Hřbitov v horách

autor: František Procházka
rok: 1806
typ dokumentu: obraz
rozměry: 46 x 59 cm