Zdena Kolečková

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 - 0   Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem), ()