Zdeněk Pešánek

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1966   Světelné plastiky Zdeňka Pešánka
1969   Zdeněk Pešánek: Světelné plastiky
1996   Zdeněk Pešánek 1896/1965
1997   Zdeněk Pešánek: 1896-1965
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1921   Katalog II. výstavy Spolku československých akademiků výtvarných v Praze
1937   La Tchecoslovaquie à l'Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne (Paris 1937)
1952   Členská výstava 1952
1954   Členská výstava 1954
1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
1971   Umění a doba (České umění dvacátých let)
1983   Czech Sculpture 1800-1938
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1989   Devětsil (A 20-as évek Czeh avantgardja)
1989   Czech Modernism 1900-1945
1989   Devětsil: Czeska awangarda artystyczna lat dwudziestych
1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty)
1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu)
1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 1: Bildende Kunst, Fotografie, Videokunst)
1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Pocta Zdeňku Pešánkovi
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery)
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2000   Melancholie
2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2003   Ejhle světlo / Look light
2003   Ejhle světlo
2005   com.bi.nacion Science meets Art (Luis Fernando Benedit, Federico Díaz, Julio Le Parc, Frank Malina, Zdeněk Pešánek, Zdeněk Sýkora)
2005   Praagse schilderkunst 1890-1939 (Van symbolisme tot abstractie)
2006   Light Art from Artificial Light: Light as a Medium in 20th and 21st Century Art/ Licht Kunst aus Kunst Licht: Licht als Medium der Kunst im 20. und 21. Jahrhundert
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
2010   PAF 2010 (9. Přehlídka animovaného filmu / 9th Festival of Film Animation)
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl)
2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity)
2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění)
2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design)
2016   Sen a skutečnost / Dream and Reality (30 let sbírky architektury Národní galerie v Praze / 30 Years of the Architecture Collection at the National Gallery in Prague)
2018   První republika 1918-1938
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1978   České sochařství ve XX. století (1890 - 1945), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1988   Les avant-gardes de l'Europe centrale 1907-1927, Flammarion editions, Paříž (Paris)
1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1999   Méně výstav a více umění (Výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921-1939), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1999   Modern Art in Eastern Europe (From the Baltic to the Balkans, ca. 1890-1939), Cambridge University Press, Cambridge
2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2002   Vedle umění (1996-2001), Národní galerie v Praze, Praha
2003   Treffpunkte der Avantgarden (Ostmitteleuropa 1907-1930), Verlag der Kunst, Drážďany (Dresden)
2005   Nová vize (Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918-1938), Vydavaťelstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
2006   100 děl z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
2008   Z Benešova za architekturou 20. století, Muzeum umění a designu, Benešov (Benešov)
2014   Prague, Capital of the Twentieth Century: A Surrealist History, Princeton University Press, Princeton (New Jersey)
2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2018   Pražské vize (Fantastické stavby, které nikdy nevznikly), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927), Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., Ostrava (Ostrava-město)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister), ,
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (6: p/r), Diderot, Praha
2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2003 (XI. Pau - Pop), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 10: Müller - Pinchetti), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1947   Výstava námětu na náměstí Budovatelů, Národní osvobození, 18, , 1947/10/31, -
1964   Štursovi žáci, Výtvarná práce, 12, 2, 1964/02/29, 1-0
1966   Kinetická tvorba Zdeňka Pešánka, Výtvarné umění, 16, 9, 1966/11/21, 425-433
1966   Technika a moderní umění..., Světelné plastiky Zdeňka Pešánka, , , 1966, -
1966   Zakladatel českého kinetismu, Výtvarná práce, 14, 23, 1966/11/17, 4-4
1968   Pražští kinetisté debututjí , Výtvarná práce, 15, 25-26, 1969/03/05, 2-
1970   Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts, , , 1970, -
1970   Na okraj Pešánkovy výstavy v Lounech, Výtvarná práce, 18, 2, 1970/01/22, 5-5
1982   Český konstruktivismus, Umění, 30, 3, 1982, 214-243
1988   Futurismus a české umění, Umění, 26, 1, 1988, 20-52
1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3, 25, 1990/12/10, 3-3
1994   Zdeněk Pešánek, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 182-185
1994   Kinetismus Zdeňka Pešánka a umění instalace (Několik poznámek o Pešánkově prostorovém sochařském konceptu), Výtvarné umění, , 4, 1994, 102-114
1995   Poezie pro zrak, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 165-192
1995   Zdeněk Pešánek: Torzo, České moderní umění 1900-1960, , , 1995, 188-189
1995   Pešánkova utopie hvězdného vraku, Umění, 43, 1-2, 1995, 119-133
1996   Vliv surealismu na díla dalších českých umělců, České imaginativní umění, , , 1996, 218-242
1996   Pešánkova hvězda září ve Veletržním paláci, Mladá fronta Dnes, , , 1996/11/22, 18-18
1996   Zdenek Pešánek jako architekt, Umění, 44, 5, 1996, 425-437
1997   Poznámka k výstavě Zdeňka Pešánka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 3, 1997/02/06, 12-12
1997   Mág světla a pohybu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 3, 1997/02/06, 16-16
1997   Retrospektiva Zdeňka Pešánka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 3, 1997/02/06, 16-16
1997   K problematice abstraktního a kinetického umění 30. let v Čechách, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 3, 1997/02/06, 2-2
1999   pomíjivé a rozptýlené (kinetické umění v československu, 1957 - 1970), Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 78-103
1999   zdeněk pešánek, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 78-82
2000   Poezie / Poetry (1926 - 1937), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, , , 2000, 70-97
2001   K výstavě 100 + 1 uměleckých děl (Praha, ČMVU, Dům U Černé Matky Boží, 13. 12. 2000 - 11. 2. 2001), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 4, 2001/02/22, 12-12
2007   Biografie der Autoren, Utopien und Konflikte, , , 2007, 319-325
2007   Zdeněk Pešánek a László Moholy-Nagy, Je třeba si vybrat, , , 2007, 90-98
2010   Klavír, kinetismus a Pešánek / Piano, Kinetics and Pešánek, PAF 2010, , , 2010, 53-
2016   Zobrazení „industriálního světa“ v architektuře meziválečné Prahy, Architektúra & urbanizmus, 50, 1-2, 2016, 76-91
www
rok vydání, název (podnázev)
  Zdeněk Pešánek (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1996   Zdeněk Pešánek: 1896-1965
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2001   Objekt / objekt Object / Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time)
2005   com.bi.nacion (Science meets Art)
2006   Abstrakce první poloviny 20. století / Abstraction of the first half of the 20th century (Ze sbírek Galerie hlavního města Prahy / From the collections of the City Gallery Prague)
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Zapomenutý mág světla - plastiky Zdeňka Pešánka
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1995   Czech Modern Art 1900-1960
2012   Rytmy + pohyb + světlo / Rhythms + Motion + Light (Impulsy futurismu v českém umění / Impulses of Futurism in Czech Art)
nedatováno   Umění 1930 - 2000
nedatováno   Die Kunst von 1930 bis 2000
nedatováno   L'art 1930-2000
nedatováno   Veletržní palác (Umění 19., 20. a 21. století)
parte
rok vydání, název (podnázev)
1965   Zdeněk Pešánek (akad. sochař a architekt)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1966/11/21   Výtvarné umění
1996/10/17   Jitro kouzelníků
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Expozice českého umění 20. století