Rostislav Švácha

rok od - do, student, škola, obec
? - ?   Mertová Martina, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
? - ?   Novotná (Pýchová) Eva, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
? - ?   Molin Ondřej, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
? - ?   Šrek Robert, Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc (Olomouc)
? - ?   Moravcová Michlovská Nina, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
? - ?   Křížková Alena, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1990 - 1995   Bieleszová Müllerová Štěpánka, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1990 - 1996   Svobodová Večeřáková Markéta, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1990 - 1996   Jeřábková Edith, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1995 - 2001   Horáček Martin, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1995 - 2002   Potůček Jakub, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
2001 - 2005   Horáček Martin, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
2002 - 2009   Laubová Jana, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
2002 - 2010   Lehkoživová Irena, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)