Otakar Novotný

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1980   Otakar Novotný: 1880 / 1959 (Architektonické dílo)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1915   Výstava novodobého uměleckoprůmyslového českého dutého skla
1920   53. výstava S.V.U. Mánes
1921   I. výstava uměleckého průmyslu československého
1924   Razstava češke moderne umetnosti (Društvo upodabljajočih umetnikov Mánes iz Prage)
1924   LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes - Členská
1925   Katalog souborné výstavy obrazů, plastik a prací architektonických členů Spolku výtvarných umělců Mánes
1926   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1926   III. výstava uměleckého průmyslu československého
1927   Wystawa sztuki Czechosłowackiej
1927   130. výstava S.V.U. Mánes
1927   IV. výstava S.V.U. Mánes
1927   125. výstava S.V.U. Mánes
1927   CXXXIV. výstava S.V.U. Mánes. Členská
1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej
1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
1929   Umělecká výstava spolků S. V. U Mánes a Umělecké besedy v Praze
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1931   Tjeckoslovakisk arkitektur och konstindustri
1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935)
1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.)
1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
1940   Výstava Za novou architekturu
1966   Česká secese (Umění 1900)
1967   F. X. Šalda a výtvarné umění
1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution)
1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung)
1971   Umění a doba (České umění dvacátých let)
1976   Český kubistický interiér
1981   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku
1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927
1984   Czechoslovakia Cubism (The World of Architecture, Furniture and Craft)
1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne)
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea)
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura)
1991   Tschechischer Kubismus (Architektur und Design 1910-1925)
1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur)
1992   Czech Cubism (Architecture, Furniture, Decorative Arts, 1910-1925)
1993   Sbírka architektury se představuje
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy)
2005   Kubistický nábytek (Ze sbírek českých a moravských muzeí)
2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design)
2006   Light Art from Artificial Light: Light as a Medium in 20th and 21st Century Art/ Licht Kunst aus Kunst Licht: Licht als Medium der Kunst im 20. und 21. Jahrhundert
2009   Artěl (Umění pro všední den 1908-1935)
2011   Pro tentokrát nesedat: Sbírka užitého umění Muzea umění Olomouc/ This time do not sit down: Collection of applied art in the Olomouc Museum of Art
2012   Z nového Světa do celého světa: 300 let harrachovského skla
2013   Secese: Vitální umění 1900 (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea)
2013   Vital Art Nouveau 1900 (From the Collections of The Museum of Decorative Arts in Prague)
2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918)
2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
[2009]   Hradec Králové: Architektura a urbanismus 1895-2009 , Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Cubismo cecoslovacco (Architetture e interni), Electa, Milán (Milano)
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
1996   Das kubistische Prag 1909-1925 (Ein Stadtführer), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1996   Praga cubista 1909-1925 (Guida), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2000   Lomené, hranaté a obloukové tvary (Česká kubistická architektura 1911 - 1923), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2004   Muzeum českého kubismu (Průvodce stálou expozicí v Domě U Černé Matky Boží), Národní galerie v Praze, Praha
2004   The Museum of Czech Cubism (Guide to the permanent exhibition in the Black Madonna House), Národní galerie v Praze, Praha
2004   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook ), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
2005   Nová vize (Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918-1938), Vydavaťelstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2008   Z Benešova za architekturou 20. století, Muzeum umění a designu, Benešov (Benešov)
2012   Praha moderní (Velký průvodce po architektuře 1900-1950 / Historické centrum), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2012   Geneze designu nábytku, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2012   The History of Modern Furniture Design, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2013   Národní styl: Kultura a politika, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2018   Pražské vize (Fantastické stavby, které nikdy nevznikly), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (X. Nov - Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1933   Nezávislý umělec před nezávislým soudem (Pokračování), Fronta, 6 (1933-1934), 23, 1933/11/16, 355-357
1936   Padesát let Státní uměleckoprůmyslové školy v Praze 1885 - 1935 / Nové knihy o umění (Sezona (Recenze)), Život, 14, 4, 1936/02, -
1955   Na zastávce jednoho jubilea, Výtvarná práce, 3, 2, 1955/01/28, 3-
1955   Vyznamenání prof. arch. Novotného, Výtvarná práce, 3, 5, 1955/03/11, 9-
1958   Kotěrovi spolupracovníci a žáci, Jan Kotěra a jeho doba, , , 1958, 141-142
1966   Česká secese, Výtvarná práce, 14, 11, 1966/06/09, 1-3
2012   Medailony, Geneze designu nábytku, , , 2012, 245-303
2015   Od Worringera k Semperovi: Kubistická forma ve zpětném zrcátku, Rembrandtova tramvaj, , , 2015, 110-125
2019   Nájemní dům pro učitele, 220 míst AVU, , , 2019, 155-
2019   Kapsova vila, 220 míst AVU, , , 2019, 223-
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1980   Otakar Novotný: 1880 - 1959 (Architektonické dílo)
1980   Otakar Novotný 1880 - 1959: Architektonické dílo
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1925   Výstava spolku výtvarných umělců Mánes
2010   Josef Gočár / Otakar Novotný
2012   Josef Gočár / Otakar Novotný
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2009   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (25. 11. 2009)
2011   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art (Auction in London Monday 13. June 2011, 21 PM / Sotheby’s London)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur)
2009   CubiCZmus! (Die Dekonstruktion der Moderne in Prague)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1998   Space Design (Czech Cubist/Rondocubist Architecture: A Reappreciation of the Revolution)
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
2018   Salon republiky
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2015   Czech Cubism
2015   Český kubismus (Průvodce expozicí Umeleckoprůmyslového musea v Praze)
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1991   Český kubismus 1909–1925
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague)