Alois Bubák

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1938   Česká tradice v 19. století
1940   Galerie Umělecké besedy (Obrazy, plastiky a kresby českých mistrů XIX. století)
1945   Výstava českého umění XIX. a XX. stol. z obrazárny pražského hradu
1946   České malířství XIX. stol.
1946   Machek až současníci (Výstava děl českých malířů XIX. a XX. století v reprodukci)
1949   Mistři českého umění 19. století
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1949   Výstava českých klasikov zo zbierok Pražského hradu
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1950   Národní galerie krajským galeriím
1950   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu
1951   Česká krajina XIX. století
1952   Česká krajina XIX. století
1955   Česká grafika XIX. století
1955   České malířství XIX. století
1957   Výstava českého umění 19. a 20. století z obrazárny Pražského hradu
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   České malířství první poloviny XIX. století
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   Sto let Umělecké besedy (1863-1963)
1963   Od Mánesa ke Špálovi
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1966   České malířství XIX. století
1968   Má vlast (České malířství XIX. století)
1969   Česká krajina
1970   Středočeský kraj v díle českých malířů 19. a 20. století
1971   České malířství 1850-1918
1971   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1971   Hrady středních Čech v díle malířů a grafiků 19. století
1972   České umění XIX. století
1972   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1975   České malířství XIX. století
1975   Češko slikarstvo 19. in začetka 20. stoletja
1976   Česká krajinomalba 19. století
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1977   Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století
1978   České malířství XIX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1979   Česká krajina 19. století
1980   Krajina v české malbě 19. století
1981   Klasikové malířství 19. století (České malířství 19. století 2. část)
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou“ / K. H. Mácha)
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou,“ (K. H. Mácha))
1985   Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky)
1986   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1987   Alois Bubák a česká krajinomalba 2. poloviny 19. století (28. výtvarné Hlinecko)
1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení)
1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění
1988   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1989   30 let Výtvarného Hlinecka (1960-1989)
1991   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918
1996   Mistrovská díla českého malířství 19. století ze sbírek Pražského hradu
2000   České malířství 19. století (Ve sbírce Západočeské galerie v Plzni)
2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice)
2002   Městská obrazárna v Litomyšli
2002   Litomyšl Art Gallery
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2005   Od země přes kopec do nebe... (O chůzi, poutnictví a posvátné krajině)
2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2007   Hory skály kameny / Mountains Cliffs Rocks
2007   Krajinomalba v českém malířství na přelomu 19. a 20. století (Ze sbírky uměleckých děl České pojišťovny)
2008   Šumavské proměny (Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století)
2010   Krajina, obraz, fotografie / Landscape, Image, Photography
2013   Osvobozování sentimentu (Podoby středoevropského romantismu a biedermeieru)
2013   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny / Masterpieces from the Collection of Česká spořitelna
2014   Karikatura a její příbuzní (Obrazový humor v českém prostředí 19. století)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
nedat.   Výstava nových akvisicí českého oboru Moderní galerie
nedat.   Exposition de nouvelles acquisitions de la section Tchéque de la Galerie moderne
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1948   Čeští klasikové 19. století v Národní galerii, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1949   Česká kresba XIX. století, Družstevní práce, Praha 1
1952   Národní galerie (Klasikové českého umění a národní obrození), Orbis, Praha
1956   Alois Bubák, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
1968   České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1984   Obrazy mé krajiny, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
1985   Severočeská grafika, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2002   Zvířata / Animals, Národní galerie v Praze, Praha
2008   August Švagrovský a jeho sbírka, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2013   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny / Masterpieces from the Collection of Česká spořilena, Česká spořitelna, Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1942   Opuštěná paleta (Sborník malířů, kteří odešli předčasně), František Topič, nakladatelství, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1962   Příruční slovník naučný (I. díl, A-F), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2000   Malíři Vysočiny II (Dodatek k malému lexikonu z roku 1993), ,
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1953   K výstavě českých klasiků v Národní galerii, Výtvarná práce, 1, 24, 1953/09/18, 3-4
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1957   Jan Tomeš: Alois Bubák, Výtvarné umění, 7, 8, 1957/11/30, 387-388
1983   Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 18-19
2016   Přehled milionových položek vydražených v roce 2015, Ročenka ART+, , , 2016, 86-103
www
rok vydání, název (podnázev)
  Alois Bubák (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1987   Alois Bubák a česká krajinomalba
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007)
2009   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (25. 11. 2009)
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění)
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
1987   Alois Bubák a česká krajinomalba 2. poloviny 19. století
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2009   Umění 19. století v Čechách ((1790-1910) - malířství, sochařství a užité umění)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1948   Katalog Jurečkovy galerie
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1948   Čeští klasikové 19. století
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1984   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1992   Bývalí členové Umělecké besedy
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1993   České malířství XIX. století ve sbírkách České spořitelny
nedatováno   České malířství 19. století II.
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   České malířství (19. století II.)