Miroslav Lamač

* 7. 4. 1928, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 7. 1. 1992, Praha, Česká republika (Czech Republic)
kurátor, historik umění, výtvarný kritik, teoretik umění

 

pohlaví: mužské

NK AUT: js20030428017
VIAF: 71801635

poznámka:
PhDr.

Miroslav Lamač

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1947 - 1952   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění
1947 - 1949   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, malba, Bauch Jan, *1898

Miroslav Lamač

rok od - do   instituce, obec, poznámka
1928 - 1992   Praha, Praha, trvalý pobyt, tvůrčí působení

Miroslav Lamač

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2014/10/03 - 2015/01/04   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905-2013. Průniky, střety, přesahy, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
1965/09/07   Alpbach 1965, Alpbach, Alpbach

Miroslav Lamač

antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VII. L – Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   PhDr. Miroslav Lamač, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   PhDr. Miroslav Lamač (historik a kritik výtvarného umění)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   Ztížení koordinační komise pro výtvarné výstavy, Výtvarná práce
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce
  1957   Miroslav Lamač: Hanuš Schwaiger, Výtvarné umění, 7, 9, 430-431
  1967   AH 1917-1964, Výtvarná práce
  1969   Myšlenky moderních malířů (Antologie Miroslava Lamače), Pochodeň
  1983   Miroslav Lamač: Jan Zrzavý (Knihy), Výtvarná kultura, 24-24
seznam úmrtí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat   Seznam úmrtí
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Miroslav Lamač

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Cubisme tchéque, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1952   Josef Mánes, Orbis, Praha
  1953   David (Jacques Louis David), Výtvarné nakladatelství TVAR, Bratislava (Bratislava)
  1956   Josef Mánes, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1957   Hanuš Schwaiger, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
  1958   Die bildende Kunst der Tschechoslowakei, Orbis, Praha
  1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
  1958   Zdenek Seydl Grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1961   Alois Fišárek, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Antonín Pelc, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Edvard Munch, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1963   Maliari o sebe a o svojom diele, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1965   Paul Klee, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1966   Vincent van Gogh, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1966   Výtvarné dílo Adolfa Hoffmeistera, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Modern Czech Painting 1907-1917, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1967   Moderne Tschechische Malerei (Anfänge der Avantgarde 1907-1917), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1968   Jiří Kolář, M. DuMont Schauberg, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1968   Myšlenky moderních malířů, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1970   Jiří Kolář, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1970   Josef Mánes, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1980   Jan Zrzavý, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Georges Braque, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Vincent van Gogh, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Vincent van Gogh, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   František Kupka, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   Alois Fišárek, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   Myšlenky moderních malířů (Od Cézanna po Dalího), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

Miroslav Lamač

antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1992   Česká kultura na přelomu 50. a 60. let (Kolokvium konané Galerií hl. města Prahy u příležitosti retrospektivy Jiřího Balcara), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Nová citlivost, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2003   Jan Zrzavý: O něm a s ním (Antologie textů Jana Zrzavého a o Janu Zrzavém), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Rudolf Kremlička: O něm a s ním (Vlastní texty Rudolfa Kremličky a texty o Rudolfu Kremličkovi), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2018   Čtení o Jiřím Kolářovi (Portréty a syntézy), Institut pro studium literatury, o. p. s., Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Z bohatě rozvětvené tvůrčí aktivity Jiřího Koláře...
katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1954   Hanuš Schwaiger, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Alois Fišárek: Výbor z díla 1932 - 1959, Český fond výtvarných umění, Praha
  1959   Jiří Mandel: Pražské motivy
  1960   Bohumil Kubišta, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1961   Adolf Hoffmeister, Oblastní galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
  1961   Adolf Hoffmeister: Visages, Illustrations, Collages
  1961   Josef Brož: Obrazy
  1961   Pravoslav Kotík: Dřevoryty, linoryty, lepty a rytiny, litografie, kresby, akvarely a kvaše, Český fond výtvarných umění, Praha
  1962   Adolf Hoffmeister: Souborná výstava (Uspořádané k šedesátým narozeninám Adolfa Hoffmeistra)
  1962   Adolf Hoffmeister: Souborná výstava
  1962   Antonín Pelc: Výbor z díla
  1962   Vladimír Sychra: Obrazy z let 1935 - 39, 1958 - 62, Český fond výtvarných umění, Praha
  1962   Vystavka portretov i iljustracij Adolfa Gofmejstera, Nakladatelství Sovětský umělec (Издательство Советский художник), Moskva (Moscow)
  1963   AH:17-63 (Výtvarné dílo Adolfa Hoffmeistra)
  1963   Čestmír Kafka
  1964   Jaroslav Fišer, Galerie Fronta, Praha
  1964   Pravoslav Sovák, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Daniela Vinopalová, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Karel Kuklík, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Jarmila Zábranská: Obrazy 1959 / 1967, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Adolf Hoffmeister: Collagen und Handzeichungen
  1968   Irena Dedicova
  1968   Jan Zrzavý: Obrazy z posledních let, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Jiří Kolář: Koláže, mec-arty, objekty
  1968   Josef Brož: Obrazy z let 1931 - 1967
  1969   Adolf Hoffmeister: Podoby a koláže, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1970   Karla Talabardon: Obrazy, asambláže, koláže, akce
  1970   Vladimír Sychra: Výbor z díla 1932 - 1962, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1972   Bedřich Votruba: Politický plakát
  1977   Irena Dedicova (Peintures 1967-1977)
  1980   Kolář: Collagen, Rollagen, Chiasmagen, Objekte, Materialbilder, Kunsthalle Recklinghausen (Städtische Kunsthalle), Recklinghausen (Německo)
  1982   Pavel Laška: Výběr z malířského díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Vyleťal
  1987   Aljo Beran: Výběr z díla 1932 - 1987, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1989   František Kupka 1871–1957 ou l'invention d'une abstraction, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (ARC), Paříž (Paris)
  1990   František Tichý, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1990   Mikuláš Medek: Obrazy (Výběr z tvorby), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1995   Frank Kupka: Die andere Realität / The Other Reality, Galerie Gmurzynska, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1997   Stanislav Kolíbal: Retrospektiva, Národní galerie v Praze, Praha
  1999   Jan Kratochvíl 1941 1997 (Je cosi sladkého ve zpěvnosti našich dnů), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2003   Václav Špála 1885-1946 (Vybraná díla ze sbírek českých galerií)
  nedatováno   Ester Krumbachová: Výstava výtvarných prací
  nedatováno   Irena Dedicova 1932 - 1987
  nedatováno   Mirka Věrčáková: Neobrazy
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Zakladatelé moderního českého umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1959   Moderní české malířství II (léta dvacátá), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1959   Skupina G (Balcar Burant Dydek Hadlač John Karásek Kubíček Sovák Šerých Šimotová Vysušil), Český fond výtvarných umění, _
  1959   Skupina Holan - Holý - Kotík - Kotrba (Umění dvacátých let), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Paris-Prague 1906-1930, Musée National d'Art Moderne, Paříž (Paris)
  1966   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Československé kulturní centrum (Czechoslovak Cultural Centre), Káhira (Cairo)
  1967   Le Cubisme à Prague et la Collection Kramář / Het Cubisme te Praag en de verzameling Kramář, BOZAR - Palais des Beaux-Art / Paleis voor Schone Kunsten / Centre for Fine Arts, Brusel (Brussels)
  1968   Le Cubisme à Prague et la Collection Kramář / Het Cubisme te Praag en de verzameling Kramář, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
  1970   Osteuropäische Avantgarde (bis 1930), Galerie Gmurzynska, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1984   Bonjour, monsieur Kolář!, Galerie PRAgXIS C. Schüppenhauer, Essen-Kettwig
  1989   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
  1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1992   Cubisme tchéque, Centre Pompidou, Paříž (Paris)
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 1: Bildende Kunst, Fotografie, Videokunst), Stiftung Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen, _
  1997   Czech Collage, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1997   Česká koláž, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design), Modernista, Praha
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Irena Dedicova: Tableaux - Aquarelles, Galerie Solstice, Paříž (Paris)
  2006   Alois Fišárek (Ke stému výročí narození / To mark the 100th anniversary), Galerie Millennium, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Věci kolem nás, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1963   Maliari o sebe a o svojom diele, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1967   Moderne Tschechische Malerei (Anfänge der Avantgarde 1907-1917), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1968   Jiří Kolář, M. DuMont Schauberg, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1981   Kupka, Galerie Gmurzynska, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1988   Kniha o kabaretu, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1992   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917 (Teorie, kritika, polemika), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1993   Jiří Kolář, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2002   Pavel Laška, Nakladatelství Oswald, Praha
  2018   Opus International, PageFive, Praha 7
  2018   Sto obrazů 1918–2018, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964/01/31   Výtvarné umění, 14, 1, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966/09/05   Výtvarné umění, 16, 6-7, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967/05/10   Výtvarné umění, 17, 3, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967/11/30   Výtvarné umění, 17, 8-9, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969/09/30   Výtvarné umění, 19, 4, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1952/08   K výstavě Miloše Jiránka, Výtvarné umění, 2, 7-8, 346-348
  1953   Beseda se soudružkou Sokolovovou (Spolupráce architektury sochařství a malířství), Výtvarná práce
  1953   Beseda se soudružkou Sokolovovou (Otázky krajinomalby), Výtvarná práce
  1953   Beseda se soudružkou Sokolovovou (O svazu sovětských výtvarných umělců), Výtvarná práce
  1953   Byli jsme u národního umělce Václava Rabase, Výtvarná práce
  1953   Česká krajina naší přítomnosti, Výtvarná práce
  1953   Dílo Vladimíra Kováře, Výtvarné umění, 3, 4, 406-410
  1953   Dr A. Pilát a O. Ušák: "Naše houby", Výtvarná práce
  1953   Glosa k výstavě autoportrétů Ludvíka Kuby, Výtvarná práce
  1953   Ještě poznámka k Výstavě mladých v Mánesu, Výtvarná práce
  1953   K soutěži krajin pro Národní divadlo, Výtvarná práce
  1953   Karel Jaromir Erben: Kytice..., Výtvarná práce
  1953   Kniha o klasickém řeckém sochařství, Výtvarné umění, 3, 3, 331-333
  1953   Krasná kniha, Výtvarná práce
  1953   Na okraj nového vydání Alšovy vlasti, Výtvarné umění, 3, 1, 103-105
  1953   Několik myšlenek k výstavě grafického díla Maxe Švabinského, Výtvarná práce
  1953   Nová postava naší výtvarné tradice, Výtvarná práce
  1953   Nové čínské malířství, Výtvarné umění, 3, 5-6, 551-552
  1953   Obrazy Gusty Nekolové, Výtvarná práce
  1953   Odpověď kritikova, Výtvarná práce
  1953   Studie a skizzy krajinářů XIX. století (Národní galerie v Alšově síni), Výtvarná práce
  1953   Tři generace Umělecké besedy, Výtvarná práce
  1953   Tvůrčí zakotvení Jana Rambouska (Ukázky z díla v Hollaru), Výtvarná práce
  1953   Září lidem jako světlo (Několik poznámek k osobnosti a dílu Vincenta van Gogha), Výtvarná práce
  1954   A. Güntherová-Mayerová: Ferdiš Kostka..., Výtvarná práce
  1954   Česká krajina V. V. Nováka, Výtvarná práce
  1954   D. A. Šmarinov (Recense o publikaci A. D. Čegodajeva), Výtvarná práce
  1954   Jan Květ: Vlastimil Rada, malíř a ilustrátor, Výtvarné umění, 4, 1, 50-52
  1954   Jaro v českém umění výtvarném, Výtvarná práce
  1954   Jean Effel, politické kresby..., Výtvarná práce
  1954   Josef Lada dětem..., Výtvarná práce
  1954   Karel Holan (Soubor obrazů z let 1912-1953), Výtvarná práce
  1954   Lubor Hájek - Werner Forman: Čínské umění..., Výtvarná práce
  1954   Lyrická krajina, Výtvarná práce
  1954   Marian Váross: Štefan Polkoráb..., Výtvarná práce
  1954   Obraz A. A. Plastova "Mlácení", Výtvarná práce
  1954   Podoby lidí a krajin z Číny, Výtvarná práce
  1954   Pracující člověk v českém umění dvacátých let ((Soubor dokumentů)), Výtvarné umění, 4, 7, 336-343
  1954   Renato Guttuso (K výstavě Renata Guttusa v Mánesu v lednu a únoru 1954), Výtvarné umění, 4, 1, 33-35
  1954   Současný polský plakát v Liberci, Výtvarná práce
  1954   Tábor, Výtvarná práce
  1954   Vitruvius: Deset knih o architektuře, Výtvarná práce
  1954   Vladimír Denkstein a František Matouš: Jihočeská gotika..., Výtvarná práce
  1954   Výstava kreseb Jana Slavíčka, Výtvarná práce
  1955   "Soldatentreffen", Výtvarné umění, 5, 7-8, 375-376
  1955   Adolf Hoffmeister: Karel Václav Klič..., Výtvarná práce
  1955   Adolf Hoffmeister: Sto let české karikatury..., Výtvarná práce
  1955   Básnický almanach 1954..., Výtvarná práce
  1955   Další brněnskou výstavou je soubor B. Matala..., Výtvarná práce
  1955   Dvojí setkání s Antonínem Slavíčkem, Výtvarné umění, 5, 2, 87-88
  1955   Figurální thema na III. přehlídce našeho výtvarného umění, Výtvarná práce
  1955   František Dvořák: Antonín Chittussi..., Výtvarná práce
  1955   Jaromír Pečírka: Národní umělec Josef Lada..., Výtvarná práce
  1955   Karel Štika - krajinář, Výtvarná práce
  1955   Medailony z Jízdárny (Alois Fišárek), Výtvarná práce
  1955   Otázky obrazového děje, Výtvarné umění, 5, 7-8, 353-363
  1955   Posmrtná výstava Sotera Vonáška, Výtvarná práce
  1955   Umění a odboj (K výstavě malířství, grafiky a plastik pořádané u příležitosti mezinárodního setkání bojovníků proti fašismu. Vídeň 24. XI.-5. XII. 1954), Výtvarné umění, 5, 2, 79-82
  1955   V. V. Štech: Rembrandt, kresby a grafika..., Výtvarná práce
  1955   Vítězslav Nezval: Rudolf Kremlička..., Výtvarná práce
  1955   Výstava, která se nepovedla, Výtvarná práce
  1956   Anatole France: Povídky rozmarné a jiné..., Výtvarná práce
  1956   České krajiny Jana Zrzavého, Výtvarná práce
  1956   Filmová reklama kontra umění, Výtvarná práce, 10
  1956   Impresionismus, Výtvarná práce, 12
  1956   Jaromír Neumann: Karel Škréta..., Výtvarná práce
  1956   Josef Jambor..., Výtvarná práce
  1956   Miroslav Míčko a Emanuel Svoboda: Mikoláš Aleš - Nástěnné malby..., Výtvarná práce
  1956   Moderní umění ((Diskusní příspěvek k jeho problematice)), Výtvarné umění, 6, 5, 200-212
  1956   Moderní umění ((Diskusní příspěvek k jeho problematice)), Výtvarné umění, 6, 6, 268-280
  1956   Několik otázek nad výstavou v Jízdárně, Výtvarná práce
  1956   Obrazy Bohumíra Dvorského z cesty po Rumunsku, Výtvarná práce
  1956   Poznámka k výstavě SČUG Hollar, Výtvarná práce
  1956   Pravěké umění..., Výtvarná práce
  1956   Soubor díla Václava Rabase, Výtvarná práce
  1956   Současné umění a naše tradice (Úvod k diskusi o výstavě „10 let“), Výtvarná práce
  1956   Tradice moderního umění a výstava R. Fremunda, Výtvarná práce
  1956   Z nových knih, Výtvarná práce
  1956   Z nových knih, Výtvarná práce
  1956   Zdeněk Hlaváček: Vladimír Sychra..., Výtvarná práce
  1957   Církus v díle Františka Tichého, Výtvarná práce
  1957   Dva medailony z NDR (Malíř prostě malovat jen to, co...), Výtvarná práce, 12
  1957   Dva medailony z NDR (V komplexu budov Státních berlínských museí...), Výtvarná práce, 12
  1957   Emanuel Poche a Sylva Marešová: František Kysela..., Výtvarná práce
  1957   Figurální obrazy Václava Špály, Výtvarná práce, 5, 13
  1957   Hellas zázračná a všední, Výtvarná práce, 12
  1957   Hellas zázračná a všední, Výtvarná práce
  1957   Jan Rambousek: Dřevořez, dřevoryt..., Výtvarná práce
  1957   Josef Sudek: Fotografie..., Výtvarná práce
  1957   Josef V Scheybal: Adolf Kašpar..., Výtvarná práce
  1957   K šedesátinám Miloslava Holého, Výtvarná práce
  1957   Leonardo - Michelangelo, kresby..., Výtvarná práce
  1957   Nač nás upozornila výstava zátiší, Výtvarná práce, 5, 1
  1957   Nad knihou Wernera Haftmanna Malířství XX. století, Výtvarné umění, 7, 9, 421-426
  1957   Několik vzpomínek na Řecko, Výtvarné umění, 7, 5, 196-202
  1957   Obrazy a kresby Jana Zrzavého, Výtvarná práce, 13
  1957   Obrazy Josefa Brože, Výtvarná práce
  1957   Obzvlášť příznačná je v tomto směru..., Výtvarná práce, 10
  1957   Olga Macková: Otakar Lebeda..., Výtvarná práce
  1957   Padesát let od prvé výstavy Osmy, Výtvarná práce
  1957   Poněkud jiné otázky vyvstávají před námi na výstavě..., Výtvarná práce, 10
  1957   Richard Gerstl nová postava dějin moderního umění, Výtvarná práce
  1957   Třetí výstava..., Výtvarná práce, 10
  1957   Umělecká skupina Die Brücke, Výtvarná práce
  1957   Válmíki: Ramájanam..., Výtvarná práce
  1957   Viktor Stretti..., Výtvarná práce
  1957   Vyhlídka s pyramid, cestopisná reportáž..., Výtvarná práce
  1957   Výmar a Dražďany, Výtvarná práce
  1957   Výstava A. Berana a Josefa Bojáka, Výtvarná práce, 10
  1957   Z nových knih, Výtvarná práce
  1957   Zdeněk Seydl, Tvar, 9, 1, 18-27
  1958   Arnošt Paderlík, Výtvarná práce
  1958   Dušan Šindelář: Problém krásna v současném umění a estetice..., Výtvarná práce
  1958   Fillova síň na Peruci, Výtvarná práce
  1958   Jé, EXPO... Zdenka Seydla, Výtvarná práce, 12
  1958   Ještě několik slov..., Výtvarná práce
  1958   K diskusi o výstavě Zakladatelé moderního českého umění, Výtvarná práce
  1958   Otázky nad dílem Jindřicha Pruchy, Výtvarné umění, 8, 5, 202-205
  1958   Otto Gutfreund – der früheste kubistische Bildhauer Europas, Alte und moderne Kunst, 19-21
  1958   Otto Stein, Výtvarná práce
  1958   Poznámky k výstavě Zakladatelé moderního českého umění, Výtvarné umění, 8, 3, 98-105
  1958   Skupina 29. augusta, Výtvarná práce
  1958   Úspěch čs. výtvarníků v Bruselu, Výtvarná práce
  1958   Z nových knih, Výtvarná práce
  1959   70 let Pravoslava Kotíka, Výtvarná práce
  1959   Bedřich Votruba, Výtvarná práce, 11
  1959   Emil Filla zemřel před pěti lety, Výtvarné umění, 8, 9, 408-412
  1959   František Matoušek, Výtvarná práce
  1959   Chvíle v ateliéru Richarda Wiesnera, Výtvarné umění, 9, 2, 70-73
  1959   Jan Trampota, Výtvarná práce-10
  1959   Jarmila Zábranská, Výtvarná práce
  1959   Jiří Krejčí, Výtvarná práce
  1959   Josef Brož, Výtvarná práce
  1959   Josef Pehr, Výtvarná práce
  1959   K problému vztahu architektury..., Spolupráce architektury, výtvarného a užitého umění, 9, 2, 62-63
  1959   Karel Vysušil, Výtvarná práce, 13
  1959   Několik paralel mezi českým a slovenským moderním malířstvím, Výtvarné umění, 9, 7, 293-300
  1959   Raoul Dufy (Malíř senzibility a radosti smyslů), Výtvarné umění, 8, 10, 467-472
  1959   Rozhovor s Vladimírem Sychrou, Výtvarné umění, 9, 3, 112-118
  1959   Tvůrčí skupina Ostrava, Výtvarná práce, 10-11
  1959   Viktor Dobrovolný, Výtvarná práce
  1959   Výstava v Teplicích, Výtvarná práce
  1960   Albert Kutal: Antonín Procházka (Recenze), Výtvarné umění, 465-466
  1960   Alexej Kusák: Knižka o vkusu, Výtvarná práce
  1960   IV. přehlídka (Malířství), Výtvarné umění, 101-110
  1960   Jarmila Zábranská, Výtvarné umění, 210-213
  1960   Jaromír Neumann: Italie, Výtvarná práce, 11
  1960   Pravoslav Kotík, Výtvarné umění, 262-268
  1960   Snad nikdo z příslušníků naší malířské avantgardy..., Bohumil Kubišta-26
  1960   Umění vystavovat, Výtvarné umění, 295-302
  1960   Výstava plzeňských výtvarníků, Výtvarná práce, 10
  1961   A. H. v Litoměřicích, Výtvarná práce
  1961   Adolf Hoffmeister: Poezie a karikatura, Výtvarná práce
  1961   Bohumil Kubišta: Korespondence a úvahy (Recenze), Výtvarné umění, 468-470
  1961   Diskusní příspěvek s. Miroslava Lamače, Výtvarná práce
  1961   Dvě nová muzea, Výtvarná práce, 12
  1961   František Dvořák: František Tichý..., Výtvarná práce
  1961   Jaký je společný jmenovatel této výstavy?..., Pravoslav Kotík: Dřevoryty, linoryty, lepty a rytiny, litografie, kresby, akvarely a kvaše
  1961   Jaromír Pečírka: Josef Čapek (Recenze), Výtvarné umění, 137-139
  1961   Jaroslav Pecháček: Lev Šimák..., Výtvarná práce
  1961   Josef Čapek, Výtvarné umění, 24-31
  1961   Nedožité šedesátiny Josefa Wagnera, Výtvarná práce-10
  1961   Osudy obrazů, Výtvarná práce
  1961   Syntetická vlákna místo bavlny, Výtvarná práce
  1961   Výrazové komponenty Nowakova díla, Výtvarné umění, 217-224
  1962   Cézannův Motiv, Výtvarné umění, 444-449
  1962   Úsilí o syntézu v díle Bohumila Kubišty, Umění, 35-67
  1962   Vývojové proudy dvacátých let, Výtvarné umění, 241-249
  1963   3 x Nové prameny (Albert Kutal: Jaroslav Král, Zdeněk Hlaváček: L'udovít Fulla, Václav Zykmund: Alfréd Justitz (Recenze)), Výtvarné umění, 79-82
  1963   4x současné profily, Výtvarná práce
  1963   Bohumil Kubišta (1884 - 1918), Maliari o sebe a o svojom diele, 363
  1963   M. Medek a J. Koblasa v Teplicích, Výtvarná práce, 11, 15-16
  1963   Malíři Ćestmíru Kafkovi je..., Čestmír Kafka
  1963   Malíři Čestmíru Kafkovi je..., Čestmír Kafka
  1963   O umělecké avantgardě (Hovoří Miroslav Lamač, Bohumír Mráz, Luděk Novák, Jiří Šetlík, František Šmejkal), Dějiny a současnost, 5, 11-12, 36-45
  1963   Obraz a svět (O vztazích mezi obrazovým a přírodovědeckým pojetím prostoru), Výtvarné umění, 365-383
  1963   Podnětný čin teplického muzea, Literární noviny, 12, 35
  1963   Symbol v obrazech Jana Zrzavého, Výtvarné umění, 137-151
  1964   Antonín Pelc, Výtvarné umění, 464-464
  1964   Česká malířská avantgarda 1907-1917 (Ve světových souvislostech), Výtvarné umění, 267-283
  1964   Diskusně o Trase a UB 12, Výtvarná práce, 12, 11-12
  1964   K jubileu Eiffelovky, Výtvarná práce
  1964   K výstavě Umělecké besedy, Výtvarná práce, 12, 2
  1964   Mezi obrazy a karikaturou (Na okraj výboru z díla Antonína Pelce), Výtvarné umění
  1965   Dvě objevné výstavy, Literární noviny, 14, 17
  1965   Il cubismo ceco 1907–1917, La Biennale di Venezia, 13-27
  1965   K obrazům zmíněným v Kubištově korespondenci s Žofií Pohoreckou (Neznámé dopisy Bohumila Kubišty Žofii Pohorecké), Výtvarné umění, 314-314
  1965   Monolog mezi Vitíkovými obrazy, Výtvarná práce, 13
  1965   Richard Fremund, Výtvarná práce, 13, 8
  1966   Aktuální tendence, Výtvarná práce
  1966   Diskuse k Jarní výstavě, Výtvarná práce
  1966   Dvě plus jeden, Literární noviny
  1966   Finská lekce, Výtvarná práce
  1966   Jan Koblasa, Literární noviny, 15, 6
  1966   Koláž v současném českém umění, Výtvarné umění, 354-361
  1966   L´avant-garde artistique tchèque..., Paris-Prague 1906-1930
  1966   La figuration narrative, Výtvarná práce
  1966   Nová kniha o Janu Zrzavém (Recenze), Výtvarné umění, 50-50
  1966   Osudy Bruselského pavilónu, Výtvarná práce
  1966   Paris Prague, Literární noviny
  1966   Trvalo dlouho, než pocit..., Daniela Vinopalová
  1966   Ve svých pamětech věnoval Erenburg... (Robert Rafaelovič Falk), Výtvarné umění
  1966   Z Prahy do Brna a Bratislavy, Literární noviny
  1967   Avantgarda ve východní Evropě 1910-1930, Výtvarná práce
  1967   Caprichos comics Zdenka Seydla, Literární noviny
  1967   Fárovy Hrací stoly, Výtvarná práce
  1967   Filonov a jeho 'škola', Výtvarné umění, 126-145
  1967   Filonov et son École, Výtvarné umění
  1967   Je české umění světové?, Výtvarná práce, 15, 4
  1967   Malevič a jeho okruh, Výtvarné umění, 373-384
  1967   Malewitsch und sein Kreis, Výtvarné umění
  1967   Moje Rusko, Výtvarná práce
  1967   Nona Bienal de Sao Paulo, Výtvarná práce
  1967   Nona Bienal de Sao Paulo II., Výtvarná práce, 12
  1967   Osudy avantgardy v Čechách I, Výtvarná práce
  1967   Osudy avantgardy v Čechách II., Výtvarná práce
  1967   Pokus o 'dešifraci' Františka Grosse (Rozhovor), Výtvarné umění, 214-219
  1967   Pražský salon a olomoucká socha, Literární noviny
  1967   Premio Gaetano Marzotto 1967, Výtvarná práce
  1967   Prvotiny Jana Zrzavého, Výtvarná práce
  1967   Riziko v umění, Výtvarná práce
  1967   Současnost belgické plastiky, Výtvarná práce
  1967   Trying to decipher František Gross, Výtvarné umění
  1967   Umění z laboratoře, Výtvarná práce
  1968   Albín Brunovský je skutečný mistr..., Výtvarná práce
  1968   Bohumil Kubišta (1884-1918), Myšlenky moderních malířů, 344-346
  1968   Bojoval jsem proti umění o umění, Výtvarná práce
  1968   Břetislava Plívová vystavila..., Výtvarná práce
  1968   Cecoslovacchi. Il surrealismo e suol sviluppi, D'Ars, 9, 38-39, 88-93
  1968   Egypt věčný i všední, Výtvarná práce, 12
  1968   Hledání jistot, Výtvarná práce
  1968   Kapitola o létání, Výtvarná práce, 16, 14
  1968   Kniha o Kupkovi (Ludmila Vachtová: František Kupka (Recenze)), Výtvarné umění, 357-358
  1968   Ludmila Jiřincová nazvala svou výstavu..., Výtvarná práce
  1968   L'univers collé de Kolar, Opus International, 9, 30-36
  1968   Miró, Vasarely, Schumacher, Ćelić, Výtvarná práce
  1968   Návštěva z Belgie, Výtvarná práce
  1968   O vídeňské škole poněkud scestně, Výtvarná práce, 16
  1968   Osudy umění a umělců, Výtvarná práce
  1968   Otakar Slavík se představil přede dvěma lety..., Výtvarná práce
  1968   Preissigovo privatissimum, Výtvarná práce
  1968   S Kupkou ke "druhému břehu", Výtvarná práce, 12
  1968   Tapisérie Evy Brodské, Výtvarná práce
  1968   Výstava Vojtěcha Sedláčka, Výtvarná práce
  1969   Bezprostřední inspirací Fillovy stati..., Výtvarné umění, 138-140
  1969   Freie Graphik der sechziger Jahre (Štubňa Hložník John Gergelová Balcar), Die Kunst und das schöne Heim, 81, 10, 477-482
  1969   Soukromý bleší trh Václava Hejny, Výtvarné umění, 184-185
  1970   Grafika ve službách popularizace vědy, Výtvarná práce
  1970   Hightower do čela Muzea moderního umění v New Yorku, Výtvarná práce
  1970   Litevské užité umění, Výtvarná práce
  1970   Malevič o bílé, Výtvarné umění
  1970   Obraz erotiky, Výtvarná práce
  1970   The Chicago Picasso, Výtvarná práce
  1970   Visiona ´69, Výtvarná práce
  1970   Výzkum pro zplastičtění designu, Výtvarná práce
  1970   Životní prostředí ve švédském výzkumu, Výtvarná práce
  1980   K nedožitým devadesátinám národního umělce Jana Zrzavého 5. 11. 1980 (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 59-61
  1980   Kresba, grafika, plastika Oty Janečka (Kronika), Výtvarná kultura
  1981   Kazimir Severinovič Malevič (Díla ze sovětských sbírek), Výtvarná kultura, 23-26
  1981   Kubismus, Výtvarná kultura, 15-22
  1982   Edvard Munch a české umění, Výtvarná kultura, 29-38
  1982   Sto let od narození Georgese Braqua (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 62-63
  1986   100 let od narození Jindřicha Pruchy, Výtvarná kultura, 36-39
  1988   České zátiší na Hluboké, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 6
  1988   Doba a osobnosti (Otto Gutfreund), Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, 399-419
  1988   Kniha o velkém umělci, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 14
  1988   Mistr metafory, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 11
  1988   Nové tendence, nové osobnosti, noví diváci, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 10
  1989   Bohumil Kubišta (1884-1918), Myšlenky moderních malířů, 391-396
  1989   Suprematismus (Základní problémy intepretace), Umění, 47-52
  1989   Výtvarníci OF 1968-1989, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 25
  1990   Podle vlastních Medkových slov je mu obraz..., Mikuláš Medek: Obrazy, 68-68
  1991   Der tschechische Kubismus, Kunst und Kirche, 108-111
  1992   Na podzim roku 1988 vyšla v Odeonu..., Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917-12
  1992   Nové tendence, nové osobnosti, noví diváci, Česká kultura na přelomu 50. a 60. let-11
  1992   Od secese ke kubismu (Kapitola z historie krásné knihy, plakátu a karikatury v Čechách), Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, 285-356
  1993   Kolářovy nové metamorfózy, Jiří Kolář, 117-143
  1994   Jiří Kolář (Poesie in Wort und Bild), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 296-299
  1994   Nová citlivost Nová angažovanost, Nová citlivost, 35-36
  1997   Miroslav Lamač - Koláž v současném českém umění (úryvky z textu), Česká koláž, 136-137
  2001   Výstava Zakladatelé moderního českého umění (Miroslav Lamač: Zakladatelé moderního českého umění; Jiří Brhlík: Zakladatelé moderního českého umění; Václav Formánek: K výstavě Zakladatelů v Praze), České umění 1938-1989, 202-205
  2003   Symbol v obrazech Jana Zrzavého, Jan Zrzavý: O něm a s ním, 416-433
  2018   O povaze, smyslu i významu Kolářovy tvůrčí aktivity..., Čtení o Jiřím Kolářovi, 83-94

Miroslav Lamač

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1962/11 - 1962/12   Bedřich Votruba: Politický plakát, Galerie Nová síň, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1957/10/06 - 1957/11/03   Zakladatelé moderního českého umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1958/03 - 1958/05   Zakladatelé českého moderního umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/03/02 - 1958/05   Zakladatelé moderního českého umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1959/05/24 - 1959/07/12   Moderní české malířství II (léta dvacátá), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1964/07/05 - 1964/09/27   Rychnov 1964, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1968/03/10 - 1968/04/17   Nová citlivost, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1968/04/28 - 1968/06/15   Nová citlivost: Křižovatka a hosté, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1968/05/26 - 1968/09/20   Alternative attuali 3, Castello Spagnolo, L´Aquila
1968/07/20 - 1968/08   Nová citlivost: Křižovatka a hosté, Mánes, Praha

Miroslav Lamač

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1959/03/20 - 1959/04/20   Alois Fišárek: Výbor z díla 1932 - 1959, Galerie Václava Špály, Praha
1959/11/29 -   František Molík: Obrazy, kresby a grafika, Dům osvěty, Kralupy nad Vltavou (Mělník)
1960/09/18 - 1960/10   Dílo Bohumila Kubišty, Mánes, Praha
1961/09/08 - 1961/10/01   Pravoslav Kotík: Dřevoryty, linoryty, lepty a rytiny, litografie, kresby, akvarely a kvaše, Galerie Hollar, Praha
1963/09/05   Antonín Pelc, Litoměřice (Litoměřice), Litoměřice (Litoměřice)
1966/05/11 - 1966/05/31   Daniela Vinopalová: Plastiky, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1968/05/12 - 1968/06   Jan Zrzavý: Obrazy z posledních let, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1958/03/02 - 1958/05   Zakladatelé moderního českého umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1959/05/24 - 1959/07/12   Moderní české malířství II (léta dvacátá), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Miroslav Lamač

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1957/10/06 - 1957/11/03   Zakladatelé moderního českého umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1968/03/10 - 1968/04/17   Nová citlivost, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1968/04/28 - 1968/06/15   Nová citlivost: Křižovatka a hosté, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1968/07/20 - 1968/08   Nová citlivost: Křižovatka a hosté, Mánes, Praha

Miroslav Lamač

  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Český a francouzský kubismus v Belgii
katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   František Kupka ze sbírky Jana a Medy Mládkových ve Washingtonu, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1953   Kritika a užité umění, Výtvarná práce
  1953   Kritika výtvarné kritiky, Výtvarná práce
  1954   Ideová rada Výtvarné práce, Výtvarná práce
  1954   Výstava díla Hanuše Schwaigra, Mladá fronta, 10, 261
  1955   Konference teoretiků na Dobříši, Výtvarná práce
  1955   Naši výtvarníci v SSSR, Výtvarná práce
  1955   Nová redakční rada Výtvarné práce, Výtvarná práce
  1955   O nedostatcích našeho výstavnictví, Výtvarná práce
  1955   Z činnosti předsednictva Svazu, Výtvarná práce
  1956   Ustavující konference Svazu čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce
  1956   Z nových knih, Výtvarná práce
  1957   Zpráva o činnosti výboru sekce MSGR, Výtvarná práce, 14-15
  1958   Do Jízdárny Pražského hradu se z brněnského Domu umění..., Výtvarná práce, 11
  1958   J. N. Nerad: Karel Hladík..., Výtvarná práce
  1959   K pětašedesátinám malíře Františka Molíka uspořádal..., Výtvarná práce, 15
  1959   O nový životní sloh, Výtvarná práce
  1965   Evropské fórum Alpbach 1965, Výtvarná práce, 13, 22
  1966   K článku To Klee, Výtvarná práce
  1966   To Klee, Výtvarná práce
  1967   Cecoslovacchia: Normalizzazione e speranza, D'Ars, 8, 34, 26-31
  1968   Spor o Františka Kupku, Výtvarná práce, 11
  1990   Odeonský Rittstein (Rittsteinův Bulgakov), Nové knihy
  1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1994   Nová citlivost (Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny, Nová figurace, 30. 6. - 11. 9. Litoměřice, Galerie výtvarného umění, Nová citlivost, 23. 6. - 12. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1995   Cesta k outsiderům, Výtvarné umění, 3-4, 26-32
  1999   Česká vizuální poezie 60. let, Literární noviny
  1999   České muzeum výtvarných umění několikrát dokázalo,..., Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, 194-228
  2000   Škola to byla pěkná,..., Strukturováno: Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů
  2007   Pierre Restany a české umění v letech 1960 - 1970; hledání alternativy nového realismu, Proměny dějin umění, 233-246
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Pocta Jiřímu Kolářovi (Slavnostní uvedení monografie J. Chalupeckého, J. Padrty, M. Lamače a R. J. Moulina Jiří Kolář)

Miroslav Lamač

rok udělení   název ceny, druh, poznámka
1989   Výroční cena Odeonu, za knihu Osma a Skupina výtvarných umělců