Výtvarníci Litoměřicka k XV. sjezdu Komunistické strany Československa

termín: 1976/07 - 1976/08
instituce: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
typ výstavy: kolektivní