Výtvarníci Litoměřicka

termín: 1965
instituce: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
typ výstavy: kolektivní