Zdenek Rykr

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1920   Zdenek Rykr
1926   Z. Rykr: Španělsko (Výstava obrazů ze Španěl a Gran Canarie)
1926   Z. Rykr: Spanien (Ausstellung von Bildern aus Spanien und Gran Canaria)
1931   Zdenek Rykr: Obrazy
1932   Zdenek Rykr: Obrazy 1931 - 1932
1934   Pryč!
1935   Zdenek Rykr: Katalog výstavy
1937   Z. Rykr: Výstava obrazů z let 1917–1937
1940   Posmrtná soukromá výstava Zdenka Rykra (Práce z let 1915–1940)
1940   Katalog výstavy užitkové grafiky, reportážních kreseb a textů malíře Zdenka Rykra
1965   Zdenek Rykr: Přehled díla 1900 - 1940
1965   Zdenek Rykr: Výstava výboru z díla 1932 - 1940
1971   Zdenek Rykr
1983   Rykr
1990   Zdenek Rykr (1900–1940): Nebezpečná cesta od očí do nitra (Obrazy, kresby, reliéfy)
2000   Zdenek Rykr 1900 - 1940 (Elegie avantgardy)
2011   Zdenek Rykr: Kofila, 1923 a další práce pro firmu Orion
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1921   Tvrdošíjní a hosté (Výstava III.)
1921   I. výstava uměleckého průmyslu československého
1928   Výstava soudobé kultury v Brně
1932   XLVII. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze: 2.- 30. říjen 1932
1932   47. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze
1935   Výtvarníci Hilarova divadla
1935   Ukázky soudobé tvorby malířské
1936   Tanec v čsl. umění výtvarném a ve fotografii
1937   Salon des Surindépendants
1938   Paříž 1938: několik členů salonu Surindépendants a hosté (65. výstava Sdružení výtvarníků)
1938   Salon des Surindépendants
1938   Rykr, Estève, Pellan, Loevenstein, Szobel
1943   Übersicht der 99 / Přehlídka 99ti
1964   Imaginativní malířství 1930-1950
1964   K výtvarné problematice třicátých let (Výstava v budově Uměleckoprůmyslového musea, červenec - srpen 1964)
1965   Objekt
1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie)
1965   Arte e Resistenza in Europa
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1968   50 let československého malířství 1918 - 1968
1968   50 let československé malby (z fodnů československých galerií)
1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií
1969   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
1969   Arte Contemporanea in Cecoslovacchia
1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution)
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung)
1971   Avantgarda Trnu
1974   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (I. část (do roku 1945))
1979   Přírůstky českého umění 20. století z let 1975 - 1979
1980   Tvrdošíjní (Čapek, Hofman, Justitz, Marvánek, Rykr, Špála, Zrzavý)
1983   Česká figurativní malba 40. let (III)
1983   Peinture surréaliste et imaginative en Tchécoslovaquie (1930 - 1960)
1984   Moderní český plakát 1918 - 1945
1985   Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky)
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1986   Sbírka Josefa Jeřábka (Grafika a kresby)
1987   Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století
1987   Tvrdošíjní a hosté, 2. část (Užité umění, malba, kresba)
1987   Český portrét 1877–1987
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let)
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   Z pokladů Severočeské galerie
1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
1989   Pražská nároží
1989   Czech Modernism 1900-1945
1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty)
1990   Aventinská mansarda (Otakar Štorch Marien a výtvarné umění)
1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu)
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts)
1993   Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost
1993   České art deco
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 1: Bildende Kunst, Fotografie, Videokunst)
1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art
1994   Expresionismus a české umění (1905-1927)
1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století
1996   Český surrealismus 1929-1953
1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století)
1999   Praha. České umění 1890-1930 (Od Secese po Art Deco)
2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000)
2000   Živly
2000   Melancholie
2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2001   Navrácené obrazy (Sbírka dr. Emila Freunda)
2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951)
2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2005   Czech 100 Design Icons
2005   Czech 100 Design Icons
2006   Kacíř & spol. (Montáž na ose Brno-Berlín)
2009   Antimodernisté
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2009   Zamlčená moderna / Iluze a sny (Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930)
2009   Die totgeschwiegene Moderne: Illusionen und Träume (Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880-1930)
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
2010   on-lino 1910-2010 (Moderní český linoryt)
2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions
2011   Plocha, hloubka, prostor (Perspektivní motivy a principy v umění)
2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity)
2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění)
2014   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2018   První republika 1918-1938
2019   Kubišta - Filla: Plzeňská disputace (Zakladatelé moderního českého umění v poli kulturní produkce)
2019   Sousedé v knize / Nachabn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc)
2019   Tváře expresionismu (1905-1925) / Faces of Expressionism (1905-1925) (Slovinsko - Čechy - Německo / Slovenia - Bohemia - Germany)
nedat.   České moderní umění XX. století (Stálá expozice)
nedat. (1963)   Výtvarné umění Kolínska
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1946   Hlava umělce. (Studie k větší práci), ,
1966   Sladko je žít (Paměti nakladatele Aventina I), Československý spisovatel, Praha
1969   František Hudeček, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
1985   Pražský chodec, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1988   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Český kreslený humor XX. století, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Když hoří obrazy (Vzpomínky), Melantrich, a.s., Praha
1991   František Janoušek, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
1996   Po proudu života (2), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
1997   Po proudu života (1), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Méně výstav a více umění (Výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921-1939), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2006   Osobnosti kultury (Kolínsko), Polabský Zlatý pruh - Kulturní společnost Miroslava Benáka, Kolín (Kolín)
2006   100 děl z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2016   Zdenek Rykr a továrna na čokoládu, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950), Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
2017   Obhájce moderního umění (Jindřich Chalupecký v kontextu 30. a 40. let 20. století), Filip Tomáš - Akropolis, Praha
2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1942   Opuštěná paleta (Sborník malířů, kteří odešli předčasně), František Topič, nakladatelství, Praha
1969   50 let československého malířství 1918 - 1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
1974   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1971 - 1974 a doplňky k rokům 1935 - 1970), Státní knihovna, Praha
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister), ,
2005   Vladimír Holan: Noční hlídka srdce (Sborník k výstavě), Památník národního písemnictví, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1966   Příruční slovník naučný (III. díl, M-Ř), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1983   Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.), Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)
1987   Malá československá encyklopedie (Pom-S), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1988   Národní divadlo a jeho předchůdci (Slovník umělců divadel Vlasteneckého, Stavovského, Prozatimního a Národního), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (6: p/r), Diderot, Praha
2000   Malíři Vysočiny II (Dodatek k malému lexikonu z roku 1993), ,
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů ((asi 1800-2008), 2. svazek N-Ž), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1920   Zdenek Rykr, Polabská stráž, 2, 17, 1920/07/03, -
1920   Kolínský akad. klub mladých, Polabská stráž, 2, 21, 1920/07/01, -
1920   Oprava, Polabská stráž, 2, 22, 1920/07/08, -
1920   Výstava obrazů Zdeňka Rykra bude zahájena, Polabská stráž, 2, 22, 1920/07/08, -
1920   K otevření výstavy obrazů Zdenka Rykra, Polabská stráž, 2, 23, 1920/07/15, -
1920   K výstavě Zdeňka Rykra II., Polabská stráž, 2, 24, 1920/07/22, -
1920   Rok (Několik poznámek k výstavě Rykrově), Kolínské listy, , , 1920/07, -
1920   Výstava malíře Zdeňka Rykra v Kolíně, Čas, , , 1920/07, -
1920   Výstava obrazů Zd. Rykra v Kolíně, Právo lidu , , , 1920/07, -
1920   Výstava obrazů Zdeňka Rykra, Nezávislost, , , 1920/07, -
1920   Plakáty (plakáty pro kolínskou rafinerii), Den, 1, 16, 1920/11/18, -
1921   Tvrdošíjní a čeští hosté, Čas, 31, 44, 1921, -
1921   Tvrdošíjní a hosté, České slovo, , , 1921/01/23, -
1921   Tvrdošíjní a hosté, Národní listy, , , 1921/02/06, -
1921   Jeden z mladých, Veraikon, 7, , 1921, 88-94
1921   Ilustrace Z. Rykra (ilustrace ke knize M. Mareše Přicházím z periferie), Den, 1, 27, 1921/01/24, 12-
1922   Bilderbeilage der Prager Presse, Prager Presse, , 37, 1922, 2-
1924   Souborná výstava Zdenka Rykra, České slovo, 16, 36, 1924/02/12, 4-
1924   Světské evangelium, Národní osvobození, 1, 85, 1924, 4-
1924   Maler Z. Rykr, Prager Presse, 4, 37, 1924/02/07, 6-
1924   Zdeněk Rykr, Tribuna, 6, 17, 1924, 8-
1924   Výstava krasoumné jednoty, Tribuna, 6, 78, 1924, 1-2
1924   Výstava obrazů Z. Rykra, Samostatnost, , , 1924/02/14, -
1924   Bilderbeilage der Prager Presse, Prager Presse, , 8, 1924, 2-
1924   Výstava malíře Zdeňka Rykra, Lumír, 51, , 1924, 66-
1925   Zdeněk Rykr, Rozpravy Aventina, 1, , 1925/6, 107-
1925   Tschechische Landschaftsmalerei, Der Cicerone, 17, 8, 1925/04, 426-427
1926   Výstava obrazů Z. Rykra, Veraikon, 12, , 1926, 53-
1926   Malíř Zd. Rykr, Národní osvobození, 3, 63, 1926, 3-
1926   Z pražských výstav, Národní osvobození, , , 1926, -
1926   Spanienreise eines Malers, Prager Presse, 6, 85, 1926, 6-
1926   Pražské umělecké výstavy, Tribuna, 8, 69, 1926/03/21, 7-
1926   Rykrovy obrazy ze Španělska, České slovo, , , 1926/03, -
1926   Z. Rykr: Španělsko, Československá republika, , , 1926/03, -
1926   Výstava obrazů Z. Rykra: Španělsko v Krasoumné jednotě v Praze, Lidové noviny, , , 1926/03, -
1926   Zdeněk Rykr, Rozpravy Aventina, , , 1926, -
1926   Z. Rykr (V Krasoumné jednotě), Národní listy, , , 1926/03, -
1926   Rykrův španělský seriál, Národní osvobození, , , 1926/03, -
1926   Z. Rykr, Španělsko, Národní politika, , , 1926/03, -
1926   Z. Rykr, Právo lidu, , , 1926/03/21, -
1926   Z. Rykr, Prager Tagblatt, , 67, 1926/03, -
1926   Výstava obrazů Zd. Rykra, Rudé právo, , , 1926/03, -
1926   Z. Rykr: Španělsko, Venkov, , , 1926/03, -
1926   Výstavy J. Verise, Z. Rykra a P. Klee, Volné směry, 24, , 1926, 167-
1926   Výstavy v Praze a na venkově, Veraikon, 12, , 1926, 53-
1927   Ein Simultäntalent, Prager Abendblatt, , 265, 1927/11/19, -
1927   Výstava Zdeňka Rykra, České slovo, , , 1927/11/20, -
1927   Zdeněk Rykr, Domov a svět, , , 1927/11, -
1927   Zdenek Rykr, Národní listy, , , 1927/12/02, -
1927   Výstavní život, Lidové listy, , , 1927/12/02, -
1927   Malíř Zdeněk Rykr, Právo lidu, , , 1927/12/06, -
1927   Výstava obrazů Zdeňka Rykra, Lidové noviny, , , 1927/12/06, -
1927   Malíř Zdeněk Rykr, Demokratický střed, , , 1927/12/09, -
1927   Výstava olejů a kreseb Zdeňka Rykra, Rudé právo, , , 1927/11/23, -
1927   L´exposition..., L´Europe Centrale, , , 1927/11/26, -
1927   Náš spolupracovník malíř Zdeněk Rykr, Národní osvobození, 4, 320, 1927, 4-
1927   Výstava obrazů a kreseb Zdeňka Rykra, Národní osvobození, 4, 328, 1927, 4-
1927   Výprava k „Chattutonu“ A. de Vignyho a ke „Vzpouře“ V. de L´Isle d´Adama, Národní osvobození, , , 1927, -
1927   Problematik, Výprava ke hře: „Mezi tančícimi šaty", Národní osvobození, , , 1927, 4-
1927   Revize romantismu I ([recenze her/ review of the plays Chatterton a Vzpoura]), Cesta, 1, , 1927, 158-159
1927   Úspěch motivů, kritika hry Mezi tančícími šaty, Cesta, , , 1927, 215-216
1927   Die Ausstellung Zd. Rykr, Prager Presse, 7, 326, 1927/11/27, 6-
1927   Zdeněk Rykr / v Krasoumné jednotě/, Tribuna, 9, 278, 1927/11/27, 6-
1927 - 1928   Kolínský cukrovar, Rozpravy Aventina, 3, , 1927 - 1928, 58-
1927 - 1928   Zprávy (Výstava v parlamentě), Dílo, 10, , 1927 - 1928, 39-
1928   Dvě vinohradská..., (Výprava ke hře „Velké umění babické“ R. Waltera), Národní osvobození, 5, 342, 1928, 4-
1929   Sem s tím celým a čistým mužem!, Přítomnost, 6, 8, 1929/02/28, 120-121
1929   Shaw, Shaw, - více Shawa! (Výprava ke hře Androkles a lev G. B. Shawa), Národní osvobození, 6, 12, 1929, 3-
1929   Umění a obecenstvo, Národní osvobození, 6, 133, 1929, 1-2
1930 - 1931   Výstava Zdenka Rykra, Volné směry, 28, , 1930-1931, 226-
1931   Zdeněk Rykr, Národní listy, 71, 145, 1931/05/27, 5-5
1931   Výstava obrazů Zdeňka Rykra v Topičově Saloně, Lidové noviny, 39, 240, 1931/05/13, 7-7
1931   Výstava obrazů Zdeňka Rykra, Právo lidu, 40, 122, 1931/05/24, 7-7
1931   Výstava obrazů Z. Rykra, Veraikon, 17, , 1931, 100-
1931   Obrazy Zdeňka Rykra u Topiče, , , , , 5-
1931   Nové obrazy Zdeňka Rykra u Topiče, Národní osvobození, , , 1931/05/24, -
1931   Dr. Zdeněk Rykr, Polabská stráž, , , 1931, -
1931   Zvláštní pozornosti zasluhuje výstava Zdeňka Rykra, Samostatnost, , , 1931/05/15, -
1931   Obrazy Z. Rykra v Topičově Salonu, České slovo, , , 1931/05/24, -
1931   Výprava ke „Stínu“ - D. Niccodemi, Národní osvobození, , , 1931, -
1931   Kritické studie o vystavených dílech Z. Rykra, Prager Presse, 11, 133, 1931, 8-
1931   Ausstellungen. Topič zeigt eine Ausstellung des Malers Z. Rykr., Prager Tagblatt, , , 1931/05/22, -
1931   Výstava dobrého rozmaru, Polední list, , , 1931, -
1932   Nerad bych odmítl..., Zdenek Rykr: Obrazy 1931 - 1932, , , 1932, 3-6
1932   Z. Rykr: Obrazy 1931-1932, Topičův salon 1918-1936, , , 2012, 105-107
1932   Pražské výstavy, Lidové noviny, 40, 252, 1932/05/19, 7-7
1932   Zdeněk Rykr, Národní listy, 72, 137, 1932/05/18, 5-5
1932   Ausstellung Z. Rykr, Prager Tagblatt, , , 1932/05/07, -
1932   Nové obrazy Rykrovy, Národní osvobození, 9, 143, 1932, 6-
1932   Ausstellung im Gemeindehaus, Prager Presse, 12, 274, 1932, 7-
1932   Umění na čokoládových obalech, Typ, 6, , 1932, 632-633
1932   Andělčina kariéra, Andělčina kariéra, , , 1932, -
1933   Z pražských výstav: Tři výstavy mladých, Lidové noviny, 41, 508, 1933/10/10, 9-9
1933   Neues von Z. Rykr, Prager Presse, 13, 281, 1933, 6-
1933   Chvilka se Z. Rykrem (rozhovor), Světozor, 33, 41, 1933/10/12, -
1933   Nové obrazy od Zdeňka Rykra, Rozpravy Aventina, , , 1933, 34-
1933   Ausstelung Z. Rykr, Prager Tagblatt, , , 1933, -
1933   Z. Rykr u Rubeše, Národní listy, , , 1933/10, -
1933   Z. Rykr, Národní politika, , , 1933/10/17, -
1933   Zdeněk Rykr, Rozhledy po literatuře a umění, 2, 16/17, 1933/11/09, -
1934   Cosi docela jiného je výstavka Zdeňka Rykra, Národní listy, , , 1934/12/06, -
1934   Die Ausstellung Zdeněk Rykr im Palais Dunaj, Prager Presse, 14, 346, 1934, 8-
1935   Výstava Z. Rykra, Topičův salon 1918-1936, , , 2012, 108-110
1935   Obrazy Z. Rykra, České slovo, , , 1932/05/14, -
1936   Z pražských výstav: Z. Rykr v Topičově salonu, Lidové noviny, 44, 5, 1936/01/04, 9-9
1936   Z pražských výstav, Právo lidu, 45, 12, 1936/01/15, 6-6
1936   Výstavka Z. Rykra, Národní listy, 76, 14, 1936/01/15, 5-5
1936   Zdeněk Rykr experimentiert, Prager Presse, 16, 8, 1936/01/09, -
1936   Ausstellung Zdeněk Rykr, Prager Tagblatt, , , , -
1936   Následovník Františka z Assisi, Polední list, , 1, 1936/01/02, -
1936   Topičův salon: Zdeněk Rykr, Lidové listy, , , 1936/01/03, -
1936   Nezmoudření Zd. Rykra v jeho nové výstavě, Samostatnost, , , 1936/01/09, -
1936   Rykrovo outsiderské hledání a nalézání, Národní osvobození, , , 1936, -
1936   Die "Unabhängigen" (Účast čes. umělců na výstavě umělců nekompromisního směru v paláci paříž. veletrhu), Prager Presse, 16, 285, 1936/10/18, 10-10
1936   Prager Kunstausstellungen, Prager Rundschau, 5, , 1936, 386-386
1937   Der Maler Z. Rykr, Prager Presse, 17, 8, 1937, 8-8
1937   Nová státní kancelář pro podporu cizineckého a státního ruchu, Národní osvobození, , , 1937/06/01, -
1937   Výstava Z. Rykra, Veraikon, 23, , 1937, 34-34
1937   Kunst und Wissen: Z. Rykr, Sozialdemokrat, , , 1937/04, -
1937   Der Maler Zdeněk Rykr, Prager Presse, , , 1937/04, -
1937   Ausstelung Z. Rykr, Prager Tagblatt, , , 1937/04/01, -
1937   Dvacet let malování Zd. Rykra, A-Z, , , 1937/04/15, -
1937   Filosof malující, Polední list, , , 1937/04/02, -
1937   V Krasoumné jednotě otevřel výstavu..., Lidové noviny, , , 1937/04/07, -
1937   Ve vleku doby, Pražské noviny, , 92, 1937/04/20, -
1937   Malíř Zdeněk Rykr, Národní osvobození, , , 1937/04, -
1937   Abeceda Československa na Světovou výstavu do Paříže, Telegraf, , , 1937/05/22, -
1937   Tchécoslovaquie (Paris 1937), Tchécoslovaquie, , , 1937, -
1937   Surrealismus Zdenka Rykra, Typografie, 44, 5, 1937/05/31, -
1937   Z pražských výstav, Salon, 16, 5, 1937, 34-
1938   Vánoce/Christmas 1938 (reprodukce obrazů/reproduction of pictures of Z. Rykra) (dedikováno/dedicated to Z. Rykrovi a M. Součkové), The Booster/Delta, , , 1938/04/02, 4-
1939   Paroháčem z milosti boží ([recenze ze her/ review of the plays Amfitryon a Fraška o paštice a dortu]), Národní listy, , , 1939/11/17, -
1939-1940   Zdeněk Rykr, Umění, 12, , 1939–1940, 388-389
1940   Zdeněk Rykr mrtev, Světozor, 40, , 1940, 37-
1940   Obraz (In memoriam Z. Rykra), České slovo, , , 1940/01/15, -
1940   Akademický malíř skočil pod vlak, Expres, , , 1940/01/16, -
1940   Zdeněk Rykr zemřel, Lidové noviny, , , 1940/01/17, -
1940   Zemřel malíř Zdeněk Rykr, České slovo, , , 1940/01/17, -
1940   Malíř Zdeněk Rykr zemřel, Národní listy, , , 1940/01/17, -
1940   Nad mrtvým Rykrem, Lidové noviny, , , 1940/01/18, -
1940   Za Zdeňkem Rykrem, Národní práce, , , 1940/01/18, -
1940   Výtvarník Dr. Zdeněk Rykr, Venkov, , , 1940/01/18, -
1940   Nad mrtvým Rykrem, České slovo, , , 1940/01/20, -
1940   Zdeněk Rykr zpytatel prazážitků a prvotností, Národní střed, , , 1940/01/20, -
1940   Výtvarník Dr. Zdeněk Rykr mrtev, Prokůpkův kraj, 9, 4, 1940/01/26, -
1940   Malíř Zdeněk Rykr zemřel, Naše pravda, 2, 4, 1940/01/26, -
1940   Malíř PhDr. Zdeněk Rykr zemřel, Naše pravda, 2, 4, 1940/01/26, -
1940   Bolestná ztráta, Železniční noviny, 2, 3, 1940/02/01, -
1940   Výstava malíře Zdeňka Rykra, Prokůpkův kraj, , , 1940/05/24, -
1940   Výstava malíře Zdenka Rykra, Naše pravda, , , 1940/05/24, -
1940   Výstava malíře Rykra, Večerní slovo, , , 1940/05/25, -
1940   Otevření výstavy Zdeňka Rykra, Naše pravda, 2, 22, 1940/05/31, -
1940   Otevření výstavy Zdenka Rykra, Prokůpkův kraj, 9, 22, 1940/05/31, -
1940   Výstava Zdeňka Rykra, Večerní české slovo, , , 1940/06/01, -
1940   Kolínská výstava malíře Zdeňka Rykra, Lidové noviny, , , 1940/06/02, -
1940   Zahájení výstavy Zd. Rykra, Naše pravda, 2, 23, 1940/06/07, -
1940   Životní film malíře Zdenka Rykra, Věstník Klubu českých turistů odbor Kolín, 17, , 1940, -
1941   Tři pražské výstavy, Nedělní národní práce, , , 1941/05/04, -
1941   Podle skutků poznáte je, Árijský boj, 2, , 1941/05/10, -
1941   Užitá grafika Z. Rykra, A-Zet, , , 1941/05/13, -
1941   Ozvěny domova a světa, Ozvěny domova i světa, , , 1941/05/19, -
1941   Dvě pražské výstavy, České slovo, , , 1941/05/21, -
1941   Měsíční přehled výstav, Salon, , , 1941/06/15, -
1942   Opuštěná paleta, 3 týdny v umění, , 13-14, 1942/03/30, 255-261
1942   B. Feuerstein a Z. Rykr, Opuštěná paleta, , , 1942, 68-70
1946   Moderní československé malířství, Československo, 2, , 1946, -
1947   Moderní československé malířství, Československo, 2, 3, 1947/01, 129-207
1950   (bez názvu), Nový slovník československých výtvarných umělců II, , , 1950, 387-
1957   Kolín a Polabí v dílech výtvarníků, Kolínsko, , 6, 1957/09, 0-0
1963   Zapomenutý Rykr, Výtvarná práce, 11, 22-23, 1963/12/05, 10-10
1963   Počátky Skupiny 42, Výtvarná práce, 11, 19-20, 1963/11/01, 1-
1964   O Zdenku Rykrovi, Výtvarné umění, 14, 8, 1964/10/31, 370-378
1965   Zdenek Rykr je jedním z nejzajímavějších členů generace..., Zdenek Rykr: Přehled díla 1900 - 1940, , , 1965, -
1965   Narozen 20. X. 1900 v Chotěboři..., , , , , -
1965   Kronika výstav (Praha), Výtvarná práce, 13, 5, 1965/04/12, 2-
1965   Stále neznámý Rykr, Výtvarná práce, 13, 15, 1965/08/14, 7-8
1965   Imaginativní malířství, Umění, 13, 5, 1965/09, 440-461
1965   Rykrův příklad, Kulturní tvorba, 2, , 1965/05/20, -
1965   K diskusi o tzv. imaginativním umění, Umění, 13, 5, 1965/09, 437-
1965   Surrealismus a léta třicátá, Umění, 13, 5, 1965/09, -
1965   Objektivem, Kulturní tvorba, 3, 37, 1965, -
1965   Arte e resistenza in Europe, Výtvarná práce, 13, 16, 1965/08/30, 3-4
1965   K fenomenologii objektu, Výtvarná práce, 13, 21, 1965/11/10, 7-7
1966   Vědomí souvislostí, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 282-293
1966   Umění objektu, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 302-311
1966   Koláž v současném českém umění, Výtvarné umění, 16, 6-7, 1966/09/05, 354-361
1972   Některé významné osobnosti kolínského gymnásia (Ředitelé a profesoři, Vynikající žáci ústavu), 100 let kolínského gymnásia, , , 1972, 50-59
1977   Malíř Zdeněk Rykr, Zemědělské noviny, , , 1977/09/15, -
1980   Vzpomínka na Zdenka Rykra, Pochodeň, , , 1980/08/14, -
1980   Zdeněk Rykr stále přítomný, Tvorba, , , 1980/10/01, -
1980   Dvakrát z Chotěboře, Svobodné slovo, , , 1980/08/07, -
1980   Osamělý běžec Zdeněk Rykr, Umění, 28, 1, 1980, 56-73
1982   Výtvarné svědectví dějin, Umění, 30, 1, 1982, 88-89
1982   Boje a zápasy, Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 2-9
1982   Skupina Tvrdošíjní / Ke kronice její aktivity/, Umění, 30, 3, 1982, 193-213
1983   Dílo Z. Rykra v Roudnici, Svobodné slovo, , , 1983/03/16, -
1983   Dobrý počin (Nad výstavou děl Zdeňka Rykra), Pravda, 64, , 1983/05/17, 5-
1983   Zapomenutý Zdeněk Rykr, Lidová demokracie, , , 1983/03/16, -
1983   Zdenek Rykr, Práce, , , 1983/03/04, -
1983   Výstava malířského díla Zdeňka Rykra, Průboj, Ústí nad Labem, , , 1983/03/29, -
1983   Umění proti válce (Oblastní galérie výtvarného umění v Roudnici nad Labem), Průboj, Ústí nad Labem, , , 1983/06/16, -
1984   Giorgio de Chirico a české umění, Umění, 32, 6, 1984, 486-503
1988   Zdenek Rykr, Alén Diviš, Miloš Boria, Linie / barva / tvar, , , 1988, 63-67
1988   Linie, barva, tvar, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 15, 1988/10/11, 3-
1988   Výstava obrazů Zdeňka Rykla..., Práce, , , 1988/12/15, -
1989   Oblastní galerie (Zdeněk Rykr), Práce, , , 1989/01/31, -
1989   Výstava obrazů Zdeňka Rykra, Rovnost, Brno, , , 1989/01/18, -
1989   Surrealismus a české umění, Umění, 37, 5, 1989, 377-399
1989   Zdeněk Rykr (Dům umělců), Estetika praktického života, , , 1989, 505-506
1989/06/13   Střet snů a skutečnosti (Umění mezi dvěma válkami), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 12, 1989/06/13, 5-
1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 25, 1990/12/10, 3-3
1990   Výtvarník Zdeněk Rykr, Svobodné slovo, 46, 251, 1990/10/26, 5-5
1990   Nadnezávislý český malíř Zdeněk Rykr, Lidové noviny, , , 1990/10/26, -
1990   Experimenty Zdenka Rykra, Pochodeň, 79, , 1990/06/07, -
1994   Jindřich Štyrský, Vincenc Makovský, Zdeněk Rykr, Toyen, Ladislav Zívr, Alén Diviš (Enzige Poesie), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 258-265
1994   Okruh surrealistické obrazotvornosti / Circle of Surrealist Imagionation, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, , , 1994, 69-74
1995   Na okraji surrealismu, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 225-248
1995   Zdeněk Rykr trochu jinak, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 8, 1995/04/13, 12-12
1995   Malíř Zdenek Rykr 1900-1940, Kolínské noviny, 5, 6, 1995, 6-
1995   Zdenek Rykr (1900 - 1940), Starožitnosti a užité umění, , 2, 1995, 9-11
1995   Nestálost jako program, Lidové noviny, 8, 252, 1995/10/27, 0-
1995   Nestálost jako program (Portrét malíře Zdenka Rykra), Lidové noviny, 8, 252, 1995/10/27, -
1995   Rykr, Zdeněk, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 1995, 704-
1995   Záblesky života (rozhovor), Host, 11, 5, 1995, 85-
1995 - 1996   Documentation of Zdeněk Rykr´s Work in the Estate of Jindřich Chalupecký (Recent Acquisitions of the National Gallery Archives), Bulletin of the National Gallery in Prague V - VI, , , 1995 - 1996, -
1996   Surrealismus z děr (František Hudeček, František Gross, Ladislav Zívr, Zdenek Rykr, Alois Wachsman), Český surrealismus 1929-1953, , , 1996, 235-249
1996   Divadelní plakát (dějiny), Divadelní noviny, 5, 15, 1996/09/17, 11-11
1997   K problematice abstraktního a kinetického umění 30. let v Čechách, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 3, 1997/02/06, 2-2
1997   The Melancholy of the Avant-Garde: Zdenek Rykr and Revision of Modernism, Umění, 45, 3-4, 1997, 298-324
1997   Dvě stálice české reklamy, Strategie, , 9, 1997, 44-45
1998   Obaly na čokolády Zdenka Rykra pro firmu Orion-Maršner, Deleatur, , 3, 1998, 20-25
1999   Zapomenutý Rykr, Cestou necestou, , , 1999, 58-61
1999   Zdenek Rykr / O španělské krajině a orientalismu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 9, 1999/04/29, 5-5
1999   Čokoládové cesty na jih a do Orientu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 9, 1999/04/29, 16-16
1999   Sebevražda avantgardy: Zdenek Rykr na prahu katastrofy, Dějiny a současnost, 21, 4, 1999, 40-44
1999   Elegie Zdenka Rykra, Bulletin Moravské galerie v Brně, , 55, 1999, 75-83
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2000   Unikátní retrospektiva, Akademický bulletin, , 11, 2000/11/07, -
2000   (Užitá) grafika Zdeňka Rykra, Grapheion, , 15-16, 2000, 44-47
2000   Zdenek Rykr - člověk 20. století, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 22, 2000/11/09, 1-
2000   Moderní krása v reklamách Zdenka Rykra, Typografia, 103, 6, 2000, 28-29
2000   Rykrova smrt, Lidové noviny, 13, 16, 2000/01/20, 18-
2000   Rykr: avantgarda s čokoládou, Mladá fronta Dnes, 11, 22, 2000/09/22, 21-
2000   Zdenek Rykr, Reflex, 11, 39, 2000/09/27, 68-70
2000   Zdenek Rykr 1900-1940 (Do finále po šedesáti letech), Kolínský Pres, 5, 40, 2000, 7-
2000   Svědomí avantgardy (O Zdenku Rykrovi s ředitelem Ústavu dějin umění AV ČR dr. Vojtěchem Lahodou), Kolínský Pres, 5, 40, 2000, 7-
2000   Zdenek Rykr očima své generace, Kolínský Pres, 5, 40, 2000, 7-
2000   Zdenek Rykr, Literární noviny, 11, 49, 2000/11/29, 13-13
2000   Vojtěch Lahoda (ed.), Zdenek Rykr 1900-1940. Elegie avantgardy, Umění / Art, 48, 6, 2000, 474-477
2000   Nepřehlédnutelný outsider české výtvarné scény Zdenek Rykr, Haló noviny, 10, 276, 2000/11/28, 9-9
2000   Hvězda zvaná Orion, Respekt, 11, 41, 2000/10/02, 22-22
2000   Výstava „škůdce skutečně moderního umění“, Lidové noviny, 13, 226, 2000/09/27, -
2000   Vzpomínka na malíře Zdenka Rykra, autora dávných čokoládových obalů, České Slovo, 92, 238, 2000/10/12, 13-13
2000   Z vernisážníku Patrika Šimona, Tvar, 11, 17, 2000/10/19, 15-15
2000   Chotěboř a Zdenek Rykr, Lidé a země, 49, , 2000, 504-507
2001   Devět panelů zachycuje tvorbu plnou barev a výrazných motivů (Osobnost výtvarníka Zdenka Rykra a jeho práce pro čokoládovnu Orion), Moravské noviny, 1, 63, 2001/03/15, -
2001   Malířův svět byla také hvězda Orion, Mladá fronta Dnes (Příloha Střední Morava Dnes), 12, 62, 2001/03/14, 4-4
2001   Obaly ze Zory byly originální (Pro známou olomouckou čokoládovnu pracovali významní výtvarníci), Moravské noviny, 1, 119, 2001/05/23, -
2001   Elegie avantgardy, Tvar, 12, 6, 2001/03/22, 3-3
2001   Zajímavý dodatek k výstavě Melancholie, Lidové noviny, 14, 53, 2001/03/03, 12-12
2001/01/03   Samorost Rykr přitahuje, idnes.cz, , , , -
2002   Le refuge de la poésie (Zdeněk Rykr, illustrateur des recueils de Milada Součková), Revue des études slaves, 74, 1, 2002, 129-142
2003   Nenarodil se nový Zdenek Rykr?, Českobudějovické listy, 12, 132, 2003/06/07, -
2005   Čokoládový hrdina, Profit, 16, 51-52, 2005/12/19, 62-63
2007   Mluvící pásmo, A2: Kulturní týdeník, , 40, 2007/10/03, -
2008   Schieleho vrstevníci zdobí galerii, Mladá fronta Dnes, Jihočeské vydání, 19, 257, 2008/11/01, 0-0
2008   Tři jména, tři tragické osudy: Egon Schile Art Centrum připravilo výstavu Hermanna Stennera, Jindřicha Pruchy a Zdeňka Rykra, Mladá fronta Dnes, Jihočeské vydání, 19, 272, 2008/11/20, -
2008   Vrstevníci Egona Schieleho a blues, Mladá fronta Dnes, Jihočeské vydání, 19, 258, 2008/11/03, -
2010   Mimoběžníci, České moderní a současné umění 1890 - 2010, , , 2010, 24-39
2010   Outsiders, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, , , 2010, 24-39
2010   Antimodernisté, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 1, 2010/01/07, 4-
2010   Kalendárium osobností Vysočiny (JL dnes přinášejí pokračování kalendária osobností na leden 2010. Některé informace nám osvěží školní znalosti, jiné budou zajímavým zjištěním. Pravda však je, že Vysočina měla a má překvapivě hodně zajímavých lidí), , , , , 16-16
2010   Opět klasikové, Via artis, via vitae, , , 2010, 752-793
2012   Za oponou (1937 - 1945) (Knihy: Milada Součková - Zdeněk Rykr, Kaladý, aneb Útočiště řeči, 1938, Milada Součková - Zdeněk Rykr, Mluvící pásmo, 1939, Václav Navrátil, Osmutku, lásce a jiných věcech), Černá slunce, , , 2012, 279-282
2012   Za oponou (1937 - 1945) (Díla), Černá slunce, , , 2012, 285-311
2012   Sbírka kreseb, grafik a maleb, Karáskova galerie, , , 2012, 36-68
2012   Černá slunce v Ostravě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 3, 2012/02/09, 16-
2012   Černá slunce - Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 3, 2012/02/09, 16-
2014   Vlny 1918-1923 (A přece je tady), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, , , 2014, 14-33
2014   Surrealismus a české sochařství, Universitas, 47, 3, 2014, 13-24
2014   Co zabilo umělce? Případ pro detektivy, Lidové noviny, 27, 61, 2014/03/13, 11-
2016   Ve službách reklamy, Art + Antiques, , 7+8, 2016/07/14, 82-83
nedat. (1963)   Zdeněk Rykr, Výtvarné umění Kolínska, , , nedat. (1963), 0-0
www
rok vydání, název (podnázev)
  Zdeněk Rykr (cs.wikipedia.org)
2012   V koupelně Zdenka Rykra
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1965   Zdenek Rykr 1900-1941
1983   Zdenek Rykr: Výběr z díla
1983   Zdenek Rykr (1900-1940): Výběr z díla
2000   Zdenek Rykr 1900-1940: Elegie avantgardy
2001   Zdenek Rykr 1920 - 1940
2001   Zdenek Rykr 1900-1940: Elegie avantgardy
2016   Zdenek Rykr a továrna na čokoládu / and the Chocolate Factory
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1971   Avantgarda Trnu
1988   Linie / barva / tvar
2001   Objekt / objekt Object / Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time)
2004   Pozvánka na prestižní aukci výtvarného umění / Invitation for prestigious auction of fine arts
2006   Kacíř & spol. (Montáž na ose Brno - Berlín)
2007   Kacíř & spol. / Heretic & Co. (Zlaté město / The Golden City)
2008   Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov (Jindřich Prucha: Obrazy, kresby, Zdeněk Rykr: Obrazy, kresby, Hermann Stenner: Obrazy, kresby, Sbírka Bunte, Antonín Střížek: Krumlovská madona - instalace na fasádě objektu Široká 72)
2014   Zářivý krystal / Glittering Crystal (Průniky, střety, přesahy / Intersections, Collisions, Overlaps)
album
rok vydání, název (podnázev)
1926   Město Kolín
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1985   Surréalisme de Londres a Prague et ailleurs (Peintures, dessins, objets, sculptures, photographies de...)
2001   Výtvarné umění
2001   Umění a starožitnosti
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010)
2012   25. aukce výtvarného umění
cd-rom
rok vydání, název (podnázev)
2000   Zdenek Rykr
diplomová (disertační) práce
rok vydání, název (podnázev)
1977   Zdeněk Rykr, vývoj a význam malířského díla
1997   Zdenek Rykr (Volná tvorba – revize dosavadních poznatků na základě celkového průzkumu písemných pramenů a kresebné pozůstalosti)
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2000   Zdenek Rykr 1900-1940: Elegie avantgardy / Elegy for the Avant-garde
2001   Zdenek Rykr 1900-1940: Elegie avantgardy
2016   Zdenek Rykr a továrna na čokoládu / and the Chocolate Factory
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1996   Czech Surrealism 1929-1953
1996   Český surrealismus 1929-1953
2001   Výtvarné umění Fine Art (Aukce / Auction 13.10.2001)
2003   Metamorfozy człowieka
2012   Rytmy + pohyb + světlo / Rhythms + Motion + Light (Impulsy futurismu v českém umění / Impulses of Futurism in Czech Art)
2012   Zamlčená moderna / Iluze a sny: Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona
kresba
rok vydání, název (podnázev)
1922   Obal Bonbons fins Orion
okolo 1928   Čokoláda Kofila (návrh na obal)
po 1928   Citron Orion Chocolat (návrh na obal)
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1920   Vlastní podobizna se štětcem a paletou
1920   Krajina s červenou cestou
1920   Chyše (Zátiší)
1921   Portrét paní Jílovské
1922   Dívka s cigaretou (Studie k portrétu J. Svaté)
1922   Zátiší s lahví THE
1925-26   Krajina
1925-26   Mlýn ze Španěl
1927   Továrna
1932   Krajina na Mallorce
1933   Hřbitov (Kompozice)
1934   Holandsko IV
1935   Orient
1935   Z Řecka (barevné oblázky)
1936   Náves
1936   Z cyklu českého venkova (6 částí)
1936   Sklo (Čechy, zvíře pod stromem)
1936   Polní nářadí
1937   Interiér
1937   Rytíř a drak
1937   Kompozice
1938   Léto (Kompozice s ovocem)
1938   Rytíř, žena a smrt
1939   Ženy s míčem
1939   Kompozice
1939   Žena v koupelně
1939   Obraz (Elegie v)
1940   Smutek
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1988   Revue K
2000   Grapheion (Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1922   Orion - Mariner
1925   proti žízni pijte...
cca 1935   EXCELSIOR PALABA
program
rok vydání, název (podnázev)
2002   Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache
2011   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Jaro / Frühling 2011)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2004   Krajina v českém umění 17. - 20. století
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
[1973]   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové)
2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1924   Seznam vystavených děl. (Krasoumná Jednota v Praze)
1924   3 Sonderausstellungen
1927   Zdenek Rykr
1933   Z. Rykr (Práce z r. 1932-33)
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
2016   Vytvoř a pošli (Pohlednice k vlastnímu dotvoření inspirované tvorbou Zdenka Rykra)
textová zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2011   Zdenek Rykr: Motivy z koupelny
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2000   Zdenek Rykr 1900-1940: Elegie avantgardy
2001   Zdenek Rykr (1900-1940): Elegie avantgardy
2006   Kacíř & spol. (Montáž na ose Brno - Berlín)