František Kyncl

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
1950 - 1953   Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha ,
1953 - 1957   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha ,
1969 - 1971   Kunstakademie Düsseldorf, Düsseldorf , Hoehme Gerhard