Aleš Knotek, Ladislav Janouch, Václav Zoubek, Josef Velčovský, Ivan Král

termín: 2018/07/03 - 2018/08/21
instituce: Galerie Špejchar
typ výstavy: kolektivní