Pavel Dias

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 -   Zlín (Zlín), Zlín (Zlín), (Univerzita Tomáše Bati, pedagogem od r.2005 (IRTMK).)
0 -   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), (Střední uměleckoprůmyslová škola (ŠUŘ), pedagogem v l.1983-1988.)
0 -   Praha, Praha, (fotograf čas. Mladý svět v l.1959-1977. Akademie muzických umění, filmová fakulta, katedra fotografie v l.1989-2005.)