Karel Demel

rok udělení, název ceny, druh, poznámka
1974   Cena A.Saňky, _,
1987   Trienále grafiky Hanoj, 3. cena,
1992   Cena Hudební unie za hudební motivy v grafice,Bratislava, _,
2006   Cena SČUG Hollar, _, za komorní grafiku