Pavel Dias

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1979   Pavel Dias: Tvář dostihu
1988   Pavel Dias: Fotografie
1990   Pavel Dias: Fotografie 1955 - 1990
1995   Pavel Dias: Fotografie / Španělské obrázky
1995   Pavel Dias: Fotografie
2002   Pavel Dias: Hlubiny paměti
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1959   Mladí československí výtvarníci k VII. svetovému festivalu mládeže a študenstva vo Viedni 1959
1965   Wystawy fotografiki Czechosłowackiej republiki socjalistycznej
1977   Soudobá výtvarná fotografie (Oborová výstava)
1979   Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1984   Česká výtvarná fotografie (Oborová výstava)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Fotografie absolventů FAMU
1987   SSSR v tvorbě našich fotografů
1987   Fotografie absolventů FAMU
1989   Československá fotografie 1945 - 1989 (150 let vynálezu fotografie)
1989   Fotografie absolventů a pedagogů SUPŠ Brno
1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989
1992   What's New: Prague (Contemporary Photography from Czechoslovakia)
1994   Česká fotografie 1989–1994
1996   Oživené město Neratovice (Fotografická dílna 1996)
1998   Osobnosti současné fotografie v Čechách I.
1998   Osobnosti současné fotografie v Čechách I.
2001   Galéria F 1980 - 1990 (Spomienka na režimu nepohodlnú galériu)
2002   Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století
2002   Zlín a jeho lidé
2004   Animálie (Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích)
2005   Reflexe / Reflections (Fotografie absolventů FAMU z let 1964-2004 / Photographs by FAMU Graduates, 1964-2004)
2007   Fotogenie identity / The Photogeny of Identity (Pamět české fotografie / The Memory of Czech Photography)
2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts
2009   Tenkrát na Východě / Once Upon a Time in the East (Češi očima fotografů 1948-1989 / Czechs through the Eyes of Photographers 1948-1989)
2014   Dvojexpozice / Double Exposure (Sbírka Pražského domu fotografie v Galerii hlavního města Prahy / Collection of the Prague House of Photography in the Prague City Gallery)
2014   Retrospektiva (Práce pedagogů a absolventů SŠUD k 90. výročí založení školy)
2018   Všední den v české fotografii 50. a 60. let
2022   Pavel Baňka: Fotograf(ové) tady dole i tam nahoře
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1967   Československá fotografie (Pražský fotosalon 1965), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1972   Současná fotografie v Československu, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1987   Černobílá fotografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Jakou barvu má domov (Česká a slovenská krajina očima fotografů v proměnách století), Smena, vydavateĺstvo SÚV SZM, Bratislava (Bratislava)
1989   Cesty československé fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2013   Jak myslet umění (Dědkovské dialogy s Ivanem Wernischem, Zdeňkem Zieglerem, Viktorem Kolářem, Václavem Bláhou, Pavlem Diasem a Jiřím Sozanským), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
2014   The best of Czech Press Photo: Obrazy dvou desetiletí: 20 Years / let, ,
2015   Pavel Dias: Fotografie / Photographs 1956-2015, Univerzita Karlova, Praha
2018   Všední den v české fotografii 50. a 60. let, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
2019   Česká novinářská fotografie 1945-1989, Nakladatelství Karolinum, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1995   Vy a výstavy (2. 1. - 8. 1. 1995), Denní telegraf, , , 1995/01, 0-0
2007   Pavel Dias, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, , , 2007, 122-129
2007   Přehled závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964-2006, Historická fotografie 2007, 7, , 2007, 72-79
2014   Poezie všedního dne ve fotografii, Umění / Art, 62, 1, 2014, 36-54
2016   Filmový festival jako příležitost i inspirace (Výtvarné výstavy v průběhu 56. Mezinárodního festivalu filmů pro děti i mládež), Prostor Zlín, 23, 4, 2016, 13-15
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1988   Pavel Dias: Fotografie
1988   Pavel Dias: Fotografie 1957 - 87
1990   Pavel Dias: Fotografie
1991   Muzejní maringotka a Pavel Dias ve Španělsku
1991   Pavel Dias: Fotografie
1994   Pavel Dias: Fotografie
1997   Pavel Dias: Ohlédnutí
2000   Pavel Dias: Slavnosti naděje (fotografie)
2002   Pavel Dias: Bez klapek na očích / Without blinkers
2002   Pavel Dias: The Depths of Memory
2002   Pavel Dias: Hlubiny paměti
2006   Pavel Dias 1956 - 2006: Padesát let s fotografií
2006   Pavel Dias: Slavnosti naděje
2021   Pavel Dias: Torzo - Vzpomínky na budoucnost
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2004   Animálie (Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích)
2009   Jan Palach: 16. - 25. 1. 1969
2009   Paměť české fotografie. Fotogenie identity
bakalářská práce
rok vydání, název (podnázev)
1998   Obrazy ze života (Pavel Dias)
1998   Fotografie Pavla Diase
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2021   Pavel Dias: Torzo - Vzpomínky na budoucnost / Torso - Memories for tomorrouw
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2003   Reality Check
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2009   Pavel Dias: Padesát / Fifty
magisterská práce
rok vydání, název (podnázev)
2000   Pavel Dias
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2008   Fotogenie identity / Paměť české fotografie (The Photogeny of Identity / The Memory of Czech Photography)
2009   Tenkrát na Východě / Once Upon a Time in the East (Češi očima fotografů 1948–1989 / Czechs through the Eyes of Photographers, 1948-1989)