Pode Bal

místo vzniku: Praha
rok vzniku: 1998

poznámka:
Česká skupina Pode Bal byla založena v roce 1998 a jejich práce je založena na kritice vizuální komunikace. Skupina zpolitizovala uměleckou scénu a zapojila se do diskusí zaměřených na drogy, zákony, parlamentní volby, problémy týkající se vystěhování Němců po druhé světové válce a na kritiku kulturních institucí. Skupina zrealizovala mnoho projektů na veřejných prostranstvích a v médiích. Na výstavě Malík Urvi byly vystaveny portréty známých politiků, ekonomiků a osobností kultury, které byly doplněny veřejně přístupnými informacemi, usvědčujícími je ze spolupráce s tajnou policií.

The Czech group Pode Bal was founded in 1998 and their work grew out of a critique of visual communication. The group has re-policized the art scene, and has been significantly engaged in discussion centered around drugs and the law, parliamentary election, taboo problems related to the eviction of Germans after the Second World War, and the critique of art institutions. The group has realized many projects in public places and media. At the exhibition entitled Malík Urvi (a pun meaning literally Tear Off the Little Finger and implying Little Whores), portraits of well-known political, economic and cultural figures were exhibited together with publicly available information regarding their political career and collaboration with the secret police.
zdroj - www.karlinstudios.cz