Jiří Ševčík

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1984   Květa Válová: Kresby
1985   Vladimír Preclík: Dvě plus deset
1986   Zdena Fibichová: Plastiky, kresby
1986   Zdena Fibichová
1986   Zdena Fibichová: Plastiky a kresby
1986   Vladimír Preclík: Sochařské dílo
1987   Jiří David
1987   Jiří David: Obrazy
1987   Martin John: Obrazy
1987   Karel Malich
1987   Zdena Fibichová: Obydlí
1987   Petr Nikl: Obrazy a kresby
1987   Vladimír Preclík
1987   Jitka Válová
1988   Karel Malich ((Ústav makromolekulární chemie ČSAV))
1988   Karel Malich: Světlo ve mně
1988   Milan Knížák
1988   Juraj Bartusz: Kresby, obrazy (1987)
1988   Jiří David ((Third Eye Centre Glasgow))
1989   Milan Knížák 1953-1988
1989   Antonín Střížek: Obrazy
1989   Antonín Střížek: Obrazy
1990   Jan Knap: Obrazy
1990   Milan Knížák
1990   Zorka Ságlová 1964 - 1990
1990   Roman Buxbaum: Malerei / Malířství
1990   Jan Pištěk
1991   Radek Kratina: Variabile
1991   Petr Hrbek
1991   Vladimír Preclík: Sochař
1992   Tomáš Císařovský: Portréty
1992   Juraj Bartusz: Retrospektíva
1992   Juraj Bartusz: Retrospektíva
1992   Laco Teren: Neue Bilder und Zeichnungen
1993   Stanislav Diviš: Obrazy 1985-1992
1993   Daniel Balabán: Obrazy, objekty
1993   Martin Knut
1994   Jiří Kovanda 1980-1994
1994   Per Kirkeby: Obrazy a sochy
1995   Karel Malich
1995   Karel Malich
1996   Tomáš Císařovský: Bez koní
1996   Jan Merta: Obrazy
1996   Dokoupil: Malá retrospektiva 1982 - 1996
1996   Jiří Georg Dokoupil
1996   Milan Knížák: Nový ráj
1996   Jiří David: Obyčejné obrazy
1996   Alena Šrámková
1997   Míla Preslová
1997   Stanislav Kolíbal: Retrospektiva
1997   Josef Pleskot: AP atelier
1998   Karel Malich: Objekty, pastely, kresby
1998   Surůvka
2000   Josef Pleskot - AP atelier
2002   Ján Mančuška
2005   Jiří Kovanda: Akce a instalace 2005-1976
2009   Petr Lysáček: lysacek@post.cz
2012   Josef Pleskot: Na cestě
2013   Karel Malich (Texty ke Karlu Malichovi, Rozhovory s Karlem Malichem)
nedat.   Alena Šrámková
nedat. (1994)   Milan Knížák: Liebliches Trauma
nedat. (2012)   Tomáš Džadoň
nedatováno   Jitka Válová: Kresby z 50.-80. let
nedatováno   Simona Bubánová Tauchmann
nedatováno (po 1994)   Laco Teren
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1982   Architekti, malíři, sochaři v ÚMCH
1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
1983   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy a kresby 1957-1982
1987   Martin John, Jiří Kovanda, Vladimír Skrepl
1989   Mladé ateliéry 1989
1989   Popis jednoho zápasu (Česká výtvarná avantgarda 80. let)
1989   Květa Válová, Jitka Válová: Obrazy
1989   Tschechische Malerei heute
1989   Středotlací
1990   Predjarie
1991   Beitrag zum Glück / Příspěvek ke štěstí (Junge Kunst der 80er Jahre aus der Tschechoslowakei)
1991   Bez distance / Ohne distanz
1991   Trigon - 8 x 2 aus 7
1992   Sirup (Junge Kunst aus der Tschechoslowakei)
1992   Nikdo nepomůže nikomu. Das Gute muß gut sein
1992   Reduktivismus: Abstraktion in Polen, Tschechoslowakei, Ungarn 1950-1980
1992   Prague - Bratislava (D´une géneration, l´autre)
1993   To, co zbývá / That what is left
1993   Jitka a Květa Válovy
1993   Galerie MXM 1992-1993
1993   Situation Prag / Situace Praha (Dialog zweier Generationen / Dialog dvou generací)
1993   Post security (Aktuelle Kunst aus Prag)
1993   Zweiter Ausgang / Second Exit (Tschechiche und Slowakische Künstler)
1994   Herbert Brandl, Albert Oehlen, Christopher Wool
1994   Distant Voices
1995   Zkušební provoz / Test Run (Má umění mladé? / Does art have young ones?)
1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996)
1996   Jitka & Květa Válovy
1996   Aktuelle Tschechische Zeichnung
1996   Urbane Legenden Prag
1996   Galerie MXM
1996   Okamžik zaostření / Moment of Focus
1996   Abstrakt / Real
1997   I. Zlínský salon mladých
1997   Made in CZ (Aktuelle Tschechische Zeichnung)
1997   Cse(h)ndes üzenetek / Quiet Messages (A 90-es évek cseh képzömüveszete / Czech Art in the '90s)
1998   Snížený rozpočet
1998   Ostrava umjeni...?
1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999
1999   Bratr bratra
1999   Body and the East (From the 1960s to the Present)
2000   Pražský parní válec 2000 / Prague Steamroller 2000
2000   Bez předsudků: Experiment šedesátých let
2000   Umění přežít
2000   Beyond Preconceptions: The Sixties Experiment
2000   Jitka a Květa Válovy
2000   Vzdálené podobnosti: Něco lepšího než kosmetika
2003   Image to Print (Peter Kneubühler and Artists of his Studio / Peter Kneubühler a umělci jeho dílny)
2006   Česká malba 1985-2005 (Sbírka Richarda Adama)
2006   KONTAKT (Aus der Sammlung der Erste Bank-Gruppe / Works from the Collection of Erste Bank Group)
2007   Essl Award 2007 (For Central and Southeast Europe)
2007   Forma následuje... risk / Form Follows... Risk
2008   Pode Bal 1998-2008
2011   Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012
2018   Dvě hlavy, čtyři ruce / Two Heads, Four Hands (Tvorba autorských dvojic / Artistic Duos At Works)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1995   Jiří David: Skryté podoby / Hidden image, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
1995   Veletržní palác v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
1997   Umění a život v Čechách, aneb, Umění žít v Čechách, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1999   Výtvarná skupina Tvrdohlaví (1987-1999), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2001   Jiří David, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2010   Jiří Kovanda, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2012   Antonín Střížek (Obrazy / Paintings), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2014   Mezera (Mladé umění v Česku 1990-2014), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1985   Pavel Janák: Vybrané stati autorovy a příspěvky ze semináře ke stému výročí architektova narození (Acta UPM), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1986   Někdo něco 4, ,
1987   Někdo něco 7 (Dech kosmu : Práh věčna; Příspěvky věnované práci Karla Malich, doplněné ukázkami z jeho textů), ,
1987   Opatov 1987, Kulturní středisko Opatov, Praha
1988   Opatov 1988, Kulturní středisko Opatov, Praha
1990   Opatov 1990 Opatov 1991, Kulturní středisko Opatov, Praha
1991   Informel (Sborník symposia), Akademie výtvarných umění, Praha
1994   Pod jednou střechou (Fenomén postmoderny v úvahách o českém výtvarném umění (sborník textů)), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
1995   Podoba a smysl malby v současném umění, Akademie výtvarných umění, Praha
2000   České umění 1939-1999 (Programy a impulzy), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2002   Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2005   Karel Malich: Wires / Dráty, Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2006   Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
2006   Alén Diviš: Paralelní historie (Sborník sympózia), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2006   Médium kurátor (Role kurátora v současném českém umění), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2007   Utopien und Konflikte (Dokumente und Manifeste zur tschechischen Kunst 1938-1989), Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), Karlsruhe
2008   Výtvarné umění 1950-1971, 1990-1996, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2010   Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2010   CO14 (Sborník 2003-2005), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2013   Česká a slovenská architektura 1971-2011 (Texty, rozhovory, dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2016   Velkorysost: Umění obdarovat / Generosity: The Art of Giving (Kniha rozhovorů / Book of Conversations), Národní galerie v Praze, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1983   Obrazy a kresby Jitky a Květy Válových, Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy a kresby 1957-1982, , , 1983, -
1983   Postmodernismus bez pověr, ale s iluzí, Umění a řemesla, , 2, 1983, 44-52
1986   Architekti na Spišské Kapitule, Technický magazín, 29, 3, 1986, 31-32
1986   Zasláno, Někdo něco 4, , , 1986, 94-96
1987   Dvě možnosti tvorby K. Malicha, Někdo něco 7, , , 1987, 39-42
1987   Davidovy labyrinty, Jiří David: Obrazy, , , 1987, -
1987   Postmodernismus a my, Umění a řemesla, , 4, 1987, 20-22
1988   Forum v holešovické tržnici, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 14, 1988/09/27, 3-0
1988   Město, sochy, film, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 5, 1988/05/24, 5-0
1988   From Prague (Tradition becomes a moral obligation), Flash Art, , 139, 1988/03, -
1988   Počkáme si na devátou?, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 1, 1988/03/30, 8-8
1988   High-tech, low-tech, love-tech (High-tech po česku), Umění a řemesla, , 1, 1988, 46-49
1988   Dostavba Staroměstské radnice v Praze, Umění a řemesla, , 2, 1988, 56-63
1988   Umění 80. let, Umění a řemesla, , 4, 1988, 67-76
1989   Popis jednoho zápasu, Popis jednoho zápasu, , , 1989, 0-0
1989   Co se změnilo v roce 1988, Mladý svět, , , 1989, 0-0
1989   Pokusy o novou orientaci v soudobé architektuře, Architektura ČSR, 48, 4, 1989, 44-48
1989   Citát z Eliada nám připomíná atmosféru doby,... /The quotation from Eliade remind us..., Jan Ságl, , , 1989, 0-0
1989   Cyklus Galerií a katedrál odráží... / The cycle Galleries and Cathedrals reflects..., Jan Ságl, , , 1989, 0-0
1989   Tschechische Malerei heute (Der Versuch einer Deutung), Tschechische Malerei heute, , , 1989, 14-20
1989   Tvrdohlaví kriticky, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 19, 1989/09/19, 3-
1989   Mé drahé dvacáté století, co bych byl bez tebe?, Středotlací, , , 1989, -
1989   Malba 80. let v Čechách, Umění a řemesla, , 3, 1988, 21-29
1990   Tkaní, králík a čas naší existence, Zorka Ságlová 1964 - 1990, , , 1990, 0-0
1990   Realita nebo iluze, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 33-36
1990   Vakuum, Výtvarné umění, 1, 6, 1990/07/30, 40-41
1990   O srozumitelnosti náboženského obrazu, Jan Knap: Obrazy, , , 1990, -
1990   Predjarie, Predjarie, , , 1990, -
1990   STL - Středotlací, Architektura, 49, 1, 1990, 52-67
1991   Příspěvek ke štěstí, Beitrag zum Glück / Příspěvek ke štěstí, , , 1991, 0-0
1991   Radek Kratina Variabile, Radek Kratina: Variabile, , , 1991, 0-0
1991   Radek Kratina Variabile (Die Abfolge der Kunstströmungen...), Radek Kratina: Variabile, , , 1991, 0-0
1991   K českému postsurrealismu, Informel, , , 1991, 48-52
1992   Dvě výstavy českého umění ke kongresu AICA, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 14, 1992/07/09, 1-1
1992   Paradoxy nejen Stanislava Diviše, Výtvarné umění, , 3, 1992, 34-39
1992   Zur Ambivalenz der tschechischen Architektur, Bauwelt, 83, 39-40, 1992/10/23, 2282-2286
1992   Reduktion als positives Prinzip in der "Apokalyptischen narrativität", Reduktivismus: Abstraktion in Polen, Tschechoslowakei, Ungarn 1950-1980, , , 1992, 125-135
1993   Podstatné je dvě, Jitka a Květa Válovy, , , 1993, 0-0
1993   Heretické obrazy Daniela Balabána, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 5, 1993/03/04, 5-5
1993   Rozhovor o Tom, co zbývá, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 26, 1993/12/22, 6-6
1993   Otázky několika českým kunsthistorikům od malíře Antonína Střížka: Odpovídají Jana a JIří Ševčíkovi, Výtvarné umění, , 2-3, 1993, 96-96
1993   JItka a Květa Válovy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 8, 1993/04/15, 16-
1994   Několik vysvětlujících poznámek, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 3, 1994/02/10, 1-8
1994   Charakteristiky umělců (Zorka Ságlová (1942)), Nová citlivost, , , 1994, 25-25
1995   Posttotalitní blues s happyendem (Soudobé české umění ve světovém kontextu), Respekt, , 37, 1995, 22-0
1995   Bienále Benátky 1995, Detail, 1, 1, 1995/10, 2-4
1995   Jiří Příhoda (Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha; kurátor Karel Srp, srpen-září 1995), Detail, 1, 1, 1995/10, 24-
1995   Zcela libovolný průvodce Art Cologne (se zhruba osmi náhodnými zastaveními), Detail, 1, 2, 1995/12, 4-5
1995   Rozhovor s Güntherem Förgem (Nic spektakulárního, nic senzačního), Detail, 1, 2, 1995/12, 9-
1995   Secret passion / Tajná vášeň (Galerie Velryba, Praha), Detail, 1, 2, 1995/12, 23-
1996   Zajímalo nás rozbít určitý model, který tady byl (rozhovor Marty Smolíkové s Janou a Jiřím Ševčíkovými), Výtvarné umění, 20, 1-2, 1996, 136-144
1996   2 x MXM (Okamžik zaostření; Jiří Černický, Petr Pastrňák, Markéta Vaňková, Ivan Vosecký), Detail, 1, 8, 1996/08, 28-28
1996   In der Lücke zwischen den Kontexten / In the Gap between the Contexts, Urbane Legenden Prag, , , 1996, -
1996   Přicházím vždycky zvenku... (rozhovor s Fareedem Armalym), Detail, 1, 3, 1996/01, 6-9
1996   ´Virtuální prostory´ Stanislava Kolíbala, Detail, 1, 3, 1996/01, 14-15
1996   Veletržní palác a naše kulturní situace, Detail, 1, 4, 1996/02, 2-3
1996   URBANE LEGENDEN - PRAG, Detail, 1, 5, 1996/03, 12-
1996   Vladimír Archipov (POST-FOLK-ARCHIV, Galerie MXM, Praha 28.2. až 24.3.1996), Detail, 1, 5, 1996/03, 21-
1996   Franz West ((Laudatio - řeč přednesná při udělení sochařské ceny Generalli Foundation Franzi Westovi ve Vídni v roce 1994)), Detail, 1, 6, 1996/05, 22-23
1996   Abstrakce jako nová vizualita, Detail, 1, 7, 1996/06, 10-11
1996   Abstraction as a new visuality (abstrakt článku Abstrakce jako nová vizualita), Detail, 1, 7, 1996/06, 31-32
1996   Interview s PhDr. Jiřím Ševčíkem, Architekt, 42, 25-26, 1996, 4-4
1996   Úvod / Introduction, Alena Šrámková, , , 1996, 6-7
1996   Rozhovor s Alenou Šrámkovou / Interview with Alena Šrámková, Alena Šrámková, , , 1996, 8-23
1996   Prázdný střed v pylovém mraku, Jan Merta: Obrazy, , , 1996, -
1997   Tichá sdělení (Budapešť, Budapest Galéria, 26. 9. - 26. 10.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 23, 1997/11/06, 9-9
1997   Slovo o stavu kritiky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 5, 1997/03/06, 3-3
1997   Rozhovor s Josefem Pleskotem, Josef Pleskot: AP atelier, , , 1997, 7-13
1997   Citace z kritik a recenzí, Jitka a Květa Válovy, , , 1997, -
1998   Odcházím, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 21, 1998/10/22, 4-4
1998   Města v pohybu (Cities on the Move), Detail, 3, 1, 1998/04, 4-6
1998   Nan Goldin - Tracey Moffat, Detail, 3, 4, 1998/07, 6-7
1998   Absence a translokace, vstupní úvaha (Absenz und Translokation, Gedanken zum Beginn), Detail, 3, 7, 1998/10, 1-
1999   Tvrdohlaví kriticky (Ateliér 19/89 z 19. září 1989), Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 198-200
2000   Dámy a pánové, Vědecko-výzkumné pracoviště..., České umění 1939-1999, , , 2000, 7-7
2000   Příběhy programů a manifestů, České umění 1939-1999, , , 2000, 8-19
2000   Příběhy programů a manifestů, diskuse, České umění 1939-1999, , , 2000, 20-20
2000   Rozcestí modernismu, diskuse, České umění 1939-1999, , , 2000, 27-28
2000   K počátkům Svazu československých výtvarných umělců, diskuse, České umění 1939-1999, , , 2000, 35-35
2000   Co by bývalo bylo, kdyby bývalo bylo nebylo, diskuse, České umění 1939-1999, , , 2000, 51-53
2000   Pojem prostoru v české kritice umění šedesátých let, diskuse, České umění 1939-1999, , , 2000, 60-61
2000   Apropriácia verzus výtvarná interpretácia, diskuse, České umění 1939-1999, , , 2000, 74-75
2000   Súznenia a kontradikcie kolektívnych programov v slovenskom umení 1970-1989, diskuse, České umění 1939-1999, , , 2000, 85-85
2000   K teoretickému myšlení v české architektuře po roce 1989, diskuse, České umění 1939-1999, , , 2000, 92-93
2000   Underground jako konvence, diskuse, České umění 1939-1999, , , 2000, 105-110
2000   Mezihra, diskuse, České umění 1939-1999, , , 2000, 133-134
2000   Okolnost archetypu, diskuse, České umění 1939-1999, , , 2000, 139-139
2000   Programatismus a současné umění, diskuse, České umění 1939-1999, , , 2000, 153-159
2000   Promyslet znovu koncept (a mladí vpřed) ´Úvaha´, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 3, 2000/02/10, 3-3
2001   Umění 80. let, České umění 1938-1989, , , 2001, 398-404
2001   Nový konzervatismus, Umělec, 4, 1, 2001, 28-31
2002   Úvodní slovo pořadatelů, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 8-8
2002   Diskuse II, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 30-31
2002   Diskuse III, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 36-38
2002   Mikuláš Medek - strategický model 50. let, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 39-44
2002   Diskuse V, Mikuláš Medek: Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?, , , 2002, 76-82
2002   Survey, Fotograf, 1, 1, 2002, 86-94
2002   Mikuláš Medek - strategický model 50. let, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 15, 13, 2002/06/27, 4-4
2002   Anketa, Fotograf, 1, 1, 2002, 86-94
2003   Jitka Válová, Art & Antiques, , 7-8, 2003/07-08, 50-57
2003   Galerie AP, Stavba, 10, 5, 2003/10, 36-39
2005   g.r.a.m. /obraz a čas/ (profil), Fotograf, 4, 6, 2005, 10-13
2005   Rozhovor II. Kostky cukru nemají ostré hrany, okamžitě se rozpadají, když zaprší, Jiří Kovanda: Akce a instalace 2005-1976, , , 2005, 110-114
2006   Co obnáší postsocialistická éra (Dnešní generace nemá k dispozici ideologii ani programy . Je odkázána na krátkodobé strategie), Mladá fronta Dnes, , , 2006/01/21, 3-3
2006   Umění 80. let, Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, , , 2006, 424-429
2006   Diskuse I, Alén Diviš: Paralelní historie, , , 2006, 16-17
2006   Diskuse II, Alén Diviš: Paralelní historie, , , 2006, 24-26
2006   Diskuse III, Alén Diviš: Paralelní historie, , , 2006, 38-39
2006   Alén Diviš jako model českého umělce, Alén Diviš: Paralelní historie, , , 2006, 66-69
2007   Editorische Vorbemerkung, Utopien und Konflikte, , , 2007, 7-8
2007   Theoretisches Vorwort, Utopien und Konflikte, , , 2007, 13-14
2007   Utopien und Konflikte. Die tschechische Kunst 1938-1989, Utopien und Konflikte, , , 2007, 17-48
2007   Historismus und Eklektizismus in der Kultur des 19. Jahrhunderts und heute, Utopien und Konflikte, , , 2007, 257-261
2008   Úvodní slovo, (a)symetrické historie - zamlčené rámce a vytěsněné problémy, , , 2008, 7-8
2008   Archiv jako dílo umění, umění jako archivní výzkum, (a)symetrické historie - zamlčené rámce a vytěsněné problémy, , , 2008, 9-20
2008   Závěrečná diskuze, (a)symetrické historie - zamlčené rámce a vytěsněné problémy, , , 2008, 326-245
2010   Nová aktivita formy k některým tendencím soudobé architektury, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 28-37
2010   Hledání nového řádu, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 38-43
2010   Tři krajiny a dvě města, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 44-49
2010   Zrození města z krajiny aneb simulovaný ráj (Příspěvek k problematice ve vztahu přírody a výtvarné kultury v 19. století), Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 50-57
2010   Staroměstská radnice jako paradigma proměn českých měst v 19. století, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 57-65
2010   K urbanismu a architektuře 60.-80. let (Pražské jihozápadní město), Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 66-71
2010   Modernismus, postmodernismus, manýrismus, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 72-79
2010   Postmodernismus bez pověr, ale s iluzí, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 80-84
2010   Historismus a eklektismus ve výtvarné kultuře 19. století a dnešek, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 85-91
2010   Postmodernismus a my I (Nabídka postmodernismu v krizi soudobé světové architektury), Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 92-96
2010   Postmodernismus a my II (Situace doma - Pokus o typologii), Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 97-102
2010   Poučení z leporela JOTRS, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 103-104
2010   Důvod k improvizaci, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 105-110
2010   Aktuální tendence v české architektuře 70.-80. let, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 111-121
2010   První vlna nové české architektury na přelomu 70. a 80. let, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 122-130
2010   Několik opožděných poznámek k setkání na Spišské Kapitule aneb Pozdní rozum, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 131-135
2010   Dostavba Staroměstské radnice, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 137-141
2010   Mé drahé dvacáté století, co bych byl bez tebe?, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 156-162
2010   O inženýrství, magii a experimentu v umění, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 163-167
2010   Vážně o humoru v architektuře a v umění, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 168-173
2010   Pokusy o novou orientaci v soudobé architektuře, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 174-177
2010   Interkulturní dialog, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 178-179
2010   Pokus o návod, jak číst dům č. p. 806 na Václavském náměstí, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 180-181
2010   Vybydlená tradice (vybitý kontext), hranice a vědomí externalit, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 182-184
2010   Loučení s modernismem (Čtyři úvahy o nové malbě), Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 188-194
2010   Zpráva z Prahy (Tradice jako morální závazek), Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 195-200
2010   Malba 80. let v Čechách, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 208-213
2010   Hra na rozhovor, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 214-216
2010   Popis jednoho zápasu, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 218-225
2010   Znaky identity, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 226-229
2010   Duch překračuje práh Východu, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 230-233
2010   Příspěvek ke štěstí, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 233-241
2010   Terapie ve vážné kulturní situaci, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 241-244
2010   První úvaha o tom, co zbývá, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 245-246
2010   Druhý východ, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 246-253
2010   Nezřetelné hranice, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 253-254
2010   Bez modelu, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 256-260
2010   Posttotalitní blues s happy endem, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 261-269
2010   [Záměrem výstavy zkušební provoz...], Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 270-279
2010   V mezeře mezi kontexty, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 279-281
2010   Okamžik zaostření, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 283-284
2010   Abstraktní / Reálné, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 285-288
2010   Psí otázky, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 298-306
2010   Vynořující se scéna, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 307-309
2010   [Není bezpodmínečně nutné...] (Manifestační text k výstavě Perplex v Galerii Václava Špály v Praze, 1999), Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 309-
2010   Složitosti a protiklady v současné skulptuře, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 310-314
2010   Realita nebo iluze, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 316-320
2010   O kontextu, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 321-324
2010   Nezřetelné hranice, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 324-326
2010   Rozptýlená koncentrace, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 327-331
2010   Mosty, sítě, mezery a zrcadla, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 334-338
2010   Problémy integrace, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 339-344
2010   Nový konzervatismus, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 344-350
2010   Psí filosofie, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 351-354
2010   Archiv jako dílo umění, umění jako archivní výzkum, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 355-360
2010   Příběhy programů a manifestů, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 361-372
2010   Socialistický realismus - neodreagované trauma, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 372-376
2010   Šedesátá léta a Východ, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 377-384
2010   Mapování českého umění, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 386-396
2010   Decentralizace umění, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 397-403
2010   Syzýgia, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 404-415
2010   Kurátorské morality, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 416-417
2010   Konec kunsthistoriků v Čechách (Milanu Knížákovi, doktoru umění, vědci a mezinárodnímu umělci), Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 418-421
2010   Výstava je nonverbální komunikace, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 421-425
2010   Anketa CO14, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 426-433
2010   Obrazy a kresby Jitky a Květy Válových, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 436-439
2010   Architekt Lucien Kroll..., Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 440-441
2010   Rozhovor s Martinem Johnem a Vladimírem Skreplem, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 442-446
2010   Línek - Milunić aneb obnovená romantičnost funkcionální tvorby, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 449-452
2010   Předmětný svět Zdeny Fibichové, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 453-456
2010   Preclíkovy plastiky jsou mnohoznačné..., Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 457-459
2010   Obrazy všeho se vydaly..., Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 462-464
2010   Na okraj výstavy Friedensreicha Hundertwassera v Praze, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 465-466
2010   Ani architektura fantastická, ..., Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 467-469
2010   High-tech, low-tech, love-tech (High-tech po Česku), Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 470-471
2010   Zpráva, která neděsí, protože není konečná, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 472-474
2010   Galapágy, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 475-479
2010   Anabáze Tomáše Císařovského, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 479-481
2010   O srozumitelnosti náboženského obrazu, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 482-484
2010   Tkaní, králík a čas naší existence, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 485-487
2010   Osobnost Milana Knížáka..., Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 488-490
2010   Výběr z projektů a realizací Aleny Šrámkové..., Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 490-492
2010   Nikdo nepomůže nikomu (Dobro musí zůstat dobrým), Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 492-493
2010   Podstatné je dvě, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 494-495
2010   Vědecký realismus, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 495-497
2010   Nejde o to člověka rozrušit, nýbrž dát dohromady, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 497-498
2010   Česká krajina, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 500-504
2010   Estetika minimálních rozdílů, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 504-506
2010   Prázdný střed v pylovém mraku, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 506-507
2010   „Virtuální prostory“ Stanislava Kolíbala, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 509-510
2010   Franz West, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 511-512
2010   K interpretaci fenoménu Dokoupil, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 513-519
2010   K výstavbě Fehérových obrazů, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 520-524
2010   Přednáška Jany a Jiřího Ševčíkových o osobnosti J. S., Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 525-526
2010   Pode Bal ve Špálovce, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 529-530
2010   Identifikační rekonstrukce vlastní tváře (Dva paralelní texty z let 1992-2001), Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 531-532
2010   Lehocká na první pohled vytváří..., Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 533-534
2010   Poetika virtuálního prostoru, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 534-536
2010   Turbulence, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 536-543
2010   G.R.A.M. / Obraz a čas, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 544-545
2010   Rudolf Sikora a jeho příspěvek ke kulturní decentralizaci v dualistické zemi, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 545-547
2010   Perspektivy nového sochařství - objekty Petra Písaříka, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 548-549
2010   V meziprostoru neboli Prozaické poměry, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 550-551
2011   Nic už nebude nikdy jako předtím, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 6, 2011/03/24, 2-
2011   Za Válovkami, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 8, 2011/04/21, 3-3
2011   Elisabeth Grübl - Michal Škoda / About, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 8, 2011/04/21, 5-5
2011   Trhlina v prostoru, České umění 1980-2010, , , 2011, 11-17
2011   Loučení s modernismem. Čtyři úvahy o nové malbě, České umění 1980-2010, , , 2011, 120-127
2011   Umění 80. let, České umění 1980-2010, , , 2011, 172-179
2011   O kontextu, České umění 1980-2010, , , 2011, 294-297
2011   Vynořující se scéna, České umění 1980-2010, , , 2011, 334-337
2011   Rozptýlená koncentrace, České umění 1980-2010, , , 2011, 366-371
2011   Okamžik zaostření, České umění 1980-2010, , , 2011, 432-435
2011   Psí otázky, České umění 1980-2010, , , 2011, 576-583
2011   Archiv jako dílo umění, umění jako archivní výzkum, České umění 1980-2010, , , 2011, 692-695
2011   Složitosti a protiklady v současné skulptuře, České umění 1980-2010, , , 2011, 764-768
2012   V meziprostoru neboli prozaické poměry, Josef Pleskot: Na cestě, , , 2012, 26-27
2013   Obraz města Mostu, Česká a slovenská architektura 1971-2011, , , 2013, 33-38
2013   Diskuse k přednášce Jiřího Ševčíka: Postmodernismus v architektuře, Česká a slovenská architektura 1971-2011, , , 2013, 115-124
2013   Několik opožděných poznámek k setkání na Spišské Kapitule aneb pozdní rozum, Česká a slovenská architektura 1971-2011, , , 2013, 127-130
2013   Rozhovor Jany Sěvčíkové a Jiřího Ševčíka s Josefem Pleskotem, Česká a slovenská architektura 1971-2011, , , 2013, 257-263
2013   Nutím lidi, aby se vypořádali se silou domu. Rozhovor Jiřího Ševčíka s Alenou Šrámkovou, Česká a slovenská architektura 1971-2011, , , 2013, 381-384
2013   Rozhovor Jany Ševčíkové a Jiřího Ševčíka s Alenou Šrámkovou, Česká a slovenská architektura 1971-2011, , , 2013, 417-423
2013   Wall-paper dispositiv. Krajina: Sídla: Ľudia: Bývanie: Česká a Slovenská republika v 20. storočí, Česká a slovenská architektura 1971-2011, , , 2013, 435-437
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1988   Jiří Kovanda
1989   Jan Ságl
program
rok vydání, název (podnázev)
1994   Muzeum umění Olomouc (červenec-září)
rozhlasový pořad
rok vydání, název (podnázev)
2012   Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností 1985-2012 (Český rozhlas 3 - Vltava)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1987   Zdena Fibichová: Plastiky a kresby
text
rok vydání, název (podnázev)
1991 -   Vladimír Skrepl
2001/07/13   Thinking about identity at the threshold of Europe (What happens by word and by picture - Newsreel archive)
nedatováno   Úkryty Vladimíra Preclíka
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2006   Vyvolavači snů - Hommage à Sigmund Freud
video
rok vydání, název (podnázev)
2010/04/29   Syzýgia: Posledná výstava? (Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava, 29. 4. 2010)