Miroslav Míčko

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1970   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1967 - 1970, 1935 - 1936 a dodatek do ´Kdy zemřeli 1937 - 1966´), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2002 (VIII. Man - Miž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů ((asi 1800-2008), 1. svazek A-M), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1948   Několik alšovských publikací (Život (Recenze)), Život, 21, 2, 1948/04/15, 61-62
1952   Krásný český film o Mikoláši Alšovi, Mladá fronta, 8, 17, 1952/01/20, 5-5
1955   Porota III. přehlídky československého výtvarného umění 1955, Výtvarná práce, 3, 3, 1955/02/11, 8-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1959   Miroslav Míčko: V. V. Novák (Kronika), Výtvarné umění, 9, 8, 1959/12/05, 379-379
1959   Delegáti SČSVU na Sjezd socialistické kultury , Výtvarná práce, 7, 9, 1959/06/04, 3-
1959   Miroslav Míčko: V. V. Novák..., Výtvarná práce, 7, 12, 1959/07/27, 5-
1962   50 let Miroslava Míčka, Výtvarná práce, 10, 6, 1962/04/14, 5-
1963/04/06   Člověk v umělci, Výtvarná práce, 11, 5, 1963/04/06, 3-
1968   Nové knihy, Výtvarná práce, 16, 8, 1968/05/15, 2-
1968   Vážená redakce!, Výtvarná práce, 16, 12-13, 1968/07/18, 14-
1970   S bohem pane profesore, Výtvarná práce, 18, 7, 1970/03/25, 2-
1982   K nedožitým sedmdesátinám prof. M. Míčka (Panorama), Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 20-21
1992   Padesát let od vzniku Skupiny 42, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 25-26, 1992/12/10, -
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
bibliografický katalog
rok vydání, název (podnázev)
1975   Prof. PhDr. Miroslav Míčko (Bibliografie jeho díla)
kondolence/poděkování
rok vydání, název (podnázev)
1970   Děkujeme za laskavá slova účasti a útěchy
parte
rok vydání, název (podnázev)
1970   Prof.Dr.Miroslav Míčko (historik umění a výtvarný kritik, profesor Pedagogické fakulty University Karlovy v Praze, předseda české sekce AICA (Mezinárodní organizace výtvarných kritiků), člen vědecké rady Národní galerie, člen výboru sekce teoretiků)