Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

termín, název výstavy
1960/01/07 - 1960/02/28   Vojtěch Preissig 1873-1944,
1961/11/09 - 1962/01/01   Jindřich Prucha: Výběr obrazů z daru umělcovy sestry,
1962/06/21 - 1962/08/26   Vilém Plocek: Obrazy ze Sovětského svazu,
1963   Z díla zasloužilého umělce Otakara Nejedlého,
1963/11/15 - 1964/01/05   Jaroslav Bejček: Obrazy a kresby z let 1962 - 63,
1964   Jan Koblasa,
1964/01/17 - 1964/03/01   Stanislav Hanzík: Sochy a kresby,
1964/03/13 -   Francouzská kresba 19. a 20. století z československých sbírek,
1964/08/23   Richard Ťápal: Obrazy z let 1958-1964,
1964/09/17 - 1964/11/01   Koloman Sokol: Kresby a grafika ze sbírek Slovenské národní galerie v Bratislavě,
1965   Výtvarníci Litoměřicka,
1965/01 - 1965/02/28   Antonín Kalous: Posmrtná výstava,
1965/04   Jiří Kayser: Obrazy, grafika,
1965/07/01 - 1965/09/05   Václav Rabas: Výběr z díla k osmdesátému výročí narození 1885-1954,
1965/12/05   Přemysl Straka: Obrazy a kresby,
1966/04 - 1966/05   Miloslav Holý: Obrazy z předměstí z let 1921-28,
1966/05/12 - 1966/06   Jiří Seifert: Sochy a kresby,
1967   Ilustrace dětské knihy,
1968   Jiří John: Obrazy a grafika z let 1961-67,
1968/09 - 1968/12   Mladí výtvarníci pražské Akademie,
1968/10 - 1968/11   Václav Špála: Malířské dílo,
1969/09/25 - 1969/11/02   Miha Maleš: Ilustrace k Máchovu Máji,
1969/11 - 1969/12   Krajina barvy a světla,
1970   František Tröster,
1970/02   Jiří John: Obrazy z let 1962-69,
1970/06 - 1970/09   Výtvarní umělci Podřipska a Středohoří k 25. výročí osvobození,
1970/10 - 1970/11   Krajina pevného řádu: Ohlasy kubismu v českém krajinářství,
1970/12 - 1971/01   Miroslav Prošek: Obrazy z let 1966 - 1970,
1971/04 - 1971/05   Severočeský kraj v dílech malířů a grafiků,
1971/06 - 1971/09   Ernst Gustav Doerell (1832 - 1877),
1971/09 - 1971/10   Josef Lada,
1971/11 - 1971/12   Kamil Lhoták: Co mám rád. Obrazy z let 1930-1970,
1972/03 - 1972/04   Z díla Cyrila Boudy,
1972/06   Vilém Heckel,
1972/09 - 1972/10   V. A. Šrůtek,
1972/12 - 1973/01   Stanislav Podhrázský,
1973   Alena Čermáková: Obrazy ze zahrady Čech a sovětské střední Asie,
1973/01 - 197302   Josef Brož: Výbor z díla,
1973/04 - 1973/06   Realita a fantazie,
1973/07 - 1973/09   Vilém Nowak,
1973/09 - 1973/10   František Hora: Krajina Českého středohoří,
1973/10 - 1973/12   Krajina vnitřního napětí: Expresivní tendence v české krajinomalbě 20. století,
1973/12 - 1974/01   Milena Pilná: Grafika,
1974   Antonín Kalous,
1974/03/15 - 1974/04/15   Miloš Alexander Bazovský: Ze sbírek Galerie M. A. Bazovského v Trenčíně,
1974/06 - 1974/09   Krajina snů a představ,
1974/10 - 1974/12   Karel Klein: Portréty a krajiny,
1975/02 - 1975/03   Ludvík Kuba: 1863 - 1956 Obrazy ze sbírek českých galerií,
1975/03 - 1975/04   František Doležal: Malířské cykly 1956 - 75,
1975/04/24 - 1975/06/15   Nové obrazy a plastiky z nákupů a jiných zisků,
1975/06 - 1975/09   Krajina míru a tvořivé práce,
1975/09/18 - 1975/11/02   František Jiroudek: Výběr z díla,
1976/01 - 1976/03   B. S. Urban: Obrazy, A. S. Urbanová: Plastiky,
1976/02 - 1976/03   Václav Pospíšil: Obrazy z hornického kraje,
1976/03 - 1976/04   Josef Václav Myslbek: Plastiky ze sbírky Národní galerie v Praze,
1976/04 - 1976/06   Máchovské motivy v současném výtvarném umění,
1976/04 - 1976/06   Antonín Chittussi: Obrazy ze sbírky Národní galerie v Praze,
1976/07 - 1976/08   Výtvarníci Litoměřicka k XV. sjezdu Komunistické strany Československa,
1976/09 - 1976/10   Národní umělec Jiří Trnka: Výběr z díla,
1976/12   Objevená minulost,
1977   Miroslav Prošek: Máchovské motivy v kresbách a pastelech,
1977/01   Vladimír Šavel: Obrazy, kresby, grafika,
1977/01 - 1977/02   Vladimír Šavel: Obrazy, grafika,
1977/02 - 1977/04   České sochařství kolem roku 1900,
1977/04   Vladimír Šolta: Výběr z díla,
1977/05 - 1977/06   Eva Brodská: Gobelíny, Karel Wünsch: Sklo,
1977/06 - 1977/09   Emil Filla: Obrazy z Českého středohoří,
1977/06 - 1997/09   Vilém Boháč: Tvary a metamorfózy,
1977/09/02 - 1977/09/15   Radek Pilař: Obrazy, kresby, ilustrace,
1977/09/16   Michael Romberg: Kresby, ilustrace,
1977/11/24 - 1978/01/08   Ota Janeček: Oleje - pastely - plastiky,
1978   Hanka Kravcová: Grafika,
1978   Výstava umělců kraje Karl-Marx-Stadt,
1978/01 - 1978/02   Josef Fafek Solan: Obrazy, kresby, grafika,
1978/03 - 1978/04   Jan Štursa: Výběr z díla,
1978/04 - 1978/06   Josef Kilian: Výběr z díla,
1978/06 - 1978/08   Jindřich Marek: Zahradní keramika,
1978/09/06 - 1978/09/09   Josef Jíra: Portréty / figurální kompozice - obrazy z let 1960-1977,
1978/10 - 1978/11   Pravoslav Kotík: Skupiny, davy, zástupy,
1978/11 - 1979/01   Miroslav Houra: Obrazy, grafika, tapiserie,
1978/12 - 1979/01   Lidové malířky Litoměřicka,
1979/02   Lidové malířky Československa,
1979/02 - 1979/03   Nezapomenutelná generace,
1979/03 - 1979/04   Miroslav Matouš: Obrazy z posledních let,
1979/05 - 1979/06/24   Jan Preisler: 1872 - 1918,
1979/06 - 1979/09   Současné užité umění,
1979/09 - 1979/10   Cyril Chramosta: Obrazy z let 1969 - 1979,
1979/09 - 1979/11   Ladislav Chochole: Komorní plastiky a kresby,
1979/10/25 - 1979/11/25   Jan Víšek: Dialog s přírodou,
1979/11 - 1980/01   Evropská grafika minulosti,
1980/01 - 1980/03   Nové obrazy, plastiky a grafika (přírůstky z let 1971 - 1979),
1980/04 - 1980/05   Rastislav Michal: Obrazy z let 1954 - 1980,
1980/05 - 1980/06   Jakub Schikaneder,
1980/05 - 1980/06   Zdeněk Volejník: Kresby, obrazy,
1980/11 - 1980/12   Antonín Procházka: 1882-1945,
1980/12/05 - 1981/01/20   Dan Richter: Sen o Českém středohoří,
1981/01 - 1981/03   Josef Menš: Výběr z díla,
1981/03 - 1981/05   Jaroslav Paur: Obrazy,
1981/09 - 1981/10   Josef Lada, Jiří Trnka: Ilustrace pro děti,
1981/10 - 1981/11   Malířský a sochařský portrét: Sbírka umění 20. století Severočeské galerie,
1981/12 - 1982/01   Grigorij Musatov: Obrazy,
1982   V. A. Šrůtek,
1982   Václav Kyselka: Výběr ze sochařského díla 1942 - 1982,
1982/01 - 1982/02   Václav Pospíšil: Obrazy k 50. výročí mostecké stávky,
1982/03 - 1982/04   Karel Souček: Výběr z životního malířského díla,
1982/04 - 1982/05   Ludmila Jiřincová: Živý třpyt - Máchovské ilustrace,
1982/04 - 1982/05   Zdeněk Veselý: Obrazy, kresby, grafika,
1982/06 - 1982/09   Natálie Schmidtová,
1982/09/09 - 1982/10/24   Karel Holan: Obrazy 1920 - 1953,
1983/01/20 - 1983/03/06   František Gross: Výběr z díla,
1983/03 - 1983/04   Ludmila Jiřincová: Výběr z díla,
1983/05 - 1983/06   Otakar Kubín: Výběr z díla ke 100. výročí narození,
1983/06/30 - 1983/08/28   Jiří Voves: Obrazy a grafika,
1983/09 - 1983/11   Ilustrace Mikoláše Alše,
1983/12/23 - 1983/01/29   Vincenc Beneš: Výběr z malířského díla,
1984/02 - 1984/03   Rembrandt Harmensz Van Rijn: Grafika,
1984/03   Žena věčná inspirace umění,
1984/05 - 1984/06   Malba a plastika 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy,
1984/06 - 1984/09   Krajina severních Čech (Obrazy z let 1945-1984),
1984/09/06 - 1984/10/14   Karel Valter: Tvorba z let 1968 až 1983,
1984/11 - 1985/01   Mladí malíři ČSR,
1985/01 - 1985/02   Edina Jelínková - Šrůtková: Co jsem viděla cestou v létech 1943 až 1984,
1985/03 - 1985/04   Václav Bartovský: Výběr z díla,
1985/04 - 1985/06   Nové obrazy a plastiky 1980-1985,
1985/09/05 - 1985/10/27   František Ronovský: Obrazy a kresby,
1985/10 - 1985/11   Jiří Klein: Sochy,
1985/12/05 - 1986/01/05   Jiří Anderle: Výběr z grafického díla,
1986/02/03 - 1986/03/15   Bohumil Kubišta, Václav Špála,
1986/04/03 - 1986/05/25   Jan Grimm: Obrazy - kresby,
1986/05/29 - 1986/06/29   František Doležal: Výběr z díla. Obrazy, kresby, grafika 1930-1985,
1986/07/03 - 1986/08/31   Stanislav Hanzík: Výběr z díla,
1986/09 - 1986/10   Vladimír Komárek: Obrazy a grafika,
1986/10/23 - 1986/11/30   Život a dílo Karla Hynka Máchy ve výtvarném umění,
1986/12 - 1987/01   Miroslav J. Černý,
1986/12/04 - 1987/01/11   Jiří Kalousek: S malířem kolem světa,
1987/01/15 - 1987/02/22   Jiří Novosad,
1987/02/27 - 1987/03/29   Lev Šimák: Výběr z díla,
1987/04/02 - 1987/05/10   národní umělec František Foltýn: Výběr z díla,
1987/06/24 - 1987/09/13   Zdenka Marie Nováková: Obrazy - architektura,
1987/09   Alena Bílková: Grafika, Michael Bílek: Sochy,
1987/11 - 1988/01   Miloslav Procházka,
1988/01/14 - 1988/02/28   Karel Klein: Výběr z díla,
1988/03/03 - 1988/04/10   František Tichý: Grafiky a kresby,
1988/04 - 1988/05   Z pokladů Severočeské galerie: Výstava ke 30. výročí otevření galerie,
1988/05/26 - 1988/06/26   Ladislav Janouch: Sochy, Pavel Vavrys: Obrazy,
1988/06 - 1988/08   České moderní výtvarné umění (90. léta 19. století),
1988/06/02 - 1988/07/31   Josef Hrádek: Obrazy a kresby,
1988/09 - 1988/10   Fenomén dětství v díle a životě Josefa Čapka,
1988/09/01 - 1988/10/23   Josef Čapek a děti,
1988/10/27 - 1988/12/04   Ivana Grimmová: Obrazy,
1988/12/08 - 1989/01/10   František Hora,
1989/01/12 - 1989/02/12   Adolf Born: Grafika,
1989/02/16 - 1989/03/12   Petr Halák: Obrazy,
1989/04 - 1989/05   František Veselý: Krajina, člověk, civilizace,
1989/04 - 1989/06   Bohdan Kopecký,
1989/06/08 - 1989/08/13   Skupina 42,
1989/09 - 1989/11   Mistr Litoměřického oltáře,
1989/12   Jan Kutálek: Figurální keramika,
1990/05 - 1990/06   45 let výtvarného umění Severních Čech 1945-1990,
1990/07/05 - 1990/08/26   Václav Vokráčka: Fotografie,
1990/09 - 1990/10   Alfred Kubin: Kresba a grafika,
1990/10/18 - 1990/12/02   Konstruktivní tendence šedesátých let,
1990/12/06 - 1991/01/06   Miroslav Prošek: Máchovské motivy v kresbách a pastelech,
1991/01/10 - 1991/02/17   Zdeněk Chotěnovský: Výběr z malířského díla 1965 - 1990,
1991/02/21 - 1991/03/31   Jan Koblasa,
1991/04/18 - 1991/06/09   Český informel,
1991/06/20 - 1991/09/01   Trasa,
1991/09/12 - 1991/10/13   Přemysl Straka: Obrazy, kresby,
1991/10 - 1991/12   Pozdní gotika - Z pokladů litoměřické diecéze I,
1991/10/17 - 1991/12/08   Z pokladů litoměřické diecéze,
1991/12/12 - 1992/01/26   Jan Zrzavý,
1992/02/06 - 1992/03/29   Květa Pacovská,
1992/04/09 - 1992/05/24   Václav Benda,
1992/09/24 -   Valerian Karoušek: Sochařské dílo 1953 - 1970,
1992/11/19 - 1993/01/17   Bohumil Kubišta (1884–1918),
1993/01/28 - 1993/03/13   Eva Bednářová: Grafika,
1993/03 - 1993/04   Jiří Seifert: Sochy,
1993/05 - 1993/06   Lubomír Janečka,
1993/06/17 - 1993/10/03   Nová figurace,
1993/10 - 1993/11   Mistr IW,
1993/12/09 - 1994/01/23   Karel Vaca: Obrazy,
1994   Pohádkové motivy v českém umění kolem roku 1900 (1. díl),
1994/03/16 - 1994/04/24   Zdeněk Sýkora,
1994/05 - 1994/06   Václav Cigler, Silvia Billeter, Eva Brodská: Krajina, světlo, prostor / Landschaft, light, raum,
1994/06/23 - 1994/09/12   Nová citlivost,
1994/11/24 - 1995/01/29   Jan Preisler: Putování krajinami duše,
1995/02/09 - 1995/03/12   Pavel Nešleha,
1995/03 - 1995/04   Umění frotáže,
1995/05/04 - 1995/06/11   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném,
1995/09/21 - 1995/10/29   Zorka Ságlová 1965 - 1995,
1995/12/14 - 1996/01/28   Miloš Jiránek (1875 - 1911),
1996/02/08 - 1996/03/17   Věra Janoušková: Intuice a řád,
1996/03/28 - 1996/05/12   Olga Karlíková,
1996/05/23 - 1996/06/30   Otto Gutfreund: Práce z let 1908-1927,
1996/07 - 1996/09   Alfred Kubin,
1996/12/03 - 1997/01/26   Bohuslav Reynek 1892 1971,
1997/02/04   Život a dílo Bohuslava Reynka,
1997/03/06 - 1997/04/13   Běla Kolářová,
1997/04/29 - 1997/06/01   Ivan Kafka,
1997/05/26   Tisková konference k Benátskému bienále 1997,
1997/07/10 - 1997/08/31   Václav Chad,
1997/12/11 - 1998/02/15   Josef Čapek 1887 - 1945: Kresby,
1998 -   Aleš Veselý: Obsese, Utopie, Realita,
1998/02/26 - 1998/03/29   Zdeněk Palcr: Sochy, Miloslav Chlupáč: Kresby,
1998/02/26 - 1998/03/29   Zdeněk Palcr,
1998/05/22 - 1998/06/28   Petr Nikl: Postavy,
1998/07/14 - 1998/09/06   Umění koláže,
1998/09/17 - 1998/11/08   Karel Vilém Medau: 1791 - 1866,
1998/12/10 - 1999/02/07   Antonín Slavíček 1870-1910: Barvy života, život barev,
1999/02/25 - 1999/04/11   Anton Kern,
1999/04/22 - 1999/06/14   Anna Zemánková,
1999/06/24 - 1999/09/12   Kolorismus v českém výtvarném umění,
1999/09/30 - 1999/11/14   Josef Sudek: Smutná krajina,
1999/11/25 - 2000/01/23   Václav Boštík: Práce z let 1936-1989,
2000?   Jiří Kubový,
2000/03/03 - 2000/03/19   Aleš Veselý: Kresby a projekty,
2000/04/06 - 2000/05/28   Michal Ranný, Svatopluk Slovenčík, Anežka Kovalová, Miroslav Koval,
2000/06/15 - 2000/09/24   Hana Wichterlová,
2000/10/05 - 2000/11/26   Vladislav Mirvald: Komplementární,
2000/10/05 - 2000/11/26   Vladislav Mirvald,
2000/11/16 - 2001/01/14   Mistr IP,
2000/12/14 - 2001/02/04   Jiří John: Kresby,
2001/02/22 - 2001/04/29   Natálie Schmidtová: Zrcadlo srdce - zrcadlo duše,
2001/05/09 - 2001/06/17   Jan Křížek,
2001/06/28 - 2001/09/23   Barevná socha,
2001/09/27 - 2001/11/18   Milan Grygar: Obraz a barva,
2002/03/28 - 2002/05/05   Tomáš Vosolsobě,
2002/04/11   Sochařství II, hmot - tvar - prostor,
2002/05 - 2002/06   Alena a Michael Bílkovi,
2002/07/18 - 2002/09/29   Emil Filla sochař,
2002/10/10 - 2002/11/24   Karel Klein: Obrazy, Jiří Klein: Sochy,
2002/12/05 - 2003/03/09   Josef Šíma: Kresby,
2003/03/20 - 2003/05/04   Pavel Nešleha: Z fotografických cyklů,
2003/05/15 - 2003/06/22   Jiří Kubový: Obrazy a kresby,
2003/07/03 - 2003/09/28   Eva Kmentová,
2003/10/09 - 2003/11/23   Olga Čechová: texty, kresby, grafika 1948 - 2000,
2003/10/16   František Tichý, přednáška,
2003/12/11 - 2004/03/07   Jindřich Prucha: Malby a kresby z let 1907 - 1914,
2004/03/18 - 2004/05/02   Zbyněk Semerák: Cesty a sny,
2004/05/13 - 2004/06/20   Miloš Michálek: Jedna k druhé / One to the Other,
2004/07 - 2004/09   Hana Purkrábková: Vybraná společnost, Karel Pauzer: Trochu přírodopisu,
2004/10/14 - 2004/11/21   Cyril Bouda: Ilustrace,
2004/12/10 - 2005/03/06   Kupka Kupků,
2005   Eva Brodská,
2005/03/24 - 2005/05/01   Eva Brodská: Gobeliny - kresby,
2005/05/20 - 2005/08/07   Od země přes kopec do nebe...: O chůzi, poutnictví a posvátné krajině,
2005/08/19 - 2005/10/02   Téma Job / Z díla Jiřího Sozanského,
2005/10/12 - 2005/11/20   Parafráze,
2005/12/01 - 2006/02/05   Vlasta Baránková: Dětem,
2006/02/24 - 2006/04/09   Jan Smetana: Energie: Světlo a hmota,
2006/04/21 - 2006/06/11   Miloš Ševčík: Do nitra (Obrazy, kresby, grafika, plastiky),
2006/06/22 - 2006/09/10   Othon Coubine/Otakar Kubín: Od kubismu ke klasicismu,
2006/09/22 - 2006/11/19   František Hodonský: Lužní,
2006/11/30 - 2007/02/04   Svět Jiřího Trnky (Výběr z díla),
2007/02/15 - 2007/04/08   Josef Žáček: Sen o apokalypse,
2007/04/20 - 2007/06/17   Ivan Ouhel: Figury a práce na papíru / Figures and Works on Paper,
2007/06/28 - 2007/09/23   Mikuláš a Emila Medkovi: Souvislosti,
2007/10/04 - 2007/11/18   Ivan Komárek: Mezi těly,
2007/12/07 - 2008/02/17   Zátiší v malbě 19. století,
2008/02/26 - 2008/04/20   Cecilie Marková: Podobenství duší,
2008/05/08 - 2008/07/13   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích,
2008/07/24 - 2008/09/28   Corpora S,
2008/10/09 - 2008/11/23   František Foltýn: Košice - Paříž - Brno,
2008/12/11 - 2009/02/22   Jiří Šalamoun: Trvalé následky,
2009/03/13 - 2009/04/19   Václav Benda: Multifocus,
2009/04/30 - 2009/06/07   Jaroslav Hovadík: Hovadík je všade,
2009/06/25 - 2009/09/27   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, II. část,
2009/10/09 - 2009/11/22   Jaroslav Prášil: Přítomnost paměti,
2009/12/03 - 2010/02/14   Ohlédnutí,
2010/02/26 - 2010/04/11   Lenka Vilhelmová: Panta rei - Vše plyne,
2010/04/22 - 2010/06/06   Zdenka Marie Nováková: Obrazové cykly,
2010/06/25 - 2010/09/12   Jan Hendrych a Richard Konvička: Maso a kost / dvě podoby figurace,
2010/09/24 - 2010/11/07   Jan Autengruber 1887-1920,
2010/11/19 - 2011/02/06   Kouzelný svět Karla Franty,
2011/02/18 - 2011/04/17   Jitka a Květa Válovy: Malá retrospektiva,
2011/05/05 - 2011/06/26   Patrik Hábl: Snořivosti / Dream-visions,
2011/06/24 - 2011/07/31   Jiří Novák: V pohybu,
2011/07/15 - 2011/09/25   Antonín Kybal,
2011/10/07 - 2011/11/20   Paralelní historie: Aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990-2012,
2012/02/17 - 2012/05/10   Gotická desková malba v severozápadních a severních Čechách,
2012/02/24 - 2012/04/08   Marie Krůtová a Václav Syrový: Dvě polohy naivního umění,
2012/05/11 - 2012/08/26   Jiří Kačer: Sochy,
2012/06/14 - 2012/09/30   Konec (s)nové epochy,
2012/09/06 - 2012/11/04   Jiří Bradáček: Sochy,
2012/10/18 - 2012/11/25   Severní Čechy 82,
2012/10/19 - 2012/11/25   Václav Alois Šrůtek: Retrospektiva,
2012/12/07 - 2013/02/03   Josef Kremláček,
2013/04/19 - 2013/06/02   Ilja Bílek, Luba Bakičová: Skloňování,
2013/05/23 - 2013/09/01   Jiří Seifert,
2013/06/21 - 2013/09/22   Doteky hudby,
2013/11/028 - 2014/02/02   Zdeněk Burian: Výpravy do minulosti,
2014/02/13 - 2014/04/06   Xénia Hoffmeisterová: Bzukot,
2014/04/17 - 2014/06/01   Pavel Nešleha: Poutalo mě světlo...,
2014/04/29   Filosofická reflexe pojetí světla v tvorbě Pavla Nešlehy,
2014/06/12 - 2014/09/21   Nekonečné perspektivy (Krajina a veduty 19. století ze sbírky Patrika Šimona),
2014/07/17 - 2014/10/19   Bohumil Zemánek,
2014/10/09 - 2014/11/16   Vladimír Švec: Cestou,
2015/05/07 - 2015/06/14   Mirek Kaufman: Tíha lehkosti,
2015/07/09 - 2015/10/25   Stanislav Hanzík: Sochy,
2015/10/09 - 2015/11/22   Art brut a naivní umění: Spontánní umění ze sbírek Poetické galerie,
2015/12/04 - 2016/04/10   Josef Lada,
2016/04/22 - 2016/05/29   Jitka Štenclová: Přeměny,
2016/05/13 - 2016/10/02   Jaroslav Kolomazník: Sochy,
2016/06/16 - 2016/09/11   Hoffmeisterova ironická kronika doby,
2016/06/21 - 2016/10/02   Marius Kotrba: Sochy,
2016/09/23 - 2016/11/20   Přesahy fotografie,
2016/12/01 - 2017/03/05   KL 38 - 65. Obrazy Kamila Lhotáka,
2017/03/16 - 2017/04/23   Richard Konvička: Elektrický chodec. Obrazy a kresby 2001-2016,
2017/05/04 - 2017/06/11   Petr Menš: Napříč časem,
2017/06/09 - 2017/10/01   Jiří Korec: Postavy,
2017/06/22 - 2017/08/27   Vladimír Kopecký: Něco třetího mezi chaosem a řádem,
2017/09/15 - 2017/11/19   Ulrich Creutz,
2017/11/27 - 2018/01/28   Iva Hüttnerová,
2017/12/08 - 2018/03/04   Z dálky / z blízka,
2017/12/08 - 2018/03/04   Krajina severních Čech v 19. století,
2018/03/22 - 2018/05/13   Svatopluk Klimeš: Oheň do papíru nezabalíš III,
2018/03/24 - 2018/03/29   Patrik Hábl: Ukrytý mistr,
2018/06/01 - 2018/09/02   100 + 1 Hollar,
2018/09/28 - 2018/11/18   Arnošt Paderlík: Retrospektiva,
2019/03/14 - 2019/04/22   Ivan Ouhel,
2019/03/14 - 2019/04/22   Kamil Lhoták: Portréty,
2019/05/02 - 2019/06/09   Zdeněk Šimek,
2019/05/02 - 2019/06/09   Šárka Radová: Mezi lidmi,
2019/06/20 - 2019/09/15   Václav Cigler, Michal Motyčka: Prostor člověka I, II, III,
neuvedeno   Sbírka - baroko, gotika. Sbírka naivního umění Čech a Moravy,
neuvedeno   Sbírka starého umění,