Hugo Ullik

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1943   K výstavě obrazů a kreseb Huga Ullíka / Zu der Ausstellung von Bildern und Zeichnungen des Hugo Ullík
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1921   Katalog výstavy originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1934   Katalog výstavy obrazů ze sbírky JUDra J. Šafaříka (Průcha, A. Slavíček, Mařák a j.)
1938   Česká tradice v 19. století
1940   Galerie Umělecké besedy (Obrazy, plastiky a kresby českých mistrů XIX. století)
1942   Členská výstava umělecké besedy
1945   Výstava českého umění XIX. a XX. stol. z obrazárny pražského hradu
1946   Machek až současníci (Výstava děl českých malířů XIX. a XX. století v reprodukci)
1949   Mistři českého umění 19. století
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1950   Národní galerie krajským galeriím
1950   Výtvarníci Smetanových oper
1950   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu
1951   Česká krajina XIX. století
1952   Česká krajina XIX. století
1957   Výstava českého umění 19. a 20. století z obrazárny Pražského hradu
1958   České malířství XIX. století
1963   Sto let Umělecké besedy (1863-1963)
1966   České malířství XIX. století
1969   Česká krajina
1970   Přírůstky sbírek Muzea hlav. města Prahy 1960-1970
1971   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1971   Hrady středních Čech v díle malířů a grafiků 19. století
1972   České umění XIX. století
1972   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1973   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1976   Česká krajinomalba 19. století
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1977   Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století
1978   České malířství XIX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1979   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1979   Česká krajina 19. století
1981   České malířství 19. a 20. století ze sbírek OGVU Náchod
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou“ / K. H. Mácha)
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou,“ (K. H. Mácha))
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1985   Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky)
1986   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1986   České maliarstvo 19. storočia (zo zbierok Moravskej galérie v Brne)
1987   Alois Bubák a česká krajinomalba 2. poloviny 19. století (28. výtvarné Hlinecko)
1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1987   České umění 19. století ze sbírek Krajské galerie Hradec Králové
1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění
1988   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1991   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
1994   České malířství z let 1860–1942 ze sbírek pobočky České spořitelny a.s. v Železném Brodě
1996   Mistrovská díla českého malířství 19. století ze sbírek Pražského hradu
1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století)
2000   České malířství 19. století (Ve sbírce Západočeské galerie v Plzni)
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona)
2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2008   Obrazy a kresby ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě restaurované v letech 2001-2007
2009   Poklady Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích / Treasures from the North Bohemian Gallery of Fine Art in Litoměřice
2011   Ach! Italia, cara mia! (Umělci z Čech XIX. století a Itálie)
2012   Klasikové 19. století (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Od baroka k Josefu Mánesovi
2013   Nekonečné perspektivy (Krajina a veduty 19. století ze sbírky Patrika Šimona)
2013   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny / Masterpieces from the Collection of Česká spořitelna
2014   Romantismus na severu Čech
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
2016   Olomoucká obrazárna IV. (Europské malířství 19. století z olomouckých sbírek)
2018   Národ sobě
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1929   Olšanské hřbitovy, Pražská akciová tiskárna, Praha
1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1949   Česká kresba XIX. století, Družstevní práce, Praha 1
1952   Národní galerie (Klasikové českého umění a národní obrození), Orbis, Praha
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
1968   České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1985   Severočeská grafika, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2010   Malované opony divadel českých zemí, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - ARTAMA (NIPOS-ARTAMA), Praha
2013   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny / Masterpieces from the Collection of Česká spořilena, Česká spořitelna, Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1942   Opuštěná paleta (Sborník malířů, kteří odešli předčasně), František Topič, nakladatelství, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1967   Příruční slovník naučný (IV. díl, S-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1987   Malá československá encyklopedie (Š-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1988   Národní divadlo a jeho předchůdci (Slovník umělců divadel Vlasteneckého, Stavovského, Prozatimního a Národního), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 4: ř/ž), Nakladatelský dům OP, Praha
1999   Velký slovník naučný (m/ž), Diderot, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (8: t/ž), Diderot, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1942   Opuštěná paleta, 3 týdny v umění, , 13-14, 1942/03/30, 255-261
1943   Malé prostory soukromých galerií... / Die kleine Räume privater Galerien..., K výstavě obrazů a kreseb Huga Ullíka / Zu der Ausstellung von Bildern und Zeichnungen des Hugo Ullík, , , 1943, 0-0
2011   Hugo Ullik, Art + Antiques, , 1, 2011/01/07, 22-23
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1943   Hugo Ullík: Obrazy a kresby
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2014   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba)
2014   Romantismus na severu Čech
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2002   Výtvarné umění / Fine Art
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208))
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010)
2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2016   77. aukční den Galerie Kodl
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl)
program
rok vydání, název (podnázev)
1995   Program Východočeské galerie v Pardubicích / Exhibition programme of East Bohemian gallery in Pradubice (Listopad 2005 - únor 2006 / November 2005 - february 2006)
2006   Program Východočeské galerie v Pardubicích / Exhibition programme of East Bohemian gallery in Pradubice (Březen - květen 2006 / March - may 2006)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2009   Umění 19. století v Čechách ((1790-1910) - malířství, sochařství a užité umění)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1948   Katalog Jurečkovy galerie
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1984   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
2020   Voda (Seznam vystavujících)
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1993   České malířství XIX. století ve sbírkách České spořitelny