Franta Uprka

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1975   Franta Úprka
2008   Franta Úprka: 1868-1929
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1906   Seznam I. výstavy výtvarného umění pořádané Komitétem pro uměleckou výchovu
1907   Vánoční výstava
1918   Alois Kalvoda, František Úprka
1921   Katalog výstavy originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové
1924   XXXVII. řádná jarní výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze se souborem prací Stanislava Lolka k jeho padesátinám
1925   Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes
1926   Moderní galerie v Praze
1926   Moderne galerie in Prag
1926   III. výstava uměleckého průmyslu československého
1926   Karel Špillar, Franta Úprka (Výstava prací malíře Karla Špillara a sochaře Franty Úprky)
1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
1932   Katalog I. výstavy obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové
1936   Tanec v čsl. umění výtvarném a ve fotografii
1945   CXXXIV. výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze
1946   Výběr význačných děl
1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
1948   Umění a kýč (2. podobizna)
1949   Sculptura cehoslovaca
1949   Tjeckoslovakisk konst
1950   Česká akademie věd a umění dělníkům
1950   Národní galerie krajským galeriím
1952   Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur
1957   Sochařský náčrt, kresba a drobná plastika
1959   České moderní malířství
1965   Tanec v moderním českém výtvarném umění
1966   Česká secese (Umění 1900)
1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966
1971   České sochárstvo zo sbierok SNG
1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1977   České sochařství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1979   Dítě v českém umění 19. a 20. století
1983   Czech Sculpture 1800-1938
1983   České umění z přelomu století (ze sbírek OGVU Gottwaldov)
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne)
1985   Nové obrazy a plastiky 1980-1985 (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích)
1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení)
1988   Z pokladů Severočeské galerie
1988   Sociální umění dvacátých let na Moravě
1989   Sbírka Bohuslava Duška (Obrazy, sochy, kresby, grafika)
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1995   Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století)
2000   České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Státní galerie ve Zlíně
2004   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art
2007   100. výročí založení Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně
2009   Sdružení výtvarných umělců moravských
2011   Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design)
2018   Czech-Slovak Exhibition / Slovak-Czech Exhibition
2018   Česko-slovenská výstava / Slovensko-česká výstava
2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP
2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP
nedatováno   České sochařství 1900-1950 za sbírek Moravské galerie v Brně
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1929   Přátelé výtvarníci (Vzpomínky a úvahy 1907 - 1929), Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
1946   Zázračná paleta (Povídky o českých malířích), Vilém Šmidt, Praha
1948   Osudy slovenských výtvarníkov, Štátné nakladateľství, Bratislava (Bratislava)
1959   Z malířova zápisníku, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1963   Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1997   Výtvarná moderna Slovenska (Maliarstvo a sochárstvo 1890-1949), Vydavaťelstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2019   Keramika z Bechyně (Výrobní družstvo keramické v Bechyni (1903 -1924), Keramická akciová společnost v Bechyni (1922- 1942)), Nakladatelství Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
2020   Dělník je smrtelný, práce je živá / Workers die but Work Lives on, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
nedatováno   Z malířova zápisníku, R. Promberger, Olomouc (Olomouc)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne, Textband), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1987   Malá československá encyklopedie (Š-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (8: t/ž), Diderot, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1918   Z knihkupectví, dílen a divadel, Lidové noviny, 26, 110, 1918/04/23, 1-2
1918   Z kulturního života: Z výstav, Národní listy, 58, 94, 1918/04/25, 2-2
1918   Nový Topičův salon, Právo lidu, 27, 92, 1918/04/21, 9-9
1918   Umění výtvarné: Výtvarná saisona, Lumír, 46 (1917-1918), 9, 1918/07/17, 429-432
1918   Al. Kalvoda: Březí na podzim, Zlatá Praha, 35 (1917–1918), 31, 1918/05/01, 372-372
1918   Fr. Uprka: Zpěváci. Jízda králů (Pohled na soubor drobných plastik), Zlatá Praha, 35 (1917–1918), 32, 1918/05/08, 384-384
1918   Fr. Uprka: Za kostelem, Zlatá Praha, 35 (1917–1918), 41, 1918/07/10, 492-492
1918   K obrázkům, Topičův sborník, 5 (1917–1918), 7, 1918/04/05, 336-336
1918   Topičův salon, Topičův sborník, 5 (1917–1918), 8, 1918/05/03, 379-380
1918   Topičův salon, Národní politika (Odpolední vydání), 36, 89, 1918/04/18, 3-3
1918   Kalvoda a Uprka v Topičově saloně, Našinec, 54, 98, 1918/04/28, 5-5
1918   Z výstav umění výtvarného, Týn, 2, 6–7, 1918, 299-300
1918   Al. Kalvoda a Fr. Úprka u Topičů, Český deník, 7, 98, 1918/04/28, 7-7
1918   Osvěta a umění, Večer, , 85, 1918/04/16, 4-4
1918   Topičův salon, Moravsko-slezská revue, 12, 3–4, 1918/05–06, 147-148
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1954   Sbírka českého sochařství (K otevření výstavy Národní galerie na Zbraslavi), Výtvarná práce, 2, 20, 1954/10/15, 1-2
1981   Joža a Franta Uprkové v Gottwaldově (Zpráva z krajů), Výtvarná kultura, 5, 3, 1981, -
2009   Franta Úprka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 3, 2009/02/05, 3-
2011   Sochařství secese..., Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, , , 2011, 3-5
2012   Sbírka plastik, Karáskova galerie, , , 2012, 69-80
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2008   Franta Úprka: Sochařský obraz domova (1868 - 1929)
2008   Franta Úprka: Sochařský obraz domova
2009   Franta Úprka: Sochařský obraz domova (1868 - 1929)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2017   Joža a Franta Uprkovi (ze sbírek Galerie výtvarného umění v Hodoníně)
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1999   Aukční katalog (1/1999)
2010   17. aukce
2015   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
2008   Franta Úprka: Sochařský obraz domova
program
rok vydání, název (podnázev)
1979   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (1980)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1947   Sbírka moderního umění
1948   Katalog Jurečkovy galerie
1961   Sbírka českého sochařství
1978   Sbírka českého sochařství XIX. a XX. století (Průvodce stálou expozicí)
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Sbírka českého sochařství
nedat.   Collection de sculpture tchéque
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
2008   Franta Úprka 1868 - 1929: Sochařský obraz domova (Seznam vystavených praví)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1992   Bývalí členové Umělecké besedy