Fotografie Pavla Diase

autor publikace: Jiří Votýpka
rok vydání: 1998
typ dokumentu: bakalářská práce