Jiří Ševčík

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
1962 - 1966   Architektura ČSSR, , (redaktor, s přerušením vojenské služby)
1966 - 1989   České vysoké učení technické, Praha, (vědecký pracovník Katedry teorie a vývoje architektury)
1989 - 1993   Galerie hlavního města Prahy, Praha, (kurátor)
1993 - 1996   Národní galerie v Praze, Praha, (ředitel Sbírky moderního umění)
1996 -   Akademie výtvarných umění, Praha, ()
1997 -   Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha, (vedoucí)