František Xaver Procházka

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1960   F. X. Procházka
1983   František Xaver Procházka 1746-1815
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1938   Pražské baroko (Umění v Čechách XVII - XVIII století 1600 - 1800)
1958   České malířství XIX. století
1959   Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959)
1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
1962   České malířství první poloviny XIX. století
1963   České malířství 19. století
1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby)
1972   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1975   České malířství XIX. století
1976   Česká krajinomalba 19. století
1979   Česká krajina 19. století
1980   Krajina v české malbě 19. století
1982   Antické tradice v českém umění
1987   Česká kresba 19. století
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1991   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
1997   Ouplná lůna
2000   České malířství 19. století (Ve sbírce Západočeské galerie v Plzni)
2000   Živly
2001   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie
2003   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie
2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona)
2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2007   Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection)
2012   Od baroka k Josefu Mánesovi
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
2016   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1949   Česká kresba XIX. století, Družstevní práce, Praha 1
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1968   České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1971   Umění baroku v Čechách, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1978   Antika a česká kultura, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1966   Příruční slovník naučný (III. díl, M-Ř), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1987   Malá československá encyklopedie (Pom-S), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Encyklopedie osobností Evropy (Od starověku do současnosti), Nakladatelský dům OP, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Ilustrovaná encyklopedie (J - P), Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
1997   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 3: m/r), Nakladatelský dům OP, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1964   Česká barokní krajina, Výtvarná práce, 12, 14-15, 1964/09/09, -
1983   Výstava Františka Xavera Procházky (Výstavy), Výtvarná kultura, 7, 4, 1983, 62-62
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1790-1808   Poustevník
1806   Hřbitov v horách
1808   Krajina se žebráky
1808   Krajina se sochou u mostu
1808   Noční krajina s návěštím
1808   Dramatická krajina se zříceninami v zálivu
1808   Hrob ve zříceninách
1809   Noční krajina s antickou vázou a obeliskem
po roce 1811   V horách
před rokem 1800   Hornatá krajina se stromem a poustevníky
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
1938   Stručný průvodce Státní sbírkou starého umění
2009   Umění 19. století v Čechách ((1790-1910) - malířství, sochařství a užité umění)