Karel Štika

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 - 0   Slovenské pohľady, časopis, _, (odborné publikace o umění a estetice)
0 -   Josef Hladký, Praha, (ilustrace edičních řad (Amfora, Rozmarýn))
0 - 0   Výtvarná práce, časopis, Praha, (redaktor)
0 - 0   Český filatelista, _, (odborné publikace o umění a estetice)
0 - 0   Hollar, sborník grafické práce, Praha, (odborné publikace o umění a estetice)
0 - 0   Československý kreslíř, _, (odborné publikace o umění a estetice)
1926 - 1926   Itálie, _, (studijní cesta)
1933 - 1943   Nová Paka (Jičín), Nová Paka (Jičín), (středoškolský profesor)
1945 - 1948   Nová Paka (Jičín), Nová Paka (Jičín), (profesor na gymnáziu)