Sylva Lacinová Jílková

rok udělení, název ceny, druh, poznámka
1955   Cena Osvobození města Brno, _,
1965   čestné uznání k 20. Výročí osvobození Československa, _,
1969   Krajská cena Antonína Procházky, krajská cena,
1997   Cena města Brna, Za celoživotní dílo,