Marie Filippovová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1970   Marie Filippovová: 1965 - 1970,
1974   Marie Filippovová: Kresby 1973-1974,
1980   Kamil Lhoták: Obrazy,
1981   Marie Filippovová,
1982   Matal,
1985   Marie Filippovová: Grafika 1980-1985,
1998   Marie Filippovová: Otevřený projekt,
1999   Marie Filippovová: Noční návštěva (poznámky k básni),
2000   Marie Filippovová: Jde vlna za vlnou (Instalace a kresby),
2003   Marie Filippovová: Kresby, instalace,
2008   Marie Filippovová: Retrospektiva,
2010   Marie Filippovová: Retrospektiva II,
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1990   Současná česká kresba, obálka, typografie
1998   Nebe, peklo, ráj (Sdružení Q),
2003   Sdružení Q,
2003   Hana Purkrábková, Karel Pauzer: Sochy,