Ladislav Janouch

rok udělení, název ceny, druh, poznámka
1973   X. festival mládeže, Berlín, Cena vysokých uměleckých škol,
1978   Intersymposium Siklós, Vysoké ocenění,
1986   Výroční cena Svazu českých výtvarných umělců a Českého fondu výtvarných umění, _,
2000   Intersalon AJV České Budějovice, Čestné uznání,
2004   Intersalon AJV České Budějovice, Cena hejtmana jihočeského kraje,
2009   Evropská unie umění, Cena za uměleckou a kulturní činnost - sochařství,
2015   Soutěž na portrét arch. Jana Kaplického, 1. místo,
2016   Sochařské sympozium Rehabilitační nemocnice Beroun, 1. místo za nejlépe provedené dílo,