
2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2022   1. Art Consulting: Aukce 89 (Topičův salon Praha)
2022   Aukční síň Vltavín: 198. aukce (Vánoční aukce)
dokumentace výstavy
rok vydání, název (podnázev)
1977   Tichá Šárka 1977
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
1988   Rudolf Němec: Espreso 1987 (akryl, olej, plátno, 162 x 195 cm)
e-mail
rok vydání, název (podnázev)
2007   Typický obraz
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2017   Album 76
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1992   Rudolf Němec: Obrazy / kresby
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1966   Rudolf Němec, Zdeněk Zálešák: Rozpad a vznikání
2000   Událost v krajině (České výtvarné umění 1958 - 1968 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
mapa/plán
rok vydání, název (podnázev)
1993   Chrasten (Orientační plán výstavy Nového sdružení pražských malírů a hostů)
parte
rok vydání, název (podnázev)
2015   Akademický malíř Rudolf Němec
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1983   Člověk a svět
1991   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
nedat. (1991)   Knihu Eugena Brikciuse Vyložení umělci aneb Kunsthistorické pohádky
pracovní soubor
rok vydání, název (podnázev)
2007   Súčasné umenie, Woxart, 2007
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Expozice českého umění 20. století
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1986   Galerie Roudnice
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen)
2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (3)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1965   Junge tschechische Graphiker
1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1991   Šedá cihla 78/1991
1995   Přírůstky sbírek 1989 - 1993
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1988   Jeden starší - jeden mladší (12/15 Pozdě, ale přece)
text
rok vydání, název (podnázev)
1977   Rudolf Němec: Malířovy paměti
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)
vlaječka
rok vydání, název (podnázev)
1988   Jeden starší - jeden mladší, Lidový dům Praha 9
zadání/propozice
rok vydání, název (podnázev)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)