František Doležal

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1946   Obrazy 1925-1945 Františka Reichentála (Pod záštitou Ústřední kulturní komise ÚRO)
1947   Královodvorské železárny v kresbách Karla Gabriela
1958   České středohoří Emila Filly
1960   Stanislav Odvárko (Výbor z díla 1939-1959)
1965   Picasso
1965   Pablo Picasso (Galerie Vincence Kramáře)
1965   Emil Filla: České středohoří
1969   Miha Maleš (Ilustrace k Máchovu Máji)
1970   Miha Maleš: Ilustrace k Máchovu 'Máji'
1970   Luděk Tichý: Plastiky
1975   František Doležal: Malířské cykly 1956 - 75
1976   Antonín Hudeček
1986   František Doležal: Výběr z díla (Obrazy, kresby, grafika 1930 - 1985)
1987   Svět Emila Filly
2000   František Doležal (1910 - 1989): Komorní výběr z díla (Nejen z Máchovského cyklu)
2012   Alén Diviš: Dessins
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1950   Česká grafika (SČUG Hollar)
1951   Výstava obrazů akademických malířů Vlaďka Antuška a Václava Pavlíka
1964   Picasso, Braque, Derain, Kubišta, Filla ze sbírky Dr. Vincence Kramáře
1969   Český kubismus (K pátému výročí trvání galerie)
1969   Jugoslávské naivní umění
1970   Prager Künstler
1970   Výtvarní umělci SFR Jugoslávie
1972   České umění 20. století
1998   Výtvarní umělci Galerie Vincence Kramáře z let 1964-1971 (Pocta Františku Doležalovi)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1948   Cesta k umění (Od Bismarcka k Picassovi), Nakladatelské družstvo Nová osvěta, Praha
2008   Malířovy dopisy (Jaroslavu Mařanovi, Lídě D.), Nakladatelství Cherm, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1947   Střetnutí (Sovětské malířství a současné umění), Vladimír Žikeš, Praha
1951   Socialistická fotografie, Práce, vydavatelství a nakladatelství ROH, Praha
2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
2005   Máchovská zření Františka Doležala (Sborník k 95. výročí narození malíře a 195. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy), Nakladatelství Cherm, Praha
2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1935   Historie románu, který nebyl dopsán, Haló noviny, , , 1935/03/09, -
1935   Poslední role Em. Trojana, Tvorba, 10, , 1935, 197-198
1936   Eman Trojan (Básník který nenapsal jediného verše), Haló noviny, , , 1936, 3-3
1938   Země Šuhajova, Haló noviny, , 233, 1938, -
1944   Bohumil Kubišta (K 60. narozeninám předčasně odešlého českého malíře), Večer, , , 1944/08/14, -
1945   Stalingrad-Praha, Lidová kultura, 1, 6, 1945/07/09, 2-
1945   Ferdiš Duša, Krásná jizba dp., Lidová kultura, 1, 6, 1945/07/09, 2-
1945   Josef Čapek, Lidová kultura, 1, 9, 1945/07/28, -
1945   Emil Filla, Lidová kultura, 1, 9, 1945/07/28, -
1945   Vojtěch Preissig, Lidová kultura, 1, 9, 1945/07/28, -
1945   Hitler v sovětské karikatuře (Poznámka k výstavě), Lidová kultura, 1, , 1945/08/04, 3-
1945   Lev Haas (Výstavy), Lidová kultura, 1, , 1945/08/04, 3-
1945   Václav Tikal (Výstavy), Lidová kultura, 1, , 1945/08/04, 3-
1945   Hitler v sovětské karikatuře (Výstavy), Lidová kultura, 1, , 1945/08/04, 3-
1945   Vzpomínka na velkého malíře, Lidová kultura, 1, , 1945/08/04, 2-
1945   Václav Špála (Bojovník za lyriku, výraz a kázeň), Lidová kultura, 1, 13, 1945/08/25, 3-
1945   Jiří Jelínek (Výstavy ), Lidová kultura, 1, 13, 1945/08/25, 3-
1945   Dvě Prahy (Výstavy (galerie Poš)), Lidová kultura, 1, 13, 1945/08/25, 3-
1945   Skupina 42 (Výstavy), Lidová kultura, 1, , 1945/09/15, -
1945   Osvobozený politický vězeň L. Budiš (Výstavy), Lidová kultura, 1, , 1945/09/15, -
1945   Zahájení pražského výstavního ruchu, Lidová kultura, 1, 18, 1945/09/29, 3-
1945   Svolinský, Tanec (Září v pražských výstavách), Lidová kultura, 1, 18, 1945/09/29, 3-
1945   Pravoslav Kotík (Září v pražských výstavách), Lidová kultura, 1, 18, 1945/09/29, 3-
1945   Otakar Mrkvička (Září v pražských výstavách), Lidová kultura, 1, 18, 1945/09/29, 3-
1945   Ota Matoušek (Září v pražských výstavách), Lidová kultura, 1, 18, 1945/09/29, -
1945   Mikoláš Aleš, Lidová kultura, 1, 8, 1945/07/21, -
1945   František Tichý: Harlekýn, Lidová kultura, 1, 20, 1945/10/13, 1-
1945   Pražské defilé nejmladšího a dozrávajícího výtvarného umění (K výstavě Konfrontace 2), Lidová kultura, 1, 20, 1945/10/13, 3-
1945   Květen 1945 (Tři pražské výstavy), Lidová kultura, 1, 21, 1945/10/17, 3-
1945   Vladimír Hroch (Tři pražské výstavy), Lidová kultura, 1, 21, 1945/10/17, -
1945   Poslední pražské výtvarnické události, Lidová kultura, 1, 23, 1945/10/31, 3-
1945   Čelem k Paříži a k domovu (Několik připomínek k třem pražským výstavám), Lidová kultura, 1, 24, 1945/12/19, -
1945   Osvobození se navracejí, Lidová kultura, 1, , 1945/08/18, -
1945   Do nových poměrů ve výtvarném životě, Lidová kultura, 1, 4, 1945/06/22, 1-1
1945   6. červenec, Lidová kultura, 1, 6, 1945/07/09, 1-1
1945   Cyprian Majerník, Lidová kultura, 1, 7, 1945/07/16, 1-1
1945   Fotografie v hnutí revolučních odborů, Lidová kultura, 1, 24, 1945/12/19, 4-4
1946   Jméno Františka Reichentála není..., Obrazy 1925-1945 Františka Reichentála, , , 1946, 0-0
1946   Slovenští pokrokoví výtvarní umělci se představují, Lidová kultura, 2, 1, 1946/01/02, 5-5
1946   Výchova vkusu, jedna z cest k výtvarnému umění, Lidová kultura, 2, 4, 1946/01/23, -
1946   Fr. Reichentál (U stolu), Lidová kultura, 2, 6, 1946/02/09, 2-
1946   Grafická poesie, Lidová kultura, 2, 3, 1946/01/16, 2-
1946   Jak vniknouti do výtvarného umění?, Lidová kultura, 2, 6, 1946/02/09, 4-
1946   Pražská výstava J. Krejčího... (Výstavy), Lidová kultura, 2, 8, 1946/02/23, 3-
1946   Z výstavy kreseb Evžena Nevana (Výstavy), Lidová kultura, 2, 8, 1946/02/23, -
1946   Jindřich Wielgus, Lidová kultura, 2, 10, 1946/03/09, -
1946   Politický čin českých výtvarníků, Lidová kultura, 2, 10, 1946/03/09, -
1946   Masaryk a výtvarné umění, Lidová kultura, 2, 10, 1946/03/09, -
1946   SSSR a my v zrcadle výtvarné výchovy, Lidová kultura, 2, 11, 1946/03/16, 1-
1946   Jak pracují (Odpověď výtvarnému referentu "S.S."), Lidová kultura, 2, 11, 1946/03/16, 7-
1946   Francisco José Goya y Lucientes, Lidová kultura, 2, 13, 1946/03/30, 3-
1946   František Tichý - padesátiletý, Lidová kultura, 2, 13, 1946/03/30, 2-
1946   Španělský dar svobodě, Lidová kultura, 2, 7, 1946/02/16, 3-
1946   Národní umění těžce ohroženo, Lidová kultura, 2, 14, 1946/04/06, 1-5
1946   Křižácké tažení proti modernímu umění, Lidová kultura, 2, 15, 1946/04/13, -
1946   Tradice, kopací míček demagogie, Lidová kultura, 2, 15, 1946/04/13, 1-2
1946   Občan Courbet poráží symbol revoluce (Stalo se před 75 lety), Lidová kultura, 2, 15, 1946/04/13, 5-
1946   Za národním umělcem V. Špálou, Lidová kultura, 2, 20, 1946/05/18, 1-
1946   Poslední cesta národního umělce Václava Špály, Lidová kultura, 2, 21, 1946/05/25, -
1946   Budoucnost lidové a umělecké výroby, Lidová kultura, 2, 23, 1946/06/08, 7-
1946   Větší zájem o Um-prum, Lidová kultura, 2, 24, 1946/06/15, 4-
1946   Exotický svět N. Schmidtové, Lidová kultura, 2, , 1946/06, 4-
1946   Výstava francouzského umění, Národní osvobození, 17, , 1946/06/23, -
1946   Kdo je Utrillo?, Národní osvobození, 17, , 1946/06/25, -
1946   Exotické kouzlo lidové duše, Národní osvobození, 17, , 1946/06/27, -
1946   Poučení z kubismu (Josef Kilian, souborná výstava obrazů a kreseb...), Národní osvobození, 17, 146, 1946/06/26, 4-
1946   Dítě ve výtvarném umění, Národní osvobození, 17, , 1946/07/09, -
1946   Výstava sovětské grafiky, Národní osvobození, 17, , 1946/07/09, -
1946   Dětský svět různých národů (Pražské výstavy), Národní osvobození, 17, , 1946/07/10, -
1946   H. Daumier - kritik společnosti, bojovník a revolucionář, Národní osvobození, 17, , 1946/07/10, -
1946   Dějiny umění v obrysech, Národní osvobození, 17, , 1946/07/10, -
1946   Kořeny výtvarné výchovy (Poznámka k výstavě pražských škol), Lidová kultura, 2, , 1946/07/13, -
1946   Od života k schematu (Antonín Michalčík, výstav obrazů a kreseb...), Národní osvobození, 17, , 1946/07/17, -
1946   Pokrok a tradice (K politické zradě francouzských výtvarných umělců), Národní osvobození, 17, , 1946/07/18, -
1946   Cíle a výsledky výtvarné výchovy, Lidová kultura, 2, , 1946/07/13, 7-
1946   Výtvarnická Francie (Poznámky k výstavě francouzského umění), Národní osvobození, 17, , 1946/07/25, -
1946   Francie dnešní, válečná a předválečná (Poznámka k výstavě francouzského umění), Národní osvobození, 17, , 1946/07/23, -
1946   Také umění, Lidová kultura, 2, , 1946/07/28, -
1946   Rozpory v umění, Lidová kultura, 2, , 1946/08/04, -
1946   Letní výstavy, Lidová kultura, 2, , 1946/08/11, -
1946   SV Purkyně: kresby a akvarely členů, Národní osvobození, 17, , 1946/08/08, -
1946   Mánes ani ne tak prázdninový, Národní osvobození, 17, , 1946/08/13, -
1946   Čísla a problémy našeho výtvarného života, Národní osvobození, 17, , 1946/08/25, -
1946   "Vymycovat kýč československý" - ale jak?, Národní osvobození, 17, , 1946/08/31, -
1946   Co je to umění?, Lidová kultura, 2, , 1946/08/03, -
1946   Umění a pravda, Lidová kultura, 2, , 1946/08/10, -
1946   Gutfreundovo torso, Národní osvobození, 17, 186, 1946/08/15, 4-
1946   Paříž na pokračování, Národní osvobození, 17, , 1946/09/06, -
1946   Dobový dokument, Národní osvobození, 17, , 1946/09/07, -
1946   Mladé české sochařství, Národní osvobození, 17, , 1946/09/21, -
1946   Umělecký časopis, Národní osvobození, 17, , 1946/09/10, -
1946   Umělec a úřad ČSD, Národní osvobození, 17, , 1946/09/07, -
1946   Umění pomíjející, Národní osvobození, 17, , 1946/09/11, -
1946   Nezbytnost nezávislé kritiky, Národní osvobození, 17, , 1946/09/20, -
1946   Josef Čapek..., Národní osvobození, 17, , 1946/09/22, -
1946   75 let Pařížana Františka Kupky, Národní osvobození, 17, , 1946/09/24, -
1946   Tvorba životního slohu, Národní osvobození, 17, , 1946/09/24, -
1946   Století belgické grafiky, Národní osvobození, 17, , 1946/09/26, -
1946   Malíř Rodionov, Národní osvobození, 17, , 1946/10/01, -
1946   Čs. celníci vítali jugoslávské kulturní hosty, Národní osvobození, 17, , 1946/10/11, -
1946   Oprava, Národní osvobození, 17, , 1946/10/02, -
1946   Edo Murtić v Umělecké besedě, Národní osvobození, 17, , 1946/10/02, -
1946   Příkladná regionální kulturní spolupráce, Národní osvobození, 17, , 1946/10/10, -
1946   Celoživotní dílo Josefa Čapka, Národní osvobození, 17, , 1946/10/04, -
1946   Co dělat pro naše výtvarníky, Národní osvobození, 17, , 1946/10/05, -
1946   Holandská grafika, Národní osvobození, 17, 235, 1946/10/12, -
1946   Moderní české sochařství, Národní osvobození, 17, 235, 1946/10/12, 5-
1946   Výstava ve Větrníku, Národní osvobození, 17, , 1946/10, -
1946   Emanuel Moravec žije!, Národní osvobození, 17, , 1946/10/13, -
1946   Umělec a škola, Národní osvobození, 17, , 1946/10/16, -
1946   České malířství 19. století (Místo galerie pouze výstava), Národní osvobození, 17, , 1946/10/16, -
1946   Výstava moderního anglického malířství, Národní osvobození, 17, , 1946/10/16, -
1946   Otec moderního malířství, Národní osvobození, 17, , 1946/10/23, -
1946   Grafik Miroslav Štěpánek, Národní osvobození, 17, , 1946/10/25, -
1946   Nová osma, Národní osvobození, 17, 239, 1946/10/17, 5-
1946   Picasso - 65 let, Národní osvobození, 17, , 1946/10/25, -
1946   Umění výtvarné - umění potřebné, Národní osvobození, 17, , 1946/11/05, -
1946   Malíř Tichý na odchodu z Umprum?, Národní osvobození, 17, , 1946/11/09, -
1946   Výstava Grusova, Národní osvobození, 17, , 1946/11/13, -
1946   Výstava Františka Kupky zahájena, Národní osvobození, 17, , 1946/11/16, -
1946   Umění potřebné nebo trpěné?, Národní osvobození, 17, , 1946/11/12, -
1946   Výstava in memoriam malíře-legionáře Jaroslava Riedla, Národní osvobození, 17, , 1946/11/16, -
1946   Španělé v Umělecké besedě, Národní osvobození, 17, , 1946/11/15, -
1946   Malíř Vilém Plocek, Národní osvobození, 17, , 1946/11/16, -
1946   Ideová situace našeho výtvarného umění, Národní osvobození, 17, , 1946/11/19, -
1946   Řeší se otázka výtvarníků, Národní osvobození, 17, , 1946/11/17, -
1946   Posmrtná výstava Jaroslava Riedla, Národní osvobození, 17, , 1946/11/21, -
1946   Výtvarné novinky, Národní osvobození, 17, , 1946/11/27, -
1946   Příspěvek k rekonstrukci Staroměstské radnice, Národní osvobození, 17, , 1946/11/20, -
1946   O umění a politice, Národní osvobození, 17, , 1946/11/21, -
1946   František Kupka (K výstavě umělcova životního díla v Mánesu), Národní osvobození, 17, , 1946/11/28, -
1946   Jiránek a Kubišta, Národní osvobození, 17, , 1946/11/30, -
1946   Hledá se nový mecenáš, Národní osvobození, 17, , 1946/12/08, -
1946   O reorganizaci výtvarnického života (Umění potřebné nebo trpěné?), Národní osvobození, 17, , 1946/12/01, -
1946   JUV - členská, Národní osvobození, 17, , 1946/12/10, -
1946   Matějčkovy Dějiny umění, Národní osvobození, 17, , 1946/12/12, -
1946   O výstavě čs. umění v Paříži, Národní osvobození, 17, , 1946/12/18, -
1946   Hollar ve znamení mladých, Národní osvobození, 17, , 1946/12/18, -
1946   O státních nákupech (O vyhlídkách výtvarníků na vánočním trhu), Národní osvobození, 17, , 1946/12/20, -
1946   Členská výstava Umělecké besedy, Národní osvobození, 17, , 1946/12/28, -
1946   Oživený Hašek, Lidová kultura, 1, , 1946/05/25, -
1946   Stěngazety a jejich historie, Lidová kultura, 2, 11, 1946/03/16, 5-5
1946   Stěngazety a jak je dělat, Lidová kultura, 2, 12, 1946/03/23, 5-5
1946   Stěngazety a jejich obsah, Lidová kultura, 2, 13, 1946/03/30, 5-5
1946   Umění lidu, Lidová kultura, 2, 16, 1946/04/20, 5-5
1946   Umění lidové a "pro lid", Lidová kultura, 2, 16, 1946/04/20, 7-7
1946   Zájem pracujících na výtvarném umění, , , , , 4-4
1946-1947   Karel Valter, Program D 47, 10, , 1946-1947, 191-191
1947   Tři významná jubilea, Národní osvobození, 18, 128, 1947/06/03, 5-
1947   Sochař Otto Gutfreund – K umělcově posmrtné výstavě v Mánesu, Hlas revoluce, 4, 14, 1947, 1-2
1947   Surrealismus s výhradami, Národní osvobození, 18, 57, 1947/03/08, 4-
1947   Dva výtvarné časopisy, Národní osvobození, 18, , 1947/01/01, -
1947   Výtvarníci na prahu nového roku, Národní osvobození, 18, , 1947/01/09, -
1947   Ruská architektura včera a dnes, Národní osvobození, 18, , 1947/01/04, -
1947   Čtení o Mikoláši Alšovi, Národní osvobození, 18, , 1947/01/12, -
1947   Právo kritiky, Národní osvobození, 18, , 1947/01/10, -
1947   O mládeži, tentokrát výtvarnické, Národní osvobození, 18, , 1947/01/14, -
1947   Famíra, Národní osvobození, 18, , 1947/01/16, -
1947   Výstava malíře Rouaulta, Národní osvobození, 18, , 1947/01/20, -
1947   Experiment Františka Hudečka, Národní osvobození, 18, , 1947/01/25, -
1947   Malíř Valtr v D 47, Národní osvobození, 18, , 1947/02/02, -
1947   Karel Valtr v D 47, Svět v obrazech, , , 1947, -
1947   Soudobá brazilská kresba, Národní osvobození, 18, , 1947/01/28, -
1947   Slovensko v grafice Karla Vika, Národní osvobození, 18, , 1947/01/25, -
1947   Obrazy a kresby Františka Tichého, Národní osvobození, 18, , 1947/02/06, -
1947   Moderní československé umění, Národní osvobození, 18, , 1947/02/04, -
1947   Pojednání o akvarelu, Národní osvobození, 18, , 1947/02/04, -
1947   Praha evropským centrem výtvarného dění, Národní osvobození, 18, , 1947/02/11, -
1947   Posmrtná výstava Antonína Procházky, Národní osvobození, 18, , 1947/02/09, -
1947   Ještě slovo k Staroměstské radnici, Národní osvobození, 18, , 1947/02/08, -
1947   Dvě studie o Rodinovi, Národní osvobození, 18, , 1947/02/08, -
1947   Birnbaumovy Listy z dějin umění, Národní osvobození, 18, , 1947/02/25, -
1947   K výstavě francouzské grafiky, Národní osvobození, 18, , 1947/02/23, -
1947   Kniha o italském umění, Národní osvobození, 18, , 1947/02/22, -
1947   Připomínka k soutěži na parlament, Národní osvobození, 18, , 1947/02/28, -
1947   Dvě pražské výstavy (František Reyl), Národní osvobození, 18, , 1947/03/05, -
1947   Dvě pražské výstavy (Josef Ehm), Národní osvobození, 18, , 1947/03/05, -
1947   Národní banka a uvolňování vkladů umělcům, Národní osvobození, 18, , 1947/03/06, -
1947   Tři posmrtné výstavy (Karel Fleischmann), Národní osvobození, 18, , 1947/03/14, -
1947   Tři posmrtné výstavy (Bořivoj Žufan), Národní osvobození, 18, , 1947/03/14, -
1947   Tři posmrtné výstavy (Alois Wachsman), Národní osvobození, 18, , 1947/03/14, -
1947   K výstavě ruského malířství, Národní osvobození, 18, , 1947/03/12, -
1947   Dvě monografie Umělecké besedy (Národní umělec Václav Rabas), Národní osvobození, 18, , 1947/03/13, -
1947   Výstava Hanse Erniho, Národní osvobození, 18, , 1947/03/18, -
1947   Výtvarná výchova ve světle školské reformy (Vážné upozornění z Moravy), Národní osvobození, 18, , 1947/04/03, -
1947   Umění moderní Ameriky, Národní osvobození, 18, , 1947/03/26, -
1947   Krajiny a zátiší Jana Zrzavého, Národní osvobození, 18, , 1947/04/03, -
1947   Estetické dílo Bohumila Kubišty, Národní osvobození, 18, , 1947/04/09, -
1947   Obnošená výtvarnost profesora Obrovského, Národní osvobození, 18, , 1947/04/06, -
1947   Výstava sochaře Severy, Národní osvobození, 18, , 1947/04/12, -
1947   Země a lidé, Národní osvobození, 18, , 1947/04/13, -
1947   Na východě a západě republiky, Národní osvobození, 18, , 1947/04/17, -
1947   Výstava členstva z let 1939-1947 (SVU Mánes), Národní osvobození, 18, , 1947/04/26, -
1947   Blok dětem, Národní osvobození, 18, , 1947/04/26, -
1947   K výstavě sovětského malířství, Národní osvobození, 18, , 1947/04/18, -
1947   K výstavě sovětského malířství, Národní osvobození, 18, , 1947/04/19, -
1947   Včera pro měšťáka, dnes pro lid? (K výstavě Jana Čumpelíka), Národní osvobození, 18, , 1947/05/04, -
1947   Před rozhodnutím (K soutěži na budovu Národního shromáždění), Národní osvobození, 18, , 1947/05/14, -
1947   Přehled pražských výstav (Petr Dillinger), Národní osvobození, 18, , 1947/05/09, -
1947   Přehled pražských výstav (František Jiroudek), Národní osvobození, 18, , 1947/05/09, -
1947   Přehled pražských výstav (Ludvík Kuba), Národní osvobození, 18, , 1947/05/09, -
1947   Přehled pražských výstav (Jan Kutálek), Národní osvobození, 18, , 1947/05/09, -
1947   Státní nákupy obrazů a soch a co dál?, Národní osvobození, 18, , 1947/05/30, -
1947   Výtvarnická literatura, Národní osvobození, 18, , 1947/05/16, -
1947   Nové obrazy Emila Filly, Národní osvobození, , , 1947/05/18, -
1947   Francouzské moderní sochařství, Národní osvobození, 18, , 1947/05/28, -
1947   Výstava amatérských prací dopravních zaměstnanců, Národní osvobození, 18, , 1947/05/28, -
1947   Polská grafika v Hollaru, Národní osvobození, 18, , 1947/06/10, -
1947   Kus historie holanského malířství, Národní osvobození, 18, , 1947/06/12, -
1947   Umění moderní Ameriky, Cedar-rapidské listy, 40, , 1947/05/08, -
1947   Obrazy Františka Grosse, Národní osvobození, 18, , 1947/06/13, -
1947   Parlament a tisk, čili chvála diletantství, Národní osvobození, 18, , 1947/07/03, -
1947   Časopis pro učitele výtvarné výchovy, Národní osvobození, 18, , 1947/07/10, -
1947   Tittelbachovi žáci, Národní osvobození, 18, , 1947/07/11, -
1947   Výstava britského urbanistického plánování, Národní osvobození, 18, , 1947/07/12, -
1947   Výstava italské knihy, Národní osvobození, 18, , 1947/07/15, -
1947   Sborník SVU Mánes 1938-1945, Národní osvobození, 18, , 1947/07/16, -
1947   Letní výstava SV Purkyně, Národní osvobození, 18, , 1947/07/24, -
1947   Obrázky a kresby Jiřího Vojty, Národní osvobození, 18, , 1947/07/29, -
1947   Pokus Mánesa o kolektivní umění, Národní osvobození, 18, , 1947/07/25, -
1947   Léto ve Vilímkově galerii, Národní osvobození, 18, , 1947/08/02, -
1947   Výstava francouzské architektury, Národní osvobození, 18, , 1947/08/04, -
1947   Mladý svět v umění, Národní osvobození, 18, , 1947/08/19, -
1947   Mánes zahajuje (Obrazy a kresby Belgičana C. Permeke), Národní osvobození, 18, , 1947/08/26, -
1947   Přehlídka monumentálního díla Mikoláše Alše, Národní osvobození, 18, , 1947/08/31, -
1947   Dvojí metr při oceňování práce architektů, Národní osvobození, 18, , 1947/08/31, -
1947   Finští grafici v Hollaru, Národní osvobození, 18, , 1947/09/13, -
1947   K umístění pomníku T.G.M., Národní osvobození, 18, , 1947/09/27, -
1947   Výstava čínského malířství, Národní osvobození, 18, , 1947/09/23, -
1947   NÚC a architekti, Národní osvobození, 18, , 1947/09/25, -
1947   Navrhuje se osnova zákona o architektech, Národní osvobození, 18, , 1947/10/09, -
1947   Studující architekturya osnova zákona o ochraně architektů, Národní osvobození, 18, , 1947/10/14, -
1947   Koncese víc než kulturní legitimace (K osnově zákona o architektech), Národní osvobození, 18, , 1947/10/18, -
1947   Výsledek vzorné pedagogické práce (K výstavě dětské kresby v D 48), Národní osvobození, 18, , 1947/10/16, -
1947   Intimní malířská poesie Josefa Šímy, Národní osvobození, 18, , 1947/10/22, -
1947   Bulharská grafika v Hollaru, Národní osvobození, 18, , 1947/10/28, -
1947   Výstava námětu na náměstí Budovatelů, Národní osvobození, 18, , 1947/10/31, -
1947   Národní umělec Václav Špála (K posmrtné výstavě umělcově v Mánesu), Národní osvobození, 18, , 1947/10, -
1947   Černého obrazy z Paříže, Národní osvobození, 18, , 1947/11/11, -
1947   Intimní lyrika malíře V. Sivka, Národní osvobození, 18, , 1947/11/04, -
1947   Doky na Letné - ostuda Prahy, Národní osvobození, 18, , 1947/11/11, -
1947   Aleš contra Letná, čili kultura a sport, Národní osvobození, 18, , 1947/11/07, -
1947   Parlament na hřišti, Národní osvobození, 18, , 1947/11/13, -
1947   Malíř Oldřich Kerhart mrtev, Národní osvobození, 18, , 1947/11/20, -
1947   Angličané, další mezinárodní výstava v Hollaru, Národní osvobození, 18, , 1947/11/20, -
1947   Čtyři rozhovory o smyslu malířství (Mezi Moskvou a Prahou), Národní osvobození, 18, , 1947/11/26, -
1947   K pražské přehlídce mezinárodního surrealismu, Národní osvobození, 18, , 1947/11/23, -
1947   These profesora Kolmana a kulturní tisk (K diskusi o cestách našeho malířství), Národní osvobození, 18, , 1947/11/19, -
1947   Exkurse prof. Kolmana do výtvarné estetiky, Národní osvobození, 18, , 1947/11/30, -
1947   Umění moderní - umění imperialistické ?, Národní osvobození, 18, , 1947/12/07, -
1947   Obrazy Jana Kotíka z let 1939-47, Národní osvobození, 18, , 1947/12/13, -
1947   Thematické kresby Karla Gabriela, Národní osvobození, 18, , 1947/12/13, -
1947   „Realisté“ - již také na Slovensku..., Národní osvobození, 18, , 1947/12/11, -
1947   Defilé členů a hostů SČUG Hollar, Národní osvobození, 18, , 1947/12/18, -
1947   K členské výstavě SVU Mánes, Národní osvobození, 18, , 1947/12/17, -
1947   Rozumný hlas (K poznámce k jedné diskusi), Národní osvobození, 18, , 1947/12/25, -
1947   Neznámý profil presidenta Beneše, Cedar-rapidské listy, , , 1947/03/27, -
1947   J. Steinbeck, nejpopulárnější Američan, Cedar-rapidské listy, , , 1947/04/17, -
1947   Výstava řeckého národního odboje, Cedar-rapidské listy, , , 1947/04/17, -
1947   Výstava řeckého národního odboje, Hlas národní revoluce, , 7, 1947/04/01, -
1947   Sovětská grafika a její prameny, Hollar, 20, 3, 1947, 97-105
1947   Dojmy a zkušenosti z francouzské cesty, Národní osvobození, , , 1947/07/13, -
1947   Kdo je Pablo Picasso - Václav Špála?, Národní osvobození, 18, , 1947/07/15, -
1948   Básnický svět malíře Aléna Diviše, Národní osvobození, 19, 34, 1948/02/10, 5-5
1948   Otto Gutfreund, tvůrce moderního českého sochařství (K posmrtné výstavě v Mánesu), Národní osvobození, 19, 100, 1948/04/28, 4-
1948   Situace našeho výtvarnictví na prahu roku 1948, Národní osvobození, 19, , 1948/01/03, -
1948   Více kázně do osvětové služby!, Národní osvobození, 19, , 1948/01/04, -
1948   Svatá štvanice proti modernímu umění, Národní osvobození, 19, , 1948/01/04, -
1948   Pražské výstavy (Gellnerovy karikatury), Národní osvobození, 19, , 1948/01/20, -
1948   Pražské výstavy (Václav Bartovský), Národní osvobození, 19, , 1948/01/20, -
1948   Pražské výstavy (Lev Šimák), Národní osvobození, 19, , 1948/01/20, -
1948   Výtvarník nám píše, Národní osvobození, 19, , 1948/01/08, -
1948   Výtvarníci a Revoluční odborové hnutí (Vyjádření 22. svazu ROH), Národní osvobození, 19, , 1948/01/22, -
1948   Nové výstavy (Kresby a akvarely členů SV Purkyně), Národní osvobození, 19, , 1948/01/22, -
1948   Mladá generace Jednoty, Národní osvobození, 19, , 1948/01/23, -
1948   Historie jugoslávského umění, Národní osvobození, 19, , 1948/01/31, -
1948   Jugoslávské malířství a sochařství 19. a 20. století, Národní osvobození, 19, , 1948/01/31, -
1948   Výstava jihočeských výtvarníků v Jednotě, Národní osvobození, 19, , 1948/02/11, -
1948   Sochy a grafika Josefa Kaplického (Výstavy), Národní osvobození, 19, , 1948/02/15, -
1948   Obrazy, kresby a grafika Bohdana Laciny (Výstavy), Národní osvobození, 19, , 1948/02/15, -
1948   Josef Navrátil, zakladatel moderní české výtvarné tradice, Národní osvobození, 19, , 1948/02/13, -
1948   Antonín Hudeček, básník české krajiny, Národní osvobození, 19, , 1948/02/20, -
1948   Pomozte rychle Národní galerii!, Národní osvobození, 19, , 1948/02/26, -
1948   Architekti se hlásí o slovo, Národní osvobození, 19, , 1948/02/28, -
1948   Okolo výtvarnických problémů, Národní osvobození, 19, , 1948/02/29, -
1948   Zásadní připomínky k Architektuře, Národní osvobození, 19, , 1948/03/05, -
1948   Terstští protifašističtí umělci v SV Purkyně, Národní osvobození, 19, , 1948/03/05, -
1948   Obrazy a kresby Miloslava Holého, Národní osvobození, 19, , 1948/03/17, -
1948   Nové obrazy Kamila Lhotáka, Národní osvobození, 19, , 1948/03/17, -
1948   Kam s architekturou?, Národní osvobození, 19, , 1948/03/21, -
1948   Dvě výstavy grafiky, Národní osvobození, 19, , 1948/03/31, -
1948   Dva malíři mladé generace (Paderlík - Smetana), Národní osvobození, 19, , 1948/04/02, -
1948   Španělský sochař v Mánesu, Národní osvobození, 19, , 1948/04/01, -
1948   Výstava Kolomana Sokola, Národní osvobození, 19, , 1948/04/02, -
1948   Vševýtvarnické družstvo skutkem, Národní osvobození, 19, , 1948/04/06, -
1948   Dánská grafika v Hollaru, Národní osvobození, 19, , 1948/04/18, -
1948   Jde o víc než jen o architekty, Národní osvobození, 19, , 1948/04/07, -
1948   Britští malíři ve Svazu českého díla, Národní osvobození, 19, , 1948/04/27, -
1948   Obrazy Pravoslava Kotíka a Antonína Michalčíka, Národní osvobození, 19, 124, 1948/05/28, 4-
1948   Židovský portrét 19. a 20. století, Národní osvobození, 19, , 1948/06/10, -
1948   Kresby Jana Zrzavého, Národní osvobození, 19, , 1948/06/22, -
1948   Nové obrazy Bedřicha Vaníčka, Národní osvobození, 19, , 1948/06/14, -
1948   Čeští klasikové 19. století (Největší událost letní výstavní sezony), Národní osvobození, 19, , 1948/07/16, -
1948   K jubilejní výstavě Jednoty U.V., Národní osvobození, 19, , 1948/07/22, -
1948   Představitelé naší moderní karikatury (Pelc a Hoffmeister), Národní osvobození, 19, , 1948/07/18, -
1948   Členská výstava S.V. Purkyně, Národní osvobození, 19, , 1948/07/27, -
1948   Boj s kýčem na Slovensku, Národní osvobození, 19, , 1948/07/29, -
1948   Sovětský spisovatel o nedělitelnosti kultury, Národní osvobození, 19, , 1948/07/24, -
1948   F. X. Šalda, kritik a bojovník za výtvarné umění, Národní osvobození, 19, , 1948/09/04, -
1948   Mexičtí hosté v Hollaru, Národní osvobození, 19, , 1948/09/02, -
1948   Pražský hrad v obraze, Národní osvobození, 19, , 1948/09/07, -
1948   K výstavě Maxe Švabinského, Národní osvobození, 19, , 1948/08/17, -
1948   Výstavba vzorných sídlišť, Národní osvobození, 19, , 1948/09/29, -
1948   Lidová tvořivost ve výtvarném umění (K výstavě slovenského lidového umění v Bratislavě), Národní osvobození, 19, , 1948/09/16, -
1948   Dvě cesty za moderním výrazem (K výstavám J. Martina a M. Reinera), Národní osvobození, 19, , 1948/10/20, -
1948   Mladí polští malíři, Národní osvobození, 19, , 1948/10/19, -
1948   Obrazy Jiřího Krejčího a Lva Šimáka, Národní osvobození, 19, , 1948/11/23, -
1948   Cesty novodobého ruského malířství (K výstavě v Umělecko-průmyslovém museu), Národní osvobození, 19, , 1948/11/09, -
1948   150 let čs. litografie, Národní osvobození, 19, , 1948/10/28, -
1948   Život v pražských výstavních síních (Otakar Kubín (O. Coubine)), Národní osvobození, 19, , 1948/10/09, -
1948   Život v pražských výstavních síních (Mexická grafika v Hollaru), Život v pražských výstavních síních, , , 1948, -
1948   Kritik společenských poměrů v USA, Národní osvobození, 19, , 1948/11/28, -
1948   Malíř Bohumil Kubišta (1884-1918) (K 30. výročí smrti velkého českého umělce), Národní osvobození, 19, , 1948/11/28, -
1948   Měsíc v pražských výstavních síních, Národní osvobození, 19, , 1948/12/17, 3-
1948   Francouzské nástěnné koberce, Národní osvobození, 19, , 1948/12/16, -
1948   Fillovy studie z let 1909-1948 (Nejvýznačnější kniha roku o výtvarném umění), Národní osvobození, 19, , 1948/12, -
1948   Vandalství na výstavě, Národní osvobození, , , 1948/05/12, 4-
1948   K výstavě mexické grafiky, Hollar, 21, 3, 1949, 106-110
1949   Úloha Hollara v pětiletce, Hollar, 21, 3, 1949, 125-126
1950   Rozvoj lidového výtvarnictví a fotografie v ROH, Výtvarné umění, 1, 2, 1950/02, 11-17
1950   Co je kosmopolitismus, Nová fotografie, 1, , 1950, 124-124
1950   Dva základní principy nové fotografie, Nová fotografie, 1, , 1950, 76-76
1950   Forma, její význam a úloha v nové fotografii, , , , , 104-104
1950   Téma, východisko k nové fotografii, Nová fotografie, 1, , 1950, 50-50
1951   Naše úkoly a perspektivy v roce 1951, Nová fotografie, 2, 1, 1951, 1-1
1951   Naturalismus a formalismus, Nová fotografie, 2, 1, 1951, 8-9
1957   Malíři Ústeckého kraje - Antonín Hudeček (1872-1941) (Poznávejme Ústecký kraj), Průboj, Ústí nad Labem, 9, , 1957/12/24, -
1957   Neznámý Antonín Hudeček, Rudé právo, 37, 173, 1957/06/23, -
1957   K jednomu „omylu“ naší kunsthistorie, Tvorba, , 29, 1957/07/18, -
1958   Památce malíře A. Hudečka, Průboj, 10, , 1958/07, -
1958   V nově zřízené galerii Ústeckého kraje, Průboj, 10, , 1958/07, -
1958   Výstava Viléma Nowaka, Průboj, 10, , 1958/09/27, -
1958   Výstava díla Honoré Daumiera, Průboj, 10, , 1958/08/06, -
1958   Emil Filla, malíř nového pohledu na České středohoří (Poznávejme Ústecký kraj), Průboj, 10, , 1958/11/01, -
1958   Malíř František Doležal: Miluji Litoměřicko, Nová vesnice, , , 1958/12/08, -
1959   K výstavě obrazů V. A. Šrůtka v Krajské galerii v Litoměřicích, Průboj, 11, , 1959/09/19, -
1959   František Tröster 25 let ve službách našeho divadla (Poznávejme Ústecký kraj), Průboj, 11, , 1959/05/16, -
1959   Malíř hornického severu (K výstavě Bohdana Kopeckého), Průboj, 11, , 1959/12/05, -
1960   Otakar Hostinský, klasik moderní české estetiky (Poznáváme Ústecký kraj), Průboj, 12, , 1960/01, -
1960   Básník revolty, Průboj, 12, , 1960/11/23, -
1960   Karel Hynek Mácha ve výtvarném umění, Průboj, 12, , 1960/12/04, -
1960   Dílo psané pro budoucnost, Průboj, 12, , 1960/11/05, -
1960   Umění jako jedna ze..., Stanislav Odvárko, , , 1960, -
1961   K. H. Mácha v našem výtvarném umění, Výtvarná práce, 9, 24, 1961/12/12, 4-5
1961   Ve vídeňských galeriích, Průboj, Ústí nad Labem, , , 1961/08/20, -
1962   Z italského skicáře 1, Průboj, Ústí nad Labem, , , 1962/09/18, -
1962   Z italského skicáře 2, Průboj, Ústí nad Labem, , , 1962/09/23, -
1962   Z italského skicáře 3, Průboj, Ústí nad Labem, , , 1962/09/30, -
1962   Z italského skicáře 5, Průboj, Ústí nad Labem, , , 1962/10/21, -
1962   Z italského skicáře 4 (Píše a kreslí F. Doležal), Průboj, Ústí nad Labem, , , 1962/10/14, -
1962   Z italského skicáře 6 (Píše a kreslí F. Doležal), Průboj, Ústí nad Labem, , , 1962/10/28, -
1962   Z italského skicáře 7, Průboj, Ústí nad Labem, , , 1962/11/11, -
1964   Souborem olejů, kreseb a grafických listů..., Picasso, Braque, Derain, Kubišta, Filla ze sbírky Dr. Vincence Kramáře, , , 1964, 9-12
1964   Kramářova galerie, Literární noviny, 13, 50, 1964/12/12, -
1965   Výběrem prací z celoživotního grafického díla... / Par un choix de l´oeuvre gravés..., Pablo Picasso, , , 1965, 0-0
1965   Moskevské dojmy, Výtvarná práce, 13, 12, 1965/07/05, 2-
1966   Dozvuky k Picassově výstavě, Výtvarná práce, 14, 20, 1966/10/06, 2-2
1966   Jugoslávie pod pravým úhlem (1), Proud, , , 1966/01/21, -
1966   Jugoslávie pod pravým úhlem (2), Proud, , , 1966/01/28, -
1966   Jugoslávie pod pravým úhlem (3), Proud, , , 1966/02/04, -
1966   Jugoslávie pod pravým úhlem (4), Proud, , , 1966/02/11, -
1966   Jugoslávie pod pravým úhlem (5), Proud, , , 1966/02/18, -
1966   Jugoslávie pod pravým úhlem (6), Proud, , , 1966/02/25, -
1966   Jugoslávie pod pravým úhlem (7), Proud, , , 1966/03/04, -
1966   Jugoslávie pod pravým úhlem (8), , , , , -
1966   Jugoslávie pod pravým úhlem (9), , , , , -
1966   Sochař Giacomo Manzù, Večerní Praha, 12, , 1966/05/12, -
1966   Poprvé v Praze 64 Chagallů v Galerii V. Kramáře, Večerní Praha, 12, , 1966/06/30, -
1967   První poznal Picassova génia, Student, 3, , 1967/05/10, -
1967   Rouaultovo dílo opět v Praze, Večerní Praha, 13, , 1967/06/29, -
1967   Jeden z avantgardy (K připravované výstavě Bedřicha Feuersteina v Kramářově galerii), Večerní Praha, 12, , 1967/09/15, -
1968   Malíři, sochaři a grafici Slovinska (Po dvaceti letech v Galérii Vincence Kramáře), Večerní Praha, , , 1968/08/10, 3-3
1968   Cesty jugoslávského výtvarnictví, Výtvarná práce, 16, 16-17, 1968/09/25, 14-14
1968   Jugoslávské výtvarné umění po dvaceti letech opět v Praze v Galerii Vincence Kramáře, Květy, , 34, 1968/08/24, 30-31
1969   27. září letošního roku uplyne..., Český kubismus, , , 1969, 0-0
1969   V historii jugoslávského umění..., Jugoslávské naivní umění, , , 1969, 0-0
1969   K.H. Mácha v jugoslávské ilustraci, Průboj, 21, , 1969/10/02, -
1969   Kdo je James Quitet?, Večerní Praha, 15, , 1969/04/11, -
1969   Malíř, grafik a ilustrátor..., Miha Maleš, , , 1969, -
1970   Klasik moderní české scénografie, Průboj, 22, , 1970/01/24, -
1970   K soudobému chorvatskému umění v Galerii Vincence Kramáře, Výtvarná práce, 18, 12, 1970/06/09, 6-
1970   Dnešní výtvarnické Chorvatsko, Večerní Praha, , , 1970/08/06, -
1970   Jugoslávské umění v Praze, Svět práce, , , 1970/06/17, -
1970   Mácha malířskou inspirací, Průboj, Ústí nad Labem, , , 1970/09/28, -
1971   Avantgarda Trnu v Mostě (K 50. výročí založení KSČ), Průboj, 23, , 1971/03/13, -
1971   Výstava avantgarda Trnu, Rozvoj, 12, , 1971/03/17, -
1972   9. května letošního roku..., České umění 20. století, , , 1972, -
1976   Mácha a jeho interpret, Průboj, Ústí nad Labem, 28, , 1976/11/05, -
1977   Dr. Vincenc Kramář (Tvůrce moderní české uměnovědy), Průboj, Ústí nad Labem, 28, , 1977/05/11, -
1977   Pražský Picassův patron (Sto let od narození Vincence Kramáře), Svobodné slovo, 33, , 1977/05/07, -
1979   Vzpomínka na Kahnweilera, Svobodné slovo, , , 1979/02/10, -
1979   Kronikář nové vesnice , Zemědělské noviny, , , 1979/08/25, -
1979   Máchův interpret (Bilance 50 let tvůrčí činnosti malíře Františka Doležala), Průboj, Ústí nad Labem, , , 1979/03/16, -
1980   Máchovo poselství pro budoucnost (Ke 170. výročí básníkova narození), Průboj, Ústí nad Labem, 32, , 1980/10/22, -
1981   Ze vzpomínek malíře Františka Doležala 1, Pochodeň, , , 1981/05/12, 5-5
1981   Ze vzpomínek malíře Františka Doležala 2, Pochodeň, , , 1981/05/13, 5-5
1981   Ze vzpomínek malíře Františka Doležala 3, Pochodeň, , , 1981/05/14, 5-5
1981   Ze vzpomínek malíře Františka Doležala 4, Pochodeň, , , 1981/05/15, 5-5
1981   Prameny tvůrčí inspirace (K výstavě Františka Doležla v roudnické galérii), Průboj, Ústí nad Labem, , , 1981/10/23, -
1986   Ve čtvrtek 23. října..., Průboj, Ústí nad Labem, 38, , 1986/10/31, -
1986   Lyrik, snivec či buřič?, Průboj, Ústí nad Labem, 32, , 1986/12/07, -
1987   Ještě na okraj máchovského výročí, Průboj, Ústí nad Labem, 33, , 1987/07/08, -
1987   Jeden z avantgardy - Eman Trojan, Průboj, Ústí nad Labem, 39, , 1987/09/02, -
1987   Byl jsem tajemníkem Franty Sauera..., Průboj, Ústí nad Labem, 39, , 1987/12/29, -
1987   Krajinomalba v diskusi, Výtvarná kultura, 11, 5, 1987, -
1989   Malíř a herec se znamením prokletí, Průboj, Ústí nad Labem, , , 1989/08/01, 0-0
1989   Čtvrt století galerie, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 24, 1989/11/28, 3-
1989   1964-1989 (Dvacet pět let Galerie Vincence Kramáře v Praze 6), Zpravodaj ONV Prahy 6, , 4, 1989/08, -
1998   Pro generaci, jež rozvíjela..., Výtvarní umělci Galerie Vincence Kramáře z let 1964-1971, , , 1998, -
2005   S Litoměřicemi jsem se seznámil..., Máchovská zření Františka Doležala, , , 2005, 19-26
úvodní text
rok vydání, název (podnázev)
1945   Vážení přátelé... (Výstava Františka Tichého)
1947   Soudruzi, vážení přátelé... (Výstava Františka Grosse)
1947   Soudruzi, přátelé... (Výstava Karla Gabriela)
1951   Soudružky a soudruzi, paní a pánové,... (Výstava Vl. Antuška a V. Pavlíka)
1957   Soudružky a soudruzi, paní a ... (Výstava Vladimíra Antuška)
1957   Antonín Hudeček
1957   Výstava Antonína Hudečka
1957   Výstava Neznámý Antonín Hudeček
1957   Výstava Josefa Lieslera
1958   Soudružky a soudruzi, paní a ... (Výstava Honoré Daumiera)
1958   Ivan Bednář a J. Peřina
1960   Výstava Emila Filly: Středohoří
1965   Od poslední výstavy... (Výstava Vladimíra Antuška)
1965   Soudružky a soudruzi, vážení... (Výstava Vladimíra Antuška)
1969   Paní a pánové... (Výstava Mihy Maleše)
1970   Paní a pánové, František Tröster...
1970   Paní a pánové, vážení přátelé... (Výstava Mihy Maleše)
1970   Dragi jugoslovenski prijatelji... (Výstava čs. umění v Lublani)
1976   Vážení přátelé... (Výstava Antonína Hudečka)