Kostelecký salon 2011

termín: 2011/09/03 - 2011/10/06
instituce: Nový zámek Kostelec nad Orlicí - Galerie Kinský
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Kostelecký salon – Obrazy, tapiserie a fotografie kosteleckých autorů
(František Doležal, Rudolf Černý, Jiří Růžička, Karel Martinec, Michal Hamerský, David Andrš, Martina Kalousková, Michaela Kašparová, Jan Kubíček, Jakub Zeman)
Zdánlivě nesourodá skupina výtvarníků a fotografů představila své práce na výstavě nazvané Kostelecký salon. Spojoval je jeden prvek, žili či žijí v Kostelci a své vidění světa chtějí ukázat prostřednictvím svých obrazů, tapiserií a fotografií. Je záměrem dramaturgie galerie Nového zámku založit tradici a každoročně dát příležitost místním autorům vystavovat své práce. Tento rok se jednalo o výtvarníky starší generace a mladé amatérské i poloprofesionální fotografy.
Karel Martinec (* 1945, Rychnov nad Kněžnou)
Původním povoláním technik – obchodní zástupce v železárnách ve Vamberku. K malování a lásce k výtvarnému umění ho přivedl akademický malíř Rudolf Černý. V roce 1969 se spřátelí s budoucími členy skupiny Gama – tu uzavírají v roce 1979. Věnuje se malbě, grafice a sběratelství umění. Samostatně vystavoval v Přelouči, Heřmanově Městci, Dobrušce a Vamberku. Se skupinou GAMA měli přes 40 výstav doma i v zahraničí (Lucembursko). Spolupracuje s bratrem Janem a knihařem Jiřím Foglem ze Žamberka na vydávání drobných knížek s původní grafikou, jen tak pro radost.
Jiří Růžička (*1926, Praha) - pedagog, výtvarník
Po maturitě na reálném gymnáziu v Kostelci nad Orlicí studoval Pedagogickou fakultu UK v Praze. Již během studia se věnoval kaligrafii, užité grafice, knižní a propagační kresbě. Po devíti letech působení na základních a středních školách v Králíkách, Týništi a v Kostelci nad Orlicí, pracoval třicet let na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Vyučoval užitou grafiku a dějiny umění. Zaujetí krajinou vystřídalo natrvalo výtvarné zpracování textilu a textilního materiálu (sisál, juta, pruhy tkanin a pletenin) při tvorbě tapiserií. Jako výtvarník byl nápomocen městu při realizaci výtvarných úkolů, plakátů, diplomů a čestných uznání. Pro město Kostelec nad Orlicí vytvořil návrh na prapor a novou podobu městského znaku.
Rudolf Černý (*1922, Kostelec nad Orlicí) - akademický malíř
Původně vyučený malíř pokojů pracoval u svého mistra Františka Gutlebena ve firmě až do roku 1942, kdy byl totálně nasazen do Francie. Po návratu z války se vrátil na místo svého vyučení a v letech 1950-1951 absolvoval přípravku na vysokou školu. V roce 1952 nastoupil na Akademii výtvarných umění, kterou ukončil čestným rokem 1957. V roce 1958 vystavoval své práce společně se Zdeňkem Kolářským v kosteleckém zámku. V letech 1965 – 1977 byl ředitelem Orlické galerie a stal se kurátorem sbírkového fondu pro stálou expozici „Malíři Orlicka“. Velkou část svého života věnoval rekonstrukci domu v Kostelci nad Orlicí – bývalým lázním „Žofín“, kde také vytvořil galerii. Tématy jeho tvorby jsou pohledy z rodného města, zátiší, portréty známých osobností i vzpomínky na válku, na dobu jeho totálního nasazení mimo domov. Poslední výstava proběhla v kostelecké knihovně u příležitosti jeho 80. narozenin. Jeho práce jsou ve veřejných i soukromých sbírkách.
František Doležal (*1910, Kostelec nad Orlicí – +1989, Praha) - malíř, grafik, výtvarný teoretik a publicista
V roce 1928 ukončil studium na Reálném gymnáziu v Kostelci nad Orlicí. Během gymnaziálního studia studoval soukromně u Antonína Hudečka v Častolovicích. Ve čtyřicátých letech minulého století vystudoval grafiku u Františka Tichého. Debutoval jako básník, napsal několik divadelních her. Od roku 1928 až do roku 1938 kreslil do časopisu Trn, Tvorba aj. Od roku 1934 žil v Praze. V letech 1939 až 1945 působil ve skupině 42. V rozmezí let 1945 až 1966 působil na ministerstvu kultury, kde se mj. zasloužil o vybudování sítě regionálních galerií.
V 50. letech se věnoval krajinomalbě, motivy hledal na Kostelecku, Rychnovsku a v Českém Středohoří. V letech 1966 až 1970 vedl výtvarnou skupinu Index Praha. V roce 1964-1974 byl spoluzakladatelem a kurátorem Galerie V. Kramáře v Praze v Dejvicích, která se stala jednou z významných galerií v hlavním městě. V sedmdesátých letech získal ateliér v obci Hlinná na Litoměřicku. S tímto obdobím jsou spojeny malířské cykly: Deník Marie, Máchovský cyklus, Reminiscence na České středohoří. Jeho dílo je zastoupeno v českých galeriích, v soukromých, českých i zahraničních sbírkách.
Jan Kubíček , fotograf (*1988, Rychnov nad Kněžnou)
Jeho prvním výtvarným počinem se stala „PFka“ na rok 1995 a pro velký úspěch i na rok následující. Během povinné školní docházky jen „běžně“ fotograficky dokumentoval dění kolem sebe. Ale již začátkem studia elektroniky na střední škole zakoupil svůj první digitální fotoaparát a střídavě se na něj a na filmovou „domácí“ zrcadlovku snažil fotit fotografie s jistým záměrem uměleckým. Nejvíce ho zajímá umělecká fotografie, akt, dokument. Příležitostně se ale nebrání žádnému fotografickému stylu včetně abstrakce či sportu.
Vystavoval dvakrát v letech 2008 a na přelomu roku 2009 a 2010 v kavárně Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou na téma akt a portrét a černobílé fotografie. V roce 2008 vyhrál fotosoutěž města Kostelec nad Orlicí. Mezi tím vystavoval svoje fotografie na různých společných výstavách po východních Čechách, jeho fotografie se občas objevují v místním tisku a stále aktivně fotí.
Michaela Kašparová, fotograf (*1986, Opočno)
Poprvé do ruky mi dal zrcadlovku můj mladý strýček, že prý ty své hlemýždě mám fotit něčím pořádným a ne compactem, na který jsem byla mimochodem děsně hrdá, protože to bylo to, co jsem si koupila ze své první výplaty současného zaměstnání. V Amsterdamu jsem si to vyzkoušela a řekla, že ty zrcátka taky chci… nebyly peníze, ale když jsem ztratila při Rally v Kostelci ten černý malý zázrak, Canon byl do týdne v mých rukou a už jsem jej nepustila. Ohniska, časy, clony… objevovala jsem svět „jiným“ okem a připadalo mi, a stále připadá, že mé vlastní oči na hlavě nevidí tolik, co to oko, co mám v ruce… Ukázky prací: www.mishula.cz
Martina Kalousková, fotograf (*1983, Rychnov nad Kněžnou)
Své dětství i mládí jsem strávila v Kostelci nad Orlicí. Po ukončení ZŠ Komenského jsem nastoupila na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově, kterou jsem i úspěšně, v oboru Plošné a plastické rytí kovů, dokončila. Protože mi to bylo málo, nastoupila jsem poté na Pedagogickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, na obor Vizuální tvorba a výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání. V současné době jsem již Mgr. a mým koníčkem i prací je fotografování. Ukázky mé práce můžete najít na www.martinakalouskova.cz.
Jakub Zeman, fotograf, hudebník (*1978, Rychnov nad Kněžnou)
Fotografování se věnuje od studia na stavební průmyslovce v Náchodě - obor rekonstrukce památek, kde fotografie byla součástí výuky. Ve své tvorbě se převážně věnuje reportážím z kulturních akcí a krajině. Ukázky prací: deepdrift.net
David Andrš, fotograf, hudebník (*1977, Opočno)
Se sportem a hudbou začal pan David Andrš již ve velmi útlém věku. Pamatuji si, jak paní Jindřiška ráda pouštěla svému synkovi Bacha a přitom cítila, jak si v bříšku vesele potancovává. Ačkoli hošík vyrůstal v rodině nemuzikální, neustále na něco hrál. Jeho vrozeného talentu si nemohla nevšimnout jeho soudružka učitelka, zvláště pak, když ke své kratochvíli hudební, využíval školních pomůcek a lavice během vyučování.
A fotografie, ta ho učarovala zcela nedávno, speciálně technika v pravém smyslu slova fotografie - kreslení světlem. Tento soubor vznikl na podzim a v zimě roku 2010-11 v Orlických horách s pomocí přátel, když v televizi večer nic nedávali…
Michal Hamerský , fotograf, DJ (*1975, Ústí nad Orlicí)
Jsem jeden ze silných ročníků „Husákových děti“ a pocházím z blízkých Častolovic, ale již od mala jsem „cestoval“ do Kostelce. Ze začátku do školy, později do kroužků, a ještě později za děvčaty. Cestování se mi zalíbilo, osmělil jsem se, a dojel jsem až do Doudleb, a později dokonce až do Vamberka. Také jsem se poprvé podíval do zahraničí, navštívil jsem Kudowu Zdroj v Polsku. A tak jsem pokračoval dál, cestou necestou, sám nebo s kamarády. Z mých cest mě nejvíce ovlivnil několika měsíční pobyt v Izraeli a téměř dva roky strávené v Londýně. Teď již skoro pět let sídlím v Kostelci nad Orlicí. Soubor vystavovaných fotografií je z mého výletu do jižního Španělska v roce 2006.