František Doležal

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1946   Umění v pojetí dialektického materialismu, Nakladatelské družstvo Máje, Praha
1952   Thema v nové fotografii, Osvěta, státní osvětové nakladatelství, n.p., Praha
2008   Malířovy dopisy (Jaroslavu Mařanovi, Lídě D.), Nakladatelství Cherm, Praha
almanach
rok vydání, název (podnázev)
1930   Almanach pro poesii a život 1920-1930