Politik-um / New Engagement

termín: 2002/05/15 - 2002/06/18
instituce: Pražský hrad, Starý královský palác
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
na nádvořích
a v Tereziánském křídle
doba konání a seznam účastníků - http://www.fcca.cz/shared/events/politikum/politikum_cz.html
http://www.fcca.cz/shared/events/politikum/politikum_en.html
První tématická výstava současného politického umění v Čechách za účasti 28 českých a zahraničních umělců a skupin.
Cílem činnosti výtvarných umělců, již po mnoho desetiletí, není jen okrašlovat a zpříjemňovat životní prostředí, ale především reflektovat naši přítomnost v komplexnosti lidského prožívání, pociťování a myšlení, o to jak společnosti jako celku, tak i jednotlivých lidí. Je proto přirozené, že i umělci citlivě reagují na stinné stránky lidského života, které obvykle uprostřed každodenních starostí přehlížíme: na porušování lidských práv, na minulá rozhodnutí, která tíží svědomí národa, na uzavřenost jednotlivců do vlastního světa a na lhostejnost k bídě utrpení druhých lidí, žijících vedle nás či ve vzdálených zemích, na krátkozrakost v podnikání i v zábavě.
Politické umění se v posledních letech ve světě rozmáhá spolu s rozvojem iniciativ občanské společnosti. V Čechách, v důsledku zkušenosti s komunismem, převažovala do nedávné doby nechuť k politickému angažování. Teprve mladá generace umělců se zbavuje skepse k angažování ve veřejných otázkách.
Politické umění na Pražském hradě využívá do jisté míry kontrastu k potvrzeným hodnotám historických památek a poukazuje k tomu, že drama dějin není jen věcí minulosti, ale trvá, nerozhodnuto, až do našich dnů.
fcca.cz/shared/events/politikum/politikum_cz.html