Jana Želibská Shejbalová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1967   Jana Shejbalová - Želibská
1988   Jana Želibská
2003   Jana Želibská: Pod vodu! / Under the Water!, Drink Milk
2012   Jana Želibská: Zákaz dotyku / No Touching
2017   Jana Želibská: Swan Song Now
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
1966   Grafika Kresba (Brunovský Cipár, Haberernová Horyna Mravec Popovič Rappensbergerová-Jankovičová Rudavská Sedlák Sigetová Shejbalová-Želibská Urbásek)
1967   13 ze Slovenska
1968   Izložba savremene čehoslovačke grafike
1970   Soudobá československá grafika
1970   Graveurs tchécoslovaques contemporains
1973   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie
1988   Studió Erté Fes(z)tivál (1988. 6. 17. - 19.)
1988   Nový slovenský obraz
1989   Výberové príbuznosti (Spoločná výstava českých a slovenských výtvarníčiek)
1989   Suterén
1990   Interpretácie
1990   90 autorů v roce ´90 (Nové cesty kresby a grafiky)
1990   Úsměv, vtip a škleb
1991   Umění akce
1991   Súčasné slovenské výtvarné umenie / Gegenwartige kunst der Slovakei / Contemporary Art in Slovakia
1991   Nachbarn (Originalgraphik as der ČSFR, Polen und Deutschland)
1992   Minisalon
1992   Písmo v obraze (Doprovodná výstava Bienále Brno ´92)
1992   Česká a slovenská kresba (1989 - 1992)
1992   Zeitgenössische slowakische Fotografien
1994   Video Art ´94 (Nature in motion / Příroda v pohybu)
1995   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení
1999   Aspekte / Positionen. 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949-1999 / Aspects / Positions. 50 Years of Art in Central Europe 1949-1999
1999   Rondó/ Rondo (Válogatás közep- és kelet-európai művészek alkotásaiból / A selection of Works by Central and Eastern European Artist)
2000   Konec světa? / The End of the World?
2000   Reality/ Real (E)state
2001   Slovenská fotografia 1925-2000 / Slovak Photography 1925-2000 (Moderna - postmoderna - postfotografia / Modernism - Post-Modernism - Post-Photography)
2001   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG
2002   Slovak Contemporary Art (Ze sbírky První slovenské investiční skupiny)
2003   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny (druhá časť)
2005   IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005 (První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění / The first review of contemporary Czech and Slovak visual art)
2007   Z mesta von / Out of the City (Umenie v prírode / Land Art)
2007   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 (From the First Slovak Investment Group´s Collection)
2008   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960 - 2000 (Zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny)
2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století
2009   Formáty transformace 89 - 09 / Formats of transformation 89 - 09 (Sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu / Seven views on the new Czech and Slovak identity)
2009   Gender Check: Feminity and Masculinity in the Art of Eastern Europe
2011   Papier kole (Slovenská koláž XX. a XXI. století)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   50 rokov Galérie mesta Bratislavy (1961 - 2011)
2014   VII. Nový zlínský salon / 7th New Zlín Salon
2014   Grey Gold (České a slovenské umělkyně 65+)
2014   Seno, sláma (Práce v krajině a přírodní procesy v umění)
2017   ČS koncept 70. let / CS Conceptual Art of the 70s
2018   Jaro (Československá scéna 1966-1968)
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
2018   Hommage à Peter Vajda (Výber zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s. v Bratislave / Selection from the Collection of Prvá slovenská investičná skupina, a.s. in Bratislava)
2018   Grey Gold: At my Fingertips
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1971   Písmo a obraz, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
1979   L´art aujourd´hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
1994   Predtým (Prekročenie hraníc 1964-1971), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2005   Awangarda w cieniu Jałty (Dztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989), Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznaň (Poznań)
2006   História a teória mediálneho umenia na Slovensku, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
2006   Slovenská grafika 20. storočia (Slovak graphic art of the 20 th century), Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
2011   Ekonómie tela v umeleckohistorických a teoretických diskurzoch, Vydavaťelstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2011   Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia (Akcie Alexa Mlynárčíka), Vydavaťelstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2017   Majstrovstvo za dverami (Majstrovstvá Bratislavy v posuně artefaktu (1979-1986) v kontexte bytových výstav 70. a 80. rokov 20. storočia), Vydavaťelstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989, Národní galerie v Praze, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1995   Galéria Palisády (Škola úžitkového výtvarnictva Josefa Vydru, Palisády 51, Bratislava), Vydavateĺstvo SAPAC, spol. s. r. o., Bratislava (Bratislava)
2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1965   K výstave kresieb a komornej plastiky v Bratislave, Výtvarná práce, 13, 22, 1965/11/23, 8-8
1967   13 ze Slovenska, Výtvarná práce, 15, 13, 1967/06/29, 4-
1968   Ve februári bola ve Výstavnom pavilóne SSVU..., Výtvarná práce, 16, 9, 1968/05/25, 2-
1969   Jana Schejbalová Želibská, Výtvarná práce, 17, 5-6, 1969/07/28, 13-
1970   Súčasná grafika, Výtvarná práce, 18, 25-26, 1970/12/15, 6-
1979   Jana Želibská, juillet 1974,..., L´art aujourd´hui en Tchecoslovaquie, , , 1979, 139-140
1984   Návraty k přírodě, Sborník památce Alberta Kutala, , , 1984, 20-31
1989   Úsměv, vtip a škleb, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 14, 1989/07/11, 4-
1990   Návraty k přírodě, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 15-21
1992   Téma naší výstavy je zdánlivě jednoduché..., Písmo v obraze, , , 1992, 3-12
1999   Združenie Čenkovej děti - On-off (3. 12. 1993 - 8. 1. 1994), Galéria Palisády, , , 1995, 89-90
2013   Zákaz dotyku (Jana Želibská), Prostor Zlín, 20., 1, 2013, 26-28
2019   Vynáranie (Mýtus a rituál v tvorbe Jany Želibskej), Flash Art, 14, 51, 2019, 39-41
2020   Grey Gold: Na dosah ruky, Prostor Zlín, 27, 3, 2020, 15-19
www
rok vydání, název (podnázev)
  Jana Želibská (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1967   Jana Schejbalová-Želibská: Možnosť okrývania
2004   Jana Želibská: Instalace
2013   Jana Želibská: Zákaz dotyku / No Touching
2014   Jana Želibská: Kus země
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1969   Jana Želibská: Kandarja Mahadeva, Jan Kubíček, Karel Pauzer
1990   90 autorů v roce ´90
1997   Socha a objekt II
2009   Formáty transformace 89 - 09 (Sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu)
2013   Století relativity / Century of Relativity
2014   Grey gold (České a slovenské umělkyně 65+ / Czech and Slovak female artists over 65+)
2016   XXL Pohledů na současné slovenské výtvarné umění / XXL Views of contemporary slovak art
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
2018   Orient
2018   Orient
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV.) (4. 12. 2011)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2014   Bendefiční aukce společnosti časopisu Ateliér
grafika
rok vydání, název (podnázev)
1965   Triptych I.
1965   Triptych II.
1965   Triptych III.
1965   Ľudské sny II.
1965   Ľudské sny I.
1965   Ľudské sny III.
1965   Ľudské sny V.
1966   Tabule III.
1966   Tabule II.
1966   Tabule I.
1967   Ona II.
1968   Ona s kvetinami II.
1968   Ona s kvetinami I.
1968   Kvetiny - 1
1968   Kvetiny - štvorlístok
1968   Kvetiny 2/b
1975   Žena a kvet I.
1975   Žena a kvet IV.
1976   Vyberiete si niektorí chrbát?
1993   Posledné kŕmenie IV.
hand out
rok vydání, název (podnázev)
2018   Orient / Family Business: Power Failure
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2013   Století relativity (Stálá expozice výtvarného umění 20. století)
2017   Grey Gold: At my Fingertips
2018   Wer war 1968? (Kunst, Architektur, Gesellschaft)
2019   Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu 1968–1974–1989 / Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia 1968–1974–1989
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1969   Triptych
1969   Triptych
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1989   Úsměv, vtip a škleb
pracovní soubor
rok vydání, název (podnázev)
2007   Súčasné umenie, Woxart, 2007
program
rok vydání, název (podnázev)
2006   Slovenský institut / Slovenský inštitút (Január 2006)
2006   Slovenský institut / Slovenský inštitút (Február 2006)
2014   Grey gold (České a slovenské umělkyně 65+)
text
rok vydání, název (podnázev)
1993   Elektráreň T (Vstupný informačný materiál)