Jiří Krejčí

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1931   Výstava J. Krejčího
1943   Výstava akvarelů a kreseb Jiřího Krejčího (Ausstellung von Aquarellen und Zeichnungen Jiří Krejčí)
1946   Jiří Krejčí
1946   Jiří Krejčí: Akvarely, kresby, ilustrace
1948   Jiří Krejčí
1957   Jiří Krejčí: Krajiny ze severního pohraničí (obrazy z let 1955–57)
1958   Praha v díle Jiřího Krejčího (Obrazy a kresby)
1968   Jiří Krejčí
1972   Jiří Krejčí: Obrazy z let 1969-1972
1974   Jiří Krejčí: Výběr z díla 1931-73
1976   Jiří Krejčí: Obrazy a kresby z posledních dvou desetiletí
1979   Jiří Krejčí: Výběr z díla 1925-1976
2001   Jiří Krejčí: Obrazy
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1932   Členská výstava Umělecké besedy (232.)
1933   Jubilejní výstava Umělecké besedy 1933
1933   Členská výstava Umělecké besedy
1936   I. jarní Zlínský salon (Katalog vystavených uměleckých děl)
1938   III. Zlínský salon
1939   Výstava Důvěřujte umění (Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky)
1940   Národ svým výtvarným umělcům
1940   Matka - Dítě - Rodina ve výtvarném umění
1940   Obraz a socha v bytě I.
1940   Od náčrtu k obrazu a soše
1940   Bílá Labuť českému umění (Výstava soudobého českého umění)
1941   Bílá Labuť českému umění (2. výstava soudobého českého umění)
1941   Výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze
1943   Mánes 1943 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes)
1943   Übersicht der 99 / Přehlídka 99ti
1944   Kresby, akvarely a drobná plastika / Zeichnungen, Aquarelle und Kleinplastik
1944   Mánes 1944 (Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes / Mitgliederausstellung des Vereins bildender künstler Mánes)
1946   Mánes 1946
1946   Český národ Rudé armádě (Seznam děl výtvarného umění věnovaných českými umělci Rudé armádě z vděčnosti za osvobození a odevzaných k výročnímu dni založení Rudé armády 23. února 1946)
1947   Exposição de pintores tchecoslovacos
1947   Mánes 1947
1950   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy za přístupné ceny)
1952   III. členská výstava
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1958   Ze současné tvorby českých malířů (Putovní výstava)
1960   Skupina výtvarných umělců v Brně 1922-1938
1961   Skupina MS 61
1965   Moderní česká kresba
1967   I. pražský salon
1967   Česká krajina
1969   2. pražský salón
1969   Česká krajina
1971   Česká krajina 20. století (Ze sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1972   Mizející krajina očima pražských výtvarníků (Výsledky úkolové akce ČFVU)
1973   Výtvarní umělci k 25. výročí Února
1974   Manželství, rodičovství a život našich dětí v obrazech, sochách, grafice a užitém umění (Výsledky tvůrčí úkolové akce)
1974   Krajina snů a představ (Obrazy ze sbírek Národní galerie v Praze)
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1976   Žena v současné tvorbě (Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy)
1980   Česká figurativní malba 40. let (I)
1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983)
1983   Z nových zisků galerie 1973/1983
1983   České malířství v nových přírůstcích OGVU Náchod
1985   Výběr z přírůstků 1975-1985 (malba)
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   Krajina Orlických hor a Podorlicka v českém výtvarném umění (1850-1986)
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1989   Josef Sudek sběratel českého moderního umění (Dar Boženy Sudkové Roudnické galerii)
1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie)
1990   Aventinská mansarda (Otakar Štorch Marien a výtvarné umění)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1997   Od renesance po modernu (1900-1945)
2003   Ejhle světlo
2004   Česká krajinomalba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu
2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2009   Antimodernisté
2013   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary (Galerie umění Karlovy Vary 1953-2013)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1933   Moderní umění na Moravě (Deset let Skupiny výtvarných umělců v Brně), Skupina výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
2009   Krásná jizba (Výstavní činnost v letech 1929-1936), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1979   Kdy zemřeli…? (Přehled českých zemřelých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1975 - 1979), Státní knihovna, Praha
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 2001 (VI. Kon - Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950 (A - L), Nakladatelství Nucleus, Hradec Králové (Hradec Králové)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1942   Malíř Jiří Krejčí, 3 týdny v umění, , 12, 1942/03/09, 235-239
1945   Jiří Krejčí je už po léta platnou silou..., Jiří Krejčí, , , 1946, 0-0
1946   Pražská výstava J. Krejčího... (Výstavy), Lidová kultura, 2, 8, 1946/02/23, 3-
1948   Obrazy Jiřího Krejčího a Lva Šimáka, Národní osvobození, 19, 273, 1948/11/23, 6-6
1957   Jiří Krejčí, Výtvarná práce, 5, 22, 1957/11/23, 8-8
1957   S obrazy Jiřího Krejčího..., Rudé právo, 37, 292, 1957/10/20, -
1958   Praha chvíle i času (K pražským motivům Jiřího Krejčího), Praha v díle Jiřího Krejčího, , , 1958, 0-0
1958   Praha Jiřího Krejčího, Praha v díle Jiřího Krejčího, , , 1958, 0-0
1958   Jiří Krejčí, Výtvarná práce, 6, 17, 1958/10/14, 8-
1958   MS 58, Výtvarná práce, 6, 21, 1958/12/02, 11-
1959   Členové a kandidáti SČSVU nově jmenovaní..., Výtvarná práce, 7, 6, 1959/04/20, -
1959   Jiří Krejčí, Výtvarná práce, 7, 25-26, 1959/12/31, 8-
1968   Jiří Krejčí, Výtvarná práce, 16, 9, 1968/05/25, 4-
1977   Jubilea - červenec (Kronika), Výtvarná kultura, 1, 4, 1977, -
1981   Roudnice nad Labem (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 5, 3, 1981, -
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1943   Jiří Krejčí: Akvarely a kresby
1946   Jiří Krejčí: Akvarely, kresby, ilustrace
1963   Jiří Krejčí: Českou krajinou (obrazy z posledních let)
2001   Jiří Krejčí: Obrazy
2001   Jiří Krejčí: Obrazy - kresby
2003   Jiří Krejčí
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2014   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2001   II. aukce výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013)
2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění)
2019   83. aukční den Galerie Kodl
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1935   Jiří Krejčí: Výstava kreseb, akvarelů, kvašů a ilustrací
2005   Jiří Krejčí: Fotografie a cliché verre
plakát
rok vydání, název (podnázev)
2001   Jiří Krejčí: Obrazy
ročenka
rok vydání, název (podnázev)
2020   Ročenka 2019 (Výběr výtvarných děl z 82. a 83. aukce Galerie KODL)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1986   Galerie Roudnice
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1947   Členská výstava S.V.U. Mánes
1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací)
text
rok vydání, název (podnázev)
1946   Soubor malíře Jiřího Krejčího
1948   Dobrá socha, dobrý obraz – nejlepší dar