Grigorij Musatov: Studie, akvarely a kresby

termín: 1943/12/02 - 1943/12/22
instituce: Pošova galerie
typ výstavy: autorská

poznámka:
XX. výstava