Antonín Kybal

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 -   Praha (Hlavní město Praha), Praha, (1928 zřídil ateliér pro textilní design. Spolupráce s Družstevní prací a Artělem.1945 pedagogem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové)