O autorech

autor textu: Ladislav Janouch
strana: 76-81
rok vydání: 2009
typ dokumentu: podřazený dokument
jazyk: český
nadřazený dokument: Hrst písku, Od Norwida po.. Polská poezie v překladech Jaroslava Janoucha

poznámka:
-
Norwid, Cyprián Kamil. 24.9.1821 Laskowo-Gluchy - 23.5.1883 Paříž, básník, dramatik, prozaik. sochař a malíř. Patří k jedněm z nejvýše ceněným polským romantickým básníkům. Umění má být podle něho spojeno s každodenním životem a s prací, nemá se řídit jenom touhou po zisku.
Slowacki, Juliusz, 23.8.1809 Krzemienec – 3.4.1849 Paříž, básník a dramatik. Básník hlubokých vnitřních konfliktů.Proslavil se revolučními básněmi, ale celý život trpěl pocitem nesplněné
národní povinnosti.
Kasprowicz, Jan, 12.12.1860 Szymborze – 1.8.1926 Poronin, básník, dramatik. Má bohatou překladatelskou činnost (Aischylos, Shakespeare, Byron, Goethe, Ibsen aj.). V jeho básních se projevuje Prometheovská vzpoura, intelektuální skepse, expresionistická katastrofická vize
světa.
Przesmycki, Miriám Zenon, 22.12.1861 Radzyň Podlaski – 17.10.1944 Varšava, básník,překladatel, literární kritik. Přátelské styky s Jaroslavem Vrchlickým, Juliem Zeyerem, Otakarem Březinou ad. Překladatel (Maeterlinck, Rimbaud, Poe aj.). Propagátor parnasismu a symbolismu.
Tetmajer-Przerwa, Kazimierz, 12.2.1865 Ludžmierz- 18.1.1948 Varšava, básník, dramatik, prozaik. Typický průkopník mladopolského modernismu. V dekadentní melancholické lyrice vystihl nálady své generace.(U nás vyšel překlad knihy Legenda Tater, 1953, překlad Jaroslav Janouch.)
Or-Ot, vlastním jménem Oppman, Artur 14.8.1867 Varšava - 4.11.931 Varšava, básník. Spolupracoval s časopisy Tygodnik ilustrovany, Wedrowiec. Psal hlavně oslavné lyrické básně a básnické cykly o staré Varšavě.
Rydel, Lucjan, 17.5.1870 Krakov – 8.4.1918 Krakov, básník, dramatik, překladatel. Mistrovsky zvládl básnický projev, náladové lyriky a baladických skladeb. U nás dosáhl úspěchů na Narodním divadle v éře Kvapila.
Debicki, Zdislav, 1871 - 1931 známější především jako literární kritik.
Staff, Leopold, 14.11.1878 Lvov - 31.5.1957 Skarzysko-Kamienna, básník, po otci českého původu. Klasický lyrik obrozující se neustále novými literárními směry. Hlavním symbolem jeho reflexivní lyriky je poutník, věčně hledající štěstí a pravdu.
Ostrowska, Bronislava, 1881 Varšava - 18.5.1928 Varšava, básnířka, prozaička, překladatelka. Žila delší dobu ve Francii, kde ve své tvorbě symbolických básní vyjadřovala metafysický neklid a prchavý dojem nálady.
Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria, 24.11.1890 Krakov – 9.7.1945 Manchester, básnířka, dramatička. Dcera malíře W. Kossaka.Ve svých básních s půvabnou lehkostí vyjadřuje citový život od milostných tužeb mládí až po strach ze stáří a samoty.
Tuwim, Julián, 13.9. 1894 Lodž – 27.12. 1953 Zakopané, básník. Vůdčí představitel básnické skupiny Skamander. Rozhodný protifašistický bojovník. Navazoval na poetiku všednosti Leopolda Staffa, opojení velkoměstem, kultem života, hovorového jazyka.
Wierzynski, Kazimierz, 27.8.1894 Drohobyč – 13.2.1969 Londýn, básník. Významný člen skupiny Skamander. Pracoval jako novinář od roku 1939 v západní Evropě, poslední léta strávil v Londýně. V mládí převažuje živelná temperamentní lyrika. Později osamělá reflexe, přírodní
nálady až po zralé zamyšlení nad životem, rozpolceného emigranta toužícího po vlasti.
Slonimski, Antoni, 15.10. 1895 Varšava- 4.7.1976, básník, dramatik a fejetonista. Studoval malířství ve Varšavě. Čelný představitel skupiny Skamander. Ve své reflexivní lyrice se inspiruje krásou přírody. Svými úvahami o základních problémech života navazuje na tvorbu velkých romantiků. Psal i romány, komedie, literární úvahy.
Madej, Antoni, 1899 Lublin – 1989, básník, překladatel. Propagátor a překladatel českých básníků. (Otakar Březina, František Halas, Jaroslav Seifert, Vilém Závada, Václav Renč,Vítězslav Nezval, Jaroslav Bednář aj.)
Slobodnik, Wlodzimierz, 19.9.1900 Novoukrajinka – 1991 Varšava, básník, překladatel ruské literatury. Člen básnické skupiny Kwadryga. Citově vroucí melodická reflexivní lyrika. Také píše satiru a básně pro děti.
Braun, Jerzy Bronislaw, 1.9.1901 Dabrowa u Tarnowa – 17.10.1975 Řím, básník, filosof, publicista. Autor mezinárodní skautské hymny. Redigoval 1932-37 časopis Zet(propagace absolutní filosofie). Za války v odbojovém katolickém hnutí. Po válce zatčen, mučen. Od roku 1966 v emigaci v Itálii.
Illakowiczówna, Kazimierza, 6.8.1892 Vilno – 16.2.1983 Poznaň, básnířka, prozaička, překladatelka. Psala formálně vybroušené, sdělné verše prostých a morálně ideových námětů. Věnovala se také psaní pro děti a mládež.
Czechowicz, Józef, 15.3.1903 Lublin – 9.9.1939 Lublin, básník. Vydával 1924-25 literární časopis Reflektor. Seskupil kolem sebe řadu básníků. Zahynul při leteckém bombardování. Fascinace proměnlivostí a bohatstvím reality (město, civilizace.) Pokouší se proniknout k hlubší, skrýté nadčasové podstatě.
Frasik, Józef Andrzej, 1910 Rakowce – 1983 Krakov, básník, prozaik.
Grochowiak, Stanislaw, 24.1.1934 Leszno Wielkopolskie – 2.9.1976 Varšava, básník, prozaik, dramatik. Čelný básník „pokolení Současnosti.“ Debutoval v r.1956.Představitel tzv. Turpismu
(ošklivost). Básník groteskní obraznosti, antagonismu biologismu a askese. Vedle volného verše s oblibou používá formu sonetu.