Zdeněk Pešánek

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1966   Světelné plastiky Zdeňka Pešánka
1969   Zdeněk Pešánek: Světelné plastiky
1996   Zdeněk Pešánek 1896/1965
1997   Zdeněk Pešánek: 1896-1965
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1921   Katalog II. výstavy Spolku československých akademiků výtvarných v Praze
1937   La Tchecoslovaquie à l'Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne (Paris 1937)
1940   Výstava Za novou architekturu
1952   Členská výstava 1952
1954   Členská výstava 1954
1964   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy
1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
1971   Umění a doba (České umění dvacátých let)
1983   Czech Sculpture 1800-1938
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1989   Devětsil (A 20-as évek Czeh avantgardja)
1989   Czech Modernism 1900-1945
1989   Devětsil: Czeska awangarda artystyczna lat dwudziestych
1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty)
1990   Devětsil (Czech Avant-Garde Art, Architecture and Design of the 1920s and 30s)
1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu)
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 1: Bildende Kunst, Fotografie, Videokunst)
1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Pocta Zdeňku Pešánkovi
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery)
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2000   Melancholie
2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2003   Ejhle světlo / Look light
2003   Ejhle světlo
2005   com.bi.nacion Science meets Art (Luis Fernando Benedit, Federico Díaz, Julio Le Parc, Frank Malina, Zdeněk Pešánek, Zdeněk Sýkora)
2005   Praagse schilderkunst 1890-1939 (Van symbolisme tot abstractie)
2006   Light Art from Artificial Light: Light as a Medium in 20th and 21st Century Art/ Licht Kunst aus Kunst Licht: Licht als Medium der Kunst im 20. und 21. Jahrhundert
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2010   PAF 2010 (9. Přehlídka animovaného filmu / 9th Festival of Film Animation)
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl)
2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity)
2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění)
2013   (O)svícení: Výstava o historii a současnosti neonů (Technologie / reklama / umění / film)
2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design)
2016   Sen a skutečnost / Dream and Reality (30 let sbírky architektury Národní galerie v Praze / 30 Years of the Architecture Collection at the National Gallery in Prague)
2018   První republika 1918-1938
2019   Devětsil 1920-1931
2019   Devětsil 1920-1931
2022   Kinetismus (100 Years of Electricity in Art)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1978   České sochařství ve XX. století (1890 - 1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1988   Les avant-gardes de l'Europe centrale 1907-1927, Flammarion editions, Paříž (Paris)
1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1999   Méně výstav a více umění (Výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921-1939), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1999   Modern Art in Eastern Europe (From the Baltic to the Balkans, ca. 1890-1939), Cambridge University Press, Cambridge
2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2002   Vedle umění (1996-2001), Národní galerie v Praze, Praha
2003   Treffpunkte der Avantgarden (Ostmitteleuropa 1907-1930), Verlag der Kunst, Drážďany (Dresden)
2005   Nová vize (Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918-1938), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2006   100 děl z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
2008   Z Benešova za architekturou 20. století, Muzeum umění a designu, Benešov (Benešov)
2014   Prague, Capital of the Twentieth Century: A Surrealist History, Princeton University Press, Princeton (New Jersey)
2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2016   Tschechisches Glas, Böhlau Verlag, Kolín nad Rýnem (Köln)
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2018   Pražské vize (Fantastické stavby, které nikdy nevznikly), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2018   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2018   Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
2020   Zvuky, kódy, obrazy / Sounds, Codes, Images, ArtMap, Praha 1
2021   Divadlo ulice / Theatre of the Street (Reklama a aranžérství výkladních skříní v kontextu modernismu 1918-1938 / Advertising and Window Display Within the Context of Modernism 1918-1938), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister), ,
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (6: p/r), Diderot, Praha
2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XI. Pau – Pop), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 10: Müller - Pinchetti), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1947   Výstava námětu na náměstí Budovatelů, Národní osvobození, 18, 254, 1947/10/31, 5-5
1964   Štursovi žáci, Výtvarná práce, 12, 2, 1964/02/29, 1-0
1966   Kinetická tvorba Zdeňka Pešánka, Výtvarné umění, 16, 9, 1966/11/21, 425-433
1966   Technika a moderní umění..., Světelné plastiky Zdeňka Pešánka, , , 1966, -
1966   Zakladatel českého kinetismu, Výtvarná práce, 14, 23, 1966/11/17, 4-4
1968   Pražští kinetisté debututjí , Výtvarná práce, 15, 25-26, 1969/03/05, 2-
1970   Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts, , , 1970, -
1970   Na okraj Pešánkovy výstavy v Lounech, Výtvarná práce, 18, 2, 1970/01/22, 5-5
1982   Český konstruktivismus, Umění, 30, 3, 1982, 214-243
1988   Futurismus a české umění, Umění, 26, 1, 1988, 20-52
1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 25, 1990/12/10, 3-3
1993   Zdeněk Pešánek und die moderne tschechische Plastik, Stifter Jahrbuch, , , 1993, 64-74
1994   Zdeněk Pešánek, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 182-185
1994   Kinetismus Zdeňka Pešánka a umění instalace (Několik poznámek o Pešánkově prostorovém sochařském konceptu), Výtvarné umění, , 4, 1994, 102-114
1995   Poezie pro zrak, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 165-192
1995   Zdeněk Pešánek: Torzo, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 188-189
1995   Pešánkova utopie hvězdného vraku, Umění, 43, 1-2, 1995, 119-133
1996   Vliv surealismu na díla dalších českých umělců, České imaginativní umění, , , 1996, 218-242
1996   Pešánkova hvězda září ve Veletržním paláci, Mladá fronta Dnes, , , 1996/11/22, 18-18
1996   Zdenek Pešánek jako architekt, Umění, 44, 5, 1996, 425-437
1997   Poznámka k výstavě Zdeňka Pešánka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 3, 1997/02/06, 12-12
1997   Mág světla a pohybu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 3, 1997/02/06, 16-16
1997   Retrospektiva Zdeňka Pešánka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 3, 1997/02/06, 16-16
1997   K problematice abstraktního a kinetického umění 30. let v Čechách, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 3, 1997/02/06, 2-2
1999   pomíjivé a rozptýlené (kinetické umění v československu, 1957 - 1970), Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 78-103
1999   zdeněk pešánek, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 78-82
2000   Poezie / Poetry (1926 - 1937), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, , , 2000, 70-97
2000   Impulses of Futurism and Czech Art, International Futurism in Arts and Literature, , , 2000, 122-143
2001   K výstavě 100 + 1 uměleckých děl (Praha, ČMVU, Dům U Černé Matky Boží, 13. 12. 2000 - 11. 2. 2001), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 4, 2001/02/22, 12-12
2007   Biografie der Autoren, Utopien und Konflikte, , , 2007, 319-325
2007   Zdeněk Pešánek a László Moholy-Nagy, Je třeba si vybrat, , , 2007, 90-98
2010   Klavír, kinetismus a Pešánek / Piano, Kinetics and Pešánek, PAF 2010, , , 2010, 53-
2014   Abstrakce, Heslář české avantgardy, , , 2014, 75-79
2016   Zobrazení „industriálního světa“ v architektuře meziválečné Prahy, Architektúra & urbanizmus, 50, 1-2, 2016, 76-91
2019   Světelná fontána Zdeňka Pešánka, 220 míst AVU, , , 2019, 132-133
www
rok vydání, název (podnázev)
  Zdeněk Pešánek (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1969   Výstava skleněných plastik Zdeňka Pešánka
1996   Zdeněk Pešánek: 1896-1965
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2001   Objekt / objekt Object / Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time)
2005   com.bi.nacion (Science meets Art)
2006   Abstrakce první poloviny 20. století / Abstraction of the first half of the 20th century (Ze sbírek Galerie hlavního města Prahy / From the collections of the City Gallery Prague)
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Zapomenutý mág světla - plastiky Zdeňka Pešánka
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1995   Czech Modern Art 1900-1960
2006   Abstrakce první poloviny 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
2012   Rytmy + pohyb + světlo / Rhythms + Motion + Light (Impulsy futurismu v českém umění / Impulses of Futurism in Czech Art)
nedatováno   Umění 1930 - 2000
nedatováno   Die Kunst von 1930 bis 2000
nedatováno   L'art 1930-2000
nedatováno   Veletržní palác (Umění 19., 20. a 21. století)
parte
rok vydání, název (podnázev)
1965   Zdeněk Pešánek (akad. sochař a architekt)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1966/11/21   Výtvarné umění
1996/10/17   Jitro kouzelníků
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Expozice českého umění 20. století
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
2019   Sounds Codes Images (Accoustic Experimentation in the Visual Arts)