CON.FRONT.ART, o. s.

rok vzniku: 2006
obec: Hradec Králové (Hradec Králové)
adresa: Mánesova 895
PSČ: 500 02
e-mail: mail.confrontart.eu
www: www.confrontart.eu

poznámka:
CON.FRONT.ART, o. s.
Na přelomu století vznikla značka CON.FRONT.ART, jako nezávislý projekt Martina S. Špičky, pod záštitou agentury FSBT. Vizí a posláním byla podpora kulturních a společenských projektů, především v Hradci Králové, Praze, Brně, Bratislavě a Vídni. Agentura FSBT navázala na tradici vydávání vlastních portfolií grafických listů
a projekt se dále rozvíjel nejen v oblasti výtvarného a hudebního umění, ale i v dalších nových nezávislých uměleckých aktivitách. Byla úspěšně realizována řada projektů z oblasti současného výtvarného umění, soustředěných kolem skupiny nejvýznamnějšího českého pop-artisty Milana Langera. Reference vypovídají také o dílech z oblasti divadelní a televizní produkce a přesvědčivě začleňující CON.FRONT.ART o.s. do evropského kulturního kontextu.
V roce 2006 vzniká pod značkou CON.FRONT.ART občanské sdružení, jako spojení společných zájmů a aktivit zakladatele Martina S. Špičky, textařky Jany Vincencové a grafika Martina Mařáka, ke kterým se záhy připojuje akademický sochař Mgr. Štěpán Málek a student Akademie výtvarných umění Petr Cabalka. Společným cílem je společensky prospěšná činnost v oblasti podpory kultury a vytváření nového nezávislého dialogu v evropském prostředí. Základním posláním sdružení je šíření kulturních hodnot, jakož i podpora projektů společenských, vzdělávacích a sociálních. Dále prezentace nových uměleckých a vydavatelských projektů ve vztahu k ostatním komerčním subjektům, státním a nevládním organizacím. CON.FRONT.ART o.s. podporuje kulturní rozmanitost, konfrontaci výrazových a názorových směrů, rozvoj současných uměleckých forem a koordinuje společné aktivity s následnou veřejnou prezentací.
Posláním a cílem sdružení je změnit přístup široké veřejnosti k současnému umění, zvýšit povědomí a prohloubení poznání významu mezikulturního dialogu, které povede k vzájemnému obohacování a toleranci, větší otevřenosti a k celkovému zlepšení kvality života. Zvláštní prostor pak patří myšlence na stejné bázi rozvinout spolupráci mezi partnerskými městy Hradce Králové a královskými věnnými městy.
Proto je naším mottem:
Nový nezávislý evropský kulturní dialog
zdroj - www.confrontart.eu