Bohumil Stanislav Urban

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1948   B. S. Urban
1979   B. S. Urban: Výběr z díla
1989   B. S. Urban: Výbor z díla
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
1930   XXXII. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze
1932   Katalog I. výstavy obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové
1934   Padesátá jubilejní členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze 1924 - 1934
1935   52. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze
1936   54. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze
1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl)
1937   LIX. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze
1937   60. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze
1938   Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století
1938   LXII. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze
1938   III. Zlínský salon
1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940
1940   Národ svým výtvarným umělcům
1940   Matka - Dítě - Rodina ve výtvarném umění
1941   100. jubilejní členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze (100.výstava jubilejní členská )
1941   Bílá Labuť českému umění (2. výstava soudobého českého umění)
1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze
1943   Květiny a jejich obrazy / Blumen und deren Abbildungen
1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst)
1943   Die Künstler dem Volke 1943 / Umělci národu 1943
1944   Letní výstava 1944
1946   Malá komposice
1946   Výstava obrazů, soch a grafiky pražských členů Českého bloku výtvarníků
1947   Exposição de pintores tchecoslovacos
1949   Na prahu pětiletky s našimi malíři
1949   Umění do bytu pracujících
1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
1949   Moderní malířství v kostce (Od realismu k socialistickému realismu)
1950   Výtvarná úroda 1950
1952   Členská výstava 1952
1952   Malíři a sochaři o dětech a dětem
1954   Členská výstava 1954
1956   Květiny
1962   B. S. Urban, A. S. Urbanová: Výbor z díla
1965   Skupina Purkyně
1967   I. pražský salon
1967   Česká krajina
1968   Skupina Purkyně
1969   2. pražský salón
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století
1973   České malířství 1918 - 1945 (k 10. výročí založení Galerie hlavního města Prahy)
1973   Obrazy o lidech (Figurální malba, plastiky, portréty ze sbírek)
1974   B. S. Urban, A. S. Urbanová
1974   Přírůstky z let 1972 - 74
1974   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1974   Mládí na obrazech a plastikách Východočeské galerie
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
1975   Nové obrazy a plastiky z nákupů a jiných zisků
1976   Žena v současné tvorbě (Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy)
1976   Máchovské motivy v současném výtvarném umění
1976   B. S. Urban: Obrazy, A. S. Urbanová: Plastiky
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1978   Současná česká krajinomalba a zátiší
1979   Zátiší a květiny (Obrazy, kresby, grafika, keramika)
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Česká figurativní malba 40. let (I)
1982   Město a civilizace
1983   České malířství v nových přírůstcích OGVU Náchod
1983   B. S. Urban, A. S. Urbanová: Průřez komorní tvorbou
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1987   Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců)
1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let)
1988   Přírůstky 1985 - 1987
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1995   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1997   III. Praha graphic '97 (Trienále evropské netradiční a avantgardní grafiky)
2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu)
2003   When the Comet Hits Us (From the History of Talking Machines)
2008   Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století)
2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1999   Výtvarné Ústí (Kronika výtvarného života v Ústí nad Labem ve 20. století 1918-1998), Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2008   Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1988/05   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2000   Hlas domova 2 (Výtvarné umění a architektura našeho Polabí), Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
2007   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2007 (XVIII. Tik-U), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1947   Letní výstava SV Purkyně, Národní osvobození, 18, , 1947/07/24, -
1948   Malíř Bohumil Stanislav Urban vystavuje..., B. S. Urban, , , 1948, 0-0
1948   Nový člověk ve výtvarném díle, Rudé právo, , , 1948/11, -
1953   V pražských výstavních síních, Rudé právo, 33-34, 359, 1953/12/27, -
1954   B. S. Urban, Výtvarná práce, 2, 2, 1954/01/29, 9-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1958   Svět jazzu v našem umění, Výtvarná práce, 6, 7, 1958/04/27, 6-
1959   Umění životu, Výtvarná práce, 7, 6, 1959/04/20, 8-
1960   Pražské výstavy v červenci, Výtvarná práce, 8, 16, 1960/08/22, 9-
1961   Pražské výstavy v prosinci, Výtvarná práce, 9, 25-26, 1961/12/30, 12-13
1962   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 10, 8, 1962/05/17, 2-3
1970   Kdybychom měli stručně vyjádřit..., Výtvarná práce, 18, 23, 1970/11/10, 4-4
1978   Jubilea (Kronika), Výtvarná kultura, 2, 6, 1978, -
1981   Roudnice nad Labem (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 5, 3, 1981, -
1984   Jubilea listopad - únor (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 8, 1, 1984, 9-9
1988   Sdružení výtvarníků v Praze, Linie / barva / tvar, , , 1988, 17-20
1988   Linie, barva, tvar, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 15, 1988/10/11, 3-
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1948   B.S.Urban: Obrazy
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1943   Květiny (Obrazy, kresby a grafiky 27 současných malířů)
1949   Na prahu pětiletky s našimi malíři
1988   Linie / barva / tvar
2006   Abstrakce první poloviny 20. století / Abstraction of the first half of the 20th century (Ze sbírek Galerie hlavního města Prahy / From the collections of the City Gallery Prague)
2014   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1997   Aukce výtvarných děl starého a nového umění
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2009   11. Aukce
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   14. aukce
2010   17. aukce
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011)
2011   24. aukce výtvarného umění
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2018   Výtvarné umění
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2006   Abstrakce první poloviny 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1947   Sbírka moderního umění
1986   Galerie Roudnice
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
text
rok vydání, název (podnázev)
1937   Pražský výstavní ruch
1938   Dvě výstavy výtvarníků v Mor. Ostravě
1945   Výstava Sdružení výtvarníků ve vysočanské Kolbence
okolo 1939   Sdružení výtvarníků v Praze rozšířilo tentokrát svou členskou výstavu