Viktor Oliva

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1972   Viktor Oliva (Výstava ukázek knižních obálek, kreseb a karikatur Viktora Olivy)
1977   Výstava z díla Viktora Olivy (výbor z kreseb, ilustrací, plakátů a knižní grafiky)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1895   První řádná česká Jarní výstava umělecká
1940   Umění 1900 - obrazy, plastiky, plakáty a knihy
1960   Karel Hynek Mácha v našem výtvarném umění
1965   Plakate aus der Tschechoslowakei
1966   Česká secese (Umění 1900)
1971   Český plakát 1890 1914
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století
1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag)
1978   Český žánr na přelomu 19. a 20. století
1979   Krása a význam české knihy (Český knihtisk od prvotisků k secesní knize ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze)
1981   Alfons Mucha: Tjeckisk Art Nouveau
1982   Světlo (Světlo v českém malířství - generace osmdesátých a devadesátých let 19. století)
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne)
1984   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 1. část)
1984   České výtvarné umění 19. a 20. století
1984   Czeska książka na przełomie XIX a XX wieku
1986   Česká kresba 19. století
1986   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1988   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1989   Pražská nároží
1989   Sbírka Bohuslava Duška (Obrazy, sochy, kresby, grafika)
1991   Zapomenutá díla
1991   České dějiny na medaili a plaketě (Díla ze sbírek Národního muzea v Praze a Unie výtvarných umělců)
1995   Poezie a krása (Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni)
1995   Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století)
1996   Přírůstky 1991 - 1995
1997   Ars Longa Vita Brevis (Umění ze sbírky České pojišťovny ve výstavách ke 170. výročí jejího vzniku)
1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy)
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2001   Křídla slávy (Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie)
2004   Nesnesitelný půvab buržoazie
2005   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni (2. část)
2006   V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914)
2006   In Morbid Colours (Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914)
2008   Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století)
2009   Zamlčená moderna / Iluze a sny (Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930)
2009   Die totgeschwiegene Moderne: Illusionen und Träume (Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880-1930)
2010   Vražedná realita (Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800 - 1914)
2012   Konec (s)nové epochy (Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona)
2013   Secese: Vitální umění 1900 (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea)
2013   Vital Art Nouveau 1900 (From the Collections of The Museum of Decorative Arts in Prague)
2014   Na okraji davu (Umění a sociální otázka v 19. století)
2014   Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914)
2014   120 let Topičova salonu 1894-2014
2014   Karikatura a její příbuzní (Obrazový humor v českém prostředí 19. století)
2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění)
2016   Pohádka (Motivy českého symbolismu a secese)
2017   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století)
2017   Il Liberty e la rivoluzione europea delle arti (Dal Museo delle arti decorative di Praga)
2018   Pravda vítězí(vá) (Obrazy nejen z českých dějin)
2019   Od práce k zábavě (Podoby volného času v umění XIX. století)
2021   Já a oni (Jedinec a společenství v umění 19. století)
2021   Samota uprostřed davu (Charles Baudelaire a české umění)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1929   Olšanské hřbitovy, Pražská akciová tiskárna, Praha
1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1987   Art Nouveau (Painting, Sculpture, Jewelry, Architecture, Glass), ,
1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
2008   Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
2014   Japonismus v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
2015   Mnichov - zářící metropole umění 1870-1918 / München - leuchtende Kunstmetropole 1870-1918, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2018   Sto obrazů 1918–2018, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2021   Tento dřevoryt z knihy Hetéry byl za Rakouska konfiskován (Výtvarná díla ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1923   Výstavy, Tribuna, 5, 111, 1923/05/15, 4-4
1983   Česká kniha na přelomu devatenáctého a dvacátého století (Výstavy), Výtvarná kultura, 7, 4, 1983, 58-59
1993   První Topičovy plakáty, Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949, , , 1993, 33-36
1993   Po stopách ztraceného času, Český deník, 3, 297, 1993/12/22, -
1996   Kauza kavárna Slavia pokračuje - II, Český týdeník, , 137, 1996/04/26, 15-
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2010   Máchův Máj a jeho ilustrátoři, Posel z Budče, , 27, 2010/09/25, 23-36
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1999   Aukční katalog (1/1999)
2001   Výtvarné umění
2002   Výtvarné umění / Fine Art
2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel)
2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina
2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění)
2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo)
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
diplomová (disertační) práce
rok vydání, název (podnázev)
1979   Viktor Oliva (Ilustrace a plakáty)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951)
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
199?   Umění a umělci na starých fotografiích z fondů a sbírek Archivu Národní galerie v Praze
nabídkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
nedat.   Tschechische Kinderbücher / Czech Children’s Books (Catalogue 71)
nedat.   Tschechische Kinderbücher / Czech Children’s Books (Catalogue 80)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
2019   Obrazy Kooperativy
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague)
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
1982   Ilustrace Máchova Máje ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
soupis pnp/edice
rok vydání, název (podnázev)
1965   Viktor Oliva (1861-1928) (Literární pozůstalost)