Vladislav Vaculka

autorská
termín, název výstavy, místo konání
1940/09/01 - 1940/09/10   Vladislav Vaculka: Obrazy, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1946/09/22 - 1946/10/06   Vladislav Vaculka: Obrazy a grafika, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1949/10/09 - 1949/10/28   Vladislav Vaculka, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1949/11/27 - 1949/12/10   Vladislav Vaculka, Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
1958/09/05 - 1958/06/15   Vladislav Vaculka: Práce z let 1935 - 1958, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1962/06 - 1962/07   Vladislav Vaculka: Monumentální tvorba 1958-1962, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1962/11/04 - 1962/11/04   Z díla Vladislava Vaculky, Kulturní dům, Veselí nad Moravou (Hodonín)
1964/09/25 - 1964/10   Vladislav Vaculka, Galerie Nová síň, Praha
1967   Vladislav Vaculka: Grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1971/06/06 - 1971/08/31   Vladislav Vaculka: Obrazy a plastika 1950-1970, Zámek Strážnice, Strážnice (Hodonín)
1971/11/10 - 1971/12/12   Vladislav Vaculka: Tempery a sochy, Galerie pod krokodýlem, Brno (Brno-město)
1990/12/18 - 1991/02/17   Vladislav Vaculka: Životní dílo, Dům umění, Zlín (Zlín)
1991/03/03 - 1991/04/28   Vladislav Vaculka: Životní dílo, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1991/05/05 - 1991/07/21   Vladislav Vaculka: Životní dílo, Ústav lidového umění, Strážnice (Hodonín)
1991/07/31 - 1991/09/22   Vladislav Vaculka: Životní dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1991/10 - 1991/12   Vladislav Vaculka: Životní dílo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1994/06/23 - 1994/09/11   Vladislav Vaculka: Výběr z díla, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1994/10/18 - 1994/11/20   Vladislav Vaculka: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
kolektivní
termín, název výstavy, místo konání
1938/04/24 - 1938/08/31   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1941/09/21 - 1941/10/19   Druhá výstava mladých výtvarníků ve Zlíně, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1943/06/30 - 1943/08/15   Hosté Mánesa 1943, Mánes, Praha
1943/12/15 - 1943/12/31   Umění v bytovém interiéru, Topičův salon (1937-1949), Praha
1945/11/11 - 1945/12/02   Výstava studentů výtvarníků, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1946/05/03 - 1946/05/31   Člověk a práce, Pavilon Myslbek, Praha
1946/12/08 - 1946/12/31   Výstava obrazů a plastik, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1950   Od lidové k umělecké keramice, Výstavní síň Ars Melantrich, Praha 1
1956/12   Ida Vaculková, Vladislav Vaculka: Keramika, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1957   Ida a Vladislav Vaculkovi: Výstava keramiky, Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
1957/07/21 - 1957/08/25   Ida a Vladislav Vaculkovi: Výstava keramiky, obrazů a kreseb, Galerie Dílo, Gottwaldov (Zlín)
1957/09/04 - 1957/09/29   Ida a Vladislav Vaculkovi: Keramika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1957/12/17 - 1958/01/06   Jánuš Kubíček, Bohumír Matal, Vladislav Vaculka, Vladimír Vašíček, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1958/04/17 - 1958/10/19   Expo 58, Brusel (Bruxelles), Brusel (Brussels)
1958/06   Jánuš Kubíček, Bohumír Matal, Vladislav Vaculka, Vladimír Vašíček, Kabinet umění, Brno (Brno-město)
1959/04/12 - 1959/05/03   Skupina moravských výtvarníkov, Výstavné miestnosti ÚSČSVU, Bratislava (Bratislava)
1959/04/30 - 1959/05/24   Moravská grafika, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1959/09/06 - 1959/10/11   Výstava moravských výtvarníků, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1959/10/26 -   Československé gobelíny, Brusel (Bruxelles), Brusel (Brussels)
1959/10/26 - 1959/11/29   Členská výstava 1959 malířů, sochařů, grafiků a prům. výtvarníků kraje Gottwaldov, Dům umění, Zlín (Zlín)
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1960/12 - 1961/01   Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1960/12/05 - 1960/12/18   Keramika a grafika Idy a Vladislava Vaculkových, Dům kultury Petra Bezruče, Opava (Opava)
1961/03/18 - 1961/04/16   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1962/05/13 - 1962/07/01   Mezinárodní výstava současné keramiky, Bruselský pavilon, Praha
1963/04/07 - 1963/05/11   Konfrontace brněnských tvůrčích skupin, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1963/05/01 - 1963/06/01   Ida Vaculková, Vladislav Vaculka, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1964/01/12 - 1964/02/16   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1964/06/26 - 1964/09   Český a slovenský lid ve výtvarném umění, Zámek Strážnice, Strážnice (Hodonín)
1964/07/12 - 1964/08/30   Vladislav Vaculka, Vladimír Vašíček: Akvarely, tempery, grafika, Galerie výtvarného umění, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1964/08/28 - 1964/09   Brno 57, Galerie Nová síň, Praha
1964/09/05 -1964/09/27   Keramika a chryzantéma, Etnografický ústav, Brno (Brno-město)
1964/09/06 - 1964/09/27   Vladislav Vaculka, Vladimír Vašíček: Akvarely, tempery, grafika, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1964/10/04 - 1965/01/15   Český a slovenský lid ve výtvarném umění, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1964/12 - 1965/01   Výstava přírůstků 1960-1964 (obrazy, kresby, plastika), Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1965/05/09 - 1965/06/13   Setkání 65, Dům umění, Hodonín (Hodonín)
1965/07 - 1965/08   Tanec v moderním českém výtvarném umění, Zámek Strážnice, Strážnice (Hodonín)
1965/09/12 - 1965/10/17   Dílo Vladislava Vaculky, keramika Idy Vaculkové, Dům umění, Zlín (Zlín)
1965/11   Grupa Brno 57, Towarzystwo przyjaciol sztuk pieknych w Krakowie, Krakov (Kraków)
1966/04/09 - 1966/05/09   Antika a její tradice, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1966/09/09 - 1966/10   Československá tapiserie 1956-1966, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1966/09/18 - 1966/10/30   Členská výstava 1966 výtvarných umělců pobočky SČSVU Gottwaldov, Dům umění, Zlín (Zlín)
1967/01/08 - 1967/02/05   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1967/04/23 - 1967/05/21   Výstava diel výtvarníkov Juhomoravského kraja, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1967/05/28 - 1967/06/30   Setkání 67, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1968/03/22 - 1968/05/04   Tsjechoslowaakse grafici, Museum Meermanno-Westreenianum, Museum van het Boek, Haag (Den Haag)
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Praha, Praha
1969/02/02 - 1969/03/09   Blok brněnských tvůrčích skupin, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1969/08/30 - 1969/09/30   Setkání ´69, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1970   Umenie Moravy, Okresné múzeum, Topoľčany (Topoľčany)
1970/03/06 - 1970/04/14   Skupina Q, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1970/09/10 - 1970/10/31   Umenie Moravy, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1971/01   Contemporary czechoslovak art, Kuvajt, _
1971/01/10 - 1971/03/02   Umenie Moravy, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1971/05/14 - 1971/07/15   Retrospektivní výstava výtvarníků gottwaldovské oblasti k 50. výročí KSČ, Dům umění, Zlín (Zlín)
1976/11/02 - 1976/12/31   Vilém Nowak a jeho škola, Městská knihovna Praha, Praha
1985/01/11 - 1985/02/10   Tapiserie: umění a řemeslo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1987/12 - 1988/04   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově: Přírůstky sbírek 1976-1986, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1989/11/28 - 1990/01/07   Přírůstky umělecké sbírky obrazů a kreseb v roce 1989, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1991/04   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1991/05 - 1991/06   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom
1995/08/25 - 1995/09/24   Vladislav Vaculka: Grafika, Moarch Eveno: Obrazy, Galerie Panského domu, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
1996/01 - 1996/02   Přírůstky 1991 - 1995, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1998/04/18 - 1998/05/03   Záznamy, dojmy, sny 2, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha
2000/03/16 - 2000/05/07   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2000/10/19 - 2000/12/10   90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2003/05/30 - 2003/10/30   Záznamy času: Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze, Letohrádek Hvězda, Praha
2003/12/09 - 2004/04/24   České malířství, sochařství a architektonická dokumentace ze sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2004/03/23 - 2004/04/24   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek, Dům umění, Zlín (Zlín)
2004/03/23 - 2004/04/24   České malířství 19. a 20. století (Z uměleckých sbírek firem Satt a Galerie Joži Uprky, Vitar-Limova Zlín a Linea Nivnice), Dům umění, Zlín (Zlín)
2004/06/08 - 2004/08/08   Mezi námi skupinami, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2004/06/30 - 2004/09/19   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, České muzeum výtvarných umění, Praha
2004/10/07 - 2004/11/28   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2004/12/08 - 2005/02/27   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2005/03/11 - 2005/06/06   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
2007/02/16 - 2007/04/29   České exlibris 1920 - 1945, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2008/07/11 - 2008/09/14   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2008/09/25 - 2008/11/30   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2009/03/17 - 2009/04/26   České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/09/22 - 2011/01/02   50 let hodonínské galerie: Výstava ze sbírek, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2012/10/18 - 2013/01/06   Přírůstky 1992–2012, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2013/04/11 - 2013/06/23   Od informelu k figuře, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2013/05/31 - stálá expozice   Od moderny po současnost 1945-2013, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2014/10/16 - 2015/01/11   Vaculkovi: Umění čistého srdce, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2017/10/05 - 2017/12/31   Cirkus pictus: Svět cirkusu v českém umění 1800-1950, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2021/12/23 - 2022/01/31   Pohled do Archivu 15 – PF, DOX, Malá věž, Praha
beseda/diskuse
termín, název výstavy, místo konání
1995/03/09   O Vladislavu Vaculkovi a jeho díle, Dietrichsteinský palác, Brno (Brno-město)
dražba/aukce/bazar
termín, název výstavy, místo konání
1996/10/05   5. aukce výtvarného umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/03/08   8. aukce - Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol., Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
2002/10/12   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2007/10/07   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (33. aukce), Palác Žofín, Praha
2010/06/02   14. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2012/10/10   27. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
předaukční výstava
termín, název výstavy, místo konání
1996/09/30 - 1996/10/04   5. aukce výtvarného umění - výstava dražených děl, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
2007/09/24 - 2007/09/28   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/10/02 - 2007/10/06   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/05/31 - 2010/06/02   14. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
termín, název výstavy, místo konání
1965/09   České moderní malířství a sochařství, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1992 -   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2013/05/01 - stálá expozice   Prostor Zlín, Řády vidění, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)