Ota Matoušek

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1973   Boje a zápasy / Boi i borba / Struggle and Strive (České umění v boji proti fašismu a válce 1930 - 1945)
nedat. (2020)   Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300–2020 / Návrat krásné madony
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1957   Zpráva z ústředního výboru SČSVU, Výtvarná práce, 5, 11, 1957/06/07, 2-3
1959   Jihočeští výtvarníci v Praze, Výtvarná práce, 7, 12, 1959/07/27, 8-
1971   Situace naší grafiky, Výtvarná práce, 19, 3, 1971/02/02, 1-3
1977   Jubilea, Výtvarná kultura, 1, 3, 1977, -
1977   Přehled výstav říjen a listopad (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 1, 6, 1977, -
1979   Výstava Zemí přátel (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 3, 2, 1979, 59-60